Jednotka povolána na záchranu osoby pomocí AED - Letovice. Po příjezdu na místo zásahu zjištěny nejnutnější informace od oznamovatele. Jednotka vybavena zdravotnickým materiálem zahájila prvotní vyšetření. Zjištěno, že paní dýchá. Nasazen pulzní oxymetr a připravena kyslíková terapie. Jednotka monitorovala zdravotní stav do příjezdu ZZS. Po domluvě s lékařem zůstala jednotka na místě a pomohla s transportem osoby do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:30, návrat: 15:11
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
2011, Martin Dokoupil