Jednotka povolána k záchraně přimrzlé labutě z vodního díla Letovice směr Lazinov. Na místě proveden průzkum udaného místa na vodní hladině. Voláno oznamovatelce pro dopřesnění místa události. Prozkoumám úsek v délce cca 600 m podél břehu – negativní. Vzhledem k nepříznivým světelným podmínkám domluveno, že další průzkum bude proveden v ranních hodinách. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:31, návrat: 18:19
Technika: TA Nissan, DA Iveco, člun
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Loukota Roman, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml., Bohatec Pavel, Toman Petr, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil