Zásahy v roce 2014

Jednotka byla vyslána na požár lesa Kladoruby směr Drválovice. Na místě se nacházela 2 ohniště po pálení klestí. Osvětlení místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru. Na hašení nasazen 1 C proud, rozhrabávání ohnišť pomocí ženijního nářadí a likvidace požáru. Na komunikaci prováděno řízení dopravy. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 19:08, návrat: 20:04
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, elektrocentrála
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Sedlák Josef, Toman Petr, Měšťan Roman, Škranc Robert, Michal Musil, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Vanovice, JSDH Velké Opatovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na ulomenou větev nad silnicí Letovice směr Podolí. Na místě se nacházel prasklý strom hrozící pádem na silnici. PS Boskovice provedla odřezání stromu a naše jednotka uklidila silnici od větví a pilin. Během zásahu bylo prováděno řízení dopravy. Po úklidu návrat na základnu.
Ohlášení: 13:37, návrat: 14:02
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Michal Musil, Bednář Jindřich, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána ke stromu hrozícím pádem na vozovku na ul. Zámecká Letovice. Po příjezdu na místo zjištěno 5 slabších poměrně vysokých suchých stromů nakloněných nad pozemní komunikaci. Tyto byly pokáceny, rozřezány a odstraněny mimo vozovku. Současně s těmito pracemi bylo prováděno řízení dopravy a vzhledem ke snížené viditelnosti i nasvětlení pomocí osvětlovacího stožáru. Vozovku po zásahu jednotka zametla i od drobných větví a pilin. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:58, návrat: 20:24
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila, elektrocentrála
Účast: Leinveber Tomáš a Roman, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Musil Michal, Toman Petr, Bednář Jindřich, Škrabal Karel, Dokoupil Martin, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k záchraně osoby, která má zaklíněnou hlavu pod automobilem na ul. Komenského Letovice. Po příjezdu na místo zjištěno, že osoba má zaklíněnou hlavu pod osobním autem, pod které spadla (auto nebylo v pohybu). Osoba je při vědomí, ale upadá do šoku. Provedeno nadzvednutí automobilu a vytažení osoby. Nasazení krčního límce a uložení na deku. Mezitím se na místo dostavila ZZS a přebrala si pacientku do své péče. Členové jednotky pomohli s naložením do vakuových nosítek a do sanitky. Během zásahu byla v místě události řízena doprava na komunikaci. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 17:48, návrat: 18:12
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel ml., Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Musil Michal a Vladimír, Toman Petr a Ondřej, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru trávy na ulici Tyršova Letovice. Na uvedené adrese požár nenalezen, poté kontaktován oznamovatel, který nás navedl na místo události, které se nacházelo mezi fotbalovým hřištěm a železniční tratí. Po příjezdu na místo zjištěno, že požár trávy je již uhašen. Provedeno preventivní prolití okrajů požářiště vysokotlakým proudem. Po likvidaci odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:53, návrat: 16:14
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Měšťan Roman, Karásek Vincenc    
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru osobního automobilu. Při příjezdu na místo události zjištěno vozidlo Škoda Octavia, které bylo ohořelé v motorovém prostoru. Před příjezdem jednotky již bylo hašeno kolemjdoucím občanem za pomocí hasícího přístroje CO2. Jednotka provedla dohašení za pomocí jednoho vysokotlakého proudu. Poté provedeno odpojení akumulátoru a průzkumem vozu nezjištěno již žádné další nebezpečí. Místo události předáno jednotce HZS Boskovice, poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:34, návrat: 15:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 148
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Měšťan Roman, Karásek Vincenc, Foler Petr, Musil Michal, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Prudký Miroslav    
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru travního porostu na okraji obce Horní Poříčí. Cesta obcí stoupala poměrně úzkým koridorem zástavby a pro těžkou techniku byla velmi špatně průjezdná. Na konci zpevněné asfaltové cesty byla postupně ustavována přijíždějící technika. Ve velmi strmém terénu bylo vytvořeno dopravní vedení z 8 hadic "B", rozdělovač a po dvou útočných proudech "C" se smáčedlem. Jednotka s vodními proudy vystřídala již zasahující místní jednotku, která prováděla prvotní zásah za pomocí ženijního nářadí. Po dojezdu jednotky SDH Kunštát byla doplňována voda do naší cisterny. Po likvidaci požáru místo předáno PS Kunštát.
Ohlášení: 16:02, návrat: 17:31
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Měšťan Roman, Karásek Vincenc, Loukota Roman, Toman Petr, Bednář Jindřich, Jakeš Roman       
Jednotky: JSDH Horní Poříčí, JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru zahradního domku ve Křetíně. Po příjezdu zjištěn požár chatky v plném rozsahu. Natažení dopravního vedení B, rozdělovač a 2 útočné proudy C. Vystrojení 2 členů do dýchací techniky a zahájeno hašení objektu z dvou stran a okolních dřevin. Osvětlení místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru, doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Během zásahu probíhalo řízení dopravy na komunikaci pro nepřehlednost kvůli postavení zásahové techniky. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 3:12, návrat: 5:03
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Měšťan Roman, Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Prudký Miroslav, Foler Petr, Konůpka Antonín       
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Křetín, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru trávy k VD Letovice. Na místě zasahuje cyklista pomocí větví. Plocha požáru přibližně 20 x 5m. Hašení pomocí útočného vedení C a D se smáčedlem z CAS 24. Provedena lokalizace, poté dohašovaní požáru v hustém porostu křovin. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 14:02, návrat: 14:42
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Bednář Jindřich, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Musil Michal, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Foler Petr, Konůpka Antonín       
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k nahnutému stromu hrozící pádem na silnici. Projeta trasa od fotbalového hřiště až k firmě Tylex a žádný nakloněný strom nenalezen. Vyčkání na dojezd PS Boskovice a poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:15, návrat: 16:30
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Musil Michal a Vladimír, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín       
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby uzamčené v bytě. Po příjezdu na místo byla jednotce vysvětlena situace, v nichž se nacházela jejich příbuzná. Tato sice komunikovala, nebyla však schopna zcela srozumitelně popsat situaci v níž se nachází. Jednotka se pokušela postupně za pomocí speciálního nářadí a nástrojů otevřít vchodové dveře, tyto však byly zamčeny, ne pouze zabouchnuty. Proto byl před násilným vypáčením dveří proveden ještě pokus dostat se do bytu zvenčí přes okno. Byt se nacházel ve zvýšeném přízemí, bylo tedy použito jednoho dílu nastavovacího žebříku, ze kterého se opět za pomocí speciálního nářadí a nástrojů podařilo do bytu ve spolupráci s jednotkou PS Boskovice dostat. Odsud již byly otevřeny i vchodové dveře a osoba předána do péče ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:39, návrat: 15:06
Technika: DA Iveco, CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Jakeš Roman, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa do obce Ústup. Během jízdy k zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu po lokalizaci požáru PS Kunštát.
Ohlášení: 21:21, návrat: 21:44
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Sedlák Josef, Foler Petr, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Měšťan Roman, Škranc Robert, Musil Michal, Konůpka Antonín
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Olešnice, JSDH Letovice, JSDH Kunštát
 
Jednotka při cestě od zásahu v Ústupu narazila na další událost - nahnutý strom nad silnicí mezi Letovicemi a Vranovou. Provedeno osvětlení místa zásahu, pokácení a rozřezání nahnutého stromu nad silnicí pomocí motorové pily. Úklid vozovky od větví a pilin. Během zásahu prováděno řízení dopravy na komunikaci. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 21:21, návrat: 21:44
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Sedlák Josef, Foler Petr, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Měšťan Roman, Škranc Robert, Musil Michal, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně tonoucí osoby na VD Letovice. Na místě tonoucího vytáhli přítomní 2 rybáři a člen JSDH Letovice, který byl v době vyhlášení poplachu v blízkosti místa události. Při příjezdu jednotky byla osoba již na břehu. Provedeno vyšetření osoby, vysvlečení z mokrého oblečení a zabalení do termofólií a dek. Osoba si stěžovala na špatné dýchání v leže, proto posazena a podepřena. Nachystán ambuvak pro případ podpůrného dýchání. Osoba těžký kardiak (voperován defibrilátor), proto urgována ZZS. Po příjezdu ZZS naložení pacienta na nosítka a transport do sanitního vozu. 2 členové v suchých oblecích doplavali pro osobní věci a materiál z loďky a předali jej PČR. Dále na požadavek PČR nasazení člunu na vodu, přivázání převrácené loďky, která se nacházela 50 m od břehu a dotažení k našemu břehu. Loďka obrácena, provedeno skasání plachet a odtažení na protější břeh do kotviště. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 12:19, návrat: 13:27
Technika: TA Nissan, DA Iveco, CAS 24 T 815, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Sedlák Josef, Foler Petr, Heger Přemysl, Škranc Robert, Musil Michal, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na uvolněnou anténu na střeše domu nad chodníkem. Na místě zjištěna uvolněná a zkorodovaná anténa, která hrozí pádem na chodník. Provedeno zajištění člena lanem a opaskem. Poté vylezl světlíkem na střechu domu k anténě a tu odstranil pomocí pákových nůžek a nářadí. Anténa uložena na půdu domu. Návrat na základnu. 
Ohlášení: 15:11, návrat: 15:46
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Měšťan Roman, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění překážky - strom přes vozovku mezi obcemi Zábludov a Nýrov. Při dojezdu na místo zde již zasahovala jednotka PS Kunštát. Po dohodě s velitelem zásahu byla prováděna pomoc s úklidem vozovky po rozřezání stromu motorovou pilou a řízení dopravy. Po skončení zásahu odjezd na základnu.
Ohlášení: 11:18, návrat: 11:46
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Konůpka Antonín, Škranc Robert
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu v rodinném domě. Hmyz vnikal do domu ventilačními mřížkami a přes dřevěný strop dále do obytných místností. Jednotka se za pomocí nastavovacího žebříku dostala pod střechu a zde aplikovala postřik do vletových otvorů. Dále po rozebrání části stropu v nejvíce zasažené místnosti dokončila postřik i v mezistropí, kde byla také značná část hmyzu. Zbytek roje odsát speciálním vysavačem na hmyz. V závěru byly vletové otvory zapěněny PUR pěnou k zabránění dalšího vnikání hmyzu. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:25, návrat: 19:19
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, vysavač na hmyz
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Heger Přemysl, Toman Petr a Ondřej, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění včelího roje v Meziříčku. Na místě zjištěn včelí roj na stromě v zahradě za rodinným domem. Nasazení nastavovacího žebříku, schlazení roje vodou a sklepnutí do rojáčku. Po skončení zásahu odjezd na základnu.
Ohlášení: 17:11, návrat: 17:51
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Foler Petr, Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k taktickému cvičení - požáru lesa v lokalitě Nýrov-Vřesice. Po příjezdu na místo cvičení se jednotka nahlásila veliteli zásahu, kde na jeho povel po seznámení se ze situací, provedla prodloužení dopravního vedeni o dvě hadice "B", rozdělovač a dvě hadice "C", ze kterého již bylo prováděno hašení. CAS 24 T 815 byla použita k doplnění vody do již zasahující CAS PS Kunštát a dále potom ke kyvadlové dopravě vody z určeného vodního zdroje ve Vřesicích. V další části cvičení následovalo letecké hašení za pomocí vrtulníku, kdy se již pozemní jednotky stahovaly z místa zásahu. Poté přesun jednotek k následující části cvičení, a to k nácviku doplňování vody do bambi vaku zavěšeného pod vrtulníkem. Po ukončení a zhodnocení cvičení návrat na základnu.
Ohlášení: 9:15, návrat: 12:45
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Konůpka Antonín
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Kunštát, PS Boskovice, JSDH Lysice, PS Lidická (vrtulník), JSDH Olešnice, JSDH Svitávka, PS Blansko, JSDH Boskovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Okrouhlá, JSDH Benešov, JSDH Žďárná, JSDH Sulíkov, JSDH Vranová
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně dětí na loďkách, které volají o pomoc na přehradě Křetínka. Děti na loďkách v blízkosti protějšího břehu se nemohou vlivem silného větru dostat z vodní hladiny na břeh. Provedeno ustavení motorového člunu na vodu, oblečení 2 členů do suchých obleků a výjezd pro děti. Přitažení 2 loděk s 3 dětmi k našemu člunu a dotažení ke břehu. Děti zabaleny do zásahových obleků a podáno pití. Člun jel zpátky na druhou stranu přehrady, kde se nacházelo další dítě, které nebylo ohroženo, protože se již nacházelo na břehu. Dítě bylo také převezeno na naši stranu přehrady, kde už mezitím přijeli vedoucí z jejich tábora. Po sepsání údajů PČR byly všechny 4 děti naloženy na náš člun a převezeny do jejich tábora na protější břeh. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:02, návrat: 11:56
Technika: TA Nissan, DA Iveco, CAS 24 T 815, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Tomáš a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Foler Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu na ulici Rekreační v Letovicích. Na místě zjištěn roj ve větvích borovice ve výšce 4 metry vedle dětského hřiště. Použití nastavovacího žebříku spojeného do dvojáku pro přístup k roji. Oblečení 2 členů do včelařských kukel a zchlazení roje pomocí postřikovače s vodou. Poté odstřižení jedné větve, která byla zapletena do roje, následně sklepnutí roje do rojáčku. Zbytek roje postříkán sprejem proti hmyzu a dále postříkán vysokotlakým proudem od PS Boskovice. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 13:31, návrat: 14:22
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin, Toman Petr a Ondřej 
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Leinveber Tomáš, Jakeš Roman, Foler Petr
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu na ulici Jiráskova v Letovicích. Na místě zjištěn roj ve větvích smrku ve výšce 5 metrů. Další roj, který se nacházel u cesty byl odstraněn pomocí zahradní hadice před příjezdem jednotky. Použití nastavovacího žebříku a oblečení 2 členů do včelařských kukel. Pro nemožnost sklepnutí roje do rojáčku byl roj zlikvidován pomocí motorového vysavače. Poté odstřižení jedné větve, na které se nacházel zbytek roje a ta uložena do sudu. Místo postříkáno chemickým postřikem, aby se včely nevracely. Následně odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:15, návrat: 18:55
Technika: DA Iveco, TA Nissan, motorový vysavač
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Toman Petr a Ondřej, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Dokoupil Martin, Musil Michal
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa Vranová směr Vřesice. Na místě již zasahuje JSDH Vranová a PS Kunštát. Nataženo dopravní vedení od CAS 24, rozdělovač, 1 C proud JSDH Letovice, 2 C proudy JSDH Vranová a zahájeno hašení. Dále doplňování CAS PS Kunštát. Ostatní členové vybaveni ženijním nářadím a prováděno prohrabávání lesního porostu. Doplňování vody od CAS 32 Letovice a CAS 32 Kunštát. Po vyprázdnění CAS 32 odjezd i s DA do Vřesic zřídit čerpací stanoviště. Ve Vřesicích z nádrže doplněna CAS 32 Letovice pomocí plovoucího čerpadla. Na místě požáru prováděny dohašovací práce. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 16:34, návrat: 17:53
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, plovoucí čerpadlo
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Toman Petr, Škrabal Jiří a Karel, Foler Petr, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Vranová, PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyjela na žádost města na požární asistenci při historickém jarmarku na zámek Letovice. Na místě jednotka prováděla požární dozor během vojenské ukázky dobývání kulometného hnízda, protože ukázka probíhala na travnatém povrchu. Během ukázky k požáru nedošlo. Po skončení ukázky odjezd na základnu.
Ohlášení: 13:53, návrat: 16:31
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár jehličí v lese Letovice směr Babolky. Na místě zjištěno doutnající požářiště o rozměrech 5 x 15 metrů. Nataženo dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud se smáčedlem. Doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Provedeno prolití požářiště a následná likvidace požáru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:28, návrat: 19:30
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Musil Vladimír a Michal, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na vyproštění osoby, která má zaklíněnou ruku pod plotem. Jednotky odvolány během jízdy k zásahu operačním důstojníkem. Osoba byla vyproštěna našim členem, který bydlí poblíž místa zásahu. Nadzvedl plot, osobu vytáhl a vyčkal příjezdu ZZS.
Ohlášení: 20:07, návrat: 20:19
Technika: DA Iveco, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Musil Vladimír a Michal, Škranc Robert, Sedlák Josef, Toman Petr, Dokoupil Martin 
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka povolána na žádost starosty do místního zámeckého parku k odstranění přemnožených vodních rostlin v okrasnému jezírku. Práce byly prováděny za pomocí ženijního nářadí a ve vysokých rybářských gumácích. Rostliny byly postupně za pomocí hrábí a vidlí trhány ze dna jezírka a potom házeny po obvodu na břeh. Bylo použito i dvou dílů nastavovacího žebříku, který fungoval jako česle, za jehož pomocí jsme po hladině sbírali zbylé uvolněné rostliny. Po dokončení prací návrat na základnu.
Ohlášení: 17:15, návrat: 19:55
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Jakeš Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru strniště a balíkovače do obce Míchov. Na místě již zasahuje PS Boskovice. Na rozkaz VZ nataženy 3 útočné proudy se smáčedlem od CAS 24 JSDH Letovice na zastavení šíření fronty požáru. Po uhašení přiděleného úseku se jednotka přesunula dále po obvodu požářiště na hašení hořících balíků slámy. Balíky rozhrabávány pomocí ženijního nářadí. CAS 32 mezitím z otočné proudnice hasí na jiném úseku. Poté doplnění CAS 24 od naší CAS 32. DA odesláno zřídit čerpací stanoviště k nadzemnímu hydrantu do obce Míchov, kde zároveň řídí dopravu na pozemní komunikaci. Odjezd CAS 32 doplnit vodu. Doplnění CAS 24 od CAS 32 JSDH Svitávka. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 17:10, návrat: 19:05
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Musil Vladimír, Toman Petr, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Heger Přemysl
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice
Další fotky 
Na žádost starosty města jsme vyjeli na průzkum nahlášeného úniku neznámé látky do říčky v Třebětíně. Na místě zástupce města a životního odboru. Smíchaná látka vytéká z kanalizační roury do říčky. Nemožnost zastavit přítok směsi do říčky, proto odebrány vzorky a odeslány do laboratoře na rozbor. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:32, návrat: 20:39
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Blansko
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru kontejneru v obci Březina. Během cesty k události ztraceno spojení (přesah do jiného kraje i nepřítomnost signálu telefonu). Po dojezdu na místo události dohodnuto s velitelem zásahu návrat jednotky na základnu z důvodu likvidace požáru před příjezdem naší jednotky.
Ohlášení: 16:35, návrat: 17:22
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Musil Michal, Toman Petr, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka povolána starostou města k doplnění vody do nádrží na místní hřbitov. Na místě doplnění vody do dvou nádrží pomocí 2 hadic B. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:03, návrat: 12:08
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění překážky na silnici Letovice - Křetín. Jednalo se o několik stromů přes vozovku vyvrácených vlivem podmáčení po prudkém dešti. Stromy byly rozřezány pomocí motorové pily a odklizeny za krajnici silnice. Zbytky po řezání odmeteny koštětem a vozovka zprůjezdněna. Během prací byla řízena doprava členy zasahující jednotky. Po skončení prací odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:07, návrat: 15:56
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k pádu stromu na chatu do obce Meziříčko. Na místě zjištěny 2 prasklé smrky 1 m od země spadené na kraj střechy chaty. Chata nepoškozena, došlo pouze k poškození 2 plotů. Pomocí motorové pily stromy rozřezány a uklizeny. Další škoda nevznikla. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:44, návrat: 9:46
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu do chatové oblasti Na vrších v Letovicích. Na místě použit nastavovací žebřík spojený do dvojáku pro přístup k místu události. Zjištěn včelí roj ve skleníku, který ohrožuje obyvatele sousední chaty. Vystrojení 2 členů do včelařských kukel a provedena likvidace včel pomocí motorového vysavače. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:02, návrat: 16:45
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorový vysavač
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k vyvrácenému stromu přes silnici Letovice směr Kladoruby. Na místě zjištěna ulomená větev na silnici. Větev odstraněna a vozovka uklizena. Během zásahu členové prováděli také řízení dopravy na komunikaci. DA Iveco provedlo ještě průzkum cesty až do Kladorub. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 21:47, návrat: 22:08
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Heger Přemysl, Foler Petr, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Měšťan Roman, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Škranc Robert, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Na žádost starosty města jsme vyjeli na průzkum nahlášeného úniku neznámé látky do říčky v Třebětíně. Na místě zástupce města a životního odboru. Smíchaná látka vytéká z kanalizační roury do říčky. Nemožnost zastavit přítok směsi do říčky, proto odebrány vzorky a odeslány do laboratoře na rozbor. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:43, návrat: 19:31
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu do chatové oblasti Na vrších v Letovicích. Na místě použit nastavovací žebřík pro přístup k místu události. Zjištěno sršní hnízdo pod obvodovým pláštěm chaty. Provedeno oddělání jedné desky obložení a vystříkání hnízda chemickým přípravkem. Poté provizorně deska vrácena zpět. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:50, návrat: 19:31
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Měšťan Roman, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána starostou města k monitoringu řeky Svitavy a stavidel. Na místě u Kolářova mlýna zjištěno zanešené stavidlo, které brání průtoku vody a voda se rozlévá do okolí. Proto voláno na Kopis a vyhlášení poplachu jednotkám pro likvidaci zjištěné události.
Ohlášení: 14:50, návrat: 15:14
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k vyčištění stavidel na ulici Pražská. Na místě zjištěno ucpané stavidlo, kvůli kterému se voda rozlévá ze svého koryta a ohrožuje vodní elektrárnu. Jednotka dovezla na místo události majitele stavidla. Pomocí trhacích háků uvolnění naplavenin ze stavidel a postupné zvedání stavidel za dozoru majitele. Přejezd k dalším událostem.
Ohlášení: 15:18, návrat: 16:45
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Bednář Jindřich, Škrabal Karel, Škranc Robert, Musil Michal a Vladimír, Loukota Roman, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána vyčištění stavidel a monitoringu řeky na ulici Brněnská. Na místě pozvednuty stavidla pro lepší průtok vody a prováděn monitoring řeky až do Zboňka. Přejezd na další událost.
Ohlášení: 15:43, návrat: 19:00
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k zabránění vylití řeky ze svého koryta na ulici Tyršova. Po dojezdu na místo události dohodnuto uzavření stavidel a čerpání vody z řeky pro zabránění zatopení domů. Monitoring řeky a kontrola stavidel. Přejezd k další události.
Ohlášení: 16:23, návrat: 22:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan, čerpadla
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Bednář Jindřich, Škrabal Karel, Škranc Robert, Musil Michal a Vladimír, Loukota Roman, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru průmyslového objektu do areálu firmy na ulici Pražská. Přejezd od události z ulice Tyršova a Brněnská. Na místě zjištěn požár odpadu, který majitel likvidoval 2 hasícími přístroji před příjezdem jednotky. Proveden průzkum a přirozené odvětrání objektu. Návrat k předchozím událostem.
Ohlášení: 16:52, návrat: 17:11
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k pytlování pytlů s pískem na stavění protipovodňových hrází. Po napytlování, stavba hráze mezi Křetínkou a Svitavou u splavu v Rybníkách. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:00, návrat: 20:30
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána ke kontrole vodního toku a stavidel. Provedena kontrola stavidel u Kolářova mlýna, ve Zboňku a na ulici Pražská. Tam zjištěno ucpané stavidlo kmenem. Člen v brodících kalhotách jištěný lanem provedl odstranění menších naplavenin a na kmen povolání CAS 24. Pomocí ocelového lana vytažení klády ze stavidla. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 10:01, návrat: 11:29
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění překážky na silnici Letovice směr Křetín. Na místě zjištěna vyvrácená vrba do poloviny vozovky. Po průzkumu místa události jsem rozhodl o pokácení další vrby, která vyrůstala ze stejného místa, měla silnou hnilobu a ohrožovala bezpečnost. Po skácení jsme prováděli rozřezávání korun stromů a odklízení větví a dřeva mimo vozovku. Během události byla členy řízena doprava na komunikaci. Po rozřezání úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:10, návrat: 17:09
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Měšťan Roman, Loukota Roman, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Karásek Vincenc
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyslána na zvedající se řeku na ulici Pražská. Na místě zjištěna zvednutá hladina řeky Svitavy vlivem uzavřeného stavidla. Voda již teče přes silnici a zatopuje zahrady a sklepy domů. DA Iveco jsem poslal na kontrolu stavidla u Kolářova mlýna - zvednuto. U stavidla na ulici Pražská se nám podařilo kontaktovat majitele a pomocí kliky se stavidlo pozvolna zvedalo. Průběžné čištění stavidla od naplavenin. DA Iveco dále jelo se starostem města na monitoring stavidel na ulici Tyršova (kontakt Povodí Moravy pro uzavření stavidla, aby se voda nevracela zpět do řeky Křetínky). Dále provedeno zvednutí stavidel na ulici Brněnská a přesun ke stavidlům ve Zboňku. Zde si již stavidlo obsluhuje majitel. Jednotka dále prováděla čerpání vody ze sklepů domů na ulici Pražská. Vlivem přítoku spodní vody toto neúčinné. Po ukončení zásahu na ulici Pražská kontrola stavidla na ulici Na rybníkách. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 22:33, návrat: 2:13
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, čerpadlo
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Měšťan Roman, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Konůpka Antonín, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na čerpání vody na ulici Pražská. Na místě zjištěny 2 zatopené sklepy. Provedeno nasazení plovoucího čerpadla, po vyčerpání nasazení kalového čerpadla pro dočerpání na co nejnižší hladinu. Přesun do druhého domu. Nasazeno kalové čerpadlo. Po vyčerpání sklepů návrat na základnu.
Ohlášení: 8:02, návrat: 9:10
Technika: CAS 24 T 815, čerpadla
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří, Měšťan Roman, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na vosí hnízdo v Letovicích. Na místě zjištěno hnízdo u tenisových kurtů, které ohrožuje dětský tábor. Pomocí postřiku vosy zlikvidovány a hnízdo odstraněno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:06, návrat: 14:24
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru strniště a balíkovače do obce Vanovice. Na rozkaz VZ natažen útočný proud se smáčedlem od CAS 24 JSDH Letovice na hašení požáru strniště. Prováděno hašení jedním C proudem a po uhašení a likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 12:23, návrat: 13:43
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Musil Michal
Jednotky: JSDH Vanovice, JSDH Velké Opatovice, PS Boskovice, JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu do chatky u hotelu Koupaliště v Letovicích. Na místě použit nastavovací žebřík pro přístup k místu události. Zjištěno sršní hnízdo ve štítě chaty pod obložením. Vystrojení 2 členů do včelařských kukel a provedeno rozebrání obkladu, likvidace hnízda postřikem a stržením do igelitového pytle. Zjištěno hnízdo také ve druhé chatě, tam opět rozebrání obkladu a likvidace postřikem. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 12:52, návrat: 14:08
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin a Tomáš, Toman Ondřej, Jakeš Roman, Bednář Jindřich
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu na ulici Rekreační v Letovicích. Na místě použit nastavovací žebřík pro přístup k místu události. Zjištěno vosí hnízdo ve větracím otvoru ve zdi domu. Vystrojení člena včelařskou kuklou a provedena likvidace hnízda chemickým postřikem. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:48, návrat: 19:25
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu do chatky u hotelu Koupaliště v Letovicích. Zjištěno vosí hnízdo v zábradlí u vchodu do chaty, kde byly ubytovány děti na táboře. Vystrojení člena do včelařské kukly a provedena likvidace hnízda postřikem. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 13:52, návrat: 14:19
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Měšťan Roman, Musil Michal, Bednář Jindřich, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla povolána ke spolupráci ze zdravotnickou záchranou službou na přehradě Křetínka. Jedná se o pomoc s transportem zraněného. Během jízdy k události došlo k upřesnění místa na zátoku na přehradě. Za mostem přes zátoku u obce Vranová ustavena technika za sanitkou ZZS. Odsud proveden přesun se člunem a vanovými nosítky k vodě. Po spuštění člunu na vodu část jednotky setrvala na místě, obsluha člunu včetně nosítek odplula na místo události na konci zátoky. Zde naložily zraněného po ošetření ve spolupráci se ZZS na nosítka a člun. Pacient převezen na vhodnější místo odkud byl transportován po břehu k vrtulníku LZS. Po jeho odletu převezení zdravotníků včetně zdravotnického vybavení k mostu k sanitce, dále převezeny i osobní věci zraněného. Během celého zásahu probíhalo řízení dopravy na komunikaci vzhledem odstavené technice. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:21, návrat: 15:51
Technika: DA Iveco, CAS 24 T 815, motorový člun
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Měšťan Roman, Musil Vladimír a Michal, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Škranc Robert, Foler Petr 
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána ke zvednutí stavidel na ulici Pražská. Na místě zjištěna spuštěná stavidla, řeka se přelévá přes ně a ohrožuje přilehlé domy. Provedeno pozvednutí stavidel a monitoring řeky. Kontrola přilehlé firmy pro možnost zaplavení - v pořádku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 6:13, návrat: 6:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Jeřábek Lukáš, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána starostem města ke zvednutí stavidel na ulici Pražská. Na místě starosta města a velitel PS Boskovice. Po dohodě zúčastěných se mírně pozvedla stavidla. Poté kontrola řeky směrem k Letovicím, návrat na základnu.
Ohlášení: 15:33, návrat: 16:06
Technika: TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš 
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru kabiny kamionu na ulici Nové město naproti hasičské zbrojnici. Zjištěn požár v motorovém prostoru kamionu uhašen hasícím přístrojem CO2 naším členem před příjezdem JPO. Provedena lokalizace a likvidace vysokotlakým proudem a dále prováděno chlazení motoru. Zasypání uniklých provozních látek sorbentem. Během zásahu prováděno řízení dopravy v místě události. Po uklizení vozovky návrat na základnu.
Ohlášení: 17:24, návrat: 18:40
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Měšťan Roman, Musil Michal, Foler Petr, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla povolána k požáru trávy u rekreačního střediska Svitavice u přehrady Křetínka u Letovic. Vzhledem k tomu, že až k místu události nevedla žádná komunikace a terén nedovoloval další jízdu techniky, byla tato ustavena cca 300 m od místa události. Zasahující hasiči se po vyzbrojení ženijním nářadím a jednoduchými hasebními prostředky vydali na místo po břehu přehrady. Zde zjištěno kontrolované pálení shrabané suché trávy muži místního naturistického spolku. Zásah přehodnocen na planý poplach a po dohodě s velitelem zásahu odjezd na základnu.
Ohlášení: 13:56, návrat: 14:55
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Lazinov
Další fotky 
Jednotka povolána na žádost starosty města k naplnění požární nádrže v areálu nově zbudovaného sběrného dvora v Letovicích. Voda byla čerpána pomocí čerpadla Heron z místního koupaliště do CAS 32 T 815, odsud pak odvážena do sběrného dvora. Takto bylo převezeno cca 50000 l vody.
Ohlášení: 11:11, návrat: 14:25
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru pole do obce Horní Poříčí. Na místě zjištěn požár obilí a strniště. Nataženy 2 vysokotlaké proudy na prvotní zamezení šíření požáru. Poté nasazení útočného proudu C na hašení. Doplnění vody od JSDH Kunštát do naší CAS 24. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 17:04, návrat: 18:50
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Leinveber Roman, Musil Michal, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Horní Poříčí, JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru nákladního automobilu do obce Zboněk, směr Brno. Během jízdy upřesněno místo události na obec Krhov. Před obcí Sebranice bylo jednotce sděleno, že je již požár likvidován, a že nejsme na místě události třeba. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:38, návrat: 15:21
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich
Jednotky: PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Letovice, PS Blansko, JSDH Černá Hora
 
Jednotka povolána k požáru lokomotivy na vlakové nádraží v Letovicích. Na místě zjištěna zadýmená samostatně stojící lokomotiva. Trakční vedení a baterie vypnuty, provoz na koleji zastaven, ostatní koleje v provozu. Průzkumná skupina v dýchací technice prováděla vyhledávání ohniska hoření a otevření oken pro přirozené odvětrání kouře. Ohnisko nenalezeno a nasazena přetlaková ventilace. Po příjezdu PS Boskovice průzkum s termokamerou. Na podlaze na poklopu k trakční baterii naměřeno 80 stupňů - ochlazení hasícím přístrojem CO 2. Po příjezdu HZSp SŽDC Brno místo předáno a návrat na základnu.
Ohlášení: 20:15, návrat: 21:15
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 148, DA Iveco, přetlakový ventilátor
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Dokoupil Martin, Toman Petr, Foler Petr, Měšťan Roman, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, HZSp SŽDC Brno (drážní)
Další fotky 
Jednotka vyjela k pročištění kanalizace do Třebětína. Na místě zjištěna ucpaná kanalizace, která hrozí zatopením sklepa rodinného domu. Provedeno částečné pročištění. Úplné pročištění nebylo možné pro silné zanešení kanalizace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:54, návrat: 17:16
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru v prostorech diskotéky v Letovicích. Na místě zjištěno, že vznikl požár v prostorech diskotéky a zaměstnanci pohřešují 2 osoby. Provedeno vypnutí elektrické energie a plynu do objektu. Vytvořeno dopravní vedení 5 B, rozdělovač a útočné vedení 2 C. Vystrojení 2 členů do dýchací techniky a prováděn průzkum v zakouřených prostorech s útočným proudem. Během prohledávání nalezena jedna osoba, nasazen vzduchový vyváděcí přístroj a vyvedení mimo objekt. Tam jsme osobu převzali do své péče a byla jí ošetřena zlomenina horní končetiny. Zřízeno doplňování z CAS 32 do CAS 24. Průzkumná skupina se vrátila do objektu a dále prováděla vyhledávání osob a hašení požáru. Další osoba již nenalezena a byla nahlášena likvidace požáru. Provedeno otevření všech dostupných stavebních otvorů pro odvětrání. Na podporu odvětrání nasazena přetlaková ventilace. Po odvětrání objektu balení materiálu a nástup na vyhodnocení cvičení. Návrat na základnu. 
Ohlášení: 9:13, návrat: 10:28
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, přetlakový ventilátor
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Karel, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru fotovoltaické elektrárny ve Veselce. Po příjezdu na místo události proběhlo taktické cvičení formou exkurze, kde bylo jednotkám ukázáno jak zasahovat v případě požáru. Po ukončení návrat na základnu.
Ohlášení: 13:03, návrat: 14:51
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Olešnice, JSDH Kunštát, JSDH Letovice
Záloha: Měšťan Roman
Další fotky 
Jednotka povolána k osobě, která vyhrožuje skokem z okna. Po příjezdu na místo události vybavení se nářadím k otevírání dveří. U vchodových dveří nás čekala ošetřovatelka a zavedla nás k zamčeným dveřím v prvním patře, za kterými je osoba vyhrožující skokem z okna. Po zaklepání na dveře a domluvě osoba sama otevřela. Jelikož nejevila známky zranění a naší přítomností byla vystrašena, tak osoba předána do péče ošetřujícího personálu. Po příjezdu ZZS si osobu převzali oni. Návrat na základnu. 
Ohlášení: 19:50, návrat: 20:08
Technika: DA Iveco, TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Dokoupil Martin, Toman Petr, Foler Petr, Měšťan Roman, Loukota Roman, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána starostem města k technické pomoci - natlakování nového vodovodního řádu. Na místě provedeno natlakování vodovodního řádu pomocí CAS 32 na zkušební přetlak pro udělání tlakové zkoušky. Po revizi potrubí technikem a konstatování, že je v pořádku se jednotka vrátila na základnu. 
Ohlášení: 15:32, návrat: 16:27
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána starostem města k technické pomoci - natlakování nového vodovodního řádu. Na místě provedeno opětovné natlakování vodovodního řádu pomocí CAS 32 na zkušební přetlak pro udělání tlakové zkoušky. Po revizi potrubí technikem a konstatování, že je v pořádku se jednotka vrátila na základnu. 
Ohlášení: 07:51, návrat: 09:22
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění překážky na vozovce. Jednalo se o rozlomený strom, který zcela zatarasil vozovku ve směru Chlum - Březina. Vzhledem k nejasnosti v identifikaci místa překážky jednotka k místu vyjela ze dvou směrů, a to od obce Chlum a od obce Roubanina. Cestou bylo odstraněno ještě několik menších větví a stromů, které zčásti znemožňovali průjezd komunikací. Po dojezdu na místo události bylo započato z rozřezáváním stromu přes vozovku. Vzhledem k silné námraze bylo velmi obtížné ustavit techniku na relativně bezpečném místě s ohledem na případné další pády stromů. Muselo být použito i vyvázání částí větví pomocí lana, kterým se usměrňovaly větve při pádu. Dle možnosti byla vozovka odklizena i od zbytků po řezání. Na místě byla řízena doprava vozidel. Po skončení odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:45, návrat: 21:12
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Leinveber Roman a Tomáš, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Škranc Robert, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění překážky, strom přes vozovku na silnici ve směru Letovice - Vranová. Po dojezdu na místo rozřezáno několik větví a keřů nakloněných nad vozovkou, souběžně řízena doprava a prováděn úklid vozovky. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 23:09, návrat: 23:38
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Leinveber Tomáš, Konůpka Antonín, Sedlák Josef, Škranc Robert, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění překážky, strom přes vozovku na silnici ve směru Kladoruby - Drválovice. Na místě rozřezán za pomocí motorové pily pod tíhou námrazy padlý strom a několik keřů. Uklizena vozovka a odjezd na základnu.
Ohlášení: 23:38, návrat: 0:26
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Leinveber Tomáš, Konůpka Antonín, Škranc Robert, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána ke spolupráci s jednotkou PS Boskovice při likvidaci následků havárie domovního rozvodu vody. Při příjezdu na místo a dohodě s velitelem zásahu započato s nasvětlením interiéru domu za pomocí přenosných světel a elektrocentrály. V domě byla z bezpečnostních důvodů vypnuta elektřina. Poté nasazen vysavač pro mokré vysávaní k odsátí vody z podlah v 1 NP. Po úklidu tohoto patra přesun do přízemí, kde se pokračovalo ve vysávání vody z podlah. V průběhu prací byla jednotka obeznámena s přítomností nemobilního obyvatele domu, kterého bylo třeba evakuovat do náhradního ubytování. Ubytování bylo zajištěno starostou města v nedalekém penzionu. Za použití vanových nosítek byla osoba evakuována do dodatečné povolaného dopravního vozidla DA Iveco a s ním převezena do náhradního ubytování. Jednotka nainstalovala i vysoušeče dodané městským úřadem Letovice. Následně bylo uloženo použité vybavení do vozidel a po dohodě s velitelem odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:24, návrat: 17:57
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří, Sedlák Josef, Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Musil Vladimír, Jakeš Roman
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění 3 stromů přes vozovku na silnici ve směru Letovice - Chlum. Na žádost KOPIS Brno projeta trasa až do obce Slatina a žádné stromy nenalezeny. Po konzultaci s KOPIS Brno návrat na základnu.
Ohlášení: 15:30, návrat: 16:18
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka povolána k požáru dřevěného přístavku u rodinného domu v Letovicích. Zjištěn požár přístavku, který se rozšiřuje na dům. Nasazeny 2 útočné proudy v dýchací technice se smáčedlem na obranu domu a hašení požáru. Provedeno násilné vniknutí do přístavku přestřižením visacího zámku. Během hašení zjištěno uhynutí asi 5-ti slepic následkem požáru. Nasazena přetlaková ventilace na odvětrání. Pomocí nastavovacích žebříků výlez na střechu a rozebrání střešní krytiny pro dohašení ohniska pod ní. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 8:28, návrat: 9:58
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, přetlakový ventilátor
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Toman Petr, Konůpka Antonín, Měšťan Roman, Foler Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru kotelny v mateřské škole v Letovicích. Na místě zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení jednotky. Zjištěn požár v plynové kotelně a pohřešování 2 osob v místě požáru. Vypnutí přívodu plynu a elektrické energie do objektu. Vyzbrojení 4 členů do dýchací techniky. Vytvoření dopravního vedení 1 B hadice, rozdělovač a útočné vedení 2 C hadice. S hadicí prováděn průzkum objektu. Po nalezení kotelny zahájeno hašení a vyhledávání osob v zakouřeném prostoru. Jedna osoba nalezena a vyvedena s nasazenou vyváděcí maskou mimo objekt. Poté dalším průzkumem nalezena druhá osoba na schodišti, také vyvedena s vyváděcí maskou. Prováděno doplňování vody do CAS 24 z CAS 32. Provedena lokalizace a likvidace požáru. Nasazena přetlaková ventilace na odvětrání zakouření. Po ukončení cvičení návrat na základnu.
Ohlášení: 16:27, návrat: 17:08
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, přetlakový ventilátor
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Toman Petr, Foler Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru rodinného domu v Drválovicích. Zjištěn požár hospodářské budovy a části domu, který se dále rozšiřuje na dům. Velitelem zásahu byla naše průzkumná skupina určena k záchraně osoby ze zadní strany budovy. Za pomocí nastavovacích žebříků zachráněna osoba z okna v 1. patře, u které již byl příslušník PS Boskovice. Po snesení osoby na zem, naložení do vanových nosítek a transport k ZZS, kde si ji přebrali do své péče. Nasazeny 2 útočné proudy v DT na obranu domu ze zadní strany a hašení požáru, který se rychle šířil po střešní konstrukci. Po sražení plamenného hoření prováděno rozebírání střešní krytiny pro hašení půdních prostor. Osvětlení celé zadní části domu pomocí elektrocentrály a přenosných halogenů. Prováděno doplňování vody do CAS 24 Velké Opatovice z naší CAS 32 a CAS 24. Prováděno hašení a vyskladňování materiálu v půdním prostoru v dýchací technice. Rozřezávání krovů pomocí motorové pily a strhávání na zem. Dále pokračování ve vyskladňování sena z půdních prostor a jeho hašení na zemi. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 3:15, návrat: 8:45
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, elektrocentrála, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Toman Petr, Foler Petr, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Vanovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru v lese v lokalitě "Pusté pole" u Letovic. Na místě zjištěna dohořívající hromadu klestu bez dozoru. K hašení nasazen jeden vysokotlaký proud a ženijní nářadí k rozhrnutí ohniště. Po skončení zásahu odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:50, návrat: 17:00
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Měšťan Roman, Sedlák Josef, Foler Petr, Konůpka Antonín, Musil Vladimír a Michal, Prudký Miroslav, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil