Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo na balkóně rodinného domu ohrožující děti. Vystrojení člena do včelařské kukly a provedeno odstranění hnízda do plastového pytle. Místo preventivně postříkáno chemickým přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:16, návrat: 20:44
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Roman Jakeš ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Konůpka Antonín
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil