Jednotka povolána k požáru chaty na ulici Pražská, Letovice. Během jízdy dopřesňována adresa na místo Penny Market směrem k ulici Na vyhlídce. Na místě události PČR, která nás navedla přímo k místu události. Jedná se o požár chaty ve třetí až čtvrté fázi požáru. PČR nás informuje o přítomnosti mrtvého těla v místě požáru. Vytvořeno dopravní vedení 2 B, rozdělovač a útočné vedení 2 C se smáčedlem. 2 členové v dýchací technice provádí hašení požáru. Provedeno osvětlení požářiště pomocí přenosných halogenových svítidel. Prováděno postupné rozhrabávání požářiště pomocí ženijního nářadí a dohašování ohnisek požáru. Prováděno doplňování vody z CAS 32 do CAS 24 JSDH Letovice. Po likvidaci požáru povolány Technické služby Letovice k posypu cesty od místa zásahu. Provedeno odstranění 4 vzrostlých keřů pomocí motorové pily pro snadnější vycouvání techniky od místa zásahu. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 3:43, návrat: 6:33
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil