Zásahy v roce 2008

Jednotka provedla průzkum v DT a následně požární útok pomocí vysokotlaké vody západní stranou objektu. Dále vynášela ohořelý materiál na volné prostranství. Poté se vrátila na základnu.
 
Jednotka povolána na pokácení nakloněného stromu na náměstí. Strom byl pokácen a rozřezán pomocí motorové pily. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Jednotka zjistila požár sazí v komíně. Použila 2 ks RHP CO2, vynášela žhavé saze vybrané z komínu a zajistila ukončení provozu topidla.
 
Průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom přes místní komunikaci, strom odstraněn pomocí motorové pily, návrat na základnu.
 
Průzkum: padlý strom přes silnici směr Podolí,jednotka provedla odstranění stromu pomocí RMP. Návrat na základnu.
 
Průzkumem zjištěn nakloněný sloup veřejného osvětlení, sloup odstraněn pomocí motrové pily.
 
Průzkum: jedná se o padlý strom přes místní komunikaci a stržení přívodu el.proudu do kulturního domu. Pomocí motorové pily strom odklizen. Návrat na základnu.
 
Po příjezdu na místo zásahu, bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o zbarvení vody v řece Svitavě. Po příjezdu PS Boskovice byla jednotka SDH ponechána VZ v záloze na místě události.V 14:56h. byla jednotka SDH odeslána na základnu.
Další fotky 
Jednotka vyslána do zámeckého parku k úhynu ryb v zámeckém rybníčku. Jednalo se o nedostatečné okysličení vody a následný úhyn ryb. Jednotka provedla sběr ryb. Poté se vrátila na základnu.
 
Jednotka povolána na únik oleje z vlaku na nádraží v Letovicích. Jednotka provedla jímání oleje do nádob, úklid oleje pomocí sorbentu a provizorní opravu úniku. Poté se vrátila na základnu.
Další fotky 
Jednotka vyslána na tmavý kouř v blízkosti železniční stanice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o planý poplach.
 
Jednalo se o včelí roj, který před příjezdem jednotky uletěl.
 
Jednotka byla vyslána k DN NA a OA na ulici Pražská do Letovic. Po příjezdu na místo jednotka provedla protipožární opatření a prováděla předlékařské ošetření u dvou zraněných osob z OA. Dále jednotka do příjezdu PČR zajišťovala dopravu na místě DN. Po příjezdu HZS PS Boskovice, byla jednotka odeslána na základnu.
Další fotky 
Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno hoření v části střechy nad bývalou výrobní budovou. Za použití lafetové proudnice byly sraženy hlavní plameny. Dále byl nasazen 1 C proud na koenčnou livkidaci požár.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k požáru kupky sena na ul. Pražská s vozidlem CAS 24 T 815. Průzkumem zjištěno: jedná se o požár kupky sena na mezi pod hlavní komunikací č. 43 na ul. Pražská na o ploše 1x1 m. Provedeno uhašení pomocí vysokotlakého proudu od CAS 24, provedena lokalizace + likvidace. Po dojezdu jednotky PS Boskovice byla jednotka odeslána na základnu.
 
Jednotka vyslána na požár lesa do obce Nýrov. V době příjezdu již zasahovala stanice Kunštát. Jednotka zařazena do zálohy.
 
Po příjezdu na místo silnice před Dolním Smržovem a provedeném průzkumu, byl zjištěn spadlý strom přes silnici. Strom likvidován za pomocí motorové pily. poté byl proveden přejezd k události Letovice ulice Jevíčská průzkumem zjištěno, že se jedná o spadlý strom přes silnici. Za pomoci motorové pily byl tento strom odstraněn, poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Po příjezdu na místo byla zjištěna DN OA a malého motocyklu. Jednotka provedla kontrolu OA. Nebyl zjištěn únik provozních kapalin ani poškození elektroinstalace. Jednotka řídila dopravu. Po odvozu zraněné osoby byla uklizena komunikace od rozbitého skla a jednotka se vrátila na základnu.
 
Na místě zásahu zjištěna naplavenina jílu na vozovce a napadané větve přes silnici. Jíl odstraněn pomocí vysokotlakého proudu. Větve ze silnici odklizeny ručně. Na místě byla očištěna kanalizační vpusť. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Jednotka provedla spolu s PS Boskovice vytažení NA z příkopu.
 
Událost ohlášena na SDH Letovice paní Tomanovou z Meziříčka. Předáno na KOPIS Brno. Po příjezdu na místo proveden průzkum. Zjištěno zatopení sklepa a studny splaškovou vodou (studna je jediný zdroj pitné vody) po odpoledním dešti. Nasazeno kalové a plovoucí čerpadlo na vyčerpání. Po vyčerpání vody ze sklepa i ze studny se jednotka vrátila na základnu.
 
Jednotka provedla na pokyn VZ natažení vysokotlakého proudu od CAS25 do koše AZ30 PS Blansko, ze kterého bylo prováděno hašení malých ohnisek na střeše budovy. Dále pak prováděla vybírání a dohašování píce, která byla vybírána z komína.
Další fotky 
Jednotka provedla průzkum události - auto sjeté z kopce visící na obrubníku. Provozní náplně neunikaly. Provedeno nadzvednutí auta vzduchovým vakem a podložení deskou. Potom bylo auto odtlačeno z obrubníku. Jednotka se vrátila zpět na základnu.
 
Po příjezdu na místo události je proveden průzkum. Zjištěn únik neznámé látky do řeky. Jednotka se přemístila na soutok řek a provedla jímání látky pomocí norné stěny. Dále jednotka provedla proplach kanalizace.
 
Jednotka prováděla asistenci při vyprošťování osob z havarovaného vozidla. Poté pomáhala s odstaňováním následků DN. Návrat na základnu.
Další fotky 
Jednotka provedla odtažení vozidla, sběr uniklých kapalin pomocí sorbentu. Následně asistovala HZS PS Boskovice, při odstraňování poškozeného sloupu veřejného osvětlení.
 
Po příjezdu na místo byl zjištěn požár celého objektu. Při průzkumu byla zjištěna PB bomba 2 kg. Provedeno její ochlazení a vynesení z objektu. Dále jednotka provedla vypnutí el. proudu. Prováděla hašení 2 C proudy. Prováděla ochranu sousedního rodinného domu. Zajišťovala osvětlení požářiště.
 
Jednotka vyjela na příkaz KOPIS Brno do obce Podolí na dohašení ohnisek po požáru. Po příjezdu na místo proveden průzkum. Vytvořen C proud a vysokotlaký proud dovnitř budovy na dohašení ohnisek. Provedeno rozhrabování hromad s krytinou, vyhledávání předmětů a dohašování na příkaz ZPP. Poté provedeno stržení štítových zdí a komínu z důvodu ohrožení pádem. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Doplnování vody pro SDH Sebranice, záloha na místě události.
Další fotky 
Po příjezdu nahlášení VZ. Příkaz VZ na doplnění CAS JSDH Kunštát. 4 členové vyzbrojit DT. Utvoří 2x skupinu pro práci na rozebírání a dohašování hromad dřeva za použití DT. Ostatní členové vynáší materiál z přístřešku.
Další fotky 
Jednotka ponechána v záloze.
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár zámku v Letovicích. Po příjezdu ustavena průzkumná skupina v DT 1+3, která vedla dopravní vedení a útočné proudy do III. NP, kde nalezla zraněnou osobu. Povolána záložní skupina v DT s nosítkami. Průzkumná skupina začala hasební práce a záložní provedla vynesení zraněného. Po příjezdu AVP 27 provedena evakuace 2 dělníků, kteří byli od schodů odříznuti požárem. Provedeno doplnění CAS 24 od CAS 32. V důsledku pozdního příjezdu jednotek Jásinov a Zábludov, kteří měli provést dálkovou dopravu vody, jsem nařídil dopravní vedení od podzemního hydrantu. JSDH Svitávka provedla v DT vystřídání naší skupiny u proudů. Hlášena lokalizace. JSDH Kladoruby provedla dálkovou vodu od rybníčku. Hlášena likvidace, balení materiálu. Ukončení taktického cvičení.
Další fotky 
Průzkumem zjištěn uvízlý kamion přes silnici a dodávka v příkopě, silnice zledovatělá nesjízdná. Po příjezdu sypače vozovka rozsolena, dodávka vytažena a za pomoci sypače i kamion. Poté se jednotka vrátila na základnu.
 
Po příjezdu na místo byl sklepní prostor zasažen požárem. Na příkaz VZ dva členové vybaveni DT provedeno vypnutí el. energie pro sklepy. Po vypnutí el. energie zahájeno hašení pomocí jednoduchého vedení 3 C v DT. Provedeno odvětrání objektu - při otvírání okna v půdním prostoru došlo k poškození okna. Osvětlení místa zásahu a jednotka prováděla vyklizení sklepa.
 
Na místě zjištěno, žhnoucí ohniště po pálení klestu, provedli jsme likvidaci vysokotlakem. Po likvidaci VZ jednotku odeslal na základnu.
 
Jednotka provedla rozvinutí vysokotlakého proudu a po vypáčení kapoty u OA Renault Clio,provedla dohašení a likvidaci požáru v motorovém prostoru.
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil