Jednotka vyslána k odstranění stromu z vozovky Letovice směr Křetín. Na místě zjištěna vyvrácená borovice, která blokuje jeden jízdní pruh. Pomocí motorové pily strom rozřezán a poté odklizen z vozovky. Během zásahu prováděno řízení dopravy. Úklid vozovky od větví a pilin. Projeta silnice směrem na Křetín, další padlý strom nenalezen, návrat na základnu.
Ohlášení: 12:51, návrat: 13:19
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil