Zásahy v roce 2013

Výjezd na padlý strom přes vozovku směr Zábludov - Nýrov. Na místě zjištěn padlý strom přes půl silnice. Společně s PS Kunštát provedeno rozřezání stromu pomocí motorové pily a úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 21:23, návrat: 21:53
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Foler Petr, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Toman Petr a Ondřej, Konůpka Antonín.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Záloha na zbrojnici: Pala Pavel


 
Výjezd na požár v rodinném domě ve Křetíně. Na místě zjištěn požár v pokoji v 1. patře RD a zakouřené celé patro domu. Majitel vyvedl všechny osoby z domu. Provedeno zavření přívodu elektrické energie a plynu. Vydán rozkaz na vystrojení 4 členů do DT a proveden průzkum 2 členů v DT se zavodněným C proudem do 1. patra. Tam nalezen požár pohovky a provedeno uhašení. Další 2 členové v dýchací technice provedli nasazení přetlakové ventilace pro odvětrání domu. Poté rozebírání kazetového stropu pro zjištění možného prohoření - to se nepotvrdilo. Během celého zásahu 2 členové řídili dopravu na silnici. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 14:18, návrat: 15:25
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Pomocná technika: Přetlakový ventilátor
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin, Karásek Vincenc, Jakeš Roman, Prudký Miroslav.
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Křetín, PS Kunštát, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Pala Pavel
Další fotky 
Výjezd na požár osobního auta v garáži ve Velkých Opatovicích. Na místě zjištěn požár automobilu, který majitel stihl vytlačit z garáže. Požár likvidován JSDH Velké Opatovice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:31, návrat: 21:26
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škranc Robert, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin, Karásek Vincenc, Musil Michal, Jeřábek Lukáš, Foler Petr.
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Jevíčko, PS Boskovice, JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Pala Pavel, Dokoupil Petr
Další fotky 
Jednotka na žádost Městské policie a starosty vyjela k vyproštění zamrzlé husy na jezu řeky Svitavy na Masarykově náměstí v Letovicích. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že husa není zamrzlá, ale nohama zamotaná v chuchvalci nylonového provazce. Pomocí odchytové sítě byla husa zajištěna před máváním křídly, kdyby sebe i zasahující hasiče mohla poranit. Poté za pomocí zdravotnických nůžek byla vystříhána a uvolněna z provazce. V odchytové síti byla přenesena k vozidlu Záchranné stanice zvířat Vendolí a předána k odvezení a ošetření. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:14, návrat: 19:50
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Leinveber Tomáš.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během cesty z výcviku dostala jednotka příkaz k výjezdu na záchranu osoby probořené v ledu na rybníku v Letovicích. Na místě zjištěna osoba propadená v ledu asi 10 m od břehu na protější straně rybníku. Asi 5 m od něj ještě probořený pes. 2 členové vybaveni lany a vestami přeběhli kolem rybníka na protější břeh odkud se plazením po ledě dostali k zachraňované osobě. Za osobou vlezl jeden člen do vody, uvázal ji lanem a vytáhli ji na břeh. Mezitím 2 členové na raftu, kterého pohyb byl vzhledem k bořícímu se ledu pomalejší, zachránili psa vytažením do raftu. Raft dorazil k protějšímu břehu, zachráněná osoba nasedla a raft byl pomocí lan přitažen k zásahovým vozidlům. Tam byla osoba vysvlečena, zabalena do termofólií a dek a posazena do vyhřátého zásahového automobilu. Poté jsme vyčkali příjezdu ZZS a osoba byla předána k ošetření. Poté sbalení materiálu a návrat na základnu.
Dojezd na místo zásahu a samotná záchrana proběhla velice rychle, protože se jednotka paradoxně vracela z výcviku záchrany osob probořených v ledu na přehradě Křetínka.
Ohlášení: 17:20, návrat: 18:08
Technika: CAS 24 T 815, DA  Iveco, TA Nissan, raft Colorado
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Musil Michal, Karásek Vincenc, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Loukota Roman, Foler Petr.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Prudký Miroslav, Pala Pavel
Další fotky 
Výjezd na spadené stromy na trase Letovice - Vranová. Na místě zjištěny popadané stromy na vozovce na několika místech. Postupné rozřezávání stromů pomocí motorových pil a úklid vozovky od větví a pilin. Celkem rozřezáno asi 30 menších stromů. CAS 24 T 815 převeleno k události na státní silnici I/43. DA Iveco pokračuje v rozřezávání. Po ukončení návrat na základnu.
Ohlášení: 21:29, návrat: 22:35
Technika: CAS 24 T 815, DA  Iveco, motorové pily
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Halata Zbyněk, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Toman Ondřej, Sedlák Josef, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Foler Petr.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Přejezd CAS 24 T 815 od události u přehrady Křetínka. Na silnici mezi Letovicemi a Skrchovem zjištěn spadlý menší strom do poloviny vozovky. Pomocí motorové pily rozřezán. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 22:16, návrat: 22:45
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Toman Ondřej, Sedlák Josef, Foler Petr.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd na spadené stromy na trase Letovice - Vranová. Na místě zjištěny popadané stromy na vozovce na několika místech. Postupné rozřezávání stromů pomocí motorové pily a úklid vozovky od větví a pilin. Po ukončení návrat na základnu.
Ohlášení: 6:04, návrat: 7:04
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Foler Petr, Halata Zbyněk, Toman Ondřej, Sedlák Josef.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na spadený strom na trase Letovice - Zábludov. Na místě zjištěn padlý strom přes vozovku. Odstranění pomocí motorové pily a úklid vozovky. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 13:56, návrat: 14:23
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Bohatec Pavel, Měšťan Roman, Foler Petr, Heger Přemysl, Toman Ondřej, Škrabal Jiří, Sedlák Josef, Musil Michal.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd na požár auta směr Letovice - Chlum. Na místě zjištěno zakouřené osobní vozidlo na silnici. Pomocí dýchací techniky vyhledávání ohniska hoření v automobilu. Plamenné hoření nenalezeno pouze spálená elektroinstalace. Otevření pátých zadních elektrických dveří pomocí nouzového tlačítka pro lepší přístup k odpojení akumulátoru. Preventivní prolití motorového prostoru, ze kterého také vycházel kouř. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 22:08, návrat: 22:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman a Tomáš, Dokoupil Martin, Foler Petr, Loukota Roman, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Při kondiční jízdě nalezen spadený strom na vozovce na trase Letovice - Podolí. Odstranění pomocí motorové pily a úklid vozovky. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 19:12, návrat: 19:30
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Bohatec Pavel, Foler Petr, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd na požár komína v rodinném domě. Na místě zjištěn požár komína a zakouřené obytné prostory. Pomocí dýchací techniky průzkum domu. Hašení komína hasícím přístrojem CO2. Poté vymetání komína kominickou štětkou z nastavovacího žebříku, vybírání sazí a jejich vynášení na zahradu. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 04:41, návrat: 06:00
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Foler Petr, Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří
Další fotky 
Výjezd na pátrání po pohřešované osobě do obce Křetín. Seskupení jednotek u obecního úřadu Křetín. Tam obdrženy informace od PČR o osobě a průběhu pátrání. Přesun jednotek na místa pátrání. Společně s JSDH Křetín a Kunštát pátrání mezi přehradou a silnicí na Letovice. Během dohody o dalším postupu přišla zpráva o nalezení pohřešovaného v místě bydliště. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:57, návrat: 22:20
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Foler Petr, Leinveber Roman, Toman Petr, Sedlák Josef, Měšťan Roman, Dokoupil Martin, Loukota Roman, Jakeš Roman, Heger Přemysl, Musil Michal, Prudký Miroslav.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Vranová, JSDH Lazinov, JSDH Kunštát, JSDH Křetín
Další fotky 
Výjezd na otevření bytu pro ohrožení života osoby. Na místě PČR, která zjistila, že osoba pouze tvrdě spala. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 6:06, návrat: 6:28
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Leinveber Roman, Měšťan Roman, Foler Petr, Jeřábek Lukáš, Karásek Vincenc, Halata Zbyněk, Musil Michal, Škrabal Jiří.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Výjezd na spadený strom na trase Letovice - Křetín. Na místě zjištěny 2 vyvrácené stromy přes celou vozovku. Odstranění pomocí motorové pily a úklid vozovky. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 17:51, návrat: 18:29
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Měšťan Roman, Foler Petr, Toman Petr, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Pančík Tomáš.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd na požár osobního automobilu Vranová směr Vřesice. Na místě zjištěno zahoření vozidla, které bylo uhašeno občany pomocí zahradní hadice. Velitel zásahu nás odeslal zpět na základnu.
Ohlášení: 6:11, návrat: 6:33
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel.
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Vranová, JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Kunštát
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert, Musil Michal, Prudký Miroslav, Pala Pavel.
 
Výjezd na nalomený strom nad střechou domu v Letovicích. Na místě zjištěna nalomená koruna borovice. Po domluvě s PS Boskovice byl strom skácen a rozřezán. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:39, návrat: 15:35
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Měšťan Roman, Halata Zbyněk, Musil Michal.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš.
Další fotky 
Výjezd na požár střechy elektrické lokomotivy na zastávce ve Zboňku. Na místě zjištěn vlak zastavený v zastávce Zboněk a kouří se z 1. vagónu, který je součástí lokomotivy. Natažení dopravního vedení 7 B podhrabaného pod kolejemi a dvou útočných proudů C. Vystrojení 3 členů do DT a vyčkání u zavodněných proudů z důvodu nevyzkratovaného trakčního vedení. PS Boskovice provádí hašení pomocí CO2, které je málo účinné. VZ rozhodl o impulsním hašení pomocí C proudu v DT uvnitř vagónu. Poté rozebírání stropní konstrukce pomocí páčidla Paratech. Zřízeno doplňování CAS 24 Letovice z CAS 32 PS Boskovice pro případnou větší potřebu vody. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 5:15, návrat: 7:15
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Dokoupil Martin, Toman Petr, Škrabal Jiří, Heger Přemysl, Škranc Robert, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Foler Petr, Musil Michal.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, SŽDC Brno
Záloha na zbrojnici: Prudký Miroslav
Další fotky 
Výjezd na spadený strom na drátech elektrického vedení v Meziříčku. Na místě zjištěn vyvrácený strom přes komunikaci a přes kabel veřejného osvětlení. Jednotka začala s rozřezáváním stromu a uvolnila komunikaci. Poté byl uvolněn i kabel veřejného osvětlení, kde bylo zjištěno přetržení vodícího lana. Poté úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 8:11, návrat: 9:19
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Sedlák Josef, Toman Petr, Škrabal Jiří, Loukota Roman, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Musil Michal.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na spadený strom na cyklostezce v Podlesí. Na místě zjištěn padlý strom odstraňován místním občanem. Jednotka provedla úklid cyklostezky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:10, návrat: 18:33
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Dokoupil Martin, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Toman Petr, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Foler Petr.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd na požár kontejneru k přehradě Křetínka. Na místě zjištěn požár odpadu v kontejneru o obsahu 1100 litrů. Nasazení vysokotlakého proudu na hašení. Prováděno hašení a rozhrabávání odpadu pomocí ženijního nářadí. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 21:59, návrat: 22:20 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Toman Ondřej a Petr, Škrabal Jiří a Karel, Leinveber Roman, Foler Petr, Musil Michal, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Konůpka Antonín.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na roj včel v chatové oblasti Andělka. Na místě zjištěn roj sedící na stěně chaty u okna do ložnice. Provedeno zlikvidování roje pomocí chemického přípravku. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 17:55, návrat: 18:25 
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru do Centra sociálních služeb Letovice. Na místě zjištěn požár kuchyňky ve 3. NP. Na místě PS Boskovice a přidělení činností od velitele zásahu dle plánu taktického cvičení. Provedeno vybavení 4 členů do dýchací techniky. Vytvořena 2 členná skupina určená pro vyhledání pohřešovaných osob v místě požáru. Další 2 členná skupina byla určena pro vytvoření dopravního a útočného vedení k místu požáru. Zajištěno doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Po vytvoření vedení bylo započato hašení a mohlo začít i vyhledávání osob. V prvním pokoji nalezena osoba neschopná samostatného pohybu. Byla evakuována pomocí speciálního postroje i s matrací do druhého požárního úseku. Dále nalezeny 2 osoby, které vlivem silného zakouření nebylo možné evakuovat přes budovu. Proto byly evakuovány přes balkón pomocí automobilového žebříku. V dalších pokojích už nebyl nikdo nalezen. Prováděno hašení kuchyňky, následně provedena lokalizace a likvidace požáru a přirozené odvětrání otevřením oken. Ukončení a zhodnocení taktického cvičení. Návrat na základnu.
Jednalo se o taktické cvičení jednotek PO.
Ohlášení: 9:02, návrat: 10:03 
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Škranc Robert, Měšťan Roman, Karásek Vincenc.
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka, PS Blansko
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár zásobníku plynu. Na místě zjištěno od ostrahy firmy, že jim na vrátnici hlásí čidlo požár ve skladu tlakových lahví. Pracovník ostrahy nás navedl na místo v areálu firmy. Před skladem uloženy tlakové láhve s Acetylénem, Héliem, CO2 a Dusíkem. Nebyly zpozorovány žádné příznaky hoření. Vypnuta elektřina do objektu a zřízen 1 C proud v DT pro případné hašení nebo ochlazování tlakových lahví. Postupně vypáčeny 4 plechová vrata pro zjištění možného hoření, to se nepotvrdilo. Návrat na základnu.
Ohlášení: 0:24, návrat: 1:22 
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Musil Michal, Škrabal Jiří a Karel, Sedlák Josef, Toman Petr.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka, PS Blansko
Další fotky 
Výjezd na požár osobního automobilu. Na místě zjištěno od Městské policie Letovice, že se jedná pouze o rozžhavený plech a výfukové potrubí na podvozku osobního automobilu. Na zchlazení použit vysokotlaký proud, kontrola motorového prostoru a kabiny vozidla, kde nebylo zpozorováno žádné hoření. Po prohlídce vozidla vyšetřovatelem příčin požárů návrat na základnu.
Ohlášení: 21:54, návrat: 22:30 
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Musil Michal, Škrabal Jiří, Sedlák Josef, Toman Petr, Prudký Miroslav.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na roj včel v chatové oblasti Andělka u  Kladorub. Na místě zjištěn roj sedící na stěně chalupy u okna. Provedeno zlikvidování roje pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:00, návrat: 13:45 
Technika: TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd na roj včel do obce Zboněk. 
Ohlášení: 18:50, návrat: 20:30 
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd na požár trávy Letovice směr Boskovice. Na místě zjištěno 5 ohnisek požáru trávy u silnice směrem na Boskovice. Započato hašení 2 největších ohnisek (80x1 m) pomocí vysokotlakého proudu a proudu D z CAS 24, která hrozila rozšířením do pole. Z CAS 32 hašeno menší ohnisko v délce asi 15 metrů pomocí C proudu. Další ohniska hašena PS Boskovice. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 14:00, návrat: 14:33 
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Toman Ondřej, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Karásek Vincenc
Další fotky 
Výjezd na zlomenou větev visící ze stromu v zámeckém parku. Na místě zjištěna ulomená větev o délce 8 metrů ve výšce asi 7 metrů zachycená do ostatních větví a hrozící pádem na cestu a lavečky. Pomocí trhacích háků byla ulomená větev stažena na zem a uklizena mimo cestu.
Ohlášení: 10:41, návrat: 11:10 
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Toman Ondřej, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na vosí hnízdo ohrožující majitele domu. Na místě zjištěno hnízdo pod střechou kůlny u domu. Provedeno zlikvidování roje pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:55, návrat: 19:25 
Technika: TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd na požár lesa do Velkých Opatovic. Během jízdy k zásahu byla jednotka operačním střediskem Brno vrácena zpět na základnu.
Ohlášení: 8:04, návrat: 8:27
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Bohatec Pavel ml., Karásek Vincenc, Měšťan Roman, Musil Michal, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, PS Boskovice, JSDH Jevíčko, 
JSDH Letovice
 
Výjezd na požár trávy do obce Křetín. Na místě zjištěn požár trávy 50 x 10 m u pole s obilím. Započato hašení pomocí vysokotlakého proudu a proudu D. Prováděno doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Konečná likvidace požáru provedena lafetovou proudnicí z CAS 32. Po likvidaci požáru návrat na základnu. 
Ohlášení: 15:59, návrat: 16:59
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Leinveber Roman, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Karásek Vincenc, Škrabal Karel, Jakeš Roman, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Křetín, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na padlý strom přes silnici. Na místě zjištěn rozlomený strom spadený přes půl silnice. Pomocí motorové pily strom rozřezán a silnice uklizena od větví a pilin. Během odklízení řízení dopravy.
Ohlášení: 21:09, návrat: 21:27
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Bohatec Pavel, Dokoupil Martin, Měšťan Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd na padlý strom a větve přes silnici I/43. Na místě zjištěn rozlomený strom a větve spadené do silnice. Pomocí motorové pily strom rozřezán a silnice uklizena od větví a pilin. Během odklízení řízení dopravy.
Ohlášení: 21:29, návrat: 21:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan, motorová pila
Účast: Bohatec Pavel, Dokoupil Martin, Měšťan Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k technické pomoci - spadlý strom přes komunikaci za obcí Rozsička, směr Olešnice. Při cestě k zásahu byla jednotkou zpozorována událost pádu borovice na el. vedení za obcí Vranová. Osádka CAS 24 u této události zůstala zasahovat a osádka DA Iveco po zjištění, že síly a prostředky na místě postačují, byla VZ odeslána pokračovat na místo původního zásahu. Jednalo se o vzrostlý strom spadený poryvem větru přes celou komunikaci. Vozovka byla neprůjezdná. VZ vydal rozkaz k nasazení motorové pily k rozřezání kmenu. Po pořezání a odtažení částí kmene mimo komunikaci, jednotka provedla dočištění silnice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:03, návrat: 20:52
Technika: DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Heger Přemysl, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána původně k technické pomoci - odstranění spadeného stromu z vozovky v obci Rozsička. Cestou na místo zásahu osádka CAS 24 za obcí Vranová zpozorovala požár koruny stromu na okraji borovicového lesa. Průzkumem zjištěno, že se jedná o ulomenou větev borovice spadenou do drátů el. vedení. El. vodiče jiskřily a způsobily zapálení spadené větve. Jednotka zabezpečila prostor kolem el. vedení a přes KOPIS si VZ vyžádal povolání pohotovostní služby rozvodných závodů. Vlivem dešťových srážek došlo k samovolnému uhašení zapálené koruny stromu. KOPIS oznámil, že příjezd fy E.On nebude v blízké době možný. Po domluvě s KOPIS, protože další nebezpečí na místě nehrozilo se jednotka po závěrečném průzkumu lesního porostu v okolí el. vedení, vrátila zpět na základnu.
Ohlášení: 20:11, návrat: 20:35
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Bohatec Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Vranová
Další fotky 
Jednotka byla povolána k technické pomoci odstranění nebezpečných stavů do obce Kněževísko. Průzkumem na místě zjištěno, že se jedná o rozlomený vzrostlý strom, jehož polovina padla do drátů el. vedení. Velitel zásahu (VZ) přes KOPIS povolal na místo energetickou pohotovost E.on. Jelikož KOPISem bylo VZ sděleno, že pohotovostní služba se na místo nemá možnost dostavit, přistoupil k vymezení nebezpečného prostoru kolem el. vedení páskou. Poškozené el. vedení bylo mimo komunikaci na polní cestě k zahradě - nehrozilo žádné další nebezpečí. Oznamovatelka byla poučena o provedených opatření a nařídil do příjezdu E.onu do zapáskovaného prostoru nestupovat.
Ohlášení: 20:52, návrat: 21:23
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš a Roman, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Bohatec Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Heger Přemysl, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k odstranění stromu padlého na komunikaci u obce Roubanina. Průzkumem našla padlý kmen za samotou v části Roubanská směrem na Roubaninu. Velitel zásahu vydal pokyn k nasezení motorové pily k rozřezání kmenu stromu. Po rozřezání jednotka části kmenů odtáhla mimo komunikaci a silnici očistila. Osádka CAS 24 provedla průzkum až do obce Roubanina a osádka DA Iveco pak provedla průzkum do obce Bezděčí. Oba průzkumy negativní. Jednotka se vrací na základnu.
Ohlášení: 21:26, návrat: 22:04
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš a Roman, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Bohatec Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Heger Přemysl, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k odstranění stromu, který hrozí pádem v obci Kněževísko. Průzkumem zjištěna rozštíplá vrba, která nemůže být bez výškové techniky bezpečně skácena. Proto velitel zásahu z PS Kunštát rozhodl o návratu jednotky JSDH Letovice zpět na základnu.
Ohlášení: 15:58, návrat: 16:32
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, PS Boskovice, PS Blansko
Záloha na zbrojnici: Karásek Vincenc, Jakeš Roman
Další fotky 
Jednotka vyjela na záchranu pohřešované osoby v řece Svitavě. Na místě nám oznamovatel sdělil, že osoba je již asi 20 minut pod hladinou v řece. Našim členům se v krátké době podařilo osobu v řece pod hladinou nalézt a vytáhnout na břeh. Započalo se s resuscitací a po příjezdu ZZS a PS Boskovice probíhalo střídání členů při resuscitaci osoby. Po hodině oživovacích pokusů lékař konstatoval smrt osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 0:03, návrat: 01:22
Technika: TA Nissan, DA Iveco, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Škrabal Jiří, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman
 
Výjezd na záchranu osoby z hloubky v Letovicích. Průzkumem po příjezdu na místo zjištěn pád ženy přes zábradlí do vybetonovaného světlíku vedoucího kolem budovy. Zraněná žena se nacházena na nepřístupném dně v hloubce cca 3,5 m v péči lékaře ZZS, který sešplhal na dno po vegetaci. Jelikož na dno světlíku, ke zraněné ženě, nevedly žádné stavební či konstrukční prvky, použili jsme 3 díly nastavovacího hliníkového žebříku k sestoupení ke zraněné. Ostatní členové jednotky připravili 2-dílnou skládací transportní vanu pro vyzvednutí zraněné ze dna světlíku. Poté co lékař připravil ženu k transportu jsme ji uložili a zajistili do transportní vany, v níž jsme ženu táhnutím po nakloněném žebříku pomocí lana vytáhli na komunikaci a vynesli k sanitnímu vozu. Ženu si převzala k dalšímu ošetření do sanitního vozu ZZS. Provedli jsme úklid použitého nářadí a prostředků. 
Ohlášení: 5:44, návrat: 6:23
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Měšťan Roman, Toman Petr a Ondřej, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Blansko
Záloha na zbrojnici: Karásek Vincenc, Pala Pavel
Další fotky 
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečného hmyzu. Na místě zjištěno vosí hnízdo, které ohrožovalo děti majitele domu. Provedena likvidace hmyzu pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:45, návrat: 11:22
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Toman Ondřej, Jakeš Roman, Konůpka Antonín, Musil Vladimír, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k odstranění stromu přes silnici v obci Meziříčko. Průzkumem zjištěna rozštíplá švestka přes celou vozovku. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a silnice poté uklizena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:23, návrat: 8:54
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Škranc Robert, Toman Ondřej, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na odstranění nebezpečného hmyzu do mateřské školky Letovice. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo v živém plotě u dětského hřiště ohrožující děti. Provedena likvidace hmyzu pomocí chemického přípravku a sebrání hnízda do kbelíku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:54, návrat: 9:23
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Musil Michal, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Po vyhlášení poplachu výjezd na požár kravína v Petrově. Příjezd na místo, nahlášení se veliteli zásahu (PS Kunštát), seznámení ze situací, převzetí úseku (obrana přilehlého seníku + postupná likvidace požáru v zasaženém kravíně). Jednotka vytvořila z již vytvořeného dopravního vedení a rozdělovače 2 útočné proudy, původně z naší CAS 24 T 815, později na povel velitele zásahu od PS Boskovice. Dále prováděno hašení z vnějšku budovy kravína, postupem hašení - možnost vniknutí do zamčených vrat seníku, odstraněn zámek za použití pákových nůžek. Nasazena dýchací technika, postupné prodlužování útočných proudů přes seník do kravína. Nasazena technika zemědělského družstva k vyklizení uchráněného seníku od slámy. Povolána další část jednotky, příjezd DA Iveco, postupné střídání zasahujících členů jednotky. Použití motorové rozbrušovací pily k usnadnění práce nakladače (uvolnění zábradlí, vodovodních trubek a ocelových konstrukcí). Nasazena přetlaková ventilace, použití trhacích háků, kopáčů, páčidel a jiného ženijního nářadí. CAS 32 a CAS 24 na povel velitele zásahu používána k dálkové dopravě vody z určeného zdroje vody. Postupným příjezdem dalších jednotek CAS 24 opět používaná k hašení a k ochraně nakladače při vyvážení slámy. Po dohodě s VZ odjezd části jednotky s CAS 24 T 815 + DA Iveco na základnu, CAS 32 T 148 zůstává na místě k dopravě vody. Po likvidaci odjezd zbytku jednotky s CAS 32 T 148 na základnu.
Ohlášení: 15:27, návrat: 0:15
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Toman Petr, Musil Michal a Vladimír, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří, Dokoupil Martin
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Olešnice, JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Lysice, JSDH Boskovice, JSDH Svitávka, PS Blansko, JSDH Petrov, JSDH Sulíkov, PS Líšeň, PS Lidická, JSDH Černá Hora
Další fotky 
Výjezd na padlý strom na ulici Brněnská. Na místě zjištěn rozlomený akát přes vozovku. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Poté úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:45, návrat: 17:05
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin, Karásek Vincenc, Heger Přemysl, Měšťan Roman, Škrabal Jiří
Další fotky 
Výjezd na požár zemědělského skladu do Třebětína. Na místě nás čekal zaměstnanec družstva, který nás navedl k místu události. Zjištěno viditelné hoření za zavřenými plechovými vraty. Pokus o vypáčení plechových vrat byl neúspěšný, proto jsme se přesunuli k vedlejším vratům, na kterých byl přestřižen visací zámek. Průzkumná skupina v DT provedla otevření vrat u požáru z vnitřní strany. Mezitím vytvořeno dopravní vedení 1 B, rozdělovač a útočné vedení 2 C se smáčedlem. Zjištěn požár dvou zásobníků s granulovaným krmivem. Zahájeno hašení v dýchací technice a ochlazování dalších zásobníků. Osvětlení místa zásahu a nasazena přetlaková ventilace. Poté probíhalo vyskladňování zásobníků pomocí pásových dopravníků, které krmivo přesunovali na přistavené vlečky družstva. Po vyprázdění jsem ručně pomocí lopat odstranili vysypané krmivo mezi zásobníky. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 02:52, návrat: 10:53
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, přetlakový ventilátor, elektrocentrála
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Měšťan Roman, Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka, PS Blansko
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na odstranění nebezpečného hmyzu v Letovicích u tenisových kurtů. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo v zemi, které ohrožuje děti v přilehlých chatkách. Provedena likvidace hmyzu pomocí chemického přípravku a rozbití hnízda pomocí páčidla. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:42, návrat: 20:10
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Musil Michal a Vladimír, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na odstranění nebezpečného hmyzu v Letovicích u tenisových kurtů. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo v zábradlí u chatky, které ohrožuje děti. Provedena likvidace hmyzu pomocí chemického přípravku. Poté nalezena další 2 hnízda v zemi, likvidace společně s PS Boskovice pomocí sirných knotů, spreje a chemického postřiku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:19, návrat: 12:21
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří, Bohatec Pavel ml., Musil Michal a Vladimír, Měšťan Roman, Dokoupil Martin, Toman Petr a Ondřej, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na odstranění nebezpečného hmyzu v Letovicích. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo u vchodu do rodinného domu, které ohrožuje alergické děti majitele. Provedena likvidace hmyzu pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:26, návrat: 12:53
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří, Bohatec Pavel ml., Musil Michal a Vladimír, Měšťan Roman, Dokoupil Martin, Toman Petr a Ondřej, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na pořár balíku slámy Skrchov směr Stvolová. Na místě zjištěn požár velkého kulatého balíku slámy na strništi. Nasazen vysokotlaký proud na lokalizaci požáru, poté C proud se smáčedlem na likvidaci požáru. Rozhrabání balíku pomocí ženijního nářadí. Během zásahu probíhalo řízení dopravy na silnici I/43 z důvodu ustavené požární techniky. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 16:20, návrat: 17:03
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel a Pavel ml., Dokoupil Martin, Toman Petr a Ondřej, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Leinveber Roman a Tomáš, Sedlák Josef, Jakeš Roman, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na záchranu osob z převrácené loďky na vodní dílo Letovice. Na místě PS Kunštát a zjištěno, že 2 osoby jsou na břehu a jedna osoba pod hladinou. Nasazení motorového člunu k vyhledávání osoby ve vodě. Během vyhledávání nalezeny osobní věci a materiál, které byly předány PČR. Jednotka prováděla vyhledávání z lodi a pomocí suchého oděvu i ve vodě. Prohledání celé zátoky a poté přesun na hlavní vodní plochu v okolí mostu. Zajištění teplého čaje a jídla pro zasahující jednotky. Po příjezdu potápěčů PČR a jejich 1. neúspěšném pokusu o nalezení osoby byla jednotka VZ odeslána na základnu.
Ohlášení: 10:31, návrat: 15:02
Technika: DA Iveco, motorový člun
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Musil Michal, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Lidická (Brno)
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k požáru RD v místní části Letovice, Chlum. Na místě zjištěno od majitele, že zatopil v kotli na tuhá paliva a kouř z komína zakouřil okolí domu. Během zásahu členové jednotky řídili dopravu na komunikaci z důvodu ustavené požární techniky. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila na základnu. 
Ohlášení: 10:50, návrat: 11:25
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Heger Přemysl, Karásek Vincenc, Prudký Miroslav, Loukota Roman, Dračka Alois
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, PS Boskovice, JSDH Svitávka
Další fotky 
Po příjezdu na místo (stavidlo na řece Svitavě u fy Ekoterm) zjištěno průzkumem zanešené a zcela uzavřené stavidlo náhonu malé vodní elektrárny. Provedeno odstranění naplavenin pomocí trhacích háků, poté částečné otevření jedné ze tří částí stavidla za pomocí ručního nářadí a provedeno snížení hladiny asi o 25 cm nadržené vody. Souběžně další čast jednotky prozkoumávala v přilehlých nemovitostech rozsah zaplavení sklepů. Tyto po dohodě s majiteli a vzhledem ke snížení hladiny toku nebylo potřeba již odčerpávat. Poté dohodnuto s velitelem zásahu a s policií ČR ukončení zásahu a odjezd na základnu.
Ohlášení: 11:30, návrat: 12:11
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Toman Ondřej, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Prudký Miroslav, Loukota Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd na padlý strom přes celou komunikaci do obce Kladoruby směr Vanovice. Na místě zjištěna rozlomená švestka přes vozovku. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Poté úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:30, návrat: 18:58
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Tomáš, Toman Petr, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Loukota Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k požáru trávy do obce Vranová. Na místě zjištěno neohlášené pálení, které už nehoří, pouze doutná. Jednotka nezasahovala a byla odeslána na základnu.
Ohlášení: 14:14, návrat: 14:41
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří, Bednář Jindřich, Dračka Alois
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyjela na čerpání vody, kde hrozí protržení hráze. Na místě zjištěno uvolněné stavidlo hrozící protržením. Zahájeno přečerpávání cca 17 tisíc kubíků vody. Nasazena plovoucí čerpadla, motorové stříkačky a cisternové automobily. Cílem bylo snížení hladiny řeky Svitavy před stavidlem, aby bylo možné bezpečně stavidlo zvednout. Povolána jednotka z Brna na zajištění stavidla výdřevou. Povodí Moravy zregulovalo průtok vody v řekách Svitava a Křetínka. Provedeno postupné zvedání stavidla pro bezpečný odtok vody. Poté jednotkou zrušeno provizorní zajištění stavidla a balení materiálu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:40, návrat: 17:43
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan, čerpadla
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Bednář Jindřich, Dračka Alois, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl 
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Blansko, PS Lidická (Brno), JSDH Svitávka, JSDH Kunštát, JSDH Velké Opatovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby z vody v Letovicích. Na místě zjištěna osoba u břehu řeky. Vytažení osoby z bahna provedli spoluobčané před příjezdem jednotky. Naši členové provedli vytažení na břeh. Po příjezdu Policie ČR návrat na základnu.
Ohlášení: 17:28, návrat: 17:53
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Martin, Heger Přemysl, Toman Petr, Bednář Jindřich, Musil Michal a Vladimír, Jakeš Roman, Měšťan Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána k požáru budovy bývalých uhelných skladů Letovice. Na místě zjištěn požár uskladněné izolace v jedné budově. Vypnutí elektrické energie do budovy jak na rozvaděči, tak i vyšroubování pojistek u přívodu elektřiny do budovy. Vytvoření dopravního vedení 1xB, rozdělovač a útočného vedení 1xC se smáčedlem. 2 členové v dýchací technice vnikli do budovy a započali hašení zároveň s vyhledáváním možného výskytu osob uvnitř budovy. Žádné osoby nebyly nalezeny. Prováděn průzkum v celém objektu. Pomocí nastavovacích žebříků proveden průzkum střechy zda nedošlo k prohoření, to se nepotvrdilo. Osvětlení místa zásahu a nucené odvětrávání budovy pomocí přetlakového ventilátoru. Postupné vyskladňování hořící izolace mimo budovu a dohašování. Poté vystřídání v dýchací technice členy JSDH Svitávka. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 22:16, návrat: 23:43
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří, Heger Přemysl, Toman Petr, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Škranc Robert, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát, PS Boskovice, PS Blansko
Další fotky 
Výjezd na padlý strom přes komunikaci Letovice směr Kladoruby. Na místě zjištěna rozlomená jabloň přes půl vozovky. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Poté úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 12:33, návrat: 12:53
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na záchranu osoby na VD Letovice. Na místě PČR a od ní zjištěny informace o události. Prvotní průzkum břehů v okolí mostu přehrady - negativní. Nasazení motorového člunu k vyhledávání osoby ve vodě, na člunu 2 členové v suchých oblecích pro případ záchrany. Provedeno osvětlení místa zásahu. 2 členové řídili dopravu, protože zasahující technika byla umístěná po obou stranách mostu. Jednotka prováděla vyhledávání osoby ve vodě z lodi a ze souše po březích. Prohledání okolí mostu a poté přesun do zátoky a na hlavní vodní plochu. Po příjezdu potápěčů PČR byla jednotka VZ odeslána na základnu.
Ohlášení: 18:42, návrat: 20:07
Technika: TA Nissan, DA Iveco, CAS 24 T 815, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Měšťan Roman, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Sedlák Josef, Škranc Robert, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Foler Petr, Dokoupil Martin, Toman Petr, Konůpka Antonín 
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Karásek Vincenc, Toman Ondřej
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na požár filtrů v lakovně strojírenského provozu. Obsluha vrátnice nás poslala do budovy lakovny. Na místě nikdo venku nečekal, vrata byla zavřena a žádné příznaky požáru nebyly zpozorovány. Proto jednotka objela celý areál pro zjištění místa události. Poté nalezeno místo události, když zaměstanci otevřeli vrata lakovny. Na místě zasahují zaměstnanci D proudem z vnitřní hydrantové sítě a CO2 hasícími přístroji, kteří zlikvidovali plamenné hoření. Jedná se o požár filtrů tryskače ve výšce 6 metrů ve výrobní hale a kovového prachu v železné bedně. Vypnutí elektrické energie do stroje a nachystání útočného vedení. Rozkázal jsem vyvezení bedny z žhnoucím prachem mimo halu na volné prostranství (ponecháno k vyhoření pro nemožnost hašení). 2 členové v dýchací technice provádějí hašení zbytků filtrů, které vyhrabávají ze stroje příslušníci PS Boskovice. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 10:58, návrat: 12:00
Technika: TA Nissan, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Loukota Roman, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Toman Petr, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka
Záloha na zbrojnici: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na spadenou větev na komunikaci Letovice směr Velké Opatovice. Na uvedeném místě v serpentýnách větev nenalezena. Dále nalezena pouze již odklizená větev mimo komunikaci. Po dohodě s operačním důstojníkem jsme pokračovali až za obec Svárov. Na celé cestě již další větev na komunikaci nenalezena. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:09, návrat: 13:39
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Bohatec Pavel, Měšťan Roman
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na požár komína na ulici Zámecká v Letovicích. Na uvedeném místě žádné příznaky hoření nenalezeny. Po kontaktování oznamovatele nalezen RD na ulici Nerudova, kde došlo k zahoření sazí v komíně. Zásah jednotky nebyl třeba. Po domluvě s velitelem z PS Boskovice návrat na základnu.
Ohlášení: 19:32, návrat: 20:11
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Měšťan Roman, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Toman Petr, Karásek Vincenc, Prudký Miroslav, Foler Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka byla vyslána na požár garáže a automobilu v areálu Technických služeb Letovice. Brána do areálu byla uzavřena, provedeno odstřižení visacího zámku. Na místě zásahu zjištěn požár garáže a svozového automobilu na domovní odpad. Ředitel postrádá jednoho pracovníka, který opravoval vnitřek vozu. Provedeno vypnutí elektrické energie do areálu. Osvětlení místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru, zřízeno doplňování z CAS 32 do CAS 24. Vystrojení 2 členů do dýchací techniky s vyváděcím přístrojem a vytvoření dopravního vedení, rozdělovač a 1 C proud se smáčedlem. Průzkumná skupina s proudem zahájila vyhledávání osoby a současné hašení požáru. Po uhašení malého ohniska vedle automobilu byla osoba nalezena uvnitř vozidla. Nasazena vyváděcí maska, druhá skupina donesla evakuační nosítka a bylo zahájeno vyproštění osoby. Po vynesení do bezpečné vzdálenosti a sundání masky bylo zjištěno, že osoba nedýchá. Nasazení ambuvaku na obnovu dechu - úspěšná resuscitace. Poté provedena přetlaková ventilace objektu. Balení materiálu a návrat na základnu.
Jednalo se o prověřovací cvičení jednotky.
Ohlášení: 15:59, návrat: 16:48
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Jakeš Roman, Měšťan Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Toman Petr, Karásek Vincenc, Prudký Miroslav, Foler Petr, Dračka Alois
Jednotky: JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Pala Pavel
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na vyvrácený strom nad komunikací do obce Slatinka. Na uvedeném místě žádný vyvrácený strom nenalezen, patrně odklizen před příjezdem jednotky. Projeta pro jistotu ještě trasa do obce Skrchov, také negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:20, návrat: 18:43
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Karásek Vincenc, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Foler Petr, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Musil Michal, Loukota Roman, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Bohatec Pavel, Pala Pavel
 
Jednotka byla vyslána na padlý strom na komunikaci Letovice směr Velké Opatovice. Na místě se nacházel padlý strom přes celou komunikaci. Provedeno osvětlení místa zásahu a nasazení motorové pily na pořezání stromu. Na komunikaci provedeno zastavení dopravy z důvodu silné mlhy. Po rozřezání stromu byla obnovena doprava a jednotka se vrátila na základnu.
Ohlášení: 18:30, návrat: 19:25
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Foler Petr, Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Sedlák Josef, Toman Petr a Ondřej
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Bohatec Pavel
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil