Výjezd jednotky na záchranu osoby propadlé střechou v bezvědomí – Slatinka. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu v bezvědomí, která propadla střechou stodoly. Vybavení se zdravotnickým materiálem a provedeno prvotní zjištění životních funkcí, nasazení AED pro monitoring a ošetření poranění. Nasazen krční límec a po dojezdu CAS 24 osoba uložena do vakuových nosítek. Osvětlení místa zásahu a nachystání nastavovacích žebříků pro transport osoby z půdy. Osoba naložena do transportní vany a za pomocí lanové techniky a jištění pomalu spouštěna po žebřících na zem. Poté osoba předána do péče ZZS. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotky.
Ohlášení: 18:16, návrat: 19:00
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Toman Petr, Jeřábek Lukáš, Škranc Robert, Bohatec Pavel ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil