Výjezd jednotky na požár pole a balíkovače - Pamětice. Na místě se již nachází PS Boskovice. Jednotka nasazena na ochranu proti šíření požáru. Vytvořeny 2 útočné proudy C a započato s hašením po obvodu požářiště. Po příjezdu CAS 32 ta určena k hašení pomocí lafetové proudnice. Po vyprázdnění cisteren byla voda doplněna na čerpacím stanovišti v Paměticích. Poté přejezd zpět na požářiště, kde jednotka pokračovala v hasebních pracích. Po likvidaci požáru návrat zpět na základnu.
Ohlášení: 11:42, návrat: 14:14
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Škranc Robert, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Pamětice, PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Vanovice, PS Blansko
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil