Jednotka povolána k odstranění stromu - Skrchov směr Stvolová. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom, který zasahuje do komunikace I/43. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo silnici. V místě zásahu řízen provoz na komunikaci. Po úklidu silnice návrat na základnu.
Ohlášení: 19:20, návrat: 19:41
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Musil Michal, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil