Zásahy v roce 2012

Jednotka byla povolána k požáru tryskacího stroje do firmy na ulici Pražská. Na místě zjištěn požár filtračního zařízení. Provedeno vypnutí elektrické energie, hašení pomocí C proudu a odvětrání haly otevřením střešních světlíků a nasazením přetlakové ventilace. Likvidace požáru rozebráním konstrukce filtru a dohašení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:17, návrat: 16:51
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Pančík Tomáš, Heger Přemysl, Petrů Ondřej, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Karásek Vincenc, Konůpka Antonín, Dračka Alois.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k úniku motorového oleje na silnici. Na místě zjištěn pruh oleje v délce asi 500 metrů. Použit sorbent na úklid. Zametení silnice a návrat na základnu. 
Ohlášení: 08:00, návrat: 09:15
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Konůpka Antonín, Bohatec Pavel ml., Halata Zbyněk.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k požáru osobního automobilu v garáži do obce Kladoruby. Na místě zjištěn požár motorové části automobilu, který se nacházel pod přístřeškem u rodinného domu. Provedeno hašení pomocí C proudu se smáčedlem a v dýchací technice. Po provedené likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu. 
Ohlášení: 07:15, návrat: 08:45
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří, Bohatec Pavel ml., Halata Zbyněk, Pančík Tomáš, Petrů Ondřej.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k uvízlému autu v závěji na trase Kladoruby - Drválovice. Na místě zjištěno auto v 0,5 m vysoké závěji. Pomocí ženijního nářadí bylo auto vyproštěno. Osoba z auta, která si stěžovala na zdravotní problémy byla předána ZZS. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 00:05, návrat: 01:10
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Jeřábek Lukáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k odčerpání vody do obce Meziříčko. Voda byla odčerpána pomocí plovoucího a kalového čerpadla. K usměrnění další přitékající vody byly použity pytle s pískem. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 12:25, návrat: 14:20
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k čerpání vody z kotelny mateřské školky v Třebětíně. Voda byla odčerpána pomocí kalového čerpadla. Návrat na základnu.
Ohlášení: 06:11, návrat: 08:25
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jeřábek lukáš, Konůpka Antonín.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k požáru trávy. Na místě zjištěno nenahlášené pálení klestí. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:30, návrat: 18:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Heger Přemysl, Škrabal Jiří, Škranc Robert, Karásek Vincenc, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Toman Ondřej, Jakeš Roman.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár trávy do obce Sasina. Jednotka s CAS 24 T 815 po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu zahájila za použití dvou proudů „C“ a smáčedla hašení hořící trávy a keřů v zadaném úseku ve směru šíření požáru, dále pak z vozidla CAS 32 T 148 bylo prováděno doplňování vody jednotce HZS Boskovice. Po uhašení předán úsek veliteli zásahu a návrat na základnu
Ohlášení: 11:45, návrat: 13:23
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Heger Přemysl, Karásek Vincenc.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka
Další fotky 
Výjezd na požár trávy do zámeckého parku v Letovicích. Po příjezdu na místo a provedení průzkumu zahájen zásah jedním proudem C. Po likvidaci místo zásahu předáno veliteli HZS Boskovice, poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:12, návrat: 18:56
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Pančík Tomáš, Škrabal Jiří, Konůpka Antonín, Karásek Vincenc, Dračka Alois, Roháč Zdeněk.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na požár domu do obce Kněževísko. Na místě zjištěn požár trávy šířící se na dům. Hašení pomocí C proudu se smáčedlem. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 12:05, návrat: 13:29
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Foler Petr, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří, Konůpka Antonín, Karásek Vincenc, Škranc Robert.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát
Další fotky 
Výjezd na požár trávy a keřů na ulici V Zahradách. Na místě zjištěn požár trávy a thují. Hašení pomocí lafety a C proudu se smáčedlem. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 15:07, návrat: 16:04
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, TA Nissan
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Toman Ondřej, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Petrů Ondřej, Konůpka Antonín, Pančík Tomáš, Dokoupil Martin.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k požáru lesa do obce Zábludov. Na místě zjištěn požár lesní hrabanky a stromků. Hašení pomocí dopravního vedení a 2 útočných proudů se smáčedlem. Doplňování vody do cisteren a kyvadlová doprava vody z hydrantu v Letovicích. K rozhrabávání hrabanky použito ženijní nářadí. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 15:18, návrat: 17:33
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Škrabal Jiří,  Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Pančík Tomáš, Petrů Ondřej, Prudký Miroslav, Musil Michal.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Zábludov
Další fotky 
Výjezd na požár trávy do obce Stvolová. Na místě zjištěn požár trávy o rozloze 150 x 10 m. Hašení pomocí 2 C proudů. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 16:56, návrat: 18:00
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Jakeš Roman, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Pančík Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na požár trávy do obce Rudka. Na místě již zasahuje PS Kunštát a SDH Kunštát. Jednotka je ponechána v záloze. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:05, návrat: 15:47
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Dokoupil Petr.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Lysice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár klestí na ulici V Domkách. Na místě zjištěn požár větví a trávy u zdi firmy Pexider. Požár likvidován pomocí C proudu se smáčedlem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:31, návrat: 17:00
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Toman Petr, Halata Zbyněk, Petrů Ondřej, Sedlák Josef, Škrabal Jiří a Karel, Pančík Tomáš, Jakeš Roman, Dokoupil Martin.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár odpadkového koše. Na místě zjištěn požár koše v blízkosti elektrického rozvaděče. Koš byl odtlačen a uhašen pomocí vysokotlakého proudu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:38, návrat: 19:55
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Toman Ondřej, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na únik ropné látky na pozemní komunikaci. Na místě zjištěna olejová skvrna na parkovišti a silnici, kterou způsobil řidič kamionu. Prováděn úklid pomocí sorbentů. Po úklidu komunikace se jednotka přesunula k odstavenému kamionu, kde asistovala při jeho odtahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:46, návrat: 10:38
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Toman Petr, Foler Petr, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Musil Michal.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na požár seníku do obce Vřesice. Na místě započato hašení pomocí 2 C proudů se smáčedlem. Dále provádění rozebírání konstrukcí a doplňování vody do CAS 24. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 16:05, návrat: 18:05
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Leinveber Roman, Foler Petr, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Karásek Vincenc, Petrů Ondřej, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Prudký Miroslav.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát
Další fotky 
Vyhlášen 4. stupeň požárního poplachu. Jednotka vyrazila na místo požáru ke střídání zasahujících hasičů. Lokalita požáru je mezi Bzencem a Strážnicí. Na místě prováděno hašení pomocí C proudů se smáčedlem. Po příjezdu hasícího tanku byl dotankován vodou. Poté prováděna kyvadlová doprava vody pro CAS 30 Svitavy. Po vystřídání po 12-ti hodinách návrat na základnu.
Ohlášení: 25.5.2012 - 16:42, návrat: 26.5.2012 - 10:57 
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Tomáš a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří, Musil Michal, Foler Petr, Heger Přemysl, Sedlák Josef.

Další fotky 
Vyhlášen 4. stupeň požárního poplachu. Jednotka vyrazila na místo požáru ke střídání zasahujících hasičů. Na místě jednotka prováděla likvidaci ohnisek pomocí zádových postřikovačů a ženijního materiálu. Jednalo se o plochu 1000 x 300 m. Po 12-ti hodinách odjezd na základnu.
Ohlášení: 5:00, návrat: 22:00 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Dokoupil Martin, Petrů Ondřej, Pančík Tomáš.
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár trávy od obce Lazinov. Na místě zjištěno pálení desek na zahradě. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:02, návrat: 17:40 
Technika: TA Nissan, CAS 32 T 148
Účast: Pala Pavel, Karásek Vincenc, Dokoupil Petr, Musil Michal, Foler Petr, Jakeš Roman.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Lazinov
 
Jednotka vyjela na požár plastového kontejneru. Na místě zjištěn požár plastových a jednoho plechového kontejneru. Zásah veden v dýchací technice pomocí vysokotlakého proudu. Na plechovém kontejneru na oděvy ustřižen zámek pro likvidaci požáru uvnitř. 
Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 00:02, návrat: 00:42 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár skladu barev do obce Skrchov. Na místě vytvořila dva útočné proudy v dýchací technice proti směru šíření požáru. Jednalo se o taktické cvičení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:13, návrat: 14:56 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Musil Michal.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, PS Blansko, JSDHp Teluria, JSDH Březová, JSDH Brněnec
Další fotky 
Jednotka vyjela na čerpání vody na ulici Pražská. Na místě zjištěno 30 cm vody ve sklepě vlivem prasklého vodovodního řádu. Nasazeno elektrické kalové čerpadlo a provedeno odčerpání vody. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:16, návrat: 13:36 
Technika: TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml, Jeřábek Lukáš.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyjela na padlý strom do obce Vísky. Na místě zjištěna rozlomená švestka přes vozovku. Pomocí motorové pily byla rozřezána. Poté úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 21:28, návrat: 22:07 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Foler Petr, Bohatec Pavel a Pavel ml, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Musil Michal, Škrabal Jiří, Toman Petr, Sedlák Josef.
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Vísky
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár rodinného domu na ulici Nová. Na místě zjištěn požár pokoje v plném rozsahu a zakouřené celé první patro domu. Majitel společně s naším členem (na místě před příjezdem jednotky) vyvedl všechny osoby z domu a uzavřel plyn a elektrickou energii. Vydán rozkaz na vystrojení 3 členů do DT a proveden průzkum uzavření energií a možnost výskytu osob. 3 členové v DT vyslání s vysokotlakým proudem do prvního patra na hašení pokoje. Po příjezdu DA Iveco vystrojení 2 členů do DT a další členové provedli nasazení nastavovacího žebříku do okna pokoje a prováděno hašení i z venkovní strany pomocí DT a C proudu. Po příjezdu PS Boskovice předáno velení u zásahu a informování o situaci na místě. Nasazena přetlaková ventilace a po 25 min. vystřídání našich členů v DT příslušníky HZS. Prováděno dohašování vyhazovaného materiálu na dvoře u domu pomocí C proudu se smáčedlem. Po příjezdu statika asistence při kontrole stropů domu. Po odjezdu HZS osvětlení místa zásahu pro ZPP. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:03, návrat: 00:45 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Foler Petr, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk,  Musil Michal, Škrabal Karel, Toman Petr, Heger Přemysl.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka, PS Blansko, PS Lidická (Brno)
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár osobního auta na ulici Pražská. Na místě zjištěn požár autovraku v areálu firmy. Nasazení vysokotlakého proudu v dýchací technice. Po likvidaci provedeno otevření kapoty pomocí pákových nůžek a páčidla pro zchlazení motorového prostoru. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 08:30, návrat: 09:00 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Škranc Robert.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár trávy mezi obce Meziříčko a Lazinov. Na místě zjištěn požár trávy o rozměrech 40x20 metrů. Nasazeny dva C proudy na hašení. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 14:04, návrat: 14:50 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Petrů Ondřej, Foler Petr, Škranc Robert, Toman Petr.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár stohu Letovice směr Podolí. Na místě zjištěn požár balíku slámy. Nasazen C proud se smáčedlem na hašení. Prováděno rozhrabání balíku pomocí ženijního nářadí a prolévání. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 00:28, návrat: 01:02 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Petrů Ondřej, Foler Petr, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Heger Přemysl, Konůpka Antonín.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár odpadu do obce Zboněk. Na místě zjištěno neohlášené pálení trávy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:20, návrat: 14:45 
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Foler Petr, Jeřábek Lukáš.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na likvidaci sršní na Masarykovo náměstí. Na místě zjištěno hnízdo ve větracím otvoru pod střechou budovy ve výšce 6 metrů. Provedeno zvětšení otvoru pomocí akuvrtačky a vystříkání chemickým přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:49, návrat: 11:33 
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Měšťan Roman, Pančík Tomáš.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár budovy na ulici V potůčkách. Na místě zjištěn požár garáže. Zásah pomocí vysokotlakého proudu. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 17:11, návrat: 17:57 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Prudký Miroslav, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Škrabal Jiří a Karel, Leinveber Roman, Karásek Vincenc.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár odpadu do areálu firmy na ulici Pražská. Na místě zjištěno kontrolované pálení dřevěného odpadu. Jednotka nezasahovala a vrátila se na základnu.
Ohlášení: 13:25, návrat: 13:49 
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Prudký Miroslav, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Musil Michal, Dokoupil Martin, Toman Petr, Jakeš Roman, Heger Přemysl.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na únik nebezpečné látky do řeky Svitavy. Na místě byla jednotka určena ke střežení řeky i norných stěn a k likvidaci zbývajících nečistot z hladiny. Prováděn sběr olejových nečistot u norných stěn a po zjištění, že už další únik nehrozí byly norné stěny sbaleny. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:15, návrat: 16:30 
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Pala Pavel, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin.
Jednotky: PS Boskovice, PS Blansko, PS Lidická (Brno), JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na spadené dítě do strže 3 m hluboké v zámeckém parku. Na místě události zjištěn pád malého dítěte ze srázu do asi 4 metrové hloubky. Dítě bez zjevného zranění a komunikuje. Provedeno sestavení 3 dílů nastavovacího žebříku, který byl spuštěn k dítěti. Poté k němu sestoupil zasahující hasič a provedl vynesení holčičky po žebříku. Provedeno zjištění možného zranění s negativním výsledkem. Dítě posazeno do hasičského vozu pro ohřátí a odvezeno k silnici k prohlídce ZZS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:04, návrat: 16:50 
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Halata Zbyněk, Toman Petr, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Blansko 
Další fotky 
Výjezd na nahnuté stromy nad silnicí směrem na Podolí. Na místě zjištěny nahnuté větve asi 1,5 metru nad silnicí vlivem silné námrazy. Společně s PS Boskovice provedeno odřezání větví pomocí motorové pily. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:19, návrat: 11:33 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Foler Petr, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Škrabal Karel, Dokoupil Martin, Toman Petr a Ondřej, Jeřábek Lukáš, Loukota Roman, Konůpka Antonín.
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd na popadané větve do vozovky směr Chlum. Zjištěno větší množství větví na vozovce a nahnuté větve do vozovky. Větve odstraněny a jednotka se vrátila na základnu. 
Ohlášení: 14:10, návrat: 14:59 
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Foler Petr, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Sedlák Josef.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na požár kontejneru na ulici Česká. Na místě zjištěn požár odpadu v kontejneru o obsahu 1100 litrů. Nasazení vysokotlakého proudu na prvotní hašení a poté útočného C proudu se smáčedlem. Prováděno hašení a rozhrabávání odpadu pomocí ženijního nářadí. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 19:19, návrat: 19:41 
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Foler Petr, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Pala Pavel, Škrabal Karel, Karásek Vincenc, Jakeš Roman, Měšťan Roman.
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil