Jednotka povolána k nahnutému stromu nad silnicí I/43 - Stvolová. Na místě průzkumem zjištěna vyhnilá nahnutá vrba ohrožující provoz na komunikaci. Ve spolupráci s PS Boskovice byl strom pokácen, rozřezán a uklizen mimo silnici. Během zásahu prováděno řízení dopravy. Úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:51, návrat: 15:27
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel, Měšťan Roman, Foler Petr, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil