Jednotka povolána k požáru skladovacího prostoru – Sebranice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár skladovací haly plné balíků slámy ve II. fázi požáru. Nataženo dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud se smáčedlem v dýchací technice k zastavení šíření požáru z boční strany. Další proud natažen pro hašení požáru z čela objektu. Provedeno osvětlení místa zásahu. Doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. DA Iveco bylo vysláno do Sebranic vytvořit čerpací stanoviště pomocí PS 12. Jelikož rychlost šíření požáru byla velmi rychlá a konstrukce střechy se začala bortit, rozhodl se velitel zásahu pro kontrolované vyhoření haly. Prováděna ochrana okolí pro případné rozšíření požáru mimo požářiště. Od 20:00 hod. zůstává na místě události CAS 32 T 815 s osádkou 1+3 k zajištění dohledu nad požárem. Po 3,5 hodinách prováděno střídání osádky vozidla. V 6:30 hod. odjezd z místa události na základnu.
Ohlášení: 17:07, návrat: 06:45
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Bednář Jindřich, Musil Michal, Foler Petr, Toman Petr a Ondřej, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škranc Robert, Stria Martin, Sedlák Josef, Měšťan Roman
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Svitávka, JSDH Letovice, JSDH Sebranice, JSDH Boskovice I., PS Boskovice, PS Blansko, JSDH Kunštát, JSDH Lysice, JSDH Doubravice nad Svitavou, JSDH Černá Hora, JSDH Okrouhlá
 
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil