Zásahy v roce 2019

Jednotka povolána k požáru komína - Letovice, Meziříčko. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Proveden průzkum komína v místě styku se střešní konstrukcí - prohoření se neprokázalo. Následně provedeno vymetení komína a vybrání sazí ze spodního vybíracího otvoru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:03, návrat: 14:00
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Toman Petr, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Stria Martin, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby v bezvědomí – Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěno, že osoba je v bezvědomí a kolemjdoucí provádí resuscitaci. Převzata resuscitace, nasazeno AED a kyslíková terapie. V místě zásahu řízen provoz na pozemní komunikaci. Místo události zacloněno pomocí dek. Po příjezdu ZZS přepojení na jejich AED a pokračování v resuscitaci. Po obnovení životních funkcí naložení do nosítek a transport do sanitního vozu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:10, návrat: 11:02
Technika: TA Nissan, Da Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru osobního automobilu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o technickou závadu na motoru vozidla, jejímž vlivem dochází k vývinu kouře. Provedeno otevření kapoty motoru a odpojení autobaterie pro zabránění vzniku požáru. Po příjezdu PS Boskovice provedeno změření motoru termokamerou – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:30, návrat: 12:53
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Loukota Roman
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu přes komunikaci – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že strom již někdo rozřezal, ale do silnice zasahuje zbytek kmene, který ohrožuje silniční provoz. Provedeno odřezání kmene a uklizení mimo silnici. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 8:34, návrat: 8:53
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu přes silnici – Letovice směr Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o větší větev na silnici. Větev byla odtažena mimo komunikaci a silnice uklizena. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:58, návrat: 6:32
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED - Letovice. Na uvedené adrese nám bylo sděleno, že událost je na jiné adrese. Těsně před naším příjezdem na místě PČR a ZZS. Průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu v bezvědomí, na níž již PČR a ZZS provádí resuscitaci. Provedeno vystřídání v KPR. Na místo přilétá vrtulník ZZS, jelikož v místě události není možnost přistání, tak přistává na poli cca 500 m od nás. Pro posádku vrtulníku vyslána technika DA Iveco, protože po cestě je to asi 1 kilometr. Stále pokračování v KPR, následně lékařka ZZS konstatuje u osoby exitus. Převoz posádky vrtulníku zpět k vrtulníku a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 8:32, návrat: 10:09
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
 
2011, Martin Dokoupil