Zásahy v roce 2018

Jednotka povolána k požáru lesa Nýrov směr Sebranice. Před naším příjezdem na místě PS Kunštát zasahující pomocí vysokotlakého proudu. Jelikož mají požár menšího rozsahu lokalizován, byla naše jednotka nechána v záloze na kraji lesa. Poté jednotka vrácena zpět na základnu.
Ohlášení: 7:38, návrat: 8:08
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na požár lesa - Lhota směr Nýrov. Na místě nás čekal oznamovatel. Průzkumem zjištěn požár hrabanky a stromů o rozměrech 20 x 20 metrů v prudkém srázu cca 200 metrů od cisterny. Nataženo dopravní vedení 8 B, rozdělovač a útočný proud 3 C. Pro větší účinnost hašení přidáno do vody smáčedlo. Prováděno hašení hrabanky a kořenů stromů. Ženijním nářadím prováděno rozhrabávání požářiště a prolévání vodou. Po likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 13:13, návrat: 14:24
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří, Dokoupil Martin, Škranc Robert, Kejík Václav, Jakeš Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo v podbití stánku u koupaliště. Provedeno rozebrání části podbití a hnízdo bylo zlikvidováno pomocí chemického přípravku. Oprava podbití a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:09, návrat: 18:46
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml., Kejík Václav, Halata Zbyněk, Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár pole a balíkovače - Pamětice. Na místě se již nachází PS Boskovice. Jednotka nasazena na ochranu proti šíření požáru. Vytvořeny 2 útočné proudy C a započato s hašením po obvodu požářiště. Po příjezdu CAS 32 ta určena k hašení pomocí lafetové proudnice. Po vyprázdnění cisteren byla voda doplněna na čerpacím stanovišti v Paměticích. Poté přejezd zpět na požářiště, kde jednotka pokračovala v hasebních pracích. Po likvidaci požáru návrat zpět na základnu.
Ohlášení: 11:42, návrat: 14:14
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Škranc Robert, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Pamětice, PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Vanovice, PS Blansko
Další fotky 
 
Výjezd jednotky na záchranu osoby pomocí AED - Letovice, Třebětín. Na místě se již nachází 3 členové, kteří byli poblíž místu události a provádí resuscitaci. Nasazeno AED a kyslíková terapie a pokračování v resuscitaci. Výboj nedoporučen, po příjezdu ZZS si osobu přepojili na své AED. Střídání v KPR se ZZS. Lékařem ZZS konstatována smrt osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:47, návrat: 17:41
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k rozštípnutému stromu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o rozštíplý strom v zámeckém parku, který hrozí pádem. Jelikož se jedná o dlouhodobý stav a naší technikou není možné jej pokácet byl informován starosta obce. Ohrožený prostor vytyčen páskou proti vstupu. Na místo události se dostavil starosta města. Ten byl informován o vzniklé situaci a místo události mu bylo předáno k řešení. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 15:30, návrat: 16:13
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr a Ondřej, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes komunikaci – Třebětín. Průzkumem zjištěno, že se jedná o menší strom visící přes půl vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Dále byl skácen suchý strom, který hrozil pádem. Úklid vozovky od větví a pilin. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 16:47, návrat: 17:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Heger Přemysl, Mitáš Rostislav, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v pařezu u vchodu do rodinného domu. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:51, návrat: 19:23
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Karel, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána starostou města k odstranění naplavenin v řece – Letovice. Provedeno vytažení dřevěných kmenů z řeky Svitavy, které bránily volnému průtoku. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:45, návrat: 19:15
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Během jízdy na výcvik byla jednotka povolána k záchraně psa z přehrady – Letovice. Před příjezdem na místo události bylo oznámeno operačním střediskem, že se pes již dostal bezpečně na břeh. Provedli jsme ověření a poté se vrátili zpět na základnu.
Ohlášení: 18:20, návrat: 18:40
Technika: TA Nissan, motorový člun
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu na komunikaci – Letovice. Na místě průzkumem zjištěna rozlomená třešeň ležící v jednom jízdním pruhu. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a uklizení mimo komunikaci. Zametení silnice od větví a pilin, poté návrat na základnu.
Ohlášení: 07:10, návrat: 07:45
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Prudký Miroslav, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na nakloněný strom nad silnicí I/43 – Stvolová. Na místě průzkumem nezjištěn strom, který by ohrožoval silniční dopravu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 07:12, návrat: 07:49
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Škranc Robert, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin, Bednář Jindřich
 
Výjezd jednotky na pomoc při pátrání po pohřešovaném dítěti – Zboněk. Před naším příjezdem na místě PČR Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se ztratilo tříleté dítě před cca 40 minutami. Provedeno nasvícení terénu v místě možného výskytu dítěte. Ve spolupráci s PČR jsme vytvořili rojnici a systematicky prohledávali okolí domu. Na pomoc byl vyslán vrtulník PČR s termovizním viděním a kynolog se psem. Po 2,5 hodinách prohledávání náročného terénu bylo dítě nalezeno v blízkosti cyklostezky na Svitávku. Pátrání bylo ukončeno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Ohlášení: 00:17, návrat: 03:18
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Heger Přemysl, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín, Toman Petr, Prudký Miroslav, Loukota Roman, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka povolána k záchraně zraněné osoby z uzavřeného prostoru – Meziříčko. Na místě události po zabouchání na dveře domu majitelka sama otevřela. Zdravotní stav pacientky se již zlepšil a jednotka provedla zajištění zdravotního stavu. Po příjezdu ZZS si osobu převzali do své péče. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 12:48, návrat: 13:12
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman ml., Kejík Václav,
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
 
Jednotka povolána k požáru fotbalových kabin, kde jsou pohřešovány 2 osoby – Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a útočný proud C v dýchací technice. Provedeno vypnutí elektrického proudu do objektu a proveden zabezpečený vstup do zakouřeného objektu. Postupné prohledávání zakouřených místností. Ve třetí místnosti nalezena osoba při vědomí, nasazena vyváděcí maska a osoba vyvedena z objektu. Předána členům k dalšímu ošetření. Další osobu nalezla skupina z PS Boskovice. Prohledány další místnosti a provedena lokalizace a likvidace požáru. Další osoby nenalezeny. Nasazena přetlaková ventilace k odvětrání objektu. Vyhodnocení cvičení a návrat jednotek na základny.
Ohlášení: 17:13, návrat: 18:01
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě před příjezdem zasahuje PČR společně s naším členem, který se dostavil na místo události přímo z domova. Průzkumem zjištěno, že PČR má na osobě nasazeno AED a probíhá KPR naším členem. Osoba po pádu má krvácející obličej a je v bezvědomí, AED nedoporučuje výboj. Nasazen ambuvak pro vdechy a pokračuje se v KPR. Po příjezdu ZZS si přebírají pacienta a střídání v KPR. Po stanovení smrti pacienta lékařkou ZZS se jednotka vrací na základnu.
Ohlášení: 9:12, návrat: 9:41
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škranc Robert, Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Martin, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru u pily – Zboněk. Na místě události již zasahuje PS Boskovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár odpadu u cesty. PS Boskovice zasahuje vysokotlakým proudem. Lokalizace a likvidace požáru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:44, návrat: 11:03
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Toman Petr, Kejík Václav, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby propadené v ledu na VD Letovice. Během jízdy se člen jednotky vystrojil do suchého obleku pro práci ve vodě. Na místě průzkumem zjištěno, že se jde o taktické cvičení jednotky. Jedná se o osobu, která propadla ledem 20 metrů od břehu a nemůže se dostat zpět na břeh. Zajištění zachránce lanem ze břehu a provedena záchrana osobním zásahem v probořeném ledu. Osoba zajištěna a vytažena se zachráncem na břeh. Tam ji byl poskytnut tepelný komfort. Poté jednotka pokračovala v nacvičování záchrany. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:40, návrat: 19:21
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815, DA Iveco, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Toman Petr, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k akutnímu otevření uzavřeného bytu, ve kterém se nachází osoba v přímém ohrožení života – Letovice. Na místě PČR, byt otevřen a zjištění poranění osoby. Na místo se dostavila ZZS a ta si převzala osobu do své péče. Předání velení VD PS Boskovice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:02, návrat: 16:24
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Bohatec Pavel ml., Jakeš Roman a Roman ml., Toman Petr, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka vyslána na záchranu osoby pomocí AED – Letovice. Průzkumem na místě zjištěno, že osoba je zhroucená na WC v bezvědomí a nedýchá. Z důvodu stísněného prostoru jsme postiženého vyprostili z WC na chodbu a ihned zahájili resuscitaci. Nasazeno AED a kyslíková terapie. Po příjezdu ZZS jednotka stále asistovala u resuscitace. Během oživovacích pokusů byl u pacienta obnoven krevní oběh a jednotka pomohla pacienta transportovat do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 11:30, návrat: 12:19
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Karel, Konůpka Antonín, Heger Přemysl, Loukota Roman, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána na záchranu osoby pomocí AED - Letovice. Po příjezdu na místo zásahu zjištěny nejnutnější informace od oznamovatele. Jednotka vybavena zdravotnickým materiálem zahájila prvotní vyšetření. Zjištěno, že paní dýchá. Nasazen pulzní oxymetr a připravena kyslíková terapie. Jednotka monitorovala zdravotní stav do příjezdu ZZS. Po domluvě s lékařem zůstala jednotka na místě a pomohla s transportem osoby do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:30, návrat: 15:11
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru výškové budovy – Letovice. Po příjezdu nataženo dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud C v dýchací technice v pohotovosti před budovu pro případný zásah. Průzkumem zjištěno, že se jedná o spálené potraviny na sporáku, které zakouřily celý bytový dům. Před naším příjezdem se obyvatelům domu podařilo vzbudit nájemníka, u kterého hořely potraviny. Jednotka provedla kontrolu bytu, ve kterém hořelo a přirozeně odvětrala celý dům. Po odvětrání návrat na základnu.
Ohlášení: 15:01, návrat: 15:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Škranc Robert, Stria Martin, Konůpka Antonín, Toman Petr, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na padlý strom přes vozovku – Letovice směr Lhota. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený strom nad vozovkou, který je opřen o svodidla. Provedeno zastavení dopravy v místě události a odříznutí stromu pomocí MPŘ. Dále rozřezání kmene na menší části a uklizení z vozovky. Vozovka zametena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 6:28, návrat: 7:03
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Kejík Václav, Škrabal Karel, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil