Zásahy v roce 2010

Jednotka vyjela na požár do Kladorub. Na místě zjištěn požár dřevěné toalety vedle budovy. Jednotka provedla ochlazení přilehlé stěny, likvidaci požáru vysokotlakým proudem a kontrolu uvnitř budovy. Poté se vrátila na základnu.
Ohlášení: 8:02 hod, návrat: 9:05 hod.
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO 
Účast: Bohatec P, Sedlák, Leinveber M.T.R, Petrů, Škrabal J, Foler, Pančík, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár kontejneru na ulici Na rybníkách. Po příjezdu na místo zjištěn požár odpadu u stěny chaty. Nataženo útočné vedení a následná lokalizace a likvidace. Provedeno rozhrabání pomocí ženijního nářadí. Pomocí nastavovacího žebříku provedena kontrola chaty. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 6:55, návrat: 8:02
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Bohatec P, Sedlák J, Leinveber T.R, Petrů O, Škrabal J.
Další fotky 
Jednotka vyjela na padlý strom směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěna vyvrácená borovice přes celou vozovku. Pomocí motorové pily byla rozřezána. Jednotka pokácela ještě další strom hrozící pádem na vozovku. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 11:45, návrat: 12:55
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Leinveber M.T.R, Bohatec P,Loukota R, Petrů O, Sedlák J, Toman O, Foler P, Pančík T, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na padlý strom směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěny vyvrácené stromy přes celou vozovku. Pomocí motorové pily byly rozřezány. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 18:38, návrat: 19:15
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Leinveber M.T.R, Petrů O, Sedlák J, Toman O, Foler P, Pančík T, Pala P, Škrabal J, Konůpka A.
Další fotky 
Jednotka vyjela na padlý strom směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěn vyvrácený strom přes celou vozovku. Pomocí motorové pily byl rozřezán. Poté jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 19:30, návrat: 19:52
Technika: DA IVECO
Účast: Leinveber M,T,R, Konůpka, Pančík T, Petrů O.
Další fotky 
Jednotka vyjela na padlé stromy směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěny vyvrácené stromy přes celou vozovku. Pomocí motorových pil byly rozřezány. Poté jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 21:37, návrat: 23:09
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Leinveber R,T, Bohatec P, Petrů O, Toman O, Škrabal J, Sedlák J.
Další fotky 
Jednotka vyjela na padlé stromy směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěny vyvrácené stromy přes celou vozovku. Pomocí motorových pil byly rozřezány. Poté jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 15:03, návrat: 16:18
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber R.T, Bohatec P, Petrů O,Škrabal J, Sedlák J, Pančík T.
 
Jednotka vyjela na padlé stromy směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěny vyvrácené stromy přes celou vozovku. Pomocí motorových pil byly rozřezány. Poté jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 4:18, návrat: 4:54
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Leinveber T, Bohatec P, Petrů O, Škrabal J, Sedlák J, Pančík T, Škranc R.
 
Jednotka vyjela na padlé stromy směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěny vyvrácené stromy přes celou vozovku. Pomocí motorových pil byly rozřezány. Poté jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 5:31, návrat: 6:12
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber R.T, Bohatec P, Petrů O, Škrabal J, Sedlák J, Pančík T.
Další fotky 
Jednotka vyjela na padlé stromy směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěny vyvrácené stromy přes celou vozovku. Stromy byly staženy pomocí ocelového lana a CAS 24 z příkrého svahu. Pomocí motorových pil potom byly rozřezány. Poté jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 5:22, návrat: 6:08
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Leinveber M.R.T, Bohatec P, Petrů O, Škrabal J, Sedlák J, Pančík T, Musil M, Pala P.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána do obce Prostřední Poříčí na odklizení sněhu ze střechy, která hrozila propadnutím. Na místě zjištěna popraskaná štítová zeď. Jednotka provedla odklizení sněhu ze střechy pomocí lezecké techniky, ženijního nářadí a nastavovacích žebříků. Poté se vrátila na základnu. 
Ohlášení: 11:15, návrat: 13:10
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Leinveber M.R, Bohatec P, Sedlák J, Musil M, Petrů O, Škranc R, Dokoupil M, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na padlé stromy směr Letovice - Zábludov. Na místě zjištěny 3 vyvrácené stromy přes celou vozovku. Pomocí motorových pil byly rozřezány. Byly skáceny další 2 stromy hrozící pádem. Poté byla jednotka odvolána na dopravní nehodu na ulici Pražská.
Ohlášení: 12:22, návrat: 13:45
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Leinveber M, Bohatec P, Petrů O, Škrabal J, Foler P, Pančík T, Škranc R, Pala P, Jeřábek L.
Další fotky 
Jednotka vyjela od předchozí události na dopravní nehodu na ulici Pražská. Na místě průzkumem zjištěn sypač hrozící pádem. Provedeno zastavení dopravy na silnici I/43 a pomocí CAS 24 T 815 a tažného lana vytažení sypače na silnici. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 13:45, návrat: 14:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber M, Bohatec P, Škrabal J, Škranc R, Pala P, Petrů O, Foler P, Pančík T, Jeřábek L.
Další fotky 
Jednotka vyjela na odstranění sněhových převisů a rampouchů na ulici U koupaliště. Na místě jednotka provedla odstranění pomocí nastavovacích žebříků a trhacích háků. Poté se vrátila na základnu.
Ohlášení: 15:45, návrat: 16:33
Technika: DA IVECO
Účast: Leinveber R.T, Bohatec P, Jeřábek L, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na nakloněný strom směr Skrchov-Dolní Smržov. Na místě zjištěn silně nakloněný strom hrozící pádem na vozovku. Pomocí motorové pily byl pokácen a rozřezán. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 17:35, návrat: 18:20
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Leinveber M,T,R, Petrů O, Toman O, Škrabal J,K, Pančík T, Pala P, Jeřábek L, Musil M, Jakeš R, Karásek V.
Další fotky 

Jednotka byla vyslána do firmy Letoplast na odklizení sněhu ze střechy, která hrozila propadnutím. Na místě zjištěna vysoká vrstva sněhu a ledu. Jednotka provedla odklizení sněhu ze střechy pomocí lezecké techniky, ženijního nářadí a nastavovacích žebříků. Poté se vrátila na základnu.

Ohlášení: 10:30, návrat: 14:35

Technika: DA IVECO

Účast: Bohatec P, Petrů O, Toman O, Malý L, Jakeš R.

Další fotky 

Jednotka byla vyslána na ulici Nová na odklizení sněhu ze střechy, na které zatékalo do obytné části. Na místě zjištěna vrstva ledu a sněhu. Jednotka provedla odklizení sněhu ze střechy pomocí lezecké techniky, ženijního nářadí a nastavovacích žebříků. Poté se vrátila na základnu.
Ohlášení: 11:10, návrat: 12:12
Technika: DA IVECO
Účast: Leinveber M, Bohatec P, Petrů O, Toman O, Malý L, Jakeš R, Pala P.

Další fotky 

Jednotka byla vyslána do obce Svitávka na požár rodinného domu. Po příjezdu na místo zásahu byla ponechána v záloze. Po likvidaci odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:04, návrat: 16:46
Technika: CAS 32 T148, DA IVECO
Účast: Bohatec P, Škrabal J, Jakeš R, Roháč Z, Leinveber T, Petrů O, Toman O, Jeřábek L, Pala P, Dokoupil M.

Další fotky 

Jednotka byla vyslána na ulici U koupaliště na odklizení sněhu ze střechy, na které docházelo k poškození střechy a ohrožení sněhem a ledem. Na místě zjištěna vrstva ledu a sněhu. Jednotka provedla odklizení sněhu ze střechy pomocí lezecké techniky, ženijního nářadí a nastavovacích žebříků. Poté se vrátila na základnu.
Ohlášení: 11:14, návrat: 13:15
Technika: DA IVECO
Účast: Bohatec P, Petrů O, Toman O, Jakeš R, Pala P.

Další fotky 

Jednotka byla vyslána do obce Svitávka na požár rodinného domu. Po příjezdu na místo zásahu byla ponechána v záloze. Po likvidaci odjezd na základnu.
Ohlášení: 12:20, návrat: 13:05
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Bohatec P, Roháč Z, Dokoupil P,M, Toman P, Škrabal J, Leinveber M, T, Petrů O, Pančík T, Jeřábek L, Foler P, Pala P, Jakeš R, Konůpka A.

Další fotky 

Jednotka vyjela na utržený plech ze střechy. Na místě zjištěn utržený plech, který visí ze střechy nad chodníkem. Výlezem na střechu jsme se k němu dostali a odstranili jej. Během zásahu bylo oznámeno pracovníken města, že koryto řeky na náměstí je ucpáváno naplavenými větvemi. Přejezd k další události.
Ohlášení: 12:00, návrat: 12:25
Technika: DA IVECO
Účast: Leinveber M, Bohatec P,P, Pala P.

Další fotky 

Přejezd k řece Svitavě na náměstí. Pomocí trhacích háků bylo koryto vyčištěno od naplavených větví. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 12:25, návrat: 12:45
Technika: DA IVECO
Účast: Leinveber M, Bohatec P,P, Pala P, Škrabal J.

Další fotky 

Jednotka vyjela na úklid po dopravní nehodě na žádost PČR. Na místě zjištěna krvavá skvrna na vozovce. Pomocí vysokotlakého proudu byla uklizena. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:45, návrat: 16:15
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec P, Karásek V, Leinveber T, Petrů O, Pala P.

Další fotky 

Jednotka byla vyslána starostem obce na záchranu psa z přehrady Křetínka. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu, byl zjištěn částečně uspaný pes na ledové kře cca 30 m od břehu. Jednotka nasadila na vodu raft a za pomocí dvou trhacích háků (které dva členové zabodávali do ledu), se přibližovali k psovi. Při přiblížení asi na 1,5 m, byl proveden pokus o odchyt pomocí odchytové tyče. Pes se však z oka vysmekl a utekl směrem do středu přehrady o cca 10 m. Protože nebyl pes dostatečně uspán vrátila se posádka pro veterinárního lékaře. Po opětovném přiblížení k psovi se lékař pokusil o opětovné zasažení uspávací šipkou. Toto se zdařilo až na druhý pokus a pes po zásahu šipkou opětovně utekl směrem k hrázi přehrady. Posádka raftu se vrátila na břeh a po přenesení raftu, tento opět nasadila na vodu a to v nejkratší možné vzdálenosti od psa. Po výměně posádky bylo opět provedeno přiblížení. Na psa byla hozena odchytová síť a tento byl následně vtažen do raftu a dovezen na břeh, kde byl předán do péče veterinárního lékaře. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 15:10, návrat: 17:20
Technika: DA IVECO
Účast: Bohatec P, Škrabal K,J, Leinveber T, Petrů O, Prudký M.

Další fotky 

Jednotka byla vyslána do obce Svitávka na požár travního porostu. Po příjezdu na místo zásahu byla ponechána v záloze. Po likvidaci odjezd na základnu.
Ohlášení: 11:53, návrat: 12:39
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Bohatec P, Pala L, Škrabal J, Petrů O, Toman P, Pala P, Karásek V, Konůpka A.

Další fotky 

Jednotka byla vyslána do obce Vísky na požár travního porostu. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 18:54, návrat: 19:24 
Technika: CAS 24 T 815, DA IVECO
Účast: Bohatec P, Leinveber R,T, Škrabal J,K, Sedlák J, Loukota R, Pančík T, Toman P, Konůpka A, Pala P.

Další fotky 
Jednotka byla vyslána na padlý strom k přehradě Křetínka. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěna větev na vozovce. Větev odklizena. Poté se jednotka vrátila na základnu. 
Ohlášení: 10:08, návrat: 10:31 
Technika: CAS 24 T 815 
Účast: Leinveber R, Škrabal J,K, Dokoupil P, Petrů O, Pančík T.
 
Jednotka byla vyslána na padlý strom Letovice - Podolí. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěn strom na vozovce. Pomocí motorové pily byl rozřezán a uklizen. Poté se jednotka vrátila na základnu. 
Ohlášení: 15:00, návrat: 15:30 
Technika: DA 10 Iveco 
Účast: Bohatec P, Leinveber T, Škrabal J, Karásek V, Dokoupil P, Pančík T, Konůpka A, Jeřábek L.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na padlý strom směr Zábludov. Během cesty byla odvolána zpět na základnu.
Ohlášení: 20:14, návrat: 20:39 
Technika: CAS 24 T 815, DA 10 Iveco 
Účast: Bohatec P, Leinveber T,R, Škrabal J,K, Dokoupil P, M, Pančík T, Sedlák J, Jakeš R, Toman P, Petrů O. 
 
Jednotka vyjela do obce Skrchov na likvidaci včelího roje, který se nacházel ve výšce 8 metrů. Po žebříku jsme k němu vylezli a roj byl sklepnut do umělohmotné nádoby. Návrat na základnu. Roj byl předán včelaři.
Ohlášení: 11:20, návrat: 12:49
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber M,T, Bohatec P, Toman O, Petrů O.
Další fotky 
Jednotka vyslána na prohlídku stavidel po vyhlášení I. stupně povodňové aktivity. Zkontrolována stavidla a mosty: náměstí, Na Rybníkách, Přehrada Křetínka, Nádražní, Kolářova pekárna, Pražská, Třebětín, Kladoruby. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 12:20, návrat: 13:20
Technika: DA 10 Iveco
Účast: Leinveber M, Bohatec P.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána do obce Dolní Smržov na padlý strom přes silnici. Na místě jej jednotka zlikvidovala pomocí motorové pily. Přejezd k další události.
Ohlášení: 14:04, návrat: 14:35
Technika: DA 10 Iveco
Účast: Leinveber R,T, Škrabal J, Bohatec J, Jeřábek L, Pančík T.
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění stromu a větví z blízkosti potoka v Třebětíně. Naplaveniny odstraněny. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:35, návrat: 15:05
Technika: DA 10 Iveco
Účast: Leinveber T, R, Škrabal J, Bohatec J, Pančík T, Jeřábek L.
Další fotky 
Jednotka vyjela na čerpání vody do obce Kladoruby. Nasazeno plovoucí a kalové čerpadlo na odčerpání vody ze zahrady a ze základů domu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:10, návrat: 15:40
Technika: CAS 24 T 815, DA 10 Iveco
Účast: Leinveber M,R,T, Bohatec P,J, Karásek V, Škranc R, Škrabal J, Pančík T, Jeřábek L.
Další fotky 
Jednotka vyslána do obce Kladoruby na zatopený sklep. Po příjezdu na místo nasazeno kalové čerpadlo. Po vyčerpání sklepa návrat na základnu.
Ohlášení: 16:04, návrat: 17:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber M, T, Bohatec P, Jeřábek L.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na padlý strom Letovice směr Zábludov. Na místě zjištěna větev zasahující do vozovky. Pomocí motorové pily odstraněna. Vozovka očištěna, návrat na základnu.
Ohlášení: 5:29, návrat: 5:59
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec P, Leinveber R, T, Konůpka A, Pančík T.
 
Jednotka byla vyslána na čerpání vody do obce Zboněk. Na místě zjištěna laguna, která prosakuje do rodinných domů. Na odčerpávání nasazeno kalové čerpadlo. Čerpání neúčinné - voda prosakuje z kopců. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:18, návrat: 17:20
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber M, T, Bohatec P, Musil M.
Další fotky 

Jednotka byla vyslána na vyhledávání pohřešované osoby ve městě Letovice. Jednotka se dostavila na seřadiště S a P před hasičskou zbrojnici společně s Policií ČR a Městskou policií Letovice. Během koordinace postupů a rozmísťování jednotek byla pohřešovaná holčička nalezena u své kamarádky. Poté byla městskou policií předána v pořádku rodičům. Odjezd všech jednotek na základny.
Ohlášení: 01:22, návrat: 02:07
Technika: -----
Účast: Leinveber M, T, Bohatec P, Škrabal J, K, Dokoupil P, Sedlák J, Konůpka A, Pančík T, Toman O, Jeřábek L, Pala P, Petrů O, Foler P. 

Další fotky 
Jednotka vyslána na zatopený sklep na ulici Jaroslava Haška. Na místě zjištěno půl metru vody ve sklepě. Na odčerpání použito elektrické kalové čerpadlo. Po vyčerpání sklepa odjezd na základnu.
Ohlášení: 17:18, návrat: 18:26
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber R, T, Bohatec P, Toman O.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na roj včel na ulici Zámecká. Po příjezdu byl roj, který ohrožoval procházející děti odchycen a místo postříkáno postřikem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:02, návrat: 14:05
Technika: DA 10 IVECO
Účast: Leinveber M, Škranc R.

Další fotky 
Jednotka byla vyslána na roj včel na ulici Nerudova. Po příjezdu byl roj odchycen a místo postříkáno postřikem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:27, návrat: 17:33
Technika: DA 10 IVECO
Účast: Bohatec P, Leinveber T, Karásek V, Škrabal J, Konůpka A, Jeřábek L.

Další fotky 
Jednotka byla vyslána na roj včel na ulici Nerudova. Na místě zjištěn zbytek roje, který se vrátil po včerejším zásahu. Roj byl zlikvidován postřikem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:38, návrat: 20:25
Technika: DA 10 IVECO
Účast: Leinveber M, T, Konůpka A, Bohatec P ml.

 
Jednotka byla vyslána na požár lesa mezi Novičí a Svárov. Po cestě upřesněno na požár chatky v lese u Svárova. Příjezd na místo byl ztížen úzkým lesním profilem. Na místě zjištěna dohořívající dílna u chalupy. Jednotka prováděla rozhrabávání spáleniště pomocí ženijního nářadí. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:42, návrat: 21:45
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA 10 IVECO
Účast: Leinveber M,T, Bohatec P, Toman O,P, Musil M, Jeřábek L, Konůpka A, Sedlák J, Škranc R, Škrabal J,K, Dokoupil P, Loukota R, Pančík T. 
Další fotky 
Jednotka vyslána na dopravní nehodu traktoru. Na místě zjištěn traktor vjetý do chaty na Vrších. Na cestě byla uvolněná vlečka. Provedeno zajištění nehody, odstranění nalomených sloupků od plotu. Odtažení vlečky a vyproštění traktoru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 21:18, návrat: 22:20
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber M, T, Bohatec P, Dokoupil M, Škrabal K, J, Foler P, Škranc R, Jeřábek L, Pančík T, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na vosí hnízdo na zahradě rodinného domu. Na místě zjištěno hnízdo v ovládání zahradní pumpy. Vosy zlikvidovány pomocí chemického postřiku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:59, návrat: 21:45
Technika: DA 10 IVECO
Účast: Bohatec P, Škrabal J, Sedlák J.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár lesa na ulici Nádražní. Na místě zjištěno kontrolované pálení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:02, návrat: 12:22
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal J, Karásek V, Bohatec J, Dokoupil M, Leinveber T, Dračka A, Pala P.
 
Jednotka vyjela na požár chaty Letovice - Meziříčko. Na místě zjištěn kouř vycházející ze stěny a části stropu. Bylo vytvořeno dopravní vedení a jeden C proud. Po ochlazení konstrukce bylo zjištěno ohnisko požáru v koupelně u ohřívače vody na tuhá paliva. Následně bylo provedeno odpojení ohřívače a obnažení ohniska, které bylo uhašeno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:19, návrat: 19:07
Technika: CAS 24 T 815, DA 10 IVECO
Účast: Škrabal J, Leinveber R,T, Karásek V, Bohatec J, Toman P,
          Dračka A, Konůpka A, Jakeš R, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár lesa mezi Novičí a Letovice. Po projetí Novíčí, Kochova, Kladorub, Andělky a Drválovic jsme žádný požár nenašli. Zásah byl přehodnocen jako planý poplach, který byl potvrzen leteckým průzkumem letovického leteckého klubu. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 17:55, návrat: 18:41
Technika: CAS 24 T 815, DA 10 Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber M, R, Bohatec P, J, Sedlák J, Petrů O, Foler P, Škrabal J, Konůpka A, Dokoupil M, Karásek V, Roháč Z, Toman P, Jeřábek L.

 
Jednotka vyjela na ucpanou kanalizaci na ulici Boční v Letovicích. Na místě zjištěno ucpané přívodní vedení do kanalizace. Potrubí uvolněno pomocí C proudu. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 17:51, návrat: 18:25
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber M, Karásek V, Dokoupil M, P, P ml.
 
Jednotka vyjela na požár na vlakovém nádraží v Letovicích. Na místě zjištěn požár transformátoru vysokého napětí. Jednotka provedla odstřižení zámku dveří a tři členové v dýchací technice likvidovali požár pomocí hasících přístrojů CO2. Po likvidaci byla nasazena přetlaková ventilace na odvětrání zasažené transformátorovny. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 17:09, návrat: 17:51
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA 10 Iveco
Účast: Leinveber M, T, R, Karásek V, Bohatec P, Škrabal J, Škranc R, Dokoupil M, Musil M, Roháč Z, Pančík T, Pala P.

Další fotky 
Jednotka vyjela na likvidaci sršního hnízda na ulici Česká Letovice. Zjištěno hnízdo v podkroví RD. Likvidace hnízda provedena pomocí chemického postřiku Ultimate Super. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 19:40, návrat: 20:22
Technika: DA 10 Iveco
Účast: Leinveber T, R, Bohatec P, Pančík T.
 
Jednotka byla vyslána do obce Skrchov na požár pole. Během jízdy byl odstřižen visací zámek ze závory, která bránila vjezdu na místo požáru. Na místě zjištěn požár balíků slámy a strniště. Byl nasazen jeden C proud se smáčedlem a ženijní nářadí. Jednotka prováděla hašení a rozebírání balíků slámy. Po likvidaci se vrátila na základnu.
Ohlášení: 16:52, návrat: 18:20
Technika: CAS 24 T 815, DA 10 Iveco
Účast: Leinveber M, R, Bohatec P, J, Škrabal J, K, Pančík T, Konůpka A.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na otevření bytu na ulici Jaroslava Haška. Na místě zjištěny pootevřené balkónové dveře do bytu ve druhém poschodí. Pomocí nastavovacího žebříku jsme se dostali do bytu bez poškození. V bytě nalezena zraněná osoba. Otevřeny vchodové dveře a přivolána ZZS. Po příjezdu ZZS jsme provedli snesení osoby do sanitky. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:40, návrat: 17:35
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber M, T, R, Bohatec P, Škrabal J, Jeřábek L, Pančík T, Jakeš R, Toman O, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár domu do Svitávky. Na místě zjištěn požár propan-butanových lahví ve sklepě domu. Na místě již zasahoval SDH Svitávka a PS Boskovice. Jednotka ponechána v záloze na místě události. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 17:44, návrat: 18:45
Technika: CAS 24 T 815, DA 10 Iveco
Účast: Leinveber M,T, Bohatec P, Loukota R, Pančík T, Roháč Z, Škrabal J,K, Konůpka A, Dračka A, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár domu do Svitávky. Na místě zjištěn požár odpadu v domě. Na místě již zasahoval SDH Svitávka a PS Boskovice. Jednotka ponechána v záloze na místě události. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 21:50, návrat: 22:24
Technika: CAS 24 T 815, DA 10 Iveco
Účast: Leinveber M,T, Bohatec P, Škranc R, Pančík T, Sedlák J, Škrabal J,K, Jeřábek L, Pala P.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár lesa do obce Svárov. Na místě zjištěn požár klestu v lese. Prováděno hašení pomocí C proudu a smáčedla. Doplňování vody do naší cisterny prováděla PS Boskovice. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 13:11, návrat: 14:46
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Bohatec P, Škrabal J, K, Leinveber T, Pančík T, Dračka A.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár auta na ulici Nádražní. Na místě byl ustřižen visací zámek od brány, která bránila příjezdu na místo události. Na místě zjištěn požár kabiny a motorové části automobilu Favorit Pick Up. Dva členové se vyzbrojili dýchací technikou a zbytek připravoval útočné vedení s pěnou. Poté se započalo s hašením. Bylo vytvořeno doplňování cisterny z druhé cisterny. Po zalití automobilu pěnou bylo prováděno dohašení pomocí vysokotlakého proudu. Další členové pomocí žebříku a seker prováděli rozebírání přilehlé konstrukce zasažené požárem. Provedena likvidace. Návrat jednotky na základnu. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotky, kterého se zúčastnil i starosta města Mgr. Radek Procházka.
Ohlášení: 15:55, návrat: 17:00
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber M,T, Bohatec P,J, Prudký M, Foler P, Petrů O, Dračka A, Jeřábek L, Pančík T, Škrabal K, Konůpka A, Toman O, Musil M, Pala P.

Další fotky 
Jednotka vyjela na záchranu zavalených osob do Svitávky. Na místě zjištěn zavalený muž pod sutinami zásobníku na uhlí, který nejevil známky života. Další 3 dělníci byli mimo zával. Jednotka prováděla vyprošťovací práce, osvětlení zásahu a zajištění okolí. Po ukončení zásahu se vrátila na základnu.
Ohlášení: 17:18, návrat: 18:20
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber R, T, Pančík T, Konůpka A, Jeřábek L, Toman P, Karásek V, Dračka A, Foler P, Jakeš R, Heger P.

Další fotky 
Jednotka vyjela na požár komína do Velkých Opatovic. Na místě zjištěn požár sazí v komíně na čtyřpatrovém bytovém domě. Na místě zasahuje SDH Velké Opatovice. Jednotka zůstává v záloze, po likvidaci je odeslána na základnu.
Ohlášení: 19:26, návrat: 20:37
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber T, R, Pala P, Sedlák J, Škrabal K, Toman O, P, Foler P, Petrů O, Konůpka A, Jeřábek L, Musil M.

Další fotky 
Jednotka vyjela na požár budovy do Zboňku. Na místě zjištěn požár sazí v komíně. Společně s PS Boskovice proveden průzkum, uzavření topidla a vymetení komína od žhavých sazí. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 18:30, návrat: 19:19
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber R, T, Škrabal J, K, Sedlák J, Petrů O, Foler P, Dokoupil M, Loukota R, Toman O, Heger P, Konůpka A.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár domu do Třebětína. Na místě zjištěn požár hospodářské budovy přilehlé k obytné části domu. Provedeno vypnutí elektrické energie. Jednotka se soustředila na ochranu obytných částí. Zahájeno hašení C proudy do hospodářské budovy v dýchací technice pomocí žebříků. Po sražení plamenného hašení vniknutí do budovy a zahájeno vyhledávání možného výskytu osob a hašení zevnitř. Rozebírání stropních konstrukcí pomocí trhacích háků. Nasazena přetlaková ventilace k odvětrání zplodin hoření. Prováděno strhávání střešní krytiny zasažené požárem. Provedeno osvětlení požářiště. Vlivem velmi silného mrazu byla práce hasičů velmi namáhavá. Po provedené likvidaci zůstává naše jednotka na místě pro dohled nad požářištěm. Na příkaz vyšetřovatele prováděno dohašování ohnisek požáru. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 1:28, návrat: 10:30
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Bohatec P, Sedlák J, Leinveber T, Konůpka A, Pančík T, Škrabal J,K, Jeřábek L, Toman O,P, Dokoupil M, Karásek V, Pala P.
Dohašení: Leinveber M,T, Škranc R.

Další fotky 
Jednotka vyjela na dohašení ohnisek po nočním požáru. Na místě zjištěn požár slámy v mezistropí. Provedeno odklizení materiálu na podlaze a odtržení záklopu. Poté dohašení slámy. Provedeno prolití všech doutnajících míst. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 21:07, návrat: 23:18
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber M, T, R, Toman O, Jeřábek L, Pala P.

Další fotky 
Výjezd na požár komína na ulici Na vyhlídce. Na místě použit hasící přístroj CO2 na uhašení sazí. Pomocí kominické štětky provedeno vymetení komína od žhavých sazí. Rozebrání části podlahy u komína pro kontrolu možného zahoření. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 13:19, návrat: 14:36
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec P,J, Škrabal J, Leinveber T, Jeřábek L, Foler P, Petrů O, Toman P,O, Heger P, Karásek V, Pala P.

Další fotky 
Jednotka vyjela na základě vyhlášení II. stupně požárního poplachu na požár hospodářské budovy do Olešnice. Na místě prováděno doplňování vody zasahujících jednotek, vyhledávání zdroje vody a kyvadlová doprava vody pomocí cisteren. Poté se jednotka přemístila z druhé strany budovy a začala provádět hašení, rozebíraní konstrukcí a vynášení materiálu v dýchací technice. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 23:43, návrat: 5:20
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber M,T, Sedlák J, Foler P, Toman O,P, Petrů O, Bohatec P,P ml, Škrabal J, K, Jeřábek L, Pančík T, Musil M, Konůpka A, Pala P.

Další fotky 
2011, Martin Dokoupil