Zásahy v roce 2017

Jednotka byla povolána k záchraně koně uvízlého v přívěsném přepravníku. Po příjezdu na místo nahlášené události bylo zjištěno, že kůň je už mimo přepravník, stojí na nohou a nevykazuje známky většího poranění. Po rozhovoru s chovatelem bylo zjištěno, že se během jízdy v přepravníku zvíře uvolnilo a na namrzlé podlaze upadlo. V uzavřeném prostoru se nedokázalo samo postavit. Bezradný chovatel přivolal pomoc hasičů a pokusil se otevřít nastupovací plošinu. Zvíře se nakonec postavilo samo a chovatel jej mohl vyvést mimo přepravník. Jednotka provedla nasvícení místa události a po dohodě s chovatelem i posyp podlahy přepravníku inertním posypem. Na závěr pomohla koně naložit. Následoval odjezd na základnu.
Ohlášení: 17:28, návrat: 18:00
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Stria Martin, Toman Petr a Ondřej, Musil Michal, Dokoupil Martin, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotka povolána k zajištění a nasvícení přistávací plochy pro LZS na náměstí v Letovicích. Po příjezdu na místo provedeno nasvícení místa přistání. Osádka TA se zdravotnickým batohem a AED odešla na průzkum do restaurace Rybárna. Tam se nacházel pacient po prodělaném epileptickém záchvatu. Provedeno prvotní zajištění životních funkcí. Na náměstí se v době události nacházela MUDr. Kratochvílová - byla požádána o zajištění zdravotního stavu do příjezdu ZZS. Po příjezdu ZZS odvolán vrtulník LZS, proveden transport pacienta do sanitního vozu. Poté odjezd zpět na základnu.
Ohlášení: 18:30, návrat: 18:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Stria Martin, Toman Petr, Musil Michal, Dokoupil Martin, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
 
Jednotka byla povolána k požáru komína do obce Zboněk u Letovic. Po příjezdu na místo byla jednotka obeznámena majitelkou domu se situací. Došlo k zahoření sazí v komíně, do kterého byl napojen kotel ústředního vytápění na tuhá paliva. V době příjezdu již komín nevykazoval známky plamenného hoření, bylo tedy rozhodnuto komín vyčistit za pomocí kominického nářadí, zároveň byl prováděn průzkum v části domu přiléhajícího k tělesu komína, kterým bylo vyloučeno další ohrožení objektu. Poté byl objekt předán majitelce a následoval odjezd jednotek.
Ohlášení: 17:31, návrat: 18:27
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Stria Martin, Toman Petr, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav, Měšťan Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Další fotky 
Jednotce byl vyhlášen poplach k záchraně dvou přimrzlých labutí na řece Svitavě v prostoru Masarykova náměstí v Letovicích. Na místě zjištěny labutě sedící na ledové ploše částečně zamrzlé řeky Svitavy. Tyto labutě se při přiblížení členů v suchých oblecích zvedly a odešly na volnou vodní plochu, čímž bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:11, návrat: 18:27
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Karel, Stria Martin, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Musil Michal, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Další fotky 
Jednotka vyslána k transportu pacienta v nepřístupném terénu v zámeckém parku. Po cestě k zásahu operačním důstojníkem upřesněno místo události. Při příjezdu na místo byla jednotka seznámena posádkou ZZS se situací a následoval pěší průzkum. Průzkumem zjištěna zraněná osoba v péči ZZS, následoval transport osoby v nosítkách cca 400 m k vozidlu ZZS. Pacient ve spolupráci se zdravotníky naložen do sanitního vozu. Poté odjezd zpět na základnu.
Ohlášení: 13:10, návrat: 13:44
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění větve přes vozovku – Kladoruby směr Vanovice. Na místě průzkumem zjištěna větev přes komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odstranění mimo vozovku. Během zásahu řízen provoz na komunikaci. Po úklidu vozovky návrat na základnu.
Ohlášení: 5:21, návrat: 5:56
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k nakloněnému stromu nad dráty elektrického vedení – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn strom, který je nakloněný nad elektrické vedení, ale tento stav již trvá několik let a nehrozí bezprostřední ohrožení. Našimi technickými prostředky není možno strom bezpečně pokácet. Informován zástupce města a pověřen zajištěním odstranění stromu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:03, návrat: 10:35
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Toman Petr, Heger Přemysl, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k záchraně srnce – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn srnec zaklíněný mezi kůlnou a srázem. Provedeno vytažení srnce na střechu kůlny a poté snesení na zem a vypuštění do volné přírody ve spolupráci s PS Boskovice. Srnec však jevil známky poranění zadních nohou a nebyl schopen pohybu. Proto povolán místní myslivec, který pro značné poranění rozhodl o utracení zvířete. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 13:12, návrat: 14:10
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Musil Michal, Konůpka Antonín, Stria Martin, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 

Jednotka povolána k požáru trávy do obce Chlum. Na místě události PČR a pracovníci, kterým se pálení klestí rozšířilo. Průzkumem zjištěn požár trávy a klestí o rozměrech 100 x 60 metrů, které se šíří do lesa a do náletových křovin. Nasazeny 2 C proudy se smáčedlem proti směrům šíření. Po dojezdu CAS 32 JSDH Letovice nasazen 1 C proud pro dohašování požářiště z levé strany. Po příjezdu JSDH Velké Opatovice nasazení jejich techniky z vrchní strany proti šíření do lesa. CAS 30 PS Boskovice nasazena na doplňování CAS 24 JSDH Letovice. Na všechny proudy použito smáčedlo pro lepší hasební účinek. Po vyprázdnění CAS 30 byla odeslána k požární nádrži do obce Bezděčí pro doplnění vody pomocí plovoucího čerpadla. Po příjezdu CAS 30 zpět na požářiště napojení se na hadicové vedení JSDH Velké Opatovice a dokončení hasebních prací. Po likvidaci požáru bylo místo události předáno pracovníkům, kterým byl nařízen dohled nad požářištěm do 20:00 hod. Balení materiálu a návrat jednotek na základny.

Ohlášení: 13:35, návrat: 15:46

Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815

Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl

Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, PS Boskovice

Další fotky 
Jednotka povolána k požáru elektroinstalace do firmy v Letovicích. Na místě nás čekala osoba obsluhující zařízení, na kterém hoří a informuje nás o situaci. Průzkumem zjištěn požár elektromotoru nad vypalovací pecí. Osoby vykázány z prostoru haly. Vystrojení 2 členů do dýchací techniky a zásah pomocí PHP CO2. Požár lokalizován a podařilo se vypnout plyn do celé haly a elektřinu do pece. Preventivně nataženo dopravní vedení, rozdělovač a útočné vedení. Provedeno přirozené odvětrání otevřením vrat a světlíku. Po příjezdu PS Boskovice kontrola místa požáru pomocí termokamery. Po vychladnutí elektromotoru návrat jednotky zpět na základnu.
Ohlášení: 17:02, návrat: 18:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel ml., Toman Petr, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman, Konůpka Antonín, Stria Martin, Prudký Miroslav 
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Svitávka, PS Boskovice, PS Kunštát, PS Blansko
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes komunikaci – Letovice směr Křetín. Po projetí silnice až do obce Křetín žádný strom nenalezen, pouze menší kmen byl spatřen za svodidly. Kontaktován oznamovatel a upřesněno, že se jednalo o tento kmen, který někdo mezitím odstranil z vozovky před příjezdem jednotky. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:19, návrat: 9:45
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána na ulici Zámecká, kde voda po přívalovém dešti zaplavovala dílnu místní kovovýrobě. Jednotka po příjezdu na místo události zjistila, že vlivem naplavení nečistot se ucpaly kanály a tím se zaplavovala dílna. Provedeno očistění kanálových mříží a tím se rapidně zlepšilo odtékaní vody, která přestala ohrožovat dílnu. Na místo se dostavila jednotka PS Boskovice, předáno velení, jelikož se v dílně nacházelo jen malé množství vody, které neumožňovalo nasazení čerpadla jednotka tak pomohla s vymetením vody pomocí košťat. PS Boskovice odeslána k dalšímu zásahu. Naše jednotka po uklizení dílny předala místo majiteli a vrátila se na základnu.
Ohlášení: 16:36, návrat: 17:06
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Při návratu od předchozí události nás KOPIS vyslalo na další zásah na ulici Halasova, kde mělo docházet k vylití potoka a ohrožení zatopením obydlí. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno vylévání řeky z koryta, která zatím neohrožovala obytné domy, ale strhla břeh s krajnicí a vozovkou. Jednotka ihned uzavřena silnici z obou směrů a přes KOPIS podána žádost o součinnost s PČR a městskou policií na zajištění uzavírky a řízení dopravy. Na místo se dostavil starosta obce, který byl seznámen se situací na místě zásahu. Po příjezdu PS Boskovice od předchozí události předáno velení. Po domluvě se starostou obce a policí vyžádána spolupráce se Správou a údržbou komunikací. Vzhledem k situaci, že nehrozilo další nebezpečí jsme na místě již nebyli potřeba a místo bylo předáno starostovi obce. Poté jsme se vrátili na základnu.
Ohlášení: 17:06, návrat: 17:53
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Po ukončení regulace dopravy jsme byli odveleni do místní části Zábludov, kde z polí bylo naplaveno přes cestu velké množství bahna. Ve spolupráci s PS Kunštát bylo bahno odstraněno ženijní technikou a vozovka opláchnuta vysokotlakem. Po dohodě s velitelem PS Kunštát byla jednotka odeslána na základnu. Ještě při jízdě na základnu byla opět požadována jednotka na oplach vozovky na stejném místě směrem na Nýrov. Tentokrát vyjela CAS 32, kde přední hasební lištou byla vozovka očištěna v celé délce. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 17:53, návrat: 20:11
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Výjezd jednotky na kontrolu stavidel na řece Svitavě. Jednotka s DA 10 provedla monitoring místních stavidel na řece Svitavě s následným odstraněním naplavenin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:49, návrat: 19:13
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří, Stria Martin, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k úklidu vozovky ulic Na Podlesí a Halasova. Na místě bylo prováděno mechanické dočištění nánosů bláta a kamení, vyproštěn dřevěný špalek z koryta potoka a omytí vozovky pomocí sanační lišty vozidla CAS 32 T 815. Dále bylo prováděno odvodnění komunikace vykopáním struh do řeky Křetínky. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 9:37, návrat: 10:49
Technika: CAS 32 T 815, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Jeřábek Lukáš, Bohatec Pavel, Dokoupil Martin, Bednář Jindřich, Musil Vladimír a Michal
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru zemědělského nakladače na rozcestí obce Kochov a Novičí. Řidič se pokoušel hasit vznikající požár přenosným hasícím přístrojem. Na místě průzkumem zjištěn požár nakladače v plném rozsahu. Vytvořeno útočné vedení v dýchací technice s těžkou pěnou. Započato hašení nakladače a ochrana okolního prostoru. Provedena lokalizace požáru a následné dohašení a zchlazení vozidla. Po likvidaci požáru jsme se vrátili zpět na základnu.
Ohlášení: 9:24, návrat: 10:38
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Toman Ondřej, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Musil Vladimír a Michal, Škrabal Jiří, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Stria Martin 
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes silnici I/43 - Letovice směr Skrchov. Během jízdy k místu události oznámeno, že SÚS JmK již strom odstranila. Provedena kontrola odstranění stromu a úklidu komunikace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:44, návrat: 14:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel, Stria Martin, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k čerpání vody z domu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o závadu na vodovodní instalaci, která způsobila vytopení podlah domu. Provedeno odsátí vody pomocí průmyslového vysavače. Po dokončení prací návrat na základnu.
Ohlášení: 13:11, návrat: 13:56
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla povolána k čerpání vody ze sklepa restaurace Koupaliště v Letovicích. Po příjezdu na místo zásahu byl průzkumem zjištěn rozsah zatopení a poté zvolen způsob zásahu. Byly nasazeny 2 elektrická čerpadla napojené na elektrocentrálu z důvodu výpadku elektrického proudu. Postupně byla voda odčerpávána ze zaplavených míst sklepa. Pomocí košťat a lopat bylo provedeno douklízení zasažených prostor. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 17:04, návrat: 18:03
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, čerpadla, elektrocentrála
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Toman Petr, Jeřábek Lukáš, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Musil Vladimír, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Novičí. Průzkumem zjištěna osoba v bezvědomí v péči ZZS. Prováděna resuscitace ve spolupráci se ZZS. Řízení dopravy na komunikaci z důvodu ustavení techniky. Resuscitace neúspěšná a lékařem konstatován exitus osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:37, návrat: 16:45
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyjela na likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěny divoké vosy v areálu mateřské školy. Provedena likvidace vos pomocí chemického přípravku. Ošetřené místo ohrazeno vytyčovací páskou pro zamezení styku dětí s chemikálií. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 13:46, návrat: 14:16
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu do MŠ Křetín. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo u budovy školky ve výšce 4 metrů. Sestavení 2 dílů nastavovacího žebříku a likvidace sršní pomocí chemického postřiku. Následně provedena fyzická likvidace hnízda. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 9:35, návrat: 10:23
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škranc Robert, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána v II. stupni požárního poplachu k požáru střechy pohostinství v Cetkovicích. Provedeno vystřídání již zasahujících jednotek. Na místě jednotka prováděla rozebírání střešní konstrukce. Po rozřezání konstrukce započato s dohašováním pomocí C proudu se smáčedlem. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 4:48, návrat: 7:32
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Toman Petr, Prudký Miroslav, Musil Michal, Stria Martin, Dokoupil Martin, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Bohatec Pavel ml., Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Cetkovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Jevíčko, PS Boskovice, PS Blansko, JSDH Letovice, JSDH Benešov
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo pod parapetem bytového domu. Provedena likvidace chemickým přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:44, návrat: 14:06
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k technické pomoci – odstranění stromu. Po příjezdu na místo události ležela masivní ulomená větev třešně přes celou místní komunikaci na ulici "Na vyhlídce". Bylo přistoupeno k postupnému rozřezávání a odklízení stromu z komunikace. Dále byla vozovka zametena a uklizena od zbytků po řezání. Následoval odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:33, návrat: 16:10
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Stria Martin, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k transportu pacienta po pádu z výšky – Letovice. Na místě již zasahuje ZZS, která má raněného ve své péči. Průzkumem zjištěno, že došlo k pádu muže z lešení a mnohočetnému poranění. Spolupráce při ošetřování pacienta. Vrtulník PČR přistál na blízkém parkovišti. Pacient po stabilizaci naložen do vakuových nosítek a transportní desky z vrtulníku. Poté transport osoby do vrtulníku. Po odletu předání místa zásahu a návrat na základnu.
Ohlášení: 8:17, návrat: 9:02
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel, Sedlák Josef, Toman Petr, Škranc Robert, Bednář Jindřich
Záloha: Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě zjištěn muž ležící na zemi v bezvědomí, na kterém svědkové události provádí resuscitaci. Nasazeno AED, kyslíková terapie a pulzní oxymetrie a převzata resuscitace. Do příjezdu ZZS podán jeden výboj z AED. Po příjezdu ZZS střídání v nepřímé srdeční masáži. Resuscitace ukončena lékařem jako neúspěšná. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 10:33, návrat: 11:46
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Bohatec Pavel a Pavel ml., Bednář Jindřich, Škrabal Karel, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na záchranu pohřešované osoby z převrácené plachetnice na vodním díle Letovice. Během jízdy k zásahu se 2 členové vystrojili do suchých obleků pro záchranu z vody. Příjezd jednotky na parkoviště u pláže vodního díla. Průzkumem zjištěna převrácená plachetnice cca 400 m od pláže, která je unášena silným proudem po bouřce. Nasazení motorového člunu na vodu a odjezd k plachetnici. Tam zjištěna osoba ve vodě, která byla zachráněna vytažením do člunu. Osoba bez zjevného zranění dovezena k pláži na kontrolu zdravotního stavu ZZS. Návrat člunu k plachetnici, která byla otočena zpět a byla z ní vybrána voda. Poté byla odtažena do místního Yacht clubu. Následně balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 17:45, návrat: 18:54
Technika: TA Nissan + motorový člun, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Škranc Robert, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Stria Martin, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Prudký Miroslav, Dokoupil Martin, Loukota Roman, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na padlý strom na cyklostezce Letovice směr Letovice zastávka. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom menšího vzrůstu přes cyklostezku. Provedeno rozřezání pomocí MPŘ, poté úklid cesty od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:03, návrat: 16:27
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na otevření bytu v Letovicích, ve kterém se nachází malé dítě. Na místě průzkumem zjištěn zabouchnutý byt, ve kterém pláče malé dítě. Dveře jsou vybaveny zámkem s bezpečnostním štítkem. Provedeno otevření bytu pomocí planžety. Byt otevřen bez poškození a dítě předáno matce. Na místo se dostavila PS Boskovice – předáno velení u zásahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:40, návrat: 19:05
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár balíku slámy a strniště – Letovice u letiště. Na místě průzkumem zjištěn požár balíku slámy a strniště o rozloze cca 10 x 10 metrů. Nasazen 1 C proud se smáčedlem a provedena lokalizace požáru. Průběžné rozhrabávání slámy kopáčem a dohašování požáru. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 16:46, návrat: 17:22
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Toman Petr, Stria Martin, Sedlák Josef, Bednář Jindřich, Nečesaný Matěj, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě zjištěna žena v bezvědomí. Nasazeno AED, kyslíková terapie a pulzní oxymetrie. Do příjezdu ZZS prováděna nepřímá srdeční masáž. Po příjezdu ZZS střídání v nepřímé srdeční masáži. Resuscitace ukončena lékařem jako neúspěšná. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 20:21, návrat: 21:11
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Loukota Roman, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes vozovku na silnici mezi obcemi Zábludov a Nýrov. Na místě zjištěn padlý strom – smrk přes celou vozovku. Pomocí motorové pily a ženijního nářadí jednotka strom odstranila, zbytky po řezání a drobné větve zametla. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:00, návrat: 4:36
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Nečesaný Matěj, Musil Michal, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes vozovku na silnici směr Chlum za Letovicemi. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom přes vozovku. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.    
Ohlášení: 4:18, návrat: 4:42
Technika: DA Iveco, motorová pila
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Bohatec Pavel ml., Škranc Robert, Nečesaný Matěj, Musil Michal, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Při otáčení v obci Nýrov při návratu na základnu z předchozí události byl jednotkou odstraněn další padlý strom přes vozovku. Provedeno rozřezání stromu pomocí motorové pily a úklid vozovky. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:36, návrat: 4:56
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Při návratu jednotky na základnu byl na Masarykově náměstí v Letovicích zjištěn bouří rozlámaný rozložitý strom – vrba. Tento se nacházel v bezprostřední blízkosti letního posezení místní kavárny a laviček městského parčíku. Průzkumem zjištěno, že se pod stromem nenacházejí žádné osoby, bylo provedeno částečné rozřezání a odstranění překážejících větví a ohraničen páskou nebezpečný prostor. Následoval odjezd na základnu.
Ohlášení: 4:56, návrat: 5:14
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na padlý strom přes dráty elektrického vedení – Letovice směr Kladoruby. Na místě průzkumem zjištěn mohutný strom padlý přes komunikaci. Dráty elektrického vedení při pádu minul. Prováděno rozřezání kmene a větví pomocí dvou motorových pil. Osvětlení místa zásahu a řízení dopravy v místě zásahu. Rozřezané části kmene a větve odstraněny mimo komunikaci. Proveden úklid silnice od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 23:55, návrat: 00:44
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily, elektrocentrála
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Stria Martin, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu na vozovce – Letovice směr Zábludov. Na místě již zasahuje PS Kunštát. Proveden úklid komunikace od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 02:54, návrat: 03:19
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Škrabal Jiří a Karel, Stria Martin, Heger Přemysl
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na likvidaci hmyzu – Letovice, Klevetov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně, které vlétávají do obytného prostoru prasklinou ve zdi. Provedeno zapěnění praskliny pomoci insekticidní pěny a likvidace zbývajících sršní pomocí chemického postřiku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:39, návrat: 13:17
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml., Dokoupil Martin, Musil Michal, Sedlák Josef
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Kladoruby. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně ve štítu chaty. Provedeno sestavení 2 dílů nastavovacího žebříku a člen ve včelařské kukle provedl vyplnění dutiny v obložení chaty pomocí insekticidní pěny. Po likvidaci hmyzu návrat na základnu.
Ohlášení: 19:03, návrat: 19:43
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Musil Michal, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Prostřední Poříčí. Jednotka na místě společně s PČR. Průzkumem zjištěna osoba v bezvědomí. Nasazeno AED od PČR a prováděna nepřímá srdeční masáž. Po příjezdu ZZS střídání v resuscitaci. Resuscitace ukončena lékařkou ZZS jako neúspěšná. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:36, návrat: 16:29
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Bohatec Pavel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Škrabal Jiří, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru do obce Bačov. Během jízdy k zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu.
Ohlášení: 10:23, návrat: 10:41
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel a Pavel ml., Škranc Robert
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Boskovice, PS Kunštát
 
Výjezd jednotky na vyvrácený strom, který hrozí pádem na cyklostezku – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn napůl uschlý strom, který je nakloněný na cyklostezkou. Provedeno zajištění místa události proti pohybu osob. Přistoupeno ke skácení stromu pomocí motorové pily. Po skácení provedeno odklizení stromu mimo komunikaci a řeku. Dále uklizení cyklostezky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:46, návrat: 19:21
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Bohatec Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy od zásahu oznámena další událost – likvidace hmyzu – Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v rukojeti plastového kontejneru na papír vedle dětského hřiště. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:21, návrat: 19:56
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Bohatec Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes komunikaci Dolní Smržov směr Skrchov. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom přes celou šíři vozovky. Provedeno osvětlení místa zásahu a rozřezání stromu pomocí motorové pily. Strom uklizen mimo komunikaci a silnice zametena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:49, návrat: 21:17
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Prudký Miroslav, Toman Petr a Ondřej, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesního porostu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn požár vzrostlé túje a trávy o rozloze 5 x 5 m. Nataženo útočné vedení C a započato s hasebními pracemi. Provedena lokalizace a likvidace požáru. Poté odjezd zpět na základnu.
Ohlášení: 19:34, návrat: 20:23
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Toman Petr, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Mitáš Rostislav, Škrabal Karel, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k čerpání vody – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno zatopení kotelny a skladu v suterénu mateřské školy. Nasazeno kalové čerpadlo a prováděno odčerpání. Povolán pracovním města pro posouzení ucpané kanalizace. Voda stále přitéká vlivem vyrovnávání spodní vody. Po domluvě s ředitelkou návrat na základnu.
Ohlášení: 10:02, návrat: 11:21
Technika: DA Iveco, kalové čerpadlo
Účast: Leinveber Martin a Tomáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu, který hrozí pádem na garáž - Letovice. Průzkumem zjištěno, že vlivem silného větru už došlo k rozlomení stromu a následnému pádu na garáž. Garáž ani plot není poškozen. Pomocí motorové pily jsme postupně odřezávali korunu stromu. Po odstranění stromu jsme místo události předali majiteli a jednotka se vrací na základnu.
Ohlášení: 20:17, návrat: 20:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Jakeš Roman a Roman ml., Škrabal Jiří a Karel, Stria Martin, Toman Petr, Bohatec Pavel ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy od předchozího zásahu byla jednotka povolána k další události - odstranění větve visící nad vozovkou - Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o rozlomenou korunu mohutného topolu, která z části spadla pod strom a část visí nad vozovkou ve výšce cca 10 metrů. Povolána výšková technika z PS Boskovice - mimo provoz. AZ 30 z PS Blansko by vzhledem k terénu nešlo v místě události ustavit. Místní komunikace byla v místě události uzavřena pomocí vytyčovací pásky. O události byl informován starosta obce a bylo s ním domluveno, že větev ráno odstraní TS Letovice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:48, návrat: 21:16
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy od předchozího zásahu byla jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěn zlomený smrk, který spadl na cestu a blokuje výjezd z rodinného domu. Provedeno rozřezání stromu pomocí motorové pily a uklizení mimo cestu. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 21:16, návrat: 21:44
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromů přes komunikaci – Letovice směr Novičí. Během cesty zjištěno 7 stromů přes komunikaci. Na místě prováděno postupné rozřezávání stromů. Po rozřezání stromů vozovka uklizena od větví a pilin. Přejezd k další události do obce Skrchov.
Ohlášení: 9:07, návrat: 9:34
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k dalšímu zásahu – popadané stromy přes komunikaci – Skrchov směr Dolní Smržov Na místě průzkumem zjištěny popadané stromy přes komunikaci. Provedeno odstranění pomocí motorových pil. Během zásahu docházelo vlivem silného větru k dalším pádům stromů. Technika odstavena do bezpečné vzdálenosti. Po uklidnění větru odstranění stromů a úklid vozovky. Jednotka povolána k další události – Dolní Smržov.
Ohlášení: 9:34, návrat: 10:00
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu ležícího na drátech elektrického vedení – Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o větší větev na izolovaném elektrickém vedení. Jelikož se nachází ve výšce byla povolána výšková technika. CAS 24 převelena k další události – Letovice. Po příjezdu výškové techniky asistence při likvidaci stromu. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 10:00, návrat: 11:11
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice, PS Blansko
Další fotky 
Jednotka povolána k utržené střeše na zámecké jízdárně - Letovice. Na místě zjištěn na příjezdové cestě rozlomený strom - likvidace pomocí motorové pily.
Ohlášení: 10:25, návrat: 10:40
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Poté společně s PS Boskovice jsme se přesunuli k utržené střeše. Zjištěna utržená plechová střecha, která hrozí pádem do areálu jízdárny. Vlivem silných poryvů větru bylo s majitelem domluveno, že se zabezpečí neoprávněný vstup do objektu jízdárny a zámku. Situaci si majitel vyřeší další den pomocí firmy. Na místo se dostavil ÚŘD - seznámení se situací a konzultován postup řešení události. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 10:40, návrat: 11:24
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na padlý strom - Letovice směr Kunštát. Na místě zjištěn padlý strom a křoviny do půli vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:06, návrat: 14:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Toman Petr, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes vozovku - Třebětín směr Chlum. Na místě zjištěn padlý strom zasahující do vozovky. Provedena likvidace pomocí motorové pily. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:53, návrat: 15:15
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorové pily
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Toman Petr, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na ulomenou větev na elektrickém vedení hrozící pádem do vozovky - Letovice. Na místě zjištěna větev visící na jednom drátu elektrického vedení. Provedeno stržení větve pomocí nevodivé tyče. Poté CAS 24 přejezd do Novičí.
Ohlášení: 19:07, návrat: 19:34
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Bohatec Pavel, Škrabal Karel, Toman Petr, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na trasu - Letovice - Novičí k odstranění stromu z komunikace. Na místě zjištěn vyvrácený strom do půlky silnice. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 19:34, návrat: 19:43
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu ležícího na chatě – Meziříčko. Na místě průzkumem zjištěn smrk, který leží na střeše chaty. Provedeno odřezání stromu pomocí motorové pily. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:03, návrat: 15:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Bohatec Pavel a Pavel ml., Škrabal Jiří, Toman Petr, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Roman ml, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyslána k likvidaci hmyzu – Lhota u Letovic. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo na půdě rodinného domu nad dětským pokojem. Vystrojení členů do ochranných pomůcek a provedeno stržení hnízda do igelitového pytle a následná likvidace hnízda. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:53, návrat: 11:36
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o popraskané betonové sošky na střeše domu, které hrozí pádem na sousední střechu.  Vystrojení do lezeckého postroje a za pomocí jištění lanem provedeno odstranění uvolněných částí ze střechy. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 9:41, návrat: 10:25
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru odpadu – Letovice. Během jízdy k zásahu kontaktována oznamovatelka pro dopřesnění místa události. Vozidla odstavena u železniční tratě a prováděn pěší průzkum za tratí. Nalezeno nehlídané ohniště na kraji lesa po pálení klestí přibližně 400 m od zásahové techniky. Lokalizace a likvidace požáru provedena pomocí zádových hasících vaků, kbelíků s vodou a ženijního nářadí. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 15:07, návrat: 15:53
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bohatec Pavel, Škrabal Jiří, Sedlák Josef, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Stria Martin, Jakeš Roman
Záloha: Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED - Letovice. Při výjezdu za kruhovým objezdem předjeta ZZS a navedena za námi na místo zásahu. Při příjezdu na místě PČR Letovice. Vybavení se zdravotnickými prostředky - záchranářský batoh, AED a kyslíkový přístroj. Pacient resuscitován příbuznou na posteli. Přemístění pacienta na zem a zahájena resuscitace naším členem. ZZS si připojila na pacienta své AED a lékařka ZZS konstatovala exitus. Po domluvě se ZZS odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:53, návrat: 17:20
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Loukota Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k nahnutému stromu nad silnicí - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom, který korunou zasahuje do komunikace. Provedeno uzavření komunikace a rozřezání stromu. Úklid vozovky od větví a pilin. Provoz obnoven a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 14:03, návrat: 14:24
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Kejík Václav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby propadlé střechou v bezvědomí – Slatinka. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu v bezvědomí, která propadla střechou stodoly. Vybavení se zdravotnickým materiálem a provedeno prvotní zjištění životních funkcí, nasazení AED pro monitoring a ošetření poranění. Nasazen krční límec a po dojezdu CAS 24 osoba uložena do vakuových nosítek. Osvětlení místa zásahu a nachystání nastavovacích žebříků pro transport osoby z půdy. Osoba naložena do transportní vany a za pomocí lanové techniky a jištění pomalu spouštěna po žebřících na zem. Poté osoba předána do péče ZZS. Jednalo se o prověřovací cvičení jednotky.
Ohlášení: 18:16, návrat: 19:00
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Toman Petr, Jeřábek Lukáš, Škranc Robert, Bohatec Pavel ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lednice v budově a k záchraně pohřešované osoby v místě požáru – Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o taktické cvičení jednotky. Průzkumem zjištěn požár uvnitř budovy a je pohřešován jeden zaměstnanec. Vypnutí elektrické energie v objektu, plyn nezaveden. Vystrojení 4 členů do dýchací techniky a vytvoření dopravního vedení 1 B, rozdělovač a útočný proud 2 C. Osvětlení místa zásahu a zřízeno doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Proveden zabezpečený vstup do hořící místnosti a prováděno hašení současně s vyhledáváním osoby. Průzkumem nalezena propanbutanová láhev, která nebyla zasažena požárem, pro ni vyslána záložní skupina v DT. Provedena lokalizace a likvidace malého ohniska požáru. Nalezena osoba v bezvědomí za místem požáru. Nasazena vyváděcí kukla a osoba vynesena průzkumnou skupinou a fiktivně předána ZZS. Provedeno balení materiálu a vyhodnocení cvičení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:45, návrat: 19:23
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Toman Petr, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Musil Michal, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Bednář Jindřich, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár stromu v zámeckém parku – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn hořící vydutý kmen stromu. Provedeno odřezání výdutě pomocí motorové pily a dohašení kmene zádovým vakem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:16, návrat: 17:15
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Sedlák Josef, Toman Petr a Ondřej, Kejík Václav, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k otevření uzavřeného bytu, ve kterém se má nacházet zraněná osoba – Letovice. Na místě PČR a MP Letovice. Po příjezdu průzkumem zjištěn uzamčený byt. Při pokusu o otevření pomocí speciálního nářadí a za silného bouchání na dveře nájemník bytu sám otevřel. Osoba nezraněna, měla pouze nahlas puštěnou televizi. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:45, návrat: 11:00
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Heger Přemysl, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Bednář Jindřich, Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Výjezd jednotky ve II. stupni požárního poplachu na požár hospodářských stavení - Šebetov. Na místě již zasahují jednotky PO z I. stupně. Vytvoření dopravního vedení, rozdělovač a útočný proud v dýchací technice na hašení a zabránění šíření požáru ze zadní strany budov. CAS 24 provedla doplnění CAS 20 PS Boskovice vodou. Vytvořeno dopravní vedení od CAS 32 na doplňování CAS 20 PS Boskovice. Rozebírání konstrukcí stodoly pomocí záchranářské motorové pily. Vyklízení sena a materiálu z půdy stodoly. Vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery PS Boskovice. CAS 24 prováděla kyvadlovou dopravu vody. Po likvidaci požáru úklid technických prostředků a balení hadic. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:17, návrat: 17:43
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel a Pavel ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Martin, Musil Michal, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Toman Ondřej, Konůpka Antonín, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef, Nečesaný Matěj
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Boskovice, JSDH Benešov, JSDH Letovice, JSDH Svitávka, JSDH Žďárná, JSDH Okrouhlá, PS Blansko, JSDH Jabloňany
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil