Jednotka vyslána na požár RD – stodola se senem navazující na obytnou část – Stvolová. Při příjezdu na místo zásahu proveden průzkum. Majitel na místě uvedl, že elektrika je vypnutá a plyn se v objektu nenachází. Při průzkumu zjištěn požár rozsáhlejšího hospodářského stavení ve III.fázi hoření, ihned jsem přes KOPIS nechal vyhlásit II. stupeň požárního poplachu z důvodu větší potřeby vody a sil a prostředků. Nataženo dopravní vedení "B", rozdělovač a dva útočné proudy "C" se smáčedlem s cílem zamezení rozšíření požáru na obytnou část. První skupina v dýchací technice vyslána na hašení půdních prostor těsně navazujících na obytnou část. Po příjezdu CAS 32 druhá skupina v DT ihned zahájila hašení střechy u obytné části. Po příjezdu JSDH Březová nad Svitavou jsem vydal rozkaz vystrojit další skupinu s DT a útočným proudem zahájit průzkum a případný zásah uvnitř obytné části, která již byla zakouřena. Při příjezdu DA JSDH Letovice vydán rozkaz na další útočný proud a hašení stodoly. Na místo se dostavila HS Boskovice, velitele jsem seznámil se situací na místě zásahu, provedeno předání velení a krátká porada na dalším postupu. Naše jednotka prováděla zásah pomocí tří útočných proudů "C" se smáčedlem. Po příjezdu další jednotek provedeno střídání a nasazení dalšího útočného proudu ze zadní strany stavení. Během zásahu provedeno střídání zasahujících hasičů na proudech. Jednotka provedla na místě osvětlení požářiště pomocí přenosných halogenů. Po provedené lokalizaci jednotka na místě prováděla dohašovací práce a rozebírání konstrukcí pomocí rozbrušovací a řetězové pily a ženijního nářadí. Po následném průzkumu termokamerou bylo provedeno prolití celého požářiště. Balení materiálu a následný odjezd z místa zásahu.
Ohlášení: 4:51, návrat: 10:48
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, motorová pila, rozbrušovací pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Stria Martin, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Březová, PS Boskovice, JSDH Brněnec, PS Blansko, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Velké Opatovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil