Zásahy v roce 2019

Jednotka povolána k odstranění stromu z příjezdové komunikace a garáží - Letovice. Na místě zástupce životního prostředí a zástupce firmy Tylex. Průzkumem zjištěno, že se jedná o spadený strom přes celou příjezdovou cestu a koruna stromu leží na dvou garážích. Vyžádání DA z důvodu nedostatku sil na místě. Po příjezdu DA jsme pomocí motorové pily a jednoho dílu nastavovacího žebříku strom odstranili ze střechy a následně z příjezdové cesty. Po odklizení stromu mimo komunikaci a garáže jsme místo předali zástupci firmy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:18, návrat: 15:02
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka odvolána z kondičních jízd k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně vylétající z obložení dětského domečku. Provedeno vystříkání vletových otvorů chemickým přípravkem a poté zapěnění montážní pěnou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:58, návrat: 20:29
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu z cyklostezky – Letovice, Podlesí. Na místě MP Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes celou komunikaci. Pomocí motorové pily strom rozřezán a odklizení mimo cyklostezku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:57, návrat: 10:42
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Karel
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během činnosti u předešlého zásahu získána informace o zaplaveném sklepu – Slatinka. Průzkumem zjištěno, že se jedná o sklep, kde je cca 1,5 m vody a bahna. Z důvodu velkého množství bahna nasazeno kalové čerpadlo Heron pro vyčerpání sklepa. Po vyčerpání proveden oplach zdí a země od bahna vysokotlakým proudem a odčerpání zbylé vody. Při odjezdu opláchnuto cca 50 m komunikace od naplaveného bláta před domem asanační lištou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:21, návrat: 12:53
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění naplaveného bahna – Slatinka. Na místě prováděn oplach zdí, komunikace a dvoru pomocí vysokotlakého proudu. Při balení materiálu oznámení o zatopeném sklepě – Slatinka. Přejezd k této události.
Ohlášení: 10:37, návrat: 11:21
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o naplavené bahno na místní komunikaci, které brání průjezdu vozidel. Přes starostku obce povolána těžká technika firmy provádějící práce pro obec. Pomocí bagru provedeno odstranění bahna z komunikace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:32, návrat: 10:26
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Škrabal Karel, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k čerpání vody – Letovice, Třebětín. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno zaplavení 2 sklepů po přívalovém dešti. Bylo provedeno nasazení kalového čerpadla Heron na větší ze sklepů a plovoucí čerpadlo na menší sklep. Po odčerpání vody bylo členy jednotky provedeno odklizení nánosů bahna za sklepů a následné odčerpání. Na žádost místních občanů členové jednotky pomáhali v okolních domech s úklidem po dešti. Očištění věcných prostředků a návrat na základnu.
Ohlášení: 7:37, návrat: 9:09
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Škrabal Karel 
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na spadlý strom – Skrchov. Po příjezdu byl průzkumem zjištěn spadlý strom přes celou vozovku. Bylo provedeno rozřezání stromu a úklid vozovky od větví a pilin. Během zásahu probíhalo řízení silničního provozu. Po úklidu návrat na základnu.
Ohlášení: 4:05, návrat: 4:29
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Musil Michal, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Při návratu z předchozí události jsme přijeli k rozlomenému stromu na silnici před vlakovým nádražím. Událost byla oznámena na KOPIS. Větev byla rozřezána a uklizena mimo vozovku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 3:54, návrat: 4:02
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Musil Michal, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Slatinka. Jednotka se dostavila na místo události, kde byla kontaktována oznamovatelem. Byl proveden průzkum a bylo zjištěno ucpané koryto místního potoka po přívalovém dešti, kde se voda valila přes zahrady okolo domů. Stav byl oznámen na KOPIS s popisem události. Bylo provedeno prokopání ucpaného koryta a stavba provizorní hráze pro zamezení rozlití potoka. Jednotka nakonec provedla monitoring místního rybníku. Po odjezdu z místa událostí jsme provedli monitoring stavidel na ulici Nádražní.
Ohlášení: 2:33, návrat: 3:54
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Musil Michal, Bednář Jindřich, Miroslav Prudký
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů - Letovice. Na místě se nachází starosta města Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o ucpaná stavidla naplaveninami. Vlivem toho dochází ke zvedání hladiny řeky a zaplavování přilehlých zahrad. Provedeno mírné pozvednutí stavidel ke snížení hladiny řeky. Členové jednotky jištění lanem provádí čištění stavidel od naplavenin. Na místo se dostavila obsluha přilehlé vodní elektrárny a ta taktéž pozvedla stavidla u elektrárny. Informován majitel dalších stavidel po proudu. Kontrola těchto stavidel - majitel na místě, provádí monitoring pomocí kamery a dálkově ovládaného stavidla. Po vyčištění od naplavenin jejich opětovné spuštění. Obsluha informována o nutné pravidelné kontrole stavidel. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 07:38, návrat: 08:33
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Nečesaný Matěj
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o včelí roj v trávě u cesty. Roj nebylo možné odchytit, proto byl zlikvidován pomocí motorového vysavače. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:39, návrat: 19:01
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Kejík Václav, Heger Přemysl, Musil Michal, Dokoupil Martin
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Leinveber Roman, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru osobního automobilu – Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár osobního auta po nárazu do stromu. Nataženo útočné vedení C a hašení auta v dýchací technice. Proveden průzkum uvnitř vozidla pro vyloučení přítomnosti osob – negativní. Nasazena přetlaková ventilace pro usměrnění zplodin mimo zasahující. Zraněnou osobu si převzala do své péče ZZS. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 14:42, návrat: 15:28
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Březová nad Svitavou, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru odpadkového koše – Letovice. Na místě zjištěn požár plechového koše. Provedeno uhašení pomocí vysokotlakého proudu. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 6:16, návrat: 6:32
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána ke kontrole požářiště – Letovice. Provedena kontrola možného znovu rozhoření trouchnivého stromu – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:54, návrat: 18:14
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru stromu v parku – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn požár pokáceného trouchnivého stromu a jeho pařezu. CAS 32 ponechána v záloze u vjezdu do parku. Nataženo dopravní vedení 2B, rozdělovač a 2C se smáčedlem. Prováděno hašení stromu. Při příjezdu HS Boskovice rozhodnuto o natažení druhého útočného proudu 2C. Po důkladném prolití nasazena termokamera pro zjištění skrytých ohnisek. Pomocí ženijního nářadí a bourací sekery bylo nutné rozebrat torzo kmene a pařezu z důvodu skrytých ohnisek. Pro nedostatek vody povolána CAS 32 od vjezdu do parku pro doplnění CAS 24 Letovice. Po dohašení a úklidu vybavení návrat na základnu. Rozhodnuto, že za 2 hod vyjede jednotka požářiště zkontrolovat.
Ohlášení: 14:55, návrat: 16:20
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár odpadu – Letovice. Na místě zjištěn požár starých oděvů u budovy transformátoru. Provedeno uhašení pomocí vysokotlakého proudu a nasvícení místa zásahu. Preventivní prolití okolních thují. Po příjezdu HS Boskovice kontrola uvnitř budovy – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 21:47, návrat: 22:20
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav, Toman Petr, Kejík Václav, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa – Újezd u Kunštátu směr Sebranice. Podle dopřesnění místa se jedná o totožné místo události jako v neděli – Nýrov. Na místě průzkumem zjištěn požár lesní hrabanky a klestu v prudkém kopci o rozloze 100 x 50 m. Nataženo dopravní vedení B s rozdělovačem a 2 C proudy se smáčedlem, jeden z nich prodloužen vedením D. Snaha o zastavení šíření požáru. Doplňování vody z CAS 32. Po příjezdu JSDH Svitávka a HS Boskovice vytvořeno další vedení B a zahájení hašení lesního porostu C proudem z dalšího místa. Po příjezdu velitele čety z HS Blansko předání velení a pokračování hašení pomocí C proudu a 2 D proudů. Rozhrabání požářiště pomocí ženijního nářadí. Příjezd JSDH Černá Hora a Újezd u Kunštátu. Povoláno DA Iveco k vytvoření čerpacího stanoviště v Sebranicích za pomoci PS 12. Na čerpacím stanovišti probíhá doplňování vody do cisteren. Dohašování požáru, ukončení hasebních prací a balení materiálu. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 14:42, návrat: 17:47
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, PS 12
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml., Bednář Jindřich, Prudký Miroslav, Škranc Robert, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Blansko, JSDH Újezd u Kunštátu, JSDH Černá Hora
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár lesa u obce Nýrov. Po příjezdu k místu událost čekal u cesty člen JSDH Nýrov, který nás navedl na místo požáru. Po provedeném průzkumu zjištěn požár hrabanky a lesní školky na ploše cca 150 x 50 m. Vydán rozkaz vytvořit dopravní vedení hadicemi B, rozdělovač a dva proudy C na hašení a zabránění šíření požáru. Po příjezdu CAS 32 vytvořeno doplňování CAS 24. Na místě JSDH Kunštát, která zahajuje hašení třetím proudem na zamezení šíření požáru. Po příjezdu HZS Boskovice předáno velení. Rozhrabávání požářiště pomocí ženijního nářadí. Posádka DA společně s JSDH Nýrov zajišťuje čerpací stanoviště v obci Nýrov. CAS 32 doplňuje vodu u čerpacího stanoviště. Po lokalizaci a likvidaci požáru balení materiálu a odjezd na základnu.
Ohlášení: 13:55, návrat: 16:23
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, PS 12
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Stria Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Prudký Miroslav, Heger Přemysl
Záloha na zbrojnici: Mitáš Rostislav, Škrabal Jiří, Loukota Roman, Musil Michal
Jednotky: JSDH Nýrov, JSDH Letovice, JSDH Kunštát, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Kochov a Novičí. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom přes celou šíři komunikace. Provedeno jeho odstranění pomocí motorové pily. Poté byla vozovka uklizena od větví a pilin. Návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 16:15, návrat: 16:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří, Kejík Václav, Toman Petr, Stria Martin, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml., Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Zábludov. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes celou šíři vozovky. Provedeno osvětlení místa zásahu a rozřezání stromu pomocí motorové pily. Poté vozovka uklizena od větví a pilin. Následně projeta trasa do Zábludova – další strom nenalezen. Návrat na základnu.
Ohlášení: 3:59, návrat: 4:24
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom na drátech elektrického vedení. Po příjezdu PS Boskovice povolána výšková technika. Po jejím příjezdu uzavřena komunikace a provedeno odstranění stromu z koše výškové techniky. Poté úklid komunikace od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:27, návrat: 11:05
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na kontrolu vodní hladiny po včerejším zásahu – VD Letovice. Na místě průzkumem nezjištěna žádná zamrzlá labuť na hladině. Kontrola ještě zátoky v Lazinově – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:06, návrat: 9:11
Technika: TA Nissan, člun
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně přimrzlé labutě z vodního díla Letovice směr Lazinov. Na místě proveden průzkum udaného místa na vodní hladině. Voláno oznamovatelce pro dopřesnění místa události. Prozkoumám úsek v délce cca 600 m podél břehu – negativní. Vzhledem k nepříznivým světelným podmínkám domluveno, že další průzkum bude proveden v ranních hodinách. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:31, návrat: 18:19
Technika: TA Nissan, DA Iveco, člun
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Loukota Roman, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml., Bohatec Pavel, Toman Petr, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár RD – stodola se senem navazující na obytnou část – Stvolová. Při příjezdu na místo zásahu proveden průzkum. Majitel na místě uvedl, že elektrika je vypnutá a plyn se v objektu nenachází. Při průzkumu zjištěn požár rozsáhlejšího hospodářského stavení ve III.fázi hoření, ihned jsem přes KOPIS nechal vyhlásit II. stupeň požárního poplachu z důvodu větší potřeby vody a sil a prostředků. Nataženo dopravní vedení "B", rozdělovač a dva útočné proudy "C" se smáčedlem s cílem zamezení rozšíření požáru na obytnou část. První skupina v dýchací technice vyslána na hašení půdních prostor těsně navazujících na obytnou část. Po příjezdu CAS 32 druhá skupina v DT ihned zahájila hašení střechy u obytné části. Po příjezdu JSDH Březová nad Svitavou jsem vydal rozkaz vystrojit další skupinu s DT a útočným proudem zahájit průzkum a případný zásah uvnitř obytné části, která již byla zakouřena. Při příjezdu DA JSDH Letovice vydán rozkaz na další útočný proud a hašení stodoly. Na místo se dostavila HS Boskovice, velitele jsem seznámil se situací na místě zásahu, provedeno předání velení a krátká porada na dalším postupu. Naše jednotka prováděla zásah pomocí tří útočných proudů "C" se smáčedlem. Po příjezdu další jednotek provedeno střídání a nasazení dalšího útočného proudu ze zadní strany stavení. Během zásahu provedeno střídání zasahujících hasičů na proudech. Jednotka provedla na místě osvětlení požářiště pomocí přenosných halogenů. Po provedené lokalizaci jednotka na místě prováděla dohašovací práce a rozebírání konstrukcí pomocí rozbrušovací a řetězové pily a ženijního nářadí. Po následném průzkumu termokamerou bylo provedeno prolití celého požářiště. Balení materiálu a následný odjezd z místa zásahu.
Ohlášení: 4:51, návrat: 10:48
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, motorová pila, rozbrušovací pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Stria Martin, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Březová, PS Boskovice, JSDH Brněnec, PS Blansko, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Velké Opatovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Zábludov. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený menší stromek zasahující do vozovky. Provedeno odřezání pomocí motorové pily. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 20:09, návrat: 20:28
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Stria Martin
Záloha na zbrojnici: Toman Petr, Prudký Miroslav, Bohatec Pavel, Musil Michal, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu hrozící pádem - Skrchov směr Dolní Smržov. Na místě zjištěn vyvrácený strom přes komunikaci. Provedeno odtažení mimo silnici. Během návratu nalezen další padlý stromek - provedeno odklizení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 7:50, návrat: 8:15
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Konůpka Antonín, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený stromek do půlky vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Poté projeta silnice až k parkovišti u přehrady - dále nic nenalezeno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:04, návrat: 5:32
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru komína - Letovice, Meziříčko. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Proveden průzkum komína v místě styku se střešní konstrukcí - prohoření se neprokázalo. Následně provedeno vymetení komína a vybrání sazí ze spodního vybíracího otvoru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:03, návrat: 14:00
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Toman Petr, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Stria Martin, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby v bezvědomí – Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěno, že osoba je v bezvědomí a kolemjdoucí provádí resuscitaci. Převzata resuscitace, nasazeno AED a kyslíková terapie. V místě zásahu řízen provoz na pozemní komunikaci. Místo události zacloněno pomocí dek. Po příjezdu ZZS přepojení na jejich AED a pokračování v resuscitaci. Po obnovení životních funkcí naložení do nosítek a transport do sanitního vozu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:10, návrat: 11:02
Technika: TA Nissan, Da Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru osobního automobilu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o technickou závadu na motoru vozidla, jejímž vlivem dochází k vývinu kouře. Provedeno otevření kapoty motoru a odpojení autobaterie pro zabránění vzniku požáru. Po příjezdu PS Boskovice provedeno změření motoru termokamerou – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:30, návrat: 12:53
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Loukota Roman
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu přes komunikaci – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že strom již někdo rozřezal, ale do silnice zasahuje zbytek kmene, který ohrožuje silniční provoz. Provedeno odřezání kmene a uklizení mimo silnici. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 8:34, návrat: 8:53
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu přes silnici – Letovice směr Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o větší větev na silnici. Větev byla odtažena mimo komunikaci a silnice uklizena. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:58, návrat: 6:32
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED - Letovice. Na uvedené adrese nám bylo sděleno, že událost je na jiné adrese. Těsně před naším příjezdem na místě PČR a ZZS. Průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu v bezvědomí, na níž již PČR a ZZS provádí resuscitaci. Provedeno vystřídání v KPR. Na místo přilétá vrtulník ZZS, jelikož v místě události není možnost přistání, tak přistává na poli cca 500 m od nás. Pro posádku vrtulníku vyslána technika DA Iveco, protože po cestě je to asi 1 kilometr. Stále pokračování v KPR, následně lékařka ZZS konstatuje u osoby exitus. Převoz posádky vrtulníku zpět k vrtulníku a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 8:32, návrat: 10:09
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
 
2011, Martin Dokoupil