Zásahy v roce 2015

Jednotka povolána k padlému stromu na silnici I/43 Letovice směr Brno. Během naší jízdy již PČR odjíždí. Projeta trasa do obce Zboněk. Na naší zpáteční cestě PČR již zpět na místě události. Požadavek na uklizení vozovky od menších větví. Provedeno zametení silnice a řízení dopravy během zásahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 21:42, návrat: 22:04
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Toman Petr, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří, Foler Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění překážky na vozovce ve směru Letovice - Křetín. Jednalo se o stromy vyvrácené a polámané při silných poryvech větru při náhlé změně počasí ve večerních hodinách. Postupně byly odklizeny z vozovky za pomocí motorové pily a ženijního nářadí čtyři stromy menšího vzrůstu. Na místě řízena doprava. Po skončení odjezd na základnu.
Ohlášení: 22:59, návrat: 23:23
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Toman Petr, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří a Karel, Foler Petr, Musil Michal, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na pokyn starosty města k pokácení a odstranění městského vánočního stromu. S ohledem na bezpečnost obyvatel města bylo pokácení provedeno ve večerních hodinách, kdy je na náměstí nejméně lidí. Bylo zapotřebí místo nasvítit pomocí osvětlovacího stožáru, dále potom strom v koruně vyvázat  lany, za pomocí kterých mohl být po podřezání motorovou pilou proveden usměrněný pád. Poté byl celý strom pomocí lana připojen k tažnému zařízení CAS 24 T 815 a vcelku odtažen do areálu hasičské zbrojnice, kde byl odvětven a rozřezán.
Ohlášení: 18:43, návrat: 20:00
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila, elektrocentrála
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k technické pomoci - čerpání vody z kotelny bytového domu. Při příjezdu na místo byla jednotka obsluhou kotelny seznámená se situací na místě zásahu. Jednalo se o zaplavení sklepa horkou užitkovou vodou, která přitékala po neodborné manipulaci s ventily již nevyužívaným energovodem ze sousedního bytového domu. K odčerpání použito benzínové kalové čerpadlo. Průzkumem zjištěno částečné zaplavení sklepa i ve vedlejším domě. Zde po dohodě s velitelem zásahu nasazeno elektrické ponorné čerpadlo a elektrocentrála. V obou sklepech na závěr použito smetáků k vymetení zbytků vody. Po skončení zásahu odjezd na základnu.
Ohlášení: 21:47, návrat: 23:30
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, elektrocentrála, čerpadla
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Prudký Miroslav, Foler Petr, Loukota Roman, Musil Vladimír a Michal
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru hospodářského stavení v obci Jasinov. Při příjezdu již na místě události zasahovala místní jednotka sboru dobrovolných hasičů. Tato měla vytvořeno hadicové vedení složené z dopravního i útočného vedeni z hydrantu obecního vodovodu a prováděla základní hasební práce pomocí dvou proudů "C". Naše jednotka provedla po dohodě s velitelem místní jednotky prodloužení dopravního vedení, vložení adaptéru na smáčedlo a umístění ještě jednoho rozdělovače ve dvoře stavení kam byly přesunuty i útočné proudy. Průzkumem vyloučena přítomnost osob v objektu, zkontrolováno odpojení el. proudu a případný výskyt tlakových lahví. Vzhledem k silnému zakouření v prostoru půdy, kde se požár nacházel byla nasazena skupina hasičů v dýchací technice, která se za pomocí nastavovacích žebříků dostala až k místu ohniska požáru. Zde s ženijním nářadím a postupným průběžným hašením likvidovali a rozebírali požářiště. Bylo použito přetlakové ventilace k odvětrávání. Vzhledem k tomu, že požár probíhal v nočních hodinách bylo celé místo nasvětleno osvětlovacím stožárem a přenosnými světlomety s použitím elektrocentrály. Po dohodě s velitelem zásahu se za pomocí motorové pily a nastavovacích žebříků provádělo rozebrání části střechy k lepší možnosti vyklizení půdy. V místě vyklizeného materiálu nasazen proud "D" k dohašovaní. Po skončení místo požáru předáno místní jednotce a odjezd na základnu.
Ohlášení: 21:12, návrat: 23:01
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, elektrocentrála, přetlakový ventilátor
Účast: Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Prudký Miroslav, Toman Petr, Loukota Roman, Musil Vladimír a Michal, Škranc Robert, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman, Bednář Jindřich, Měšťan Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Jasinov, JSDH Letovice, PS Kunštát, PS Boskovice
Další fotky 

Jednotka povolána k odstranění překážek na vodní hladině u jezu v Letovicích. Na místě již zasahuje PS Boskovice. Vystrojení 2 členů do brodících kalhot, plovacích vest a provedeno zajištění přes opasek lanem. Osvětlení místa události osvětlovacím stožárem. Sestoupení za jez do vody a odstraňování naplavených dřevin z vodního toku. Menší kusy vyhazovány na břeh a větší uvázány na pracovní lano a vytaženy na břeh. Velké klády dřeva rozřezány pomocí MPŘ pro lepší manipulaci. Po vyčištění naplavenin návrat na základnu.

Ohlášení: 17:39, návrat: 19:13

Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, elektrocentrála, motorová pila

Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Musil Michal, Škrabal Jiří a Karel, Foler Petr

Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice

Další fotky 

Jednotka povolána k požáru 6-ti ohnisek klestí Letovice směr Skalice nad Svitavou. Upřesnění místa události za Zboňkem po levé straně. Na místě zásahu zjištěno kontrolované pálení klestí ve stráni naproti obci Sasina. Na příkaz velitele zásahu návrat na základnu.

Ohlášení: 8:34, návrat: 9:01

Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco

Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Musil Vladimír, Škrabal Karel, Konůpka Antonín, Toman Petr

Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice

Další fotky 
Jednotka prováděla požární asistenci při natáčení České televize na zámku v Letovicích.
Ohlášení: 11:45, návrat: 13:25
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění překážky na vozovce (padlý strom) Kladoruby směr Drválovice. Na místě zabezpečeno místo události a řízen provoz na silnici. Průzkumem okolí se jednotka ubezpečila, zda nehrozí pádem další stromy, poté strom pomocí motorové pily rozřezán a odklizen mimo komunikaci. Na místě byl vzhledem k časným ranním hodinám použit osvětlovací stožár a elektrocentrála k nasvětlení místa události. V závěru zásahu byla vozovka zametena od zbytků po řezání. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 05:10, návrat: 05:53
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila, elektrocentrála
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří, Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu na vozovce Letovice směr Lazinov. Na místě zjištěny vyvrácené 2 menší stromy zasahující do vozovky. Pomocí motorové pily byly odstraněny a vozovka uklizena. Během zásahu řízena doprava na komunikaci. Po skončení zásahu odjezd na základnu.
Ohlášení: 17:01, návrat: 17:24
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Měšťan Roman, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Foler Petr, Musil Michal a Vladimír, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění padající krytiny ze střechy rodinného domu v Letovicích. Průzkumem zjištěna uvolněná střešní krytiny padající na chodník. Zamezení vstupu do ohroženého prostoru a pomocí nastavovacího žebříku odstranění krytiny z kraje střechy. Dále po příjezdu výškové techniky z PS Boskovice oprava střechy a uklizení uvolněných tašek. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:49, návrat: 19:28
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Foler Petr, Musil Michal a Vladimír, Sedlák Josef, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice 
Další fotky 
Jednotka povolána k dopravní nehodě Skrchov směr Stvolová. Na místě již zasahuje PS Boskovice a PS Blansko. Jednotka byla určena k vyskladnění obilí převáženého havarovaným nákladním automobilem. Pomocí lopat bylo převážené obilí vyházeno z návěsu kamionu. Poté na příkaz velitele zásahu návrat na základnu.
Ohlášení: 16:26, návrat: 17:20
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Musil Michal, Měšťan Roman, Halata Zbyněk
Jednotky: PS Boskovice, PS Blansko, JSDH Letovice 
Další fotky 
Jednotka povolána v II. stupni požárního poplachu k požáru domu a stodoly do obce Sudice. Na místě již zasahují jednotky z I. stupně. Jednotka okamžitě provedla natažení dopravního vedení z CAS 24 do CAS 24 JSDH Boskovice a k AP 27 k doplnění vody. Poté jednotka rozdělena na 3 družstva. První družstvo se vybavilo dýchací technikou, nastoupilo do koše automobilové plošiny a začalo hašení střechy rodinného domu z výšky pomocí proudu B. Druhé družstvo v dýchací technice bylo určeno VZ k průzkumu hospodářského stavení za domem. Zde za pomocí vytvořeného jednoho útočného proudu provádělo hašení zadní části objektů a ochranu okolí. Postupně bylo prováděno za pomocí žebříků a ženijního nářadí rozebírání hořících střech a zalévání ohnisek vodou. Ve spolupráci s družstvem JSDH Svitávka byla postupně nasvětlena i tato část požářiště. Po příjezdu dalších jednotek naše družstvo v jejich spolupráci dále rozebíralo a vynášelo materiál uskladněný v hašených objektech a dále je prolévalo vodou ze smáčedlem. Třetí družstvo s technikou DA se přemístilo k Sudickému dvoru a u rybníku zřídilo čerpací stanoviště pomocí PS 12 pro kyvadlovou dopravu vody. Na čerpacím stanovišti se střídaly cisterny JSDH Letovice, JSDH Svitávka a PS Kunštát. Na požářišti provedeno osvětlení pomocí osvětlovacího stožáru a doplňování vody přes naší cisternu. Pomocí AP 27 dále prováděno monitorování požářiště a vyhledávání skrytých ohnisek požáru. Poté odstraňování zbývající střešní krytiny ze střechy domu. VZ odeslal DA na PS Boskovice k naplnění tlakových lahví. Na stanici naplněno 16 lahví a odvezeno zpět jednotkám na místo události. Po likvidaci požáru jednotka odeslána zpět na základnu.
Ohlášení: 23:50, návrat: 04:20
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, elektrocentrála, přetlakový ventilátor, PS 12 
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Měšťan Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Bednář Jindřich, Konůpka Antonín, Toman Petr, Sedlák Josef, Škranc Robert 
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Sudice, JSDH Boskovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Svitávka, PS Blansko, JSDH Benešov, JSDH Okrouhlá
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu v mateřské školce Letovice - Komenského. Na místě zjištěni sršni vylézající z podbití zahradního domku. Provedeno odstranění části podbití a likvidace hnízd. Poté chemickým postřikem místo preventivně postříkáno. Zatlučení podbití zpět na své místo. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:20, návrat: 17:19
Technika: DA Iveco 
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Foler Petr, Halata Zbyněk, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě zjištěno, že roj přeletěl na sousední pozemek. Na uvedené adrese zjištěn roj včel v koruně stromu ve výšce 3 metry. Provedeno zkropení roje vodou pro uklidnění, postavení nastavovacího žebříku a sklepnutí roje do rojáčku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:50, návrat: 14:20
Technika: DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Musil Michal, Toman Petr, Konůpka Antonín, Bohatec Pavel, Měšťan Roman, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru v lese u přehrady Křetínka. U silnice čekal oznamovatel, který nás navedl k místu události. Zjištěn požár hrabanky na ploše 4x3 metry a 3 stromů u paty kmene. Vytvořeno dopravní vedení 5 B, rozdělovač a útočný proud 3 C. Prováděno hašení pomocí vody se smáčedlem. Po likvidaci požáru jednotka provedla sbalení materiálu a byla odeslána zpět na základnu.
Ohlášení: 15:57, návrat: 16:33
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Musil Michal, Konůpka Antonín, Heger Přemysl, Foler Petr, Sedlák Josef, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě zjištěno, že roj včel se nachází na větvi. Skropení roje vodou a odstřižení do rojáčku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:18, návrat: 18:05
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu na silnici I/43 Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o tři větší větve, které blokují jeden jízdní pruh na komunikaci. Provedeno odtažení větví za svodidla, zametení silnice a řízení dopravy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:18, návrat: 19:38
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Dokoupil Martin, Musil Vladimír, Loukota Roman, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Letovice, Babolky. Na místě zjištěno od majitelky, že sršni vlétávají na půdu rodinného domku přes podbití střechy. Provedeno odstranění střešních tašek nad místem vstupu sršní. Hnízdo nenalezeno, proveden průzkum celého půdního prostoru s negativním účinkem. Preventivně postříkáno místo vstupu chemickým přípravkem a střešní tašky vráceny na místo. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:30, návrat: 11:22
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu do obce Vísky. Na místě zjištěno od uživatele, že vosy vlétávají do matrace u kůlny na zahradě u dětského hřiště MŠ. Provedeno rozřezání matrace a likvidace vosího hnízda. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:05, návrat: 19:39
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel ml., Jakeš Roman, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru osobního vozidla na silnici I/43 v obci Skrchov. Na místě se nacházel příslušník PS Kunštát z volna, který nás informoval, že se ve vozidle nikdo nenachází. Průzkumem zjištěn požár osobního vozidla v plném rozsahu. Nasazen útočný proud s těžkou pěnou v dýchací technice. Provedena lokalizace požáru. Po příjezdu CAS 32 doplnění CAS 24 vodou. Likvidace požáru a ochlazování rozžhaveného skeletu vozidla vysokotlakým proudem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:02, návrat: 15:09
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Prudký Miroslav, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě zjištěno čmeláčí hnízdo, které se nachází pod střešní konstrukcí v minerální vatě ve výšce 3 metry. Vystrojení člena do včelařské kukly a za pomoci nastavovacího žebříku a lopatky bylo hnízdo odstraněno. Okolní prostor preventivně vystříkán chemickým přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:15, návrat: 14:46
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár trávy - Letovice, Třebětín. Na místě zjištěn požár skládky bioodpadu v plném rozsahu. Vytvořeno dopravní vedení, rozdělovač 2 C proudy v dýchací technice na zabránění šíření požáru do pole. Hašení z lafetové proudnice a po příjezdu CAS 32 vytvoření dalšího dopravního vedení, rozdělovač a 2 C proudy na požární obranu přilehlého lesa. Prováděno hašení a rozhrabání odpadu pro lepší dohašení. Doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Zřízeno čerpací stanoviště z hydrantu u hasičské zbrojnice. CAS 32 prováděla kyvadlovou dopravu vody pro zásobování požářiště vodou. Rozhrabávání odpadu pomocí nakladače a průběžné prohašování naváženého odpadu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:17, návrat: 17:18
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Musil Michal a Vladimír, Škranc Robert, Jeřábek Lukáš, Loukota Roman, Škrabal Jiří, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, PS Boskovice, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár odpadu - Letovice, Třebětín. Na místě zjištěno opětovné rozhoření skládky bioodpadu. Nasazen útočný proud C smáčedlem. Rozhrnutí doutnajících kopek trávy a prolití vodou. Poté ještě prolití lafetovou proudnicí. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:49, návrat: 20:47
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Bednář Jindřich, Loukota Roman, Konůpka Antonín, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu na silnici I/43 Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o 2 vyvrácené stromy zasahující do vozovky. Provedeno rozřezání stromů a uklizení komunikace od větví a pilin. Během zásahu bylo prováděno řízení dopravy v místě zásahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 3:24, návrat: 3:50
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu do obce Kladoruby. Na místě zjištěno, že se jedná o vyvrácenou lípu přes komunikaci a přes telefonní vedení v obci. Provedeno rozřezání stromu a uvolnění vedení telefonu. Zajištění ranní kontroly sloupu vedení firmou O2. Uklizení komunikace od větví a pilin. Během zásahu bylo prováděno řízení dopravy v místě zásahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:30, návrat: 5:04
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár odpadu - Letovice, Třebětín. Na místě zjištěno opětovné rozhoření skládky bioodpadu. Nasazen útočný proud C smáčedlem. Rozhrnutí doutnajících kopek trávy a prolití vodou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:10, návrat: 13:45
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bednář Jindřich, Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Během cesty od zásahu na požár bioodpadu zjištěn vyvrácený strom do půli vozovky. Provedeno rozřezání stromu a uklizení komunikace od větví a pilin. Během zásahu bylo prováděno řízení dopravy v místě zásahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:45, návrat: 13:52
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bednář Jindřich, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár odpadu - Letovice, Třebětín. Na místě zjištěno opětovné rozhoření skládky bioodpadu. Nasazen 1 C proud se smáčedlem k hašení. Povolán nakladač k celkovému rozhrnutí skládky. Poté kompletní prolití požářiště. Návrat na základnu.
Ohlášení: 6:17, návrat: 9:01
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Musil Michal, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na kontrolu po požáru skládky na bioodpad. Na místě nezjištěno žádné hoření nebo doutnání skládky. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:06, návrat: 20:42
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na technickou pomoc - spolupráce se složkami IZS na fotbalové hřiště - ulice Tyršova, Letovice. Během jízdy k zásahu upřesněno, že se jedná o transport posádky letecké záchranné služby (LZS) na Masarykovo náměstí k ošetření pacienta. Na místě vyčkáno na přílet vrtulníku LZS. Pomocí DA Iveco převoz 2 členů LZS na Masarykovo náměstí. Na místě pomoc s ošetřováním pacienta, který je již při vědomí a komunikuje. Převoz pacienta k vrtulníku, uložení do transportních nosítek a naložení do vrtulníku. Po odletu návrat na základnu.
Ohlášení: 13:40, návrat: 14:18
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Měšťan Roman, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár lesa Nýrov směr Rudka. Během jízdy upřesněno pravděpodobné místo události Rudka u motokrosové trati. Po příjezdu na udané místo nebyly nalezeny žádné příznaky hoření. Vytvoření průzkumných skupin a prohledání okolí. Osvětlení místa pomocí osvětlovacího stožáru. Průzkumem požár nenalezen. Návrat na základnu.
Ohlášení: 21:30, návrat: 22:39
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, elektrocentrála
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Dokoupil Martin, Škrabal Jiří a Karel, Foler Petr, Toman Petr, Musil Vladimír, Loukota Roman, Jeřábek Lukáš
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Nýrov, JSDH Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyslána na likvidaci nebezpečného hmyzu - Meziříčko. Na místě zjištěno vosí hnízdo pod podhledem štítu domu. Vosy vlétávají do obytných prostor a ohrožují obyvatele domu. Použity 3 díly nastavovacího žebříku, odkrytí podhledu a likvidace vos pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:09, návrat: 16:47
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na padlý strom Kladoruby směr Drválovice. Na místě zjištěn vyvrácený strom přes celou vozovku. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a úklid vozovky od větví a pilin. Během zásahu prováděno řízení dopravy na komunikaci. O 150 metrů dále nalezen další vyvrácený strom. Rozřezání pomocí motorové pily, úklid vozovky. Během jízdy zpět na základnu nalezen v katastru Pamětice další strom zasahující do půli vozovky. Založena další událost.
Ohlášení: 16:22, návrat: 16:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Dokoupil Martin, Škrabal Karel, Musil Michal, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka na cestě od události našla další vyvrácený strom v katastru Pamětice. Ohlášeno RDST na KOPIS Brno. Na místě zjištěn vyvrácený strom přes půl vozovky. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a úklid vozovky od větví a pilin. Během zásahu prováděno řízení dopravy na komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:48, návrat: 17:12
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla před kondiční jízdou zastavena občanem Letovic a byla jím ohlášena událost - nakloněný strom nad garážemi Letovice, Rekreační. Událost ohlášena telefonicky na KOPIS Brno. Na místě zjištěn vyvrácený strom opřený o garáž, který ohrožuje okolí bytového domu. Strom je na patě vyhnilý a prasklý. Uzavřena komunikace a zamezení pohybu osob v prostoru případného pádu stromu. Po příjezdu PS Boskovice předání velení. Během činnosti AP 27 prováděno osvětlení místa zásahu. Po ukončení činnosti AP 27 provedeno skácení kmene stromu, úklid vozovky a střech garáží od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:14, návrat: 22:09
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Bohatec Pavel, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Musil Michal, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Jakeš Roman, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Lidická (Brno)
Další fotky 
Jednotka vyslána na odchyt hada – Novičí. Na místě zjištěn had stočený pod krycím plechem obložení soklu rodinného domu, který ohrožuje děti majitele domu. Nepodařilo se zjistit, o jaký druh hada se jedná, proto provedeno odkrytí plechu. Had se přemístil v obložení na nedostupné místo. Vzhledem k tomu, že bychom museli odtrhat veškerý krycí plech soklu, majitel již odchyt hada nepožadoval. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:01, návrat: 13:54
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Karel, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě zjištěna 2 vosí hnízda v zemi u hřiště u sportovní haly. Hnízda zlikvidována pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:32, návrat: 10:14
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečného hmyzu - Křetín. Na místě zjištěno vosí hnízdo v garáži u vchodu na půdu domu. Hnízdo strženo do igelitového pytle a zlikvidováno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:19, návrat: 20:51
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Bohatec Pavel ml., Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru balíkovače a balíků slámy na poli v obci Rudná (Pardubický kraj). Po příjezdu na místo události zjištěn požár většího rozsahu, kde bylo zasaženo strniště, balíky slámy, balíkovač a vzhledem k poryvům větru i část okraje přilehlého lesa. Zde byl naší jednotce přidělen velitelem zásahu úsek, ve kterém jsme prováděli hasební práce za použití dopravního vedení, rozdělovače, jednoho proudu "C" a jednoho proudu "D" se smáčedlem. Dále bylo používáno ženijní nářadí k rozhrabování hořícího podloží a odstraňování větví a drobnějších stromků. Vodu nám kyvadlově doplňovala naše druhá CAS 32 T 815 z požární nádrže z nedaleké obce Rudná. Po dokončení hasebních prací v lesním porostu byla jednotka přesunuta k hašení a rozhrabávání balíku slámy před zaoráním zemědělskou technikou. Zde byli k hašení použity obě cisterny. Po dokončení těchto prací a po dohodě s velitelem zásahu jednotka převelena zpět do JMK k požáru lesa.
Ohlášení: 15:05, návrat: 17:10
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel a Jiří, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Toman Petr, Loukota Roman, Jakeš Roman, Halata Zbyněk
Jednotky: PS Svitavy, JSDH Brněnec, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Radiměř, JSDH Březová, JSDH Jaroměřice, JSDH Křenov, JSDH Svitavy, JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice
Další fotky 
Když byl jednotce vyhlášen poplach, zasahovala s oběma CAS právě při mezikrajské výpomoci v Pardubickém kraji v ÚO Svitavy při požáru balíkovače slámy, pole a lesa. Jednotka dokončila hasební práce lesa na svém bojovém úseku a zahlásila se veliteli zásahu z PaK, že byla JPO povolána zpět do Jihomoravského kraje k požáru lesa. VZ však jednotku potřeboval nadále k hasebním pracem na stále hořících balících slámy na poli. Po uhašení a rozhrabání balíků, vyhlásil VZ PaK likvidaci a rozhodl o uvolnění naší jednotky na požár v JMK. Jednotka oběma CAS vyjela k ohlášenému požáru a oznámila svůj výjezd z mezikrajské výpomoci na operační středisko. Během jízdy k zásahu po 10 min byla naše jednotka odvolána na základnu z důvodu lokalizace události a nepotřebnosti dalších cisteren. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:10, návrat: 17:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel a Jiří, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Toman Petr, Loukota Roman, Jakeš Roman, Halata Zbyněk
Jednotky: PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Jevíčko, JSDH Brťov, JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, JSDH Staré Město
 
Jednotka povolána k požáru pole do Prostředního Poříčí. Během cesty viděn hustý kouř a plamenné hoření šířící se do lesa, proto vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Na místě události naše jednotka určena pro hašení požáru neposečeného pole šířícího se do lesního porostu. Z CAS 24 nataženy 2 útočné proudy k hašení kraje lesa. Postupné posunování techniky po kraji pole a hašení. Po příjezdu CAS 32 se tato přesunula na boční stranu požářiště a tam prováděno hašení požáru vysokotlakým proudem. Po zahašení krajů požáru CAS 32 prováděla hašení celé plochy pole pomocí asanační lišty. Po vyprázdnění cisterny odjezd do Prostředního Poříčí k čerpacímu stanovišti pro vodu. Mezitím CAS 24 prováděla dohašování krajů lesního porostu pomocí útočných C proudů a poté pomocí lafetové proudnice se smáčedlem. Doplňování vody z CAS 32 JSDH Kunštát a JSDH Svitávka. Po závěrečném průzkumu dohašení posledních ohnisek. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 13:45, návrat: 16:30
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, JSDH Prostřední Poříčí, JSDH Kunštát, PS Boskovice, PS Brno (vrtulník), JSDH Křetín, PS Blansko, JSDH Svitávka, JSDH Březová, JSDH Olešnice
 
Další fotky 
Jednotka povolána na žádost občana Letovic k likvidaci vosího hnízda v podkroví rodinného domu v místní části Meziříčko. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno místo, ve kterém se hnízdo nachází a rozhodnuto o způsobu přístupu a likvidace hnízda. Vzhledem k nesnadnému dostupnosti  použito tří dílů nastavovacího žebříku, k jištění opasek a lano. Hnízdo bylo postříkáno chemickým přípravkem a po té mechanicky odstraněno. Po dohodě s majitelem odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:50, návrat: 20:27
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána na žádost občana Letovic k likvidaci sršního hnízda v podkroví obytné chaty v místní části Písečná. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno místo ve kterém se  hnízdo nachází a rozhodnuto o způsobu přístupu a likvidace hnízda. Výskyt sršní byl lokalizován pod palubkovým podbitím podkroví. Bylo rozhodnuto o jeho částečném rozebrání a odstranění tepelné izolace ke snazšímu přístupu k hnízdům. Poté použit chemický přípravek a přistoupeno k odsátí sršní vysavačem na hmyz. Po úklidu místa události od zbytků hmyzu odjezd na základnu.
Ohlášení: 20:37, návrat: 22:04
Technika: DA Iveco, vysavač na hmyz
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Výjezd jednotky na zvednutí stavidel - Letovice, ulice Pražská. Průzkumem zjištěno, že stavidlo je spuštěno a vlivem deště dochází ke zvednutí hladiny řeky a zaplavování přilehlých zahrad domů. Provedeno vyčištění stavidla od naplavenin a mírné zvednutí stavidla. Na příkaz VZ přejezd k technické pomoci na ulici Pražská. Návrat zpět a kontrola stavidla. Se starostem obce kontrola stavidla ve firmě Tylex. Návrat zpět ke stavidlu na ulici Pražská, tam pokles hladiny řeky již výrazný. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:48, návrat: 20:05
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Dokoupil Martin, Toman Petr, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána VZ k zásahu na padlý strom v náhonu na ulici Pražská. Přejezd od předchozí události. Na místě konzultace s VZ z PS Boskovice. Po rozhodnutí VZ, že stromy se odstraňovat nebudou, návrat k předchozí události.
Ohlášení: 19:08, návrat: 19:15
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Dokoupil Martin, Toman Petr, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu do obce Sulíkov. Průzkumem zjištěno místo zahnízdění a druh hmyzu. K likvidaci použit chemický postřik, který byl aplikován k hnízdu po rozebrání části obkladu rodinného domu. Místo bylo dále ošetřeno poprvé i speciální insekticidní pěnou, která se velmi osvědčila. Zásah prováděn za použití tří dílů nastavovacího žebříku a ochranných pomůcek. Po likvidaci místo předáno majiteli a odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:05, návrat: 20:36
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Toman Petr a Ondřej
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nalomeného stromu zakleslého do dalšího stromu do areálu místního koupaliště. Na místě rozhodnuto o způsobu položení kmene s ohledem na možné způsobení případných škod následným pádem. Dále rozhodnuto o použití ručního lanového zvedáku k usměrnění směru pádu. Poté přistoupeno k postupnému podřezávání stromu a jeho následnému položení na určené místo. Po skončení místo události předáno zástupci majitele a odjezd na základnu.
Ohlášení: 8:27, návrat: 9:46
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman a Tomáš, Toman Petr, Loukota Roman, Foler Petr, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečně nakloněného stromu nad silnicí Letovice - Drválovice. Po příjezdu postupně průzkumem zjištěny celkem tři takto nebezpečné stromy. Přistoupeno k zastavení dopravy, postupnému pokácení a odstranění těchto stromů. Poté úklid komunikace a odjezd na základnu.
Ohlášení: 12:54, návrat: 13:32
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman a Tomáš, Toman Petr a Ondřej, Loukota Roman, Foler Petr, Jakeš Roman, Musil Vladimír
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotka vyjela na likvidaci hmyzu – Letovice. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo v zábradlí u chatek dětského tábora. Postříkání chemickým přípravkem a likvidace hnízda. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:00, návrat: 14:25
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na žádost starosty města k zabezpečení tréninkových jízd dračích lodí na vodním díle Letovice. Na místě se prováděl dozor s motorovým člunem při jízdách dračích lodí.
Ohlášení: 13:28, návrat: 21:01
Technika: TA Nissan, motorový člun
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
 
 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Meziříčko. Na místě zjištěno sršní hnízdo na chatce v blízkosti rodinného domu. Přistaven jeden díl nastavovacího žebříku, nasazen chemický postřik k likvidaci hmyzu a po jeho aplikaci i mechanické odstranění hnízda. Po úklidu místa události odjezd na základnu. Během jízdy na základnu povolání k další události.
Ohlášení: 18:34, návrat: 19:05
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Musil Michal, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Jasinov. Na místě majitelem objektu určeno místo pravděpodobného výskytu hmyzu, jednalo se o sršně. Vzhledem k výšce výskytu použito tří dílů žebříku. Po rozebrání části taškové střechy objeveno místo, ve kterém se hnízdo nacházelo. Použit chemický přípravek k likvidaci sršní, poté mechanicky odstraněno hnízdo, zpětně zakryta střecha, úklid a odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:05, návrat: 20:07
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka vyjela na žádost starosty města k zabezpečení soutěžních jízd dračích lodí na vodním díle Letovice. Na místě se prováděl dozor s motorovým člunem při jízdách dračích lodí. Ošetřeno 5 případů poštípání bodavým hmyzem.
Ohlášení: 7:06, návrat: 18:48
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, motorový člun
Účast: Leinveber Tomáš a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
 
Jednotka vyslána do obce Dolní Smržov na likvidaci sršního hnízda ve štítu domu cca v osmi metrech. Bylo použito čtyř dílů nastavovacího žebříku a kontrola štítu. Další členové jednotky se dostali vnitřkem budovy do prostoru půdy, kde bylo hnízdo nalezeno. Pomocí vysavače bylo hnízdo odstraněno a místo zvenku i zevnitř vystříkáno chemickým přípravkem. Po sbalení materiálu návrat na základnu.
Ohlášení: 12:31, návrat: 13:30
Technika: DA Iveco, motorový vysavač
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Toman Petr a Ondřej, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka vyjela k zabezpečení jízd dračích lodí na vodním díle Letovice. Na místě se prováděl dozor s motorovým člunem při jízdách dračích lodí. Po skončení návrat na základnu.
Ohlášení: 11:08, návrat: 16:49
Technika: TA Nissan, motorový člun
Účast: Jeřábek Lukáš, Bohatec Pavel ml., Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
 
 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě zjištěno sršní hnízdo nad oknem bytu. Vystrojení člena do včelařské kukly a likvidace sršní pomocí chemického přípravku. Následně fyzicky zlikvidováno i hnízdo. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:09, návrat: 15:55
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Škrabal Jiří, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na záchranu osoby volající o pomoc v uzamčeném bytě - Letovice. Na místě již zasahuje PČR Letovice. Jedna skupina jednotky připravuje nastavovací žebříky pro vniknutí do bytu přes otevřené okno ve III.NP. Pro nebezpečí z prodlení použito 5 dílů nastavovacího žebříku. Další skupina vybavená nářadím k nouzovému otevírání dveří se pokouší otevřít dveře do bytu. Dveře zamčené, opatřené bezpečnostním zámkem a ocelovým plechem na kování až k zárubni dveří znemožňující otevření pomocí vodícího plechu. Na žádost PČR neprovedeno destruktivní otevření dveří a vyčkání na otevření bytu přes okno zvenčí. Po otevření bytu v něm nalezena nemohoucí osoba na podlaze. Osobu si převzala do péče ZZS. Žádost o transportní vanu ke snesení pacienta do sanitního vozu. Pacient naložen do nosítek a snesen po schodišti až k vozidlu ZZS, kde si jej převzala k ošetření. Sbalení žebříků a ostatního materiálu a návrat na základnu. Tam proběhla desinfekce použitých nosítek a OOP.
Ohlášení: 17:22, návrat: 18:03
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Sedlák Josef, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Foler Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Záloha: Prudký Miroslav
 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění překážky na vozovce ve směru Letovice - Chlum. Po příjezdu na místo zjištěn vyvrácený strom přesahující přes polovinu vozovky. Tento byl pomocí motorové pily rozřezán a ručně odtažen mimo komunikaci do příkopu. Během prací řízen silniční provoz. Závěrem prací byla komunikace zametena od zbytků po řezání a odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:44, návrat: 19:05
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Toman Petr, Halata Zbyněk, Musil Michal a Vladimír, Konůpka Antonín, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu do obce Babolky u Letovic. Při příjezdu na místo byla jednotka seznámena s výskytem sršní v objektu přiléhajícího k rodinnému domu. K likvidaci nasazen chemický postřik, poté hnízdo mechanicky odstraněno do připraveného barelu. Po ukončení odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:16, návrat: 19:56
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru trávy v lokalitě televizního převaděče Kněževísko. I přes znalost místních poměrů, bylo velmi obtížné místo najít, všechny orientační body byly ve tmě a ani nebyly vidět žádné příznaky hoření. Telefonicky jsme se spojili s oznamovatelem, který požár pozoroval z protější obce Lhota u Letovic. S jeho pomocí jsme byli navedeni až na místo požáru. Jednalo se o rychle se rozšiřující požár v lesním porostu, který byl odvrácen od směru příjezdu techniky. Průzkumem zjištěn hlavní směr šíření požáru, proti kterému bylo vytvořeno dopravní vedení a postupně nasazeny tři útočné "D" proudy. Za použití vody se smáčedlem docházelo k postupnému likvidování rozsahu požáru. K rozhrabání ložisek požáru bylo použito ženijního nářadí, k nasvětlení pak elektrocentrála a několik přenosných světlometů a osvětlovací rampa. Dále byla zřízena kyvadlová doprava vody z nedalekého Zábludova. A vzhledem k malému vydatnosti zdroje vody i z Letovic. Při dohašování se velmi osvědčila termokamera k vyhledávání skrytých ložisek hoření. V závěru bylo dohodnuto s velitelem zásahu a se zástupcem majitele lesa dohled nad uhašeným požářištěm. Toto bylo prováděno částí jednotky až do ranních hodin, během nichž bylo zlikvidováno několik menších rozhoření. Zbylá část jednotky a techniky se vrátila na základnu ještě v noci.
Ohlášení: 20:42, návrat: 00:33
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel a Jiří, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Loukota Roman, Jakeš Roman, Heger Přemysl, Musil Michal, Dokoupil Martin, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Foler Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, PS Boskovice, JSDH Zábludov, JSDH Svitávka, JSDH Kunštát
Další fotky 
Jednotka na příkaz řídícího důstojníka prováděla dohled nad požářištěm - Zábludov. Během dohledu dohašeno několik ohnisek požáru, které se opětovně rozhořely. Po likvidaci návrat na základnu. V dopoledních hodinách jednotka provedla další kontrolu požářiště. Opět zahašeno několik skrytých ohnisek hoření. Návrat na základnu. Během cesty na základnu jednotka převelena k další události.
Ohlášení: 00:33, návrat: 06:42
Ohlášení: 10:26, návrat: 11:03
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k černému kouři z lesa Letovice směr Kladoruby. Na místě průzkumem zjištěno nenahlášené pálení v blízkosti lesa. Majitel poučen a jednotka se vrátila na základnu.
Ohlášení: 11:16, návrat: 11:48
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Konůpka Antonín, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k dohašení nehlídaného ohniště - Kochov - Kamenná svatba. Místo události bylo pro neznalost oznamovatele udáno nepřesně. Po příjezdu do Kochova naznáno, že se tudy k místu události naší technikou nedostaneme. Proto přesun techniky do Svárova a odtud k místu události. Na místo nás navedli členové JSDH Kochov. Průzkumem zjištěno, že se jedná o nehlídané ohniště v lese. Natažen vysokotlaký proud a provedeno prolití ohniště. Po likvidaci návrat na základnu. Ohlášení: 13:02, návrat: 14:28
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman, Toman Petr, Loukota Roman, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Foler Petr, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Musil Michal, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Kochov, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána ke spolupráci ze ZZS při záchraně osoby po pádu z výšky - Letovice. Po příjezdu na místo již zdravotníci prováděli nezbytné úkony k zabezpečení životních funkcí osoby propadlé přes střešní plášť budovy z výšky cca 4 m. Po domluvě se zdravotníky jednotka připravila evakuační nosítka pro transport zraněného z půdního prostoru. Následně provedla ve spolupráci se členy PS Boskovice transport zraněného přes velmi úzké půdní schody a chodbu k sanitnímu vozu ZZS. Po přeložení zraněné osoby do sanitky se po dohodě s velitelem zásahu jednotka vrátila zpět na základnu.
Ohlášení: 10:17, návrat: 10:44
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Musil Michal, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu nahnutého nad dráty vysokého napětí - Letovice. Na místě zjištěn vyvrácený strom zaklesnutý do dalšího, který visí nad dráty vysokého napětí. Prováděno řízení dopravy na silnici I/43. Protože tento stav trvá již delší dobu, povolána pohotovostní služba firmy EON, aby strom odstranila. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:29, návrat: 15:00
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš, Foler Petr, Prudký Miroslav, Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár lesa do obce Svárov. Událost nalezena pod vysílačem Svárov v prudkém kopci. Jedná se o 10 ohnisek, které se rozšířily vlivem velmi silného větru. Převzato velení od VJ JSDH Velké Opatovice na jeho žádost. Vytvořeno dopravní vedení, rozdělovač a 2 útočné proudy se smáčedlem. Naše jednotka začala hašení ze spodní strany proti směru šíření požáru a JSDH Velké Opatovice z horní strany. Po příjezdu CAS 32 provedeno doplnění naší CAS 24. Po příjezdu JSDH Jevíčko to ponecháno v záloze. Rozhrabání ohnisek pomocí ženijního nářadí a provedeno dohašení a likvidace požáru. Předání místa události revírníkovi s nařízeným opatřením dohledu nad místem události. Návrat jednotek na základny.
Ohlášení: 13:41, návrat: 15:12
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Jevíčko
 
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby postiženou zástavou srdce – Letovice.
Ohlášení: 5:44, návrat: 6:46
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby, která je nemohoucí v prudkém svahu. Po příjezdu jsme byli navedeni na místo události oznamovatelem. Jedná se o ležící ženu ve svahu, kterou jsme okamžitě zabalili do termofólie a pomocí nosítek jsme ji transportovali z prudkého svahu na silnici, kde byla předána ZZS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 21:21, návrat: 22:00
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Toman Petr, Loukota Roman, Halata Zbyněk, Foler Petr, Heger Přemysl, Musil Michal, Dokoupil Martin, Sedlák Josef, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k zatopenému sklepu po havárii vody. Na místě zjištěn zatopený prostor sklepa cca 3*4 m. Hladina cca 15 cm. Voda byla vynášena pomocí kbelíků a závěrečné vysátí vody pak bylo provedeno vysavačem na vodu. Místo předáno majiteli.
Ohlášení: 11:12, návrat: 12:15
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Foler Petr, Toman Petr, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Loukota Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil