Zásahy v roce 2011

Jednotka vyjela na průnik vody do rodinného domu v Meziříčku. Na místě zjištěna ucpaná jímka na vodu na zahradě. Voda odčerpána pomocí kalového čerpadla. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:10, návrat: 18:30
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Prudký Miroslav, Toman Ondřej, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Výjezd na požár stolařské dílny na ulici Nádražní. Na místě zjištěn požár stropu kolem komína. Prováděno hašení pomocí "C" proudu v dýchací technice a nasazena přetlaková ventilace. Motorovou pilou byl otvor kolem komína zvětšen a provedeno vyřezání žhnoucích trámů a desek. Poté byl požár likvidován. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:33, návrat: 19:51
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Sedlák Josef, Leinveber Tomáš a Roman, Toman Ondřej a Petr, Škrabal Jiří a Karel, Dračka Alois, Pančík Tomáš, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Karásek Vincenc, Prudký Miroslav, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Pala Pavel.

Další fotky 
Jednotka vyjela na požár osobního automobilu. Na místě zjištěn požár v podvozkové části automobilu na LPG. Prováděno hašení pomocí vysokotlakého proudu a řízení dopravy na I/43. Uzavřen ventil nádrže LPG. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 12:51, návrat: 13:29
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Sedlák Josef, Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Toman Ondřej a Petr, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Jednotka vyjela po vyhlášení II. stupně požárního poplachu na požár rodinného domu do Sychotína. Na místě zjištěn požár přístřešku, který se rozšířil na rodinný dům. Jednotka zůstala v záloze na místě události. Po lokalizaci návrat na základnu.
Ohlášení: 5:48, návrat: 7:05
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Pančík Tomáš
.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár sazí v komíně do Dolního Smržova. Na místě provedeno vymetení komína, sražení žhnoucích sazí a vybrání sazí. Poté se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 17:11, návrat: 18:32
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Toman Ondřej a Petr, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman, Škrabal Jiří, Pančík Tomáš, Heger Přemysl, Konůpka Antonín.

Další fotky 
Jednotka vyjela na požár louky na ulici Nádražní. Na místě zjištěn požár trávy 10 x 50 metrů. Zahájeno hašení pomocí 2 "C" proudů se smáčedlem. Provedena lokalizace a likvidace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:57, návrat: 16:45
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Karásek Vincenc, Bohatec Pavel, Foler Petr, Petrů Ondřej, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Dokoupil Petr, Pala Pavel.

Další fotky 
Jednotka vyjela na požár trávy v Letovicích za benzínkou. Na místě zjištěn požár suché trávy v ovocném sadu o rozměrech 200 x 100 metrů. Bylo nataženo 250 metrů přívodního vedení a začalo se s hašením. Po uhašení provedeno rozhrabání pomocí lopat. Během balení materiálu byla jednotka odvolána k dalšímu požáru.
Ohlášení: 13:58, návrat: 14:44
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Foler Petr, Petrů Ondřej, Jeřábek Lukáš, Karásek Vincenc, Prudký Miroslav, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Toman Petr, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Malý Ladislav, Pančík Tomáš, Jakeš Roman, Pala Pavel.

Další fotky 
Jednotka byla odvolána na požár trávy do Meziříčka. Na místě zjištěno, že již nic nehoří. Jednotka se vrátila na základnu.
Ohlášení: 14:44, návrat: 15:20
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Foler Petr, Petrů Ondřej, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Toman Petr, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Malý Ladislav, Pančík Tomáš, Jakeš Roman, Pala Pavel.

 
Jednotce byl vyhlášen poplach na požár trávy v Komárkově lomu u koupaliště. Před výjezdem byla jednotka odvolána Policií ČR s tím, že se jedná o opalování kabelů.
Ohlášení: 7:21
Technika: -----
Účast:

 
Jednotka vyjela na požár velkokapacitního kontejneru. Na místě zjištěn požár od žhavého odpadu. Provedeno hašení pomocí "C" proudu se smáčedlem a poté rozhrabávání ohnisek. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 13:36, návrat: 14:21
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman a Tomáš, Pančík Tomáš, Jakeš Roman, Jeřábek Lukáš, Dračka Alois, Škrabal Jiří, Dokoupil Petr, Pala Pavel.

Další fotky 
Výjezd jednotky na požár chaty na ulici Zámecká. Na místě zjištěn požár seníku. Nataženo dopravní vedení a 2 útočné proudy. Prováděno hašení pomocí smáčedla a rozhrabávání konstrukcí ženijním nářadím. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 18:04, návrat: 19:18
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Škrabal Jiří, Jakeš Roman, Pančík Tomáš, Toman Ondřej a Petr, Leinveber Tomáš a Roman, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Petrů Ondřej, Halata Zbyněk, Karásek Vincenc, Konůpka Antonín, Dračka Alois, Pala Pavel.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár trávy do obce Stvolová. Na místě již zasahoval HZS Boskovice. Vytvořeno útočné vedení a hašení trávy. Dále prováděno doplňování vody do cisterny. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 15:30, návrat: 16:35
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Toman Ondřej, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Pančík Tomáš, Dokoupil Petr, Karásek Vincenc, Jakeš Roman, Dračka Alois.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár průmyslového sila na slámu. Na místě zjištěna silně zakouřená hala, proto prováděna evakuace zaměstnanců. Hašení C proudem v dýchací technice a nasazena přetlaková ventilace. Otevření sila a vyskladňování slámy a pilin do kontejnerů. Po dohašení návrat na základnu.
Ohlášení: 21:38, návrat: 0:25
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Foler Petr, Škranc Robert, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Pančík Tomáš, Dokoupil Martin, Petrů Ondřej, Karásek Vincenc, Jakeš Roman, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Jednotka vyjela na likvidaci včel na ulici Brahmsova. Na místě zjištěny agresivní včely, které se přes půdu dostávaly do obytných místností. Včely byly zlikvidovány postřikem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:30, návrat: 10:15
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel a Jiří
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár domu na ulici Smetanova. Na místě zjištěn výbuch na půdě domu a jeden zraněný v péči ZZS. Jednotka prováděla asistenci ZZS a chystala lávku z nastavovacích žebříků pro transport zraněného. Naložení osoby do vakuových nosítek a přenos do sanitky. Poté DA odjelo společně s ZZS na letiště k přeložení pacienta do vrtulníku. Následně se prováděl dohled nad místem události. Po ohledání místa výbuchu pyrotechniky se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 15:29, návrat: 19:24
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Karásek Vincenc, Musil Michal, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří, Toman Petr, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Bohatec Jiří, Pala Pavel, Malý Ladislav.
Další fotky 
Výjezd na spadlý strom Letovice - Zábludov. Na místě zjištěna vyvrácená podmáčená vrba. Pomocí motorové pily rozřezána. Vozovka uklizena od větví a kamenů. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:59, návrat: 10:47
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Sedlák Josef, Leinveber Tomáš a Roman, Jeřábek Lukáš, Toman Petr a Ondřej, Foler Petr, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Pančík Tomáš, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Jednotka vyjela na žádost starostky osadního výboru na ulomenou větev na telefonních drátech. Na místě již zasahovala PS Boskovice. Jednotka pomohla uklidit vozovku od větví. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:30, návrat: 13:15
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk.
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár dopravního prostředku na ulici Nádražní. Na místě zjištěn požár lokomotivy, který byl před příjezdem zlikvidován strojvedoucím pomocí hasícího přístroje. Prováděno odvětrávání vagónů a otevírání bočních krytů za účelem nálezu místa zahoření. Po nálezu místa hoření zjištěno, že nebezpečí nehrozí, a proto si událost přebrala jednotka ČD. Návrat na základnu.
Ohlášení: 3:02, návrat: 4:05
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Pančík Tomáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr, Foler Petr, Petrů Ondřej, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Škranc Robert.
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na požár budovy do Velkých Opatovic. Na místě již zasahovala místní jednotka. Zjištěno, že se jedná pouze o spálené potraviny na sporáku. Jednotka se vrátila na základnu.
Ohlášení: 1:07, návrat: 1:53
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Roman, Sedlák Josef, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Pančík Tomáš, Toman Petr a Ondřej, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Petrů Ondřej.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár dětské ozdravovny do obce Křetín. Na místě již zasahuje jednotka Křetín a Kunštát. 4 naši členové se na pokyn velitele zásahu vyzbrojují do dýchací techniky. Jedna skupina vyráží do 1. patra nalézt pohřešovanou osobu. Druhá skupina natahuje hadicové vedení do 1. patra na hašení požáru. Průzkumná skupina nalezla pohřešovanou osobu a vyvádí ji ven z objektu, tam si ji přebírá zdravotnický tým. Po provedené likvidaci průzkumná skupina nasazuje přetlakovou ventilaci za účelem odvětrání objektu. Probíhá balení materiálu. Jednalo se o plánované cvičení jednotek.
Ohlášení: 13:27, návrat: 15:30
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Foler Petr, Jeřábek Lukáš, Musil Michal.
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu kočky ze stromu. Na místě zjištěna kočka ve výšce asi 10 metrů. Pomocí žebříku byla kočka zachráněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:50, návrat: 12:55
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Jednotka vyjela na odstranění stromu z komunikace z Křetína na Horní Poříčí. Na místě zjištěna ulomená větev, která byla odstraněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:53, návrat: 6:53
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří, Sedlák Josef, Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Pančík Tomáš.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci vos na ulici Jiráskova. Na místě zjištěno vosí hnízdo v obložení domu. Likvidace pomocí postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:06, návrat: 19:55
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár sušky do Třebětína. Na místě zjištěno zahoření odsávacího zařízení. Zaměstnancem firmy jsme byli hrubě uráženi a nebyl nám umožněn zásah, proto jsem povolal Policii ČR. Hasební práce pokračovaly až po příjezdu Policie. Po zahašení žhnoucích zbytků se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 21:46, návrat: 23:00
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Pančík Tomáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Musil Michal, Petrů Ondřej, Loukota Roman, Konůpka Antonín, Karásek Vincenc, Prudký Miroslav.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci vos do obce Novičí. Na místě zjištěno vosí hnízdo na půdě domu. Likvidace pomocí postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:45, návrat: 19:40
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci vos do obce Zábludov. Na místě zjištěna 2 vosí hnízda na půdě domu. Likvidace pomocí postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:00, návrat: 18:10
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Leinveber Tomáš.
 
Jednotka při výcviku s člunem na přehradě Křetínka objevila na hladině mrtvou srnku. Pomocí lana a trhacího háku jsme ji dopravili na břeh. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:35, návrat: 20:20
Technika: DA Iveco, TA Nissan, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Škranc Robert, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Výjezd jednotky na žádost starosty města na odstranění nebezpečné překážky na hřišti. Překážka odřezána pomocí rozbrušovací pily. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:25, návrat: 21:15
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel ml.
Další fotky 
Výjezd jednotky na padlý strom Sebranice směr Voděrady. Na místě zjištěn strom přes celou vozovku. Pomocí motorové pily byl rozřezán a silnice uklizena. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:17, návrat: 19:15 
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Karel a Jiří, Jeřábek Lukáš, Pančík Tomáš, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci sršní na ulici Brahmsova. Na místě zjištěno hnízdo na půdě domu. Likvidace pomocí motorového vysavače a postřiku Ultimate Super. Přejezd k další události.
Ohlášení: 18:57, návrat: 19:54
Technika: TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci sršní na ulici V domkách. Na místě zjištěno hnízdo u vchodu do domu. Likvidace pomocí motorového vysavače a postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:54, návrat: 20:40
Technika: TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár nákladního vozidla na ulici Pražská u firmy Letoplast. Na místě zjištěn požár pneumatiky na návěsu. Provedeno hašení pomocí vysokotlakého proudu. Po likvidaci se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 4:19, návrat: 5:25
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Halata Zbyněk.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci sršní do obce Zboněk. Na místě zjištěno hnízdo na půdě domu. Likvidace pomocí motorového vysavače a postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:59, návrat: 17:55
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár zámku do Velkých Opatovic. Na místě zjištěn požár ve fitness centru v 1. patře zámku. Pomocí žebříků se dva členové v dýchací technice dostali rozbitím okna do zakouřených prostor. Prováděli vyhledávání osob a ohniska požáru. Osoby nebyly nalezeny, proto se zaměřili na odvětrání prostoru otevíráním oken. Další členové prováděli osvětlení místa zásahu. Po provedení likvidace požáru se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 21:01, návrat: 22:33
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Škrabal Jiří a Karel, Foler Petr, Dokoupil Martin, Loukota Roman, Konůpka Antonín.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci vosího hnízda na ulici Na vyhlídce. Na místě zjištěno hnízdo v blízkosti dětského hřiště. Likvidace pomocí  postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:27, návrat: 18:06
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci sršní do obce Meziříčko. Na místě zjištěno hnízdo ve štítě domu u okna do pokoje. Provedeno odstranění podbití a likvidace pomocí motorového vysavače a postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:12, návrat: 19:29
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci vosího hnízda na ulici Komenského. Na místě zjištěno hnízdo u vchodu do bytového domu. Likvidace pomocí  postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:58, návrat: 20:05
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Toman Petr.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci sršního hnízda do obce Stvolová. Na místě zjištěno hnízdo v komíně domu. Provedena likvidace pomocí motorového vysavače a postřiku Ultimate Super. Přejezd k další události.
Ohlášení: 16:59, návrat: 18:25
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci vosího hnízda v Letovicích. Na místě zjištěno hnízdo ve štítě domu. Provedena likvidace pomocí postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:25, návrat: 19:15
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci vosího hnízda v Letovicích. Na místě zjištěno hnízdo v hotelu, které ohrožuje hosty. Provedena likvidace pomocí postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:00, návrat: 19:55
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří, Dokoupil Petr, Prudký Miroslav, Škranc Robert.
Další fotky 
Výjezd na likvidaci sršního hnízda v Letovicích. Na místě zjištěno hnízdo pod střechou domu. Provedena likvidace pomocí vysavače a  postřiku Ultimate Super. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:15, návrat: 18:30
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Jakeš Roman, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby zavalené stromem do obce Slatinka. Na místě zahájena resuscitace zraněné osoby pod stromem. Strom byl zvednut pomocí zvedacího vaku a osoba byla vyproštěna. Poté byla uložena do vakuové matrace a následně do transportních nosítek. Transport zraněné osoby k příjezdové cestě. Návrat na základnu. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotky.
Ohlášení: 15:58, návrat: 17:05
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Jakeš Roman, Toman Ondřej a Petr, Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Petr, Jeřábek Lukáš, Pančík Tomáš, Halata Zbyněk.
Další fotky 
Jednotka byla povolána k pádu osoby do stavební jámy. Na místě zjištěna zraněná osoba v jámě 4 metry hluboko. Provedeno ošetření zranění společně se ZZS. Osvětlení místa zásahu, uložení zraněného do transportních nosítek a vakuové matrace a vytažení z jámy po nastavovacích žebřících. Odnesení do sanitky k ošetření. Návrat na základnu.
Ohlášení: 0:36, návrat: 1:30
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Foler Petr, Bohatec Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Pančík Tomáš, Toman Petr, Sedlák Josef, Karásek Vincenc.
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil