Během jízdy od předchozího zásahu byla jednotka povolána k další události - odstranění větve visící nad vozovkou - Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o rozlomenou korunu mohutného topolu, která z části spadla pod strom a část visí nad vozovkou ve výšce cca 10 metrů. Povolána výšková technika z PS Boskovice - mimo provoz. AZ 30 z PS Blansko by vzhledem k terénu nešlo v místě události ustavit. Místní komunikace byla v místě události uzavřena pomocí vytyčovací pásky. O události byl informován starosta obce a bylo s ním domluveno, že větev ráno odstraní TS Letovice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:48, návrat: 21:16
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil