Jednotka povolána k požáru automobilu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn požár motorového prostoru dodávkového automobilu, který se šíří do kabiny. Nasazen vysokotlaký a C proud v dýchací technice na hašení. Pro usměrnění zplodin hoření nasazena přetlaková ventilace. Po likvidaci požáru návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 13:01, návrat: 14:01
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil