Jednotka povolána k požáru odpadu - Letovice, zámek. Na místě průzkumem zjištěn požár hromady dřevěného odpadu na nádvoří u hospodářských stavení. Provedeno natažení útočného proudu C se smáčedlem a postupné hašení hromady. Osvětlení místa zásahu osvětlovacím stožárem. Během hašení prováděno rozhrabávání pomocí ženijního materiálu. Doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Po likvidaci požáru návrat na základnu. 
Ohlášení: 20:40, návrat: 21:44
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Foler Petr, Konůpka Antonín, Měšťan Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil