Jednotka vyslána na nebezpečně nakloněné stromy hrozící pádem na vozovku u obce Dolní Smržov. Průzkumem zjištěny celkem tři nakloněné stromy nad vozovkou, z nichž jeden je silně prasklý. Jednotka na místě zastavila dopravu, provedla bezpečné pokácení pomocí motorových pil a úklid komunikace. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:21, návrat: 15:28
Technika: CAS 24 T 815, motorové pily
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil