Jednotka povolána k odstranění prasklého stromu - Vísky. Na místě průzkumem zjištěn rozlomený strom hrozící pádem na dětské hřiště a dráty elektrického vedení. Jelikož pokácení ze země by bylo riskantní, byla povolána automobilová plošina z PS Boskovice. Do příjezdu plošiny byl do okolí stromu zamezen přístup osob. Po příjezdu PS Boskovice byla jednotka postupně odeslána na základnu.
Ohlášení: 15:32, návrat: 17:17
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel, Jakeš Roman, Stria Martin, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Sedlák Josef, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil