Výjezd jednotky na požár lesa - Lhota směr Nýrov. Na místě nás čekal oznamovatel. Průzkumem zjištěn požár hrabanky a stromů o rozměrech 20 x 20 metrů v prudkém srázu cca 200 metrů od cisterny. Nataženo dopravní vedení 8 B, rozdělovač a útočný proud 3 C. Pro větší účinnost hašení přidáno do vody smáčedlo. Prováděno hašení hrabanky a kořenů stromů. Ženijním nářadím prováděno rozhrabávání požářiště a prolévání vodou. Po likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 13:13, návrat: 14:24
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří, Dokoupil Martin, Škranc Robert, Kejík Václav, Jakeš Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil