Jednotka povolána k požáru stromu v parku – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn požár pokáceného trouchnivého stromu a jeho pařezu. CAS 32 ponechána v záloze u vjezdu do parku. Nataženo dopravní vedení 2B, rozdělovač a 2C se smáčedlem. Prováděno hašení stromu. Při příjezdu HS Boskovice rozhodnuto o natažení druhého útočného proudu 2C. Po důkladném prolití nasazena termokamera pro zjištění skrytých ohnisek. Pomocí ženijního nářadí a bourací sekery bylo nutné rozebrat torzo kmene a pařezu z důvodu skrytých ohnisek. Pro nedostatek vody povolána CAS 32 od vjezdu do parku pro doplnění CAS 24 Letovice. Po dohašení a úklidu vybavení návrat na základnu. Rozhodnuto, že za 2 hod vyjede jednotka požářiště zkontrolovat.
Ohlášení: 14:55, návrat: 16:20
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil