Jednotka povolána k požáru pařezu - Nýrov. Na místě události již zasahuje PS Kunštát. Jedná se o 6 nehlídaných ohnišť v lese, z nichž některé ještě hoří a rozšiřují se. Jednotka se vybavila ženijním nářadím a začala ohniště rozhrabávat pro lepší dohašení. Ve spolupráci s PS Kunštát prolévání ohnišť vodou. Doplnění vody z CAS 24 do CAS PS Kunštát. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 15:29, návrat: 16:31
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Měšťan Roman, Dokoupil Martin, Loukota Roman, Musil Michal, Stria Martin
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Nýrov, JSDH Kunštát
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil