Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo v podbití střechy chaty. Provedeno rozebrání podbití a likvidace pomocí chemického přípravku. Následná fyzická likvidace hnízda. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:35, návrat: 16:18
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Dokoupil Martin, Toman Ondřej
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil