Zásahy v roce 2016

Jednotka povolána k požáru chaty na ulici Pražská, Letovice. Během jízdy dopřesňována adresa na místo Penny Market směrem k ulici Na vyhlídce. Na místě události PČR, která nás navedla přímo k místu události. Jedná se o požár chaty ve třetí až čtvrté fázi požáru. PČR nás informuje o přítomnosti mrtvého těla v místě požáru. Vytvořeno dopravní vedení 2 B, rozdělovač a útočné vedení 2 C se smáčedlem. 2 členové v dýchací technice provádí hašení požáru. Provedeno osvětlení požářiště pomocí přenosných halogenových svítidel. Prováděno postupné rozhrabávání požářiště pomocí ženijního nářadí a dohašování ohnisek požáru. Prováděno doplňování vody z CAS 32 do CAS 24 JSDH Letovice. Po likvidaci požáru povolány Technické služby Letovice k posypu cesty od místa zásahu. Provedeno odstranění 4 vzrostlých keřů pomocí motorové pily pro snadnější vycouvání techniky od místa zásahu. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 3:43, návrat: 6:33
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru skladovacího prostoru – Sebranice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár skladovací haly plné balíků slámy ve II. fázi požáru. Nataženo dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud se smáčedlem v dýchací technice k zastavení šíření požáru z boční strany. Další proud natažen pro hašení požáru z čela objektu. Provedeno osvětlení místa zásahu. Doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. DA Iveco bylo vysláno do Sebranic vytvořit čerpací stanoviště pomocí PS 12. Jelikož rychlost šíření požáru byla velmi rychlá a konstrukce střechy se začala bortit, rozhodl se velitel zásahu pro kontrolované vyhoření haly. Prováděna ochrana okolí pro případné rozšíření požáru mimo požářiště. Od 20:00 hod. zůstává na místě události CAS 32 T 815 s osádkou 1+3 k zajištění dohledu nad požárem. Po 3,5 hodinách prováděno střídání osádky vozidla. V 6:30 hod. odjezd z místa události na základnu.
Ohlášení: 17:07, návrat: 06:45
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Bednář Jindřich, Musil Michal, Foler Petr, Toman Petr a Ondřej, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škranc Robert, Stria Martin, Sedlák Josef, Měšťan Roman
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Svitávka, JSDH Letovice, JSDH Sebranice, JSDH Boskovice I., PS Boskovice, PS Blansko, JSDH Kunštát, JSDH Lysice, JSDH Doubravice nad Svitavou, JSDH Černá Hora, JSDH Okrouhlá
 
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru komína na ulici Bártova, Letovice. Po projetí celé ulice jednotka nenašla žádné plamenné hoření z komína. Kontaktována oznamovatelka a upřesněno místo události. Na místě zjištěno pouze vylétávání žhavých sazí z komína. S majitelem jsme provedli vybrání krbu a kontrolu komínového tělesa. Vymetací dvířka byla rozpálená od předchozího hoření, ale komín nebyl nikde prasklý. Provedeno vybrání sazí ve vybíracím otvoru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:03, návrat: 15:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Sedlák Josef, Škrabal Karel, Foler Petr, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru střechy rodinného domu ve Skrchově. Během jízdy oznámeno, že se jedná o planý poplach. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:41, návrat: 18:49
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Foler Petr, Toman Petr, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Stria Martin, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Loukota Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Blansko
 
Jednotka vyjela k požáru trávy - Letovice, Zboněk. Během cesty k události byla jednotka odvolána zpět na základnu. Jednalo se o pálení klestí.
Ohlášení: 13:54, návrat: 14:09
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Foler Petr, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
 
Jednotka vyslána k odstranění stromu z vozovky Letovice směr Křetín. Na místě zjištěna vyvrácená borovice, která blokuje jeden jízdní pruh. Pomocí motorové pily strom rozřezán a poté odklizen z vozovky. Během zásahu prováděno řízení dopravy. Úklid vozovky od větví a pilin. Projeta silnice směrem na Křetín, další padlý strom nenalezen, návrat na základnu.
Ohlášení: 12:51, návrat: 13:19
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na spadený strom v areálu ZŠ Letovice. Na místě zjištěna padlá borovice na plot u jídelny ZŠ. Pomocí 2 motorových pil strom rozřezán a uklizen zpět na pozemek školy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:21, návrat: 16:06
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Foler Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru odpadu - Letovice, zámek. Na místě průzkumem zjištěn požár hromady dřevěného odpadu na nádvoří u hospodářských stavení. Provedeno natažení útočného proudu C se smáčedlem a postupné hašení hromady. Osvětlení místa zásahu osvětlovacím stožárem. Během hašení prováděno rozhrabávání pomocí ženijního materiálu. Doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Po likvidaci požáru návrat na základnu. 
Ohlášení: 20:40, návrat: 21:44
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Foler Petr, Konůpka Antonín, Měšťan Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána na žádost majitele k dohašení požáru odpadu - Letovice, zámek. Prováděno opětovné hašení po spalování dřevěného odpadu v areálu hospodářských budov zámku Letovice. Při prolévání ohnisek požáru bylo využito bagru zde pracující stavební firmy k dokonalému prohrabání vrstvy popela a zbytků dřeva. Nasazen 1 "C" proud se smáčedlem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:10, návrat: 18:31
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
 
Jednotka povolána k požáru pařezu - Nýrov. Na místě události již zasahuje PS Kunštát. Jedná se o 6 nehlídaných ohnišť v lese, z nichž některé ještě hoří a rozšiřují se. Jednotka se vybavila ženijním nářadím a začala ohniště rozhrabávat pro lepší dohašení. Ve spolupráci s PS Kunštát prolévání ohnišť vodou. Doplnění vody z CAS 24 do CAS PS Kunštát. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 15:29, návrat: 16:31
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Měšťan Roman, Dokoupil Martin, Loukota Roman, Musil Michal, Stria Martin
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Nýrov, JSDH Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k nahnutému stromu nad silnicí I/43 - Stvolová. Na místě průzkumem zjištěna vyhnilá nahnutá vrba ohrožující provoz na komunikaci. Ve spolupráci s PS Boskovice byl strom pokácen, rozřezán a uklizen mimo silnici. Během zásahu prováděno řízení dopravy. Úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:51, návrat: 15:27
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel, Měšťan Roman, Foler Petr, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění prasklého stromu - Vísky. Na místě průzkumem zjištěn rozlomený strom hrozící pádem na dětské hřiště a dráty elektrického vedení. Jelikož pokácení ze země by bylo riskantní, byla povolána automobilová plošina z PS Boskovice. Do příjezdu plošiny byl do okolí stromu zamezen přístup osob. Po příjezdu PS Boskovice byla jednotka postupně odeslána na základnu.
Ohlášení: 15:32, návrat: 17:17
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel, Jakeš Roman, Stria Martin, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Sedlák Josef, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci obtížného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o divoké včely, které ohrožují majitelku domu. Provedena likvidace hmyzu pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:29, návrat: 13:02
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Toman Petr, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění včelího roje u dětského hřiště - Letovice. Na místě zjištěn včelí roj na keři u hřiště. Provedeno odstřižení větve s rojem a sklepnutí do rojáčku. Místo na keři postříkáno chemickým přípravkem proti opětovnému sednutí včel. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:13, návrat: 17:30
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k vyčištění stavidel na řece Svitavě v Letovicích, ul. Pražská a k následným čerpáním sklepů vytopených vzedmutou řekou. Na místě zjištěno značné znečištění stavidel nánosy naplavenin po noční bouřce a vydatných deštích. Jednotka provedla za pomocí ženijního nářadí a trhacích háků jejich odstranění a po dohodě s majiteli vodních děl níže po proudu řeky postupné otevření stavidel ke snížení hladiny řeky nad stavidly. Tímto bylo zároveň dosaženo i poklesu vody ve sklepích domů a bylo upuštěno po dohodě s majiteli od jejich čerpání. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 7:49, návrat: 8:32
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Bednář Jindřich, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Toman Petr a Ondřej, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Musil Michal, Škrabal Jiří, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu padlého na elektrické vedení v obci Kladoruby. Po příjezdu na místo zjištěn vyvrácený strom následkem noční bouřky. Pádem strom strhl elektrické vedení do rodinného domu a i část jeho oplocení. Průzkumem rozhodnuto přistoupit k postupnému rozřezání a odstranění stromu a obnažení strženého vodiče k jeho případné opravě distribuční firmou. Po provedeném vyčištění místa události odjezd na základnu.
Ohlášení: 8:56, návrat: 9:56
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Bohatec Pavel, Bednář Jindřich, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Toman Petr a Ondřej, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Musil Michal, Škrabal Jiří, Stria Martin, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k železniční nehodě do obce Zboněk. Průzkumem a sdělením posádky osobního vlaku zjištěn střet vlaku s osobou. Osoba nalezena - exitus. Jednotka provedla zabezpečení místa události a vyčkala příjezdu jednotek HZS, záchranné služby, policie a HZS SŽDC. Předáno velení VD PS Kunštát. Vzhledem k situaci bylo rozhodnuto o náhradní autobusové přepravě části cestujících z vlaku. Jednotka asistovala při jejich evakuaci a přesunu do přistavených autobusů. Následně po dohodě s velitelem zásahu odjezd na základnu.
Ohlášení: 10:03, návrat: 11:40
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Bohatec Pavel, Leinveber Roman, Bednář Jindřich, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Toman Petr a Ondřej, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Musil Michal, Škrabal Jiří, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát, HZS SŽDC (drážní)
Další fotky 
Jednotka povolána na odstranění nahnutého stromu nad vozovkou - Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že nahnutý strom již někdo pokácel a uklidil mimo vozovku. Jednotka provedla skácení pomocí motorové pily ještě tří nebezpečně nahnutých stromů nad vozovkou. Jednalo se o stromy v průměru 15 cm na pařezu. Po pokácení proveden úklid vozovky. Během zásahu prováděno řízení dopravy na komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 7:14, návrat: 7:49
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka odvolána z kondiční jízdy na železniční nehodu - Letovice směr Meziříčko. Na místě ZZS a PČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o sraženou osobu dopravním vlakem, která je v péči ZZS. Nehoda byla vzdálená z nádraží Letovice přibližně 300 m směr Svitavy. Ve spolupráci s PS Boskovice byl postižené osobě nasazen krční límec, osoba naložena do vakuových nosítek a do transportní vany. Transport pacienta do sanitního vozu ZZS. Během zásahu přistál vrtulník LZS na silnici u nádraží Letovice. Po příjezdu sanitního vozu přeložení pacienta do vrtulníku. Uzavření komunikace a po odletu vrtulníku návrat na základnu.
Ohlášení: 19:04, návrat: 20:08
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Konůpka Antonín, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Škrabal Jiří a Karel, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Musil Michal, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, HZS SŽDC (drážní)
 
Další fotky 
Výjezd jednotky na taktické cvičení Jásinov. Jednotka prováděla zásah z lafetové proudnice z vozidla CAS 24 T815, dále provedla doplnění vody do cisterny za pomocí plovoucího čerpadla a jedné hadice "B" z požární nádrže. Po ukončení cvičení návrat na základnu
Ohlášení: 18:28, návrat: 20:48
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Jásinov, JSDH Kladoruby, JSDH Zábludov, JSDH Nýrov
 
 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo ohrožující sportovce na tenisových kurtech. Provedena likvidace vos pomocí chemického přípravku a fyzická likvidace hnízda. Jednotka odvolána k další události.
Ohlášení: 16:34, návrat: 16:48
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána od události na ulici U koupaliště k likvidaci nebezpečného hmyzu na ulici Havírna. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo ohrožující obyvatele domu. Provedena likvidace vos pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:48, návrat: 17:03
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění velké větve na komunikaci – Zboněk. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o rozlomený strom zasahující do poloviny silnice I/43 za Zboňkem. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a úklid vozovky od větví a pilin. Během zásahu řízena doprava na komunikaci. Jednotka odvolána k další události.
Ohlášení: 18:31, návrat: 18:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Loukota Roman, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotka odvolána z události ve Zboňku ke spadené větvi v zámeckém parku Letovice. Na místě zjištěna odlomená větev, která spadla na cestu v parku vedle chodce. Větev rozřezána pomocí motorové pily a uklizena mimo cestu. Řízení dopravy v ulici Zámecká pro odstavení hasičské techniky na komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:48, návrat: 19:09
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Loukota Roman, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru trávy do obce Křetín. Po upřesnění místa události se jednotka dostavila na místo zásahu v katastru obce Vranová. Na místě již zasahuje JSDH Křetín jedním C proudem. Jedná se o požár hrabanky na okraji lesa o ploše 9 m. Provedena lokalizace požáru, rozhrabání hrabanky a prolití vodou. Poté likvidace požáru. Jednotky vyčkaly na příjezd vyšetřovatele příčin požárů a místo události mu bylo předáno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:43, návrat: 10:39
Technika: CAS 24 T 815, CS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Toman Petr, Bohatec Pavel a Pavel ml.
Jednotky: JSDH Křetín, JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k padlému stromu na hřiště v areálu MŠ Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o nalomenou větší větev nad hřištěm školky. Provedeno odřezání větve pomocí motorové pily a uklizení mimo hřiště. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:45, návrat: 19:12
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom, který zasahuje do jízdního pruhu silnice I/43. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a uklizení mimo silnici. Vozovka zametena od větví a pilin. Během zásahu řízena doprava v místě události. Návrat na základnu.
Ohlášení: 22:07, návrat: 22:32
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Toman Petr, Měšťan Roman, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Loukota Roman, Škrabal Jiří, Sedlák Josef, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě události průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně, které vlétávají do obložení pod střechou nad okny do bytu. Provedeno sestavení 4 dílů nastavovacího žebříku a ustavení vedle místa vletu. Odlomena jedna deska obložení a místo postříkáno chemickým přípravkem. Poté byla deska obložení vrácena zpět na místo. Místo události předáno asistence a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Ohlášení: 18:05, návrat: 18:34
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu Letovice směr Kladoruby. Na místě průzkumem zjištěna vyvrácená jabloň do poloviny komunikace. Strom rozřezán pomocí motorové pily a uklizen mimo vozovku. Silnice uklizena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:12, návrat: 9:35
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na podezřelý kouř z lesa Letovice směr Kochov. Projeta cesta Novičí, Kochov a Třebětín. Známky požáru nebyly nalezeny. Jednalo se o opar z lesa. Návrat na základnu.
Ohlášení: 7:22, návrat: 8:14
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Loukota Roman, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Musil Vladimír
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka vyslána k požáru průmyslové haly - Letovice. Na místě přelezena brána do areálu firmy pomocí nastavovacího žebříku. Průzkumem zjištěno, že se jedná o technickou závadu na nakladači, která způsobovala zadýmení celé haly. Nakladač odstaven mimo provoz a pracovníci poučeni o zákazu jeho používání. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:13, návrat: 19:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Karel a Jiří, Toman Petr, Sedlák Josef, Loukota Roman, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Musil Vladimír a Michal, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Měšťan Roman, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na resuscitaci pacienta - Kochov. CAS 24 vyjížděla přímo z obce Kochov, kde se nacházela na kondiční jízdě. Na místě průzkumem zjištěn muž v bezvědomí, kterému byla poskytována masáž srdce sousedem. Jednotka převzala KPR a nasadila AED a kyslíkovou terapii. Spolupráce se ZZS. KPR byla bohužel neúspěšná a lékař konstatoval exitus. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:03, návrat: 17:03
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Sedlák Josef, Loukota Roman, Musil Michal, Jakeš Roman, Měšťan Roman, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na likvidaci hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo v keři u chodníku. Proveden postřik chemickým přípravkem a likvidace stržením hnízda do pytle. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:47, návrat: 10:13
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k padlému stromu přes komunikaci před autobus - Skrchov směr Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěno, že strom již někdo z komunikace odstranil a autobus se na místě již nenachází. Provedeno rozřezání padlého kmene stromu ve stráni nad silnicí pro možnost sesuvu na komunikaci. Úklid vozovky od větví a pilin. Během celého zásahu řízen provoz na komunikaci z důvodu zásahu v nepřehledné zatáčce. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:00, návrat: 15:30
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Měšťan Roman, Prudký Miroslav, Bednář Jindřich, 
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána o odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně, které vlétávají do otvoru v panelu pod bytem. Provedeno vystříkání vletového otvoru chemickým přípravkem a likvidace přilétajících sršní. Proveden průzkum ve sklepě jestli tam sršně nemají hnízdo, to se nepotvrdilo. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 17:56, návrat: 18:24
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Prudký Miroslav, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Sedlák Josef, Měšťan Roman 
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána o odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v půdním prostoru chaty. Provedeno vysátí hnízda pomocí motorového vysavače a likvidace zbytku chemickým přípravkem. Po likvidaci návrat na základnu. Během jízdy odvolání k další události.
Ohlášení: 18:37, návrat: 19:16
Technika: DA Iveco, motorový vysavač
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín, Měšťan Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Přejezd jednotky k další události - odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně, které vlétávají pod plechovou střechu rodinného domu. Provedeno vystříkání vletového otvoru chemickým přípravkem a zapěnění pomocí insekticidní pěny. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 19:16, návrat: 19:50
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín, Měšťan Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno včelí hnízdo nad oknem do rodinného domu. Provedeno sestavení 3 dílů nastavovacího žebříku a provedeno vystříkání hnízda chemickým přípravkem. Následně byl vletový otvor zapěněn insekticidní pěnou. Poté návrat na základnu. 
Ohlášení: 18:54, návrat: 19:21
Technika: DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Konůpka Antonín, Měšťan Roman, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána starostou města k pokropení komunikace na ulici Halasova, Letovice. Provedeno kropení silnice pomocí asanační lišty z CAS 32. Po ukončení návrat na základnu.
Ohlášení: 12:40, návrat: 14:17
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo v podbití garáže. Provedeno rozebrání části podbití a likvidace hmyzu pomocí chemického přípravku. Fyzická likvidace hnízda provedena motorovým vysavačem. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 15:44, návrat: 16:23
Technika: DA Iveco, motorový vysavač
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Škrabal Karel, Měšťan Roman, Toman Ondřej
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Slatinka. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo na obvodové zdi ohrožující obyvatele domu. Proveden postřik chemickým přípravkem a fyzická likvidace hnízda. Poté ještě prostříknutí dutiny ve zdivu přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:46, návrat: 12:28
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Škrabal Karel, Měšťan Roman, Toman Ondřej
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně tonoucí osoby z vodního díla Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Ve vodě se nachází osoba v bezvědomí. Provedeno nasazení motorového člunu na vodní hladinu a zajištění osoby ve vodě. Pro podezření na poranění páteře byl postižený za pomoci našeho člena odvlečen vedle člunu ke břehu. Po vytažení z vody byla zahájena resuscitace osoby pomocí AED. Po úspěšné resuscitaci bylo cvičení ukončeno a jednotka se vrátila na základnu.
Ohlášení: 15:27, návrat: 16:07
Technika: TA Nissan, DA Iveco, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Stria Martin, Toman Ondřej, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo na půdě rodinného domu, které ohrožuje majitele. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 07:07, návrat: 07:59
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Toman Ondřej, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěno další vosí hnízdo na půdě rodinného domu, které ohrožuje majitele. Provedeno rozebrání záklopového stropu a likvidace hnízda pomocí motorového vysavače a chemického přípravku. Poté strop opraven a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:07, návrat: 17:40
Technika: DA Iveco, motorový vysavač
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Loukota Roman, Musil Michal, Toman Ondřej, Měšťan Roman, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Vlkov. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo v komíně rodinného domu. Provedeno sražení hnízda komínem a postříkání chemickým přípravkem. Poté provedena fyzická likvidace hnízda. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:46, návrat: 12:42
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Stria Martin, Toman Ondřej, Musil Michal, Dokoupil Martin, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Letovice, Třebětín. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo větších rozměrů v úzkém půdním prostoru. Nasazen motorový vysavač k fyzickému odstranění hnízda a poté chemický postřik na likvidaci zbytků vos. Po zlikvidování návrat na základnu.
Ohlášení: 16:56, návrat: 17:59
Technika: DA Iveco, motorový vysavač
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vosy vylétávající z odkryté střešní krytiny, které ohrožují majitele. Použit jeden díl nastavovacího žebříku a rozkrytí tepelné izolace pod krytinou. Objeveno vosí hnízdo, které jsme odstranili a místo ještě postříkali chemickým přípravkem. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 16:07, návrat: 16:27
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Dokoupil Martin, Sedlák Josef, Měšťan Roman, Stria Martin
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Leinveber Martin, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla povolána k události "kouř z chalupy" do obce Meziříčko u Letovic. Po příjezdu do obce byla jednotka navedena místními obyvateli na místo události. Zde se nacházel objekt, který vykazoval známky silného zakouření. Z celé vrchní části střechy vycházel hustý dým i uvnitř objektu bylo rovněž silně zakouřeno. Informací od oznamovatele, který čekal na místě události bylo zjištěno, že již byl odpojen elektrický proud na hlavním jističi, který se nacházel v elektrické skříni v oplocení pozemku. Dále nám bylo sděleno, že se v objektu nikdo nenachází. Toto se potvrdilo i následným průzkumem. Následně bylo rozhodnuto o vniknutí do zamčeného objektu pomocí páčidla. Zároveň bylo tvořeno dopravní a útočné vedení k zajištění podpory průzkumné skupiny. Po vniknutí do objektu bylo zjištěno jeho značné zasažení požárem doprovázeným silným zakouřením. Průzkumná skupina v dýchací technice ihned zahájila hašení roztříštěným proudem vody. Souběžně bylo rozhodnuto o nasazení dalšího útočného proudu v prostoru podkroví domu. Vzhledem k nemožnosti výstupu do prostoru podkroví vnitřkem objektu, bylo přistoupeno k přistavení dvou dílů nastavovacího žebříku k oknu z vnějšku domu. Při vstupu do námi rozbitého okna však došlo k pádu z výšky jednoho člena naší jednotky, se kterým se utrhla horní část rámu okna. Okamžitě mu byla poskytnuta první pomoc, naložen na nosítka a odnesen do vozidla, kde pod dohledem vyčkal na přivolanou ZZS. Jeho vystřídáním bylo pokračováno v hašení v podkroví. Postupně dojížděly další povolané jednotky, se kterými se pokračovalo v hašení a rozebírání požárem zasažených prostor. Postupně bylo přidáno další dopravní a útočné vedení ze zadní části domu, provedeno nasvětlení pomocí osvětlovacího stožáru a mobilních světel, doplňování vody, odvětrání, rozřezávání motorovou pilou, vyklízení prostor a zajištění pití a stravy pro zasahující hasiče. Po likvidaci požáru se část jednotky vrátila zpět na základnu.
Ohlášení: 15:51, návrat: 19:48
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, TA Nissan, elektrocentrála
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Stria Martin, Jakeš Roman, Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát, PS Blansko
Další fotky 
Jednotka ponechána na místě požáru po likvidaci na dohlídání do 0:00 hod. Na místě prováděny pravidelné kontroly požářiště po půl hodině. V 21:30 nalezeno žhnoucí ohnisko v trámu na půdě – provedeno rozhrabání a uhašení pomocí C proudu se smáčedlem. Po uplynutí doby k dohlídce bylo místo události předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Ohlášení: 19:48, návrat: 00:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby v bezvědomí – Letovice. Bylo nasazeno AED a zahájena resuscitace osoby. I přes veškerou snahu osoba nepřežila. Návrat na základnu.
Ohlášení: 0:01, návrat: 01:19
Technika: DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru domu – Ústup. Po příjezdu na místo bylo dohodnuto s velitelem jednotky, která přijela před námi (JSDH Kunštát) o rozdělení místa zásahu do bojových úseků, kdy naše jednotka společně z JSDH Olešnice dostala za úkol hasební práce v oblasti nejvíce zasažených požárem, a to v zadní části komplexu stavení. Zde se nacházela autodílna, garáž a stodola. Ve všech těchto prostorách bylo velké množství uskladněného materiálu, strojů, zařízení, kanystrů, pneumatik a dal se předpokládat výskyt tlakových lahví. Po vyhodnocení těchto skutečností bylo rozhodnuto o dalším rozdělení jednotek. Naše jednotka vytvořila samostatné dopravní vedení a dva útočné proudy "C" se smáčedlem z CAS 24 T815, kterou doplňovala vodou naše druhá cisterna CAS 32. Vzhledem k silnému zakouření byla zasahujícími hasiči použita dýchací technika. Provedeno osvětlení místa zásahu. Po příjezdu našeho třetího vozu DA Iveco bylo rozhodnuto o zřízení kyvadlové dopravy vody k vytvoření dostatečného množství hasiva. Vzhledem ke špatnému přístupu k vodnímu zdroji bylo po první cisterně změněno zásobování cisternami na dálkovou dopravu dopravním vedením od vodního zdroje, kterou zabezpečila část naší jednotky s DA Iveco a čerpadlem PS 12. Požár byl postupně lokalizován a bylo přistoupeno k částečnému strhávání ohořelých konstrukcí hrozících pádem trhacími háky. Na pokyn velitele zásahu byla část zasahujících členů přesunuta k průzkumu, rozebírání konstrukcí a hašení směrem k obytným částem stavení. Byla povolána další část jednotky, která přijela s vozidlem TA Nissan a doplnila a vystřídala zasahující kolegy. Během zásahu bylo průběžně zabezpečeno občerstvení a odpočinek zasahujících hasičů v místním společenském domě. S ohledem na dostatečné povolání sil a prostředků (II. stupeň poplachu) rozhodl velitel zásahu o postupném vystřídání a odjezdu části naší jednotky na základnu. Na místě zůstalo do odvolání pouze naše vozidlo DA Iveco s obsluhou čerpacího stanoviště. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:52, návrat: 22:54
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, TA Nissan, elektrocentrála, PS 12
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Jakeš Roman, Heger Miroslav, Musil Vladimír, Stria Martin, Loukota Roman, Sedlák Josef, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Olešnice, JSDH Kunštát, PS Kunštát, JSDH Letovice, PS Blansko, JSDH Lysice, PS Boskovice, JSDH Svitávka, JSDH Bystré, JSDH Březová nad Svitavou
Další fotky 
Jednotka vyslána k resuscitaci osoby – Letovice. Na místě se již nachází ZZS a PČR. Od doktorky ZZS zjištěno, že osoba je mrtvá delší dobu. Resuscitace se neprováděla. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:35, návrat: 13:52
Technika: TA Nissan, DA Iveco 
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka byla povolána k události – záchrana osoby v uzamčeném bytě.  Po příjezdu na místo události byla již na místě policie ČR, která nás seznámila se situací, ve které se nacházela osoba uvnitř zamčeného bytu. Osoba komunikovala, nebyla však schopna sama odemknout a otevřít uzamčené vchodové dveře. I přes pokus muže ze sousedství, který měl náhradní klíč a byl zároveň oznamovatelem se nepodařilo vzhledem k zastrčenému klíči z vnitřní části bytu v zámku byt otevřít. Bylo tedy ve spolupráci s příslušníky PS Boskovice přistoupeno k otevření zámku s pomocí speciálního nářadí a nástrojů. Po jeho otevření byla nalezena na podlaze osoba se ztíženou pohyblivostí, které byla poskytnuta první pomoc a ve spolupráci se zdravotníky ZZS byla uložena na lůžko, kde jí byla poskytnuta odborná pomoc. Následoval odjezd jednotky na základnu.
Ohlášení: 22:44, návrat: 23:17
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Musil Michal, Stria Martin, Loukota Roman, Sedlák Josef, Dokoupil Martin, Toman Petr a Ondřej, Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
2011, Martin Dokoupil