Zásahy v roce 2018

Jednotka povolána na záchranu osoby pomocí AED - Letovice. Po příjezdu na místo zásahu zjištěny nejnutnější informace od oznamovatele. Jednotka vybavena zdravotnickým materiálem zahájila prvotní vyšetření. Zjištěno, že paní dýchá. Nasazen pulzní oxymetr a připravena kyslíková terapie. Jednotka monitorovala zdravotní stav do příjezdu ZZS. Po domluvě s lékařem zůstala jednotka na místě a pomohla s transportem osoby do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:30, návrat: 15:11
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru výškové budovy – Letovice. Po příjezdu nataženo dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud C v dýchací technice v pohotovosti před budovu pro případný zásah. Průzkumem zjištěno, že se jedná o spálené potraviny na sporáku, které zakouřily celý bytový dům. Před naším příjezdem se obyvatelům domu podařilo vzbudit nájemníka, u kterého hořely potraviny. Jednotka provedla kontrolu bytu, ve kterém hořelo a přirozeně odvětrala celý dům. Po odvětrání návrat na základnu.
Ohlášení: 15:01, návrat: 15:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Škranc Robert, Stria Martin, Konůpka Antonín, Toman Petr, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na padlý strom přes vozovku – Letovice směr Lhota. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený strom nad vozovkou, který je opřen o svodidla. Provedeno zastavení dopravy v místě události a odříznutí stromu pomocí MPŘ. Dále rozřezání kmene na menší části a uklizení z vozovky. Vozovka zametena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 6:28, návrat: 7:03
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Kejík Václav, Škrabal Karel, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil