Jednotka vyjela na požár míchárny barev ve firmě Letoplast – Letovice. Po příjezdu na místo velitel zásahu zjistil nezbytné informace od vedoucího provozu, jsou pohřešovány dvě osoby, elektrika i plyn je odpojen. Vydán rozkaz pro družstvo CAS 24 vytvořit jednoduché vedení na hašení z vnější strany haly, družstvo CAS 32 vytvořeno dopravní vedení rozdělovač a útočný proud do haly. Třetí družstvo vytvořilo útočný proud s cílem průzkumu vyhledáváni osob a jejich záchrany. Po příjezdu HS Boskovice předáno velení. Během průzkumu nalezena pohřešovaná osoba a vyvedena z objektu. Jednalo se o taktické cvičení a jednotka pokračovala podle plánu cvičení. Po ukončení cvičení odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:47, návrat: 16:15
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jakeš Roman a Roman ml., Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, HS Kunštát, JSDH Svitávka, HS Blansko
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil