Jednotka povolána k nahnutému stromu nad silnicí - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom, který korunou zasahuje do komunikace. Provedeno uzavření komunikace a rozřezání stromu. Úklid vozovky od větví a pilin. Provoz obnoven a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 14:03, návrat: 14:24
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Kejík Václav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil