Jednotka povolána k požáru lesa – Újezd u Kunštátu směr Sebranice. Podle dopřesnění místa se jedná o totožné místo události jako v neděli – Nýrov. Na místě průzkumem zjištěn požár lesní hrabanky a klestu v prudkém kopci o rozloze 100 x 50 m. Nataženo dopravní vedení B s rozdělovačem a 2 C proudy se smáčedlem, jeden z nich prodloužen vedením D. Snaha o zastavení šíření požáru. Doplňování vody z CAS 32. Po příjezdu JSDH Svitávka a HS Boskovice vytvořeno další vedení B a zahájení hašení lesního porostu C proudem z dalšího místa. Po příjezdu velitele čety z HS Blansko předání velení a pokračování hašení pomocí C proudu a 2 D proudů. Rozhrabání požářiště pomocí ženijního nářadí. Příjezd JSDH Černá Hora a Újezd u Kunštátu. Povoláno DA Iveco k vytvoření čerpacího stanoviště v Sebranicích za pomoci PS 12. Na čerpacím stanovišti probíhá doplňování vody do cisteren. Dohašování požáru, ukončení hasebních prací a balení materiálu. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 14:42, návrat: 17:47
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, PS 12
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml., Bednář Jindřich, Prudký Miroslav, Škranc Robert, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Blansko, JSDH Újezd u Kunštátu, JSDH Černá Hora
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil