Jednotka povolána k požáru fotbalových kabin, kde jsou pohřešovány 2 osoby – Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a útočný proud C v dýchací technice. Provedeno vypnutí elektrického proudu do objektu a proveden zabezpečený vstup do zakouřeného objektu. Postupné prohledávání zakouřených místností. Ve třetí místnosti nalezena osoba při vědomí, nasazena vyváděcí maska a osoba vyvedena z objektu. Předána členům k dalšímu ošetření. Další osobu nalezla skupina z PS Boskovice. Prohledány další místnosti a provedena lokalizace a likvidace požáru. Další osoby nenalezeny. Nasazena přetlaková ventilace k odvětrání objektu. Vyhodnocení cvičení a návrat jednotek na základny.
Ohlášení: 17:13, návrat: 18:01
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil