O putovní pohár SDH Letovice

V neděli 25.8. se uskutečnil již XV.ročník soutěže mužů nad 35 let o putovní pohár SDH Letovice.Soutěže se zúčastnila družstva Letovic,Kladorub,Věstína,Rozseče a Jasinova. V kategorii žen pak družstvo Letovic a Kladorub a mimo soutěž družstvo Letovice do 35 let. V požárním útoku zvítězilo družstvo z Věstína,2.místo Kladoruby, 3.místo Letovice,4.místo Rozseč a na 5.místě Jasinov. V pivní štafetě, která byla letos obohacena o vytvoření dopravního a útočného vedení zvítězilo družstvo Kladorub, 2.místo Letovice, 3 místo Věstín, 4.místo Jasinov a 5.místo Rozseč. Po sečtení pořadí se celkově na 1.místě umístnilo družstvo Kladorub, na 2.místě Věstín, 3.místo Letovice, 4.místo Rozseč a 5.místo Jasinov. V soutěži žen se na 1.místě v požárním útoku umísnilo družstvo Letovic a Kladoruby obsadili 2.místo. V pivní štafetě bylo opačné pořadí, takže rozhodoval lepší útok a tak ženy z Letovic obsadili celkově 1.místo. I přes trochu nepříznivé počasí se soutěž vydařila. K dobré pohodě nám opět hrál DJ MIK. Děkujeme všem družstvům která se soutěže zúčastnila.
Další fotky 

V neděli 26.8. se uskutečnil 14.ročník soutěže mužů nad 35 let o putovní pohár SDH Letovice. Soutěže se zúčastnily družstva: Věstín, Kladoruby, Jasinov, Rozseč, Olešnice a Letovice. Mimo soutěž družstva žen z Kladorub a Olešnice a družstvo mladých Letovice.

V požárním útoku, při kterém měla soutěžní družstva problémy a to hlavně s technikou, bylo následující pořadí: 1.Věstín, 2.Letovice, 3.Olešnice, 4.Jasinov, 5.Rozseč a 6.Kladoruby ( N - nenašroubovaný koš). V ženách mělo lepší čas družstvo Olešnice.

Pivní štafeta již proběhla bez problémů s nasledujícím pořadím: 1.Kladoruby, 2.Věstín, 3.Olešnice, 4.Jasinov, 5.Rozseč a 6.Letovice. V ženách bylo rychlejší družstvo Kladoruby.

Konečné umístnění po sečtení pořadí bylo následující: 1. místo Věstín, 2. místo Jasinov, 3. místo Letovice, 4.místo Olešnice, 5. místo Rozseč a 6. místo Kladoruby. V ženách díky lepšímu útoku zvítězilo družstvo Olešnice. Dosažené časy jsou uvedeny v tabulce níže

Bylo to příjemně strávené nedělní odpoledne k čemuž přispělo i pěkné počasí a také D.J. MIK.

Děkujeme všem soutěžním družstvům za účast a těšime se na příští ročník.
Další fotky 
Dne 28.8.2011 se uskutečnil již 13.ročník soutěže o put.pohár SDH Letovice.Soutěže se zúčastnilo šest družstev (Letovice,Věstín, Olešnice,Crhov,Kladoruby,Rozseč) a mimo soutěž dvě družstva žen (Kladoruby,Olešnice) a také družstvo mladých Letovice. V požárním útoku mělo nejlepší čas družstvo Věstín,Olešnice,Letovice,Crhov, Rozseč (časy viz tabulka dole). V ženách pak Olešnice a Kladoruby.Nejlepšího času na útoku dosáhli mimo soutěž mladí Letovice. V pivní štafetě pak opět dominovalo družstvo Věstína a za ním Kladoruby,Letovice,Crhov,Rozseč a Olešnice.V ženách lépe pilo družstvo z Kladorub a družstvo mladých by mělo ve štafetě třetí nejl.čas.Po součtu pořadí a při rovnosti přihlédnutí k výsledku pož.útoku byly následující výsledky. Na 1.místě Věstín, 2.místo Letovice, 3.místo Olešnice,4.místo Crhov,5.místo Kladoruby a 6.místo Rozseč. V ženách byla první Olešnice před Kladoruby. Soutěž se vydařila, počasí bylo nádherné a k dobré pohodě přispěli D.J.Libor a Jiří Bohdanovi. Jediný problémem bylo zranění P.Sadílka z družstva Rozseče, při požárním útoku, ale nakonec to nebylo tak hrozné a alespoň si trochu odpočne. Děkujeme všem družstvům za účast a těšíme se na příští ročník.
Další fotky 
Dne 28.8.2010 se uskutečnil XII.ročník soutěže mužů nad 35let o putovní pohár SDH Letovice.Letošního ročníku se zúčastnilo 5 družstev (Letovice,Kladoruby,Věstín,Crhov a Rozseč). Mimo soutěž nastoupilo družstvo žen z Kladorub a mladší družstvo Letovice.V požárním útoku si nejlépe vedlo družstvo Letovice,a další pořadí bylo Věstín,Kladoruby,Crhov a Rozseč(časy viz tabulka dole).V pivní štafetě pak opět zabodovalo družstvo Kladorub a další pořadí bylo Věstín,Crhov,Letovice a Rozseč.(časy v tabulce).Po součtu pořadí zvítězilo družstvo Věstín, 2.misto Klaoruby, 3.místo Letovice,4.místo Crhov a 5.místo Rozseč. Jelikož družstvo Věstín vyhrálo tuto soutěž třikrát za sebou získali putovní pohár SDH Letovice navždy. V soutěži jednolivců zvítězil p.Petrželka z SDH Rozseč, z řad diváků za muže Jaromír Krstov z Crhova a za ženy Alice Hrůzová z Věstína. K pohodovému průběhu soutěže přispěl d.j.Jiří Bohdan a dobré pčasí. Po soutěži byla před hasičskou zbrojnicí provedena vodní fontána a po ní následovala taneční zábava na které nám poprvé a velice dobře hrála hud.skupina IUCH.
Další fotky 

<

 29.8. 1999
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1.
Letovice
55,8
3 165 0 165 4 220,8 4
 2. Rozseč
53,9
2
134,2
0
134,2
1
188,1
1
 3. Olešnice
78,5
4
141,3
0
141,3
2
219,8
3
 4. Tylex L.
45,1
1
158,5
0
158,5
3
203,6
2
 

             
        30.7. 2000
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1.
Olešnice
48,3
3 121
20
141
3
189,3
2
 2.  Letovice I.
46,4
2
114,4
0
114,4
1
160,8
1
 3. Kladoruby
45
1
163,1
5
168,1
4
213,1
3
 4. Letovice II.
54
4
191
10
201
5
255
4
5.
Rozseč
136,3
5
113,1
15
128,1
2
264,4
5
 

             
29.7. 2001
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Letovice
36,2
1 85 10 95 4 131,2 2
 2 Rozseč
53,1
4
86,2
5
91,2
3
144,3
4
3
Kladoruby
46,1
2
84,3
0
84,3
1
130,4
1
 4 Olešnice
48,2
3
90
0
90
2
138,2
3
 5 Louka
75,1
5
75
15
90
2
165,1
5
 

             
2002
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Letovice II.
51,49
2 152,53 25 177,53 4 229,02 3
 2 Letovice I.
33
1
127,12
0
127,12
1
160,12
1
 3 Křtěnov
114,92
4
128,15
5
133,15
2
248,07
4
 4 Rozseč
52,41
3
138,30
15
153,30
3
205,71
2
 

             
27.7. 2003
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Letovice
36,01
1 112,2 0 112,2 2 148,21 2
 2 Kladoruby
43,16
3
100,2
0
100,2
1
143,36
1
 3 Olešnice
39,23
2
127,2
0
127,2
3
166,73
3
 4 Rozseč
48,49
4
132,8
5
137,8
4
186,29
4
 

             
 

             
29.8. 2004
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Letovice
35,35
2 93 0 93 1 128,35 1
 2 Kladoruby
42,90
5
92,5
5
97,5
2
140,4
3
 3 Olešnice
41,59
3
113,7
5
118,7
5
160,29
4
4
Rozseč
55,43
6
113
0
113
4
168,43
6
 5 Jasinov
34,38
1
92,5
10
102,5
3
136,88
2
 6 Újezd u K
41,73
4
106
15
121
6
162,73
5
       
28.8. 2005
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Letovice I.
45,53
1 125,66 5 130,65 3 176,18 2
 2 Kladoruby
91,39
5
111,96
5
116,96
1
208,35
5
 3 Letovice II.
47,39
2
126,73
0
126,73
2
174,12
1
 4 Olešnice
47,79
3
154,70
0
154,70
5
202,49
4
 5 Rozseč
48,31
4
135,95
15
150,95
4
199,26
3
 

             
27.8.2006
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Olešnice
87,58
7 122,09 0 122,09 7 209,67 7
 2 Letovice I.
41,26
1
99,68
0
99,68
2
140,94
1
 3 Rozseč
48,75
3
110,82
0
110,82
3
159,57
3
 4 Kladoruby
79,78
6
82,26
0
82,26
1
162,04
4
 5 Jasinov
44,92
2
97,36
15
112,36
4
157,28
2
 6 Letovice II.
54,14
4
116,35
0
116,35
6
170,49
6
7 Nýrov 56,14 5 98,69 15 113,69 5 169,83 5
  Jasinov II 42,21   90,82 20 110,82   153,03 mimo s.
                   
2.9. 2007
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Letovice II.
48,73
3 97,38 0 97,38 3 146,11 2
2
Jasinov
51,63
5
119,52
10
129,52
6
181,15
6
 3 Letovicer I.
42,38
1
96,20
0
96,20
2
138,58
1
 4 Kladoruby
65,49
6
94,90
0
94,90
1
160,39
5
 5 Olešnice
47,85
2
101,86
0
101,86
4
149,71
3
 6 Rozseč
49,62
4
109,80
0
109,80
5
159,42
4
                   
    31.8. 2008
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Kladoruby
73,57
6
107,23
0
107,23
2
189,80
3
 2 Letovice II.
48,84
3
118,46
15
133,46
5
182,20
4
 3 Lhota
49,36
4
135,08
0
135,08
6
184,44
5
 4 Letovice I.
44,92
2
112,40
5
117,40
3
162,32
2
 5 Jasinov
54,09
-
102,44
0
102,44
-
156,53
mimo s.
 6 Věstín
41,28
1
106,42
0
106,42
1
147,70
1
7 Rozseč 64,,49 5 120,76 0 120,76 4 185,25 6
8 Kladoruby 72,53   127,89 0 127,89   ženy mimo s.
                   
23.8.2009   
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Konečný Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   čas pořadí
1 Letovice
 35,96 2
107,20
  107,20
 3 143,16
3
 2 Věstín
35,65
1
 96,68    96,68  1  132,33 1
 3 Olešnice
53,22
4
 134,86    134,86  5  188,08 4
 4 Kladoruby
39,29
3
 97,82    97,82  2  137,11 2
 5 Rozseč
66,39
5
 116,40 10
 126,40  4  192,79 5
 6 Letovice ml.
36,64
   98,27 10
 108,27    144,91  
                   

 

    28.8.2010
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Součet Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   pořadí pořadí
1 Letovice
40,62  1.  116,68  116,68  4.   5. 3. 
 2 Kladoruby
47,43
3.  100,77  100,77  1.  4.  2. 
  3  Crhov
47.57
4.  113,03  113,03  3.  7.  4. 
4 Věstín
44,05
2.  103,14  103,14  2.  4.  1. 
 5 Rozseč
52,66
5.  128.67  10  138.67  5.  10.  5. 
ženy Kladoruby 71,03   128,04 15 143,04      
 ml. Letovice 34,56
  107,79  10  117,79       

 

   28.8.2011
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Součet
Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   pořadí
pořadí
1 Letovice
 35,09 3
 117,45  -  117,45  3 6
 2
 2 Věstín
 34,29
 1  106,62  -  106,62  1  2  1
  3 Olešnice 34,53
 2  138,01  5  143,01  6  8  3
 4 Crhov 38,96
 4  115,63  10  125,63  4  8  4
 5 Kladoruby 48,45
 6  98,89  10  108,89  2  8  5
 6 Rozseč 48,10
 5  131,17  10  141,17  5  10  6
                   
ženy
Kladoruby
 73,52  2  113,61  5  118,61  1  3  2
 ženy Olešnice
 37,50  1 145,37
 -  145,37  2  3  1
ml.
Letovice
 34,25    110,53  -  110,53     mimo s.

 

26. 8. 2012
  Požární útok
Pivní štafeta Umístnění
Start. SDH
Dosažený
Pořadí Dosaž. Trest. Celk. Pořadí Součet
Konečné
číslo
čas
  čas čas čas   pořadí
pořadí
1 Jasinov
 49,49 4
 109,28  -  109,28  3 7
 2
 2 Rozseč
 50,74
 5  116,65  15  131,65  4  9  5
  3 Letovice
37,03
 2  128,62  15  143,62  6  8  3
 4 Kladoruby
N
   103,76  -  103,76  1  7  6
 5 Věstín
36,37
 1  107,59  -  107,59  2  3  1
 6 Olešnice
48,35
 3  135,55  5  140,55  5  8  4
                   
ženy
Kladoruby
 40,46  2  104,38  5  109,38  1  3  2
 ženy Olešnice
 30,43  1 121,53
 10  131,53  2  3  1
ml.
Letovice
 46,10    123,72  -  123,72     mimo s.
2011, Martin Dokoupil