Zásahy v roce 2018

Výjezd jednotky na požár lesa – Pamětice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár malého rozsahu. Jednotka ponechána v záloze a po likvidaci požáru následně odeslána zpět na základnu.
Ohlášení: 14:35, návrat: 15:16
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Loukota Roman, Jakeš Roman, Mitáš Rostislav
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Pamětice, JSDH Velké Opatovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby zavalené stromem – Křetín. Během jízdy jsem si povolal TA z důvodu zásahu v lesním terénu. Jednotka dojela na rozcestí, kde byla odstavena technika HS Kunštát. Dále nebylo možné CAS projet. Vybavení se technickými prostředky (zvedací vaky, vakuová nosítka, zdravotnický batoh s AED a kyslíkem) a přeložení do TA, které dojelo až k místu události. Na místě se již nachází HS Kunštát. Ve spolupráci provedena stabilizace osoby, která je po pádu stromu v bezvědomí v hustém lesním porostu. Příjezd ZZS, přeložení osoby na páteřovou desku a spolupráce při ošetřování osoby. Povolán vrtulník PČR pro transport osoby vytažením do vrtulníku z důvodu nemožnosti přistání v místě události. Pomocí motorové pily prořezána cesta pro transport osoby na mýtinu. Po příletu vrtulníku PČR s lezci osoba přeložena do nosítek na podvěs a transport k vrtulníku ZZS. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 8:25, návrat: 9:52
Technika: CAS 24, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří, Škranc Robert
Jednotky: HS Kunštát, JSDH Letovice, HS Blansko, JSDH Křetín
Další fotky 
Jednotka odvolána k dalšímu zásahu – odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý suchý strom na drátech vysokého napětí. Další pád stromu nehrozí a místo události předáno firmě EON k dalšímu dořešení. Návrat k zásahu v Letovicích.
Ohlášení: 13:54, návrat: 14:06
Technika: CAS 24
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána od zásahu v Letovicích k odstranění stromu – Zábludov. Projet úsek až k Nýrovu – nic nenalezeno. Po upřesnění s oznamovatelem bylo místo události nalezeno. Průzkumem zjištěna rozlomená thúje, která částečně zasahuje do vozovky. Provedeno odstranění mimo komunikaci. Návrat k předchozímu zásahu.
Ohlášení: 13:41, návrat: 13:52
Technika: CAS 24
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o uvolněný plech na střeše ve výšce cca 10 metrů, který hrozí pádem na chodník. Zjištěno, že ze střechy nebude oprava možná, proto povolána výšková technika. CAS 24 odvolána k jiným zásahům. Po příjezdu výškové techniky provedeno přišroubování plechu ke střešním latím z koše automobilového žebříku. O provedené provizorní opravě informován správce budovy. Odjezd jednotek na základny.
Ohlášení: 13:20, návrat: 14:32
Technika: CAS 24, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Kejík Václav, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Blansko
Další fotky 
Jednotka vyslána na padlý strom – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes půlku komunikace. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Úklid vozovky od větví a pilin, návrat na základnu.
Ohlášení: 00:41, návrat: 01:05
Technika: CAS 24, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy od předchozího zásahu nalezen vyvrácený strom přes vozovku zaklesnutý do druhého – Třebětín. Provedeno stržení stromu na komunikaci a rozřezání pomocí MPŘ. Úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:24, návrat: 18:35
Technika: CAS 24, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Bednář Jindřich, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na padlý strom – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom do poloviny vozovky. Provedeno rozřezání pomocí MPŘ a uklizení větví z komunikace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:02, návrat: 18:24
Technika: CAS 24, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Bednář Jindřich, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na záchranu osoby pomocí AED na ulici Brahmsova, Letovice. Průzkumem na místě zjištěno, že se osoba nachází v bezvědomí, člen rodiny provádí resuscitaci. Ihned bylo provedeno vystřídání a započato KPR. Nasazeno AED a kyslíková terapie. Na místo se dostavila ZZS a PČR. Po neúspěšných oživovacích pokusech prohlásil doktor osobu za zemřelou. Jednotka pomohla zemřelého uložit do postele, poté návrat na základnu.
Ohlášení: 20:35, návrat: 21:00
Technika: TA Nissan, CAS 24
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Musil Michal, Bohatec Pavel ml., Prudký Miroslav, Toman Ondřej, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na záchrany osoby pomocí AED – Letovice. Před naším příjezdem provádí resuscitaci člen JSDH Letovice, který byl svědkem události a strážník městské policie. Průzkumem zjištěno, že osoba se nachází v bezvědomí. Nasazeno AED, kyslíková terapie a vystřídání v KPR. Během resuscitace podány 2 výboje z AED. Po příjezdu ZZS přepojení na jejich AED a pokračování v KPR. Po úspěšné resuscitaci naložení pacienta na nosítka a přenesení do sanitního vozu. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:13, návrat: 18:48
Technika: TA Nissan, CAS 24
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Stria Martin, Musil Michal, Bohatec Pavel ml., Sedlák Josef, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na požár sila – Velké Opatovice. Na místě již zasahuje JSDH Velké Opatovice a HS Boskovice. Průzkumem zjištěn požár sila, který je již lokalizován jednotkami na místě události. Ohlášení se veliteli zásahu – jednotka ponechána na místě události v záloze. Po likvidaci požáru návrat jednotky zpět na základnu.
Ohlášení: 16:43, návrat: 17:36
Technika: CAS 24, CAS 32, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Loukota Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Stria Martin, Musil Vladimír
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, HS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Jevíčko, HS Blansko, JSDH Trnávka, JSDH Křenov, JSDH Boskovice, JSDH Benešov, HS Konice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby pomocí AED – Letovice. V době příjezdu jednotky na místě ZZS. Průzkumem zjištěno, že se jedná o bezvědomí starší osoby, ZZS již zahájila nepřímou masáž srdce. Provedeno střídání v masáži a nasvětlení místa události. Jelikož se místo zásahu nacházelo na náměstí provedeno zaclonění místa pomocí dek. Lékařem ZZS konstatována smrt osoby. Návrat jednotky zpět na základnu.
Ohlášení: 21:43, návrat: 22:20
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Loukota Roman, Bednář Jindřich, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána na nebezpečně nakloněné stromy hrozící pádem na vozovku u obce Dolní Smržov. Průzkumem zjištěny celkem tři nakloněné stromy nad vozovkou, z nichž jeden je silně prasklý. Jednotka na místě zastavila dopravu, provedla bezpečné pokácení pomocí motorových pil a úklid komunikace. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:21, návrat: 15:28
Technika: CAS 24 T 815, motorové pily
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo na půdě rodinného domu. Provedeno vystrojení člena do včelařské kukly a provedena likvidace sršní pomocí chemického přípravku. Poté fyzická likvidace hnízda sběrem do pytle. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:56, návrat: 18:33
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k součinnosti s PČR k vyhledávání pohřešované osoby v lesích u Nýrova. Po dostavení se na seřadiště se všechny jednotky přesunuly dále do lesa k automobilu pohřešované osoby. Rozdělení jednotek do jednotlivých úseků prohledávání společně s PČR. Po asi hodinovém prohledávání hustého porostu byla osoba naší jednotkou nalezena bez známek života. Místo nálezu předáno PČR a jednotky se postupně vracejí zpět na své základny.
Ohlášení: 13:36, návrat: 15:35
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Stria Martin, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl
Jednotky: HS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Kunštát, JSDH Nýrov
 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo ve štítě chaty cca 7 m vysoko. Použity 4 díly nastavovacího žebříku a vystrojení člena do včelařské kukly. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:44, návrat: 17:39
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Bohatec Pavel ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na vyvrácený strom přes cyklostezku - Letovice. Průzkumem zjištěn vyvrácený dub nad cyklostezkou. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Poté úklid stezky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:47, návrat: 19:11
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby pomocí AED - Vranová. Na místě již zasahuje PČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o bezvědomí osoby. PČR má nasazeno AED, podalo výboj a provádí resuscitaci. Nasazena kyslíková terapie a vystřídání v resuscitaci. Po příjezdu ZZS si osobu převzala do své péče. Obnoveny životní funkce a transport do sanitního vozu. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 03:19, návrat: 04:29
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Škrabal Karel, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo ve štítě domu. Vystrojení člena do včelařské kukly a použití nastavovacího žebříku z balkónu. Zjištěn vletový otvor sršní pod obložení střechy. Provedeno vystříkání chemickým přípravkem a otvor zapěněn insekticidní pěnou. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 19:02, návrat: 20:02
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel ml., Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo na zahradě domu ohrožující majitele. Provedeno postříkání hnízda chemickým přípravkem a vybrání do pytle. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:10, návrat: 20:50
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Toman Petr, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Při jízdě od předešlého zásahu jsme byli zastaveni místním občanem, který nás informoval o sršním hnízdě v kapličce - Lhota. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo pod střechou kaple. Provedeno vystrojení do včelařské kukly a použití nastavovacího žebříku. Hnízdo postříkáno chemickým přípravkem a strženo do pytle. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:52, návrat: 20:24
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Lhota. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo na půdě rodinného domu nad dětským pokojem. Provedeno vystrojení člena do včelařské kukly a následná likvidace hnízda chemickým postřikem a sběrem do pytle. Poté odjezd zpět na základnu.
Ohlášení: 19:15, návrat: 19:52
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár osobního automobilu – Chlum směr Moravská Třebová. Současně s naší jednotkou přijíždí na místo zásahu JSDH Velké Opatovice. Průzkumem zjištěn požár osobního automobilu po dopravní nehodě v plném rozsahu a požár trávy u silnice těsně za obcí Chlum. Nasazen vysokotlaký proud v dýchací technice na lokalizaci požáru. V místě zásahu řízen provoz na pozemní komunikaci. Zraněné osobě poskytnut odpočinek a pitný režim v našem dopravním automobilu. Doplnění vody z naší CAS do CAS Velké Opatovice. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 16:31, návrat: 17:51
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Kejík Václav, Toman Petr, Mitáš Rostislav, Prudký Miroslav, Jakeš Roman, Škranc Robert, Nečesaný Matěj, Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo na půdě domu u zastávky vlaků. Vystrojení do včelařské kukly a postřik hnízda chemickým přípravkem. Poté provedena fyzická likvidace hnízda sběrem do PVC pytle. Vletový otvor na půdu zaplněn insekticidní pěnou. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:00, návrat: 19:35
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu – Dolní Poříčí. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo v podbití rodinného domu ve výšce cca 7 metrů. Nachystány 4 díly nastavovacího žebříku a vystrojení člena do včelařské kukly. Rozebrání části podbití a vystříkání hnízda chemickým přípravkem. Poté vybrání hnízda a oprava podbití. Vletový otvor zaplněn insekticidní pěnou. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:01, návrat: 20:14
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár trávy - Letovice, Třebětín. Na místě se nachází kolemjdoucí, který požár hasí pomocí větví. Průzkumem zjištěn požár hrabanky. Nasazen C proud a lokalizace požáru. Po příjezdu HS Boskovice předáno velení. Likvidace požáru a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:55, návrat: 17:30
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Škrabal Jiří, Toman Ondřej, Loukota Roman, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na záchranu osoby pomocí AED v domě s pečovatelskou službou - Letovice. Na místě zjištěno, že před příjezdem naší jednotky provádí resuscitaci personál DPS, nasazení AED a vystřídání v KPR. Po příjezdu ZZS pacient předán do jejich péče. ZZS konstatuje exitus a odesílá nás zpátky na základnu.
Ohlášení: 09:30, návrat: 10:20
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Mitáš Rostislav, Škranc Robert, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
 
Přejezd od předchozího zásahu na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo ve fasádě rodinného domu. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku a vletový otvor ucpán insekticidní pěnou. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:30, návrat: 18:43
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, a Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěna 2 vosí hnízda v podbití stánku u koupaliště. Provedena likvidace hnízd pomocí chemického přípravku a vletové otvory ucpány insekticidní pěnou. Přejezd k další události.
Ohlášení: 18:02, návrat: 18:30
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes komunikaci - Letovice směr Chlum. Na místě průzkumem zjištěna rozlomená švestka přes jeden jízdní pruh. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Zametení vozovky od větví a pilin. Během zásahu prováděno řízení dopravy v místě zásahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:54, návrat: 13:15
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy jednotka odvolána na další událost likvidace hmyzu - Letovice. Na místě zjištěno vosí hnízdo v zemi. Provedeno odkopání zeminy pomocí ženijního nářadí a celková likvidace hnízda. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:43, návrat: 20:38
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na likvidaci hmyzu na ulici Příční, Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo v podkroví domu. Likvidace sršní pomocí spreje a následná fyzická likvidace hnízda. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:14, návrat: 19:43
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lisu a pole - Korbelova Lhota. Na místě již zasahuje JSDH Velké Opatovice a Jevíčko. Jedná se o požár strniště, balíkovače a části lesa. Nataženo vysokotlaké vedení z CAS 24 a prováděno hašení postupujícího požáru na obvodu požářiště. CAS 32 vysláno k hašení kraje lesa kam se požár rozšířil. Vytvořeno útočné vedení C a hašení lesa. Dále z CAS 24 nataženo útočné vedení a započato s hašením hořících balíků uvnitř požářiště. Balíky dále rozhrabány pomocí kopáčů a dohašeny. CAS 32 dále provedla doplnění vody do CAS JSDH Jevíčko. Po likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 13:55, návrat: 15:01
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr a Ondřej, Jakeš Roman, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Stria Martin, Sedlák Josef, Škrabal Karel, Bednář Jindřich, Loukota Roman, Mitáš Rostislav, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Jevíčko, JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Křenov, JSDH Březová nad Svitavou, JSDH Jaroměřice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci obtížného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo na půdě rodinného domu. Sršni nalétávají do obytného prostoru a ohrožují majitelku. Provedeno vystrojení 2 členů do včelařských kukel a proveden postřik hnízda pomocí chemického přípravku. Následně sběr hnízda do plastového pytle. Poté odjezd zpět na základnu.
Ohlášení: 19:06, návrat: 19:34
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění nebezpečného hmyzu na ulici Brahmsova, Letovice. Průzkumem na místě zjištěno sršní hnízdo pod střechou cca ve 4 metrech. Pomocí nastavovacího žebříku bylo provedeno rozkrytí střechy, likvidace sršní pomocí postřiku a následné vybrání celého hnízda do PVC pytle. Poté střecha zadělána a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 20:09, návrat: 20:53
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Třebětín. Na místě průzkumem zjištěn rozštíplý strom, který zasahuje do komunikace Třebětín směr Kochov. Provedeno rozřezání pomocí MPŘ a uklizení mimo vozovku. Úklid silnice od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:13, návrat: 16:40
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Toman Ondřej, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo v podbití střechy chaty. Provedeno rozebrání podbití a likvidace pomocí chemického přípravku. Následná fyzická likvidace hnízda. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:35, návrat: 16:18
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Dokoupil Martin, Toman Ondřej
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby po pádu z lešení - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu na lešení ve výšce 2,5 m, která je po pádu zraněná a není schopná pohybu. Osoba společně se ZZS otočena za záda, zafixována do transportní vany a snesena z lešení do sanitního vozu ZZS. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:56, návrat: 19:19
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Karel, Jakeš Roman, Kejík Václav, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa Nýrov směr Sebranice. Před naším příjezdem na místě PS Kunštát zasahující pomocí vysokotlakého proudu. Jelikož mají požár menšího rozsahu lokalizován, byla naše jednotka nechána v záloze na kraji lesa. Poté jednotka vrácena zpět na základnu.
Ohlášení: 7:38, návrat: 8:08
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár lesa - Lhota směr Nýrov. Na místě nás čekal oznamovatel. Průzkumem zjištěn požár hrabanky a stromů o rozměrech 20 x 20 metrů v prudkém srázu cca 200 metrů od cisterny. Nataženo dopravní vedení 8 B, rozdělovač a útočný proud 3 C. Pro větší účinnost hašení přidáno do vody smáčedlo. Prováděno hašení hrabanky a kořenů stromů. Ženijním nářadím prováděno rozhrabávání požářiště a prolévání vodou. Po likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 13:13, návrat: 14:24
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří, Dokoupil Martin, Škranc Robert, Kejík Václav, Jakeš Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo v podbití stánku u koupaliště. Provedeno rozebrání části podbití a hnízdo bylo zlikvidováno pomocí chemického přípravku. Oprava podbití a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:09, návrat: 18:46
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml., Kejík Václav, Halata Zbyněk, Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár pole a balíkovače - Pamětice. Na místě se již nachází PS Boskovice. Jednotka nasazena na ochranu proti šíření požáru. Vytvořeny 2 útočné proudy C a započato s hašením po obvodu požářiště. Po příjezdu CAS 32 ta určena k hašení pomocí lafetové proudnice. Po vyprázdnění cisteren byla voda doplněna na čerpacím stanovišti v Paměticích. Poté přejezd zpět na požářiště, kde jednotka pokračovala v hasebních pracích. Po likvidaci požáru návrat zpět na základnu.
Ohlášení: 11:42, návrat: 14:14
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Škranc Robert, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Pamětice, PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Vanovice, PS Blansko
Další fotky 
 
Výjezd jednotky na záchranu osoby pomocí AED - Letovice, Třebětín. Na místě se již nachází 3 členové, kteří byli poblíž místu události a provádí resuscitaci. Nasazeno AED a kyslíková terapie a pokračování v resuscitaci. Výboj nedoporučen, po příjezdu ZZS si osobu přepojili na své AED. Střídání v KPR se ZZS. Lékařem ZZS konstatována smrt osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:47, návrat: 17:41
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k rozštípnutému stromu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o rozštíplý strom v zámeckém parku, který hrozí pádem. Jelikož se jedná o dlouhodobý stav a naší technikou není možné jej pokácet byl informován starosta obce. Ohrožený prostor vytyčen páskou proti vstupu. Na místo události se dostavil starosta města. Ten byl informován o vzniklé situaci a místo události mu bylo předáno k řešení. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 15:30, návrat: 16:13
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr a Ondřej, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes komunikaci – Třebětín. Průzkumem zjištěno, že se jedná o menší strom visící přes půl vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Dále byl skácen suchý strom, který hrozil pádem. Úklid vozovky od větví a pilin. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 16:47, návrat: 17:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Heger Přemysl, Mitáš Rostislav, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v pařezu u vchodu do rodinného domu. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:51, návrat: 19:23
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Karel, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána starostou města k odstranění naplavenin v řece – Letovice. Provedeno vytažení dřevěných kmenů z řeky Svitavy, které bránily volnému průtoku. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:45, návrat: 19:15
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Během jízdy na výcvik byla jednotka povolána k záchraně psa z přehrady – Letovice. Před příjezdem na místo události bylo oznámeno operačním střediskem, že se pes již dostal bezpečně na břeh. Provedli jsme ověření a poté se vrátili zpět na základnu.
Ohlášení: 18:20, návrat: 18:40
Technika: TA Nissan, motorový člun
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu na komunikaci – Letovice. Na místě průzkumem zjištěna rozlomená třešeň ležící v jednom jízdním pruhu. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a uklizení mimo komunikaci. Zametení silnice od větví a pilin, poté návrat na základnu.
Ohlášení: 07:10, návrat: 07:45
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Prudký Miroslav, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na nakloněný strom nad silnicí I/43 – Stvolová. Na místě průzkumem nezjištěn strom, který by ohrožoval silniční dopravu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 07:12, návrat: 07:49
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Škranc Robert, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin, Bednář Jindřich
 
Výjezd jednotky na pomoc při pátrání po pohřešovaném dítěti – Zboněk. Před naším příjezdem na místě PČR Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se ztratilo tříleté dítě před cca 40 minutami. Provedeno nasvícení terénu v místě možného výskytu dítěte. Ve spolupráci s PČR jsme vytvořili rojnici a systematicky prohledávali okolí domu. Na pomoc byl vyslán vrtulník PČR s termovizním viděním a kynolog se psem. Po 2,5 hodinách prohledávání náročného terénu bylo dítě nalezeno v blízkosti cyklostezky na Svitávku. Pátrání bylo ukončeno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Ohlášení: 00:17, návrat: 03:18
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Heger Přemysl, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín, Toman Petr, Prudký Miroslav, Loukota Roman, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka povolána k záchraně zraněné osoby z uzavřeného prostoru – Meziříčko. Na místě události po zabouchání na dveře domu majitelka sama otevřela. Zdravotní stav pacientky se již zlepšil a jednotka provedla zajištění zdravotního stavu. Po příjezdu ZZS si osobu převzali do své péče. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 12:48, návrat: 13:12
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman ml., Kejík Václav,
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
 
Jednotka povolána k požáru fotbalových kabin, kde jsou pohřešovány 2 osoby – Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a útočný proud C v dýchací technice. Provedeno vypnutí elektrického proudu do objektu a proveden zabezpečený vstup do zakouřeného objektu. Postupné prohledávání zakouřených místností. Ve třetí místnosti nalezena osoba při vědomí, nasazena vyváděcí maska a osoba vyvedena z objektu. Předána členům k dalšímu ošetření. Další osobu nalezla skupina z PS Boskovice. Prohledány další místnosti a provedena lokalizace a likvidace požáru. Další osoby nenalezeny. Nasazena přetlaková ventilace k odvětrání objektu. Vyhodnocení cvičení a návrat jednotek na základny.
Ohlášení: 17:13, návrat: 18:01
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě před příjezdem zasahuje PČR společně s naším členem, který se dostavil na místo události přímo z domova. Průzkumem zjištěno, že PČR má na osobě nasazeno AED a probíhá KPR naším členem. Osoba po pádu má krvácející obličej a je v bezvědomí, AED nedoporučuje výboj. Nasazen ambuvak pro vdechy a pokračuje se v KPR. Po příjezdu ZZS si přebírají pacienta a střídání v KPR. Po stanovení smrti pacienta lékařkou ZZS se jednotka vrací na základnu.
Ohlášení: 9:12, návrat: 9:41
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škranc Robert, Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Martin, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru u pily – Zboněk. Na místě události již zasahuje PS Boskovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár odpadu u cesty. PS Boskovice zasahuje vysokotlakým proudem. Lokalizace a likvidace požáru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:44, návrat: 11:03
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Toman Petr, Kejík Václav, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby propadené v ledu na VD Letovice. Během jízdy se člen jednotky vystrojil do suchého obleku pro práci ve vodě. Na místě průzkumem zjištěno, že se jde o taktické cvičení jednotky. Jedná se o osobu, která propadla ledem 20 metrů od břehu a nemůže se dostat zpět na břeh. Zajištění zachránce lanem ze břehu a provedena záchrana osobním zásahem v probořeném ledu. Osoba zajištěna a vytažena se zachráncem na břeh. Tam ji byl poskytnut tepelný komfort. Poté jednotka pokračovala v nacvičování záchrany. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:40, návrat: 19:21
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815, DA Iveco, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Toman Petr, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k akutnímu otevření uzavřeného bytu, ve kterém se nachází osoba v přímém ohrožení života – Letovice. Na místě PČR, byt otevřen a zjištění poranění osoby. Na místo se dostavila ZZS a ta si převzala osobu do své péče. Předání velení VD PS Boskovice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:02, návrat: 16:24
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Bohatec Pavel ml., Jakeš Roman a Roman ml., Toman Petr, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka vyslána na záchranu osoby pomocí AED – Letovice. Průzkumem na místě zjištěno, že osoba je zhroucená na WC v bezvědomí a nedýchá. Z důvodu stísněného prostoru jsme postiženého vyprostili z WC na chodbu a ihned zahájili resuscitaci. Nasazeno AED a kyslíková terapie. Po příjezdu ZZS jednotka stále asistovala u resuscitace. Během oživovacích pokusů byl u pacienta obnoven krevní oběh a jednotka pomohla pacienta transportovat do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 11:30, návrat: 12:19
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Karel, Konůpka Antonín, Heger Přemysl, Loukota Roman, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána na záchranu osoby pomocí AED - Letovice. Po příjezdu na místo zásahu zjištěny nejnutnější informace od oznamovatele. Jednotka vybavena zdravotnickým materiálem zahájila prvotní vyšetření. Zjištěno, že paní dýchá. Nasazen pulzní oxymetr a připravena kyslíková terapie. Jednotka monitorovala zdravotní stav do příjezdu ZZS. Po domluvě s lékařem zůstala jednotka na místě a pomohla s transportem osoby do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:30, návrat: 15:11
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru výškové budovy – Letovice. Po příjezdu nataženo dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud C v dýchací technice v pohotovosti před budovu pro případný zásah. Průzkumem zjištěno, že se jedná o spálené potraviny na sporáku, které zakouřily celý bytový dům. Před naším příjezdem se obyvatelům domu podařilo vzbudit nájemníka, u kterého hořely potraviny. Jednotka provedla kontrolu bytu, ve kterém hořelo a přirozeně odvětrala celý dům. Po odvětrání návrat na základnu.
Ohlášení: 15:01, návrat: 15:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Škranc Robert, Stria Martin, Konůpka Antonín, Toman Petr, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na padlý strom přes vozovku – Letovice směr Lhota. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený strom nad vozovkou, který je opřen o svodidla. Provedeno zastavení dopravy v místě události a odříznutí stromu pomocí MPŘ. Dále rozřezání kmene na menší části a uklizení z vozovky. Vozovka zametena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 6:28, návrat: 7:03
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Kejík Václav, Škrabal Karel, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil