Zásahy v roce 2018

Výjezd jednotky na padlý strom přes vozovku – Letovice směr Lhota. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený strom nad vozovkou, který je opřen o svodidla. Provedeno zastavení dopravy v místě události a odříznutí stromu pomocí MPŘ. Dále rozřezání kmene na menší části a uklizení z vozovky. Vozovka zametena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 6:28, návrat: 7:03
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Kejík Václav, Škrabal Karel, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru výškové budovy – Letovice. Po příjezdu nataženo dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud C v dýchací technice v pohotovosti před budovu pro případný zásah. Průzkumem zjištěno, že se jedná o spálené potraviny na sporáku, které zakouřily celý bytový dům. Před naším příjezdem se obyvatelům domu podařilo vzbudit nájemníka, u kterého hořely potraviny. Jednotka provedla kontrolu bytu, ve kterém hořelo a přirozeně odvětrala celý dům. Po odvětrání návrat na základnu.
Ohlášení: 15:01, návrat: 15:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Sedlák Josef, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Škranc Robert, Stria Martin, Konůpka Antonín, Toman Petr, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Svitávka, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána na záchranu osoby pomocí AED - Letovice. Po příjezdu na místo zásahu zjištěny nejnutnější informace od oznamovatele. Jednotka vybavena zdravotnickým materiálem zahájila prvotní vyšetření. Zjištěno, že paní dýchá. Nasazen pulzní oxymetr a připravena kyslíková terapie. Jednotka monitorovala zdravotní stav do příjezdu ZZS. Po domluvě s lékařem zůstala jednotka na místě a pomohla s transportem osoby do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:30, návrat: 15:11
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána na záchranu osoby pomocí AED – Letovice. Průzkumem na místě zjištěno, že osoba je zhroucená na WC v bezvědomí a nedýchá. Z důvodu stísněného prostoru jsme postiženého vyprostili z WC na chodbu a ihned zahájili resuscitaci. Nasazeno AED a kyslíková terapie. Po příjezdu ZZS jednotka stále asistovala u resuscitace. Během oživovacích pokusů byl u pacienta obnoven krevní oběh a jednotka pomohla pacienta transportovat do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 11:30, návrat: 12:19
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Karel, Konůpka Antonín, Heger Přemysl, Loukota Roman, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k akutnímu otevření uzavřeného bytu, ve kterém se nachází osoba v přímém ohrožení života – Letovice. Na místě PČR, byt otevřen a zjištění poranění osoby. Na místo se dostavila ZZS a ta si převzala osobu do své péče. Předání velení VD PS Boskovice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:02, návrat: 16:24
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Bohatec Pavel ml., Jakeš Roman a Roman ml., Toman Petr, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby propadené v ledu na VD Letovice. Během jízdy se člen jednotky vystrojil do suchého obleku pro práci ve vodě. Na místě průzkumem zjištěno, že se jde o taktické cvičení jednotky. Jedná se o osobu, která propadla ledem 20 metrů od břehu a nemůže se dostat zpět na břeh. Zajištění zachránce lanem ze břehu a provedena záchrana osobním zásahem v probořeném ledu. Osoba zajištěna a vytažena se zachráncem na břeh. Tam ji byl poskytnut tepelný komfort. Poté jednotka pokračovala v nacvičování záchrany. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:40, návrat: 19:21
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815, DA Iveco, motorový člun
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Toman Petr, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru u pily – Zboněk. Na místě události již zasahuje PS Boskovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár odpadu u cesty. PS Boskovice zasahuje vysokotlakým proudem. Lokalizace a likvidace požáru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:44, návrat: 11:03
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Loukota Roman, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Toman Petr, Kejík Václav, Škranc Robert, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě před příjezdem zasahuje PČR společně s naším členem, který se dostavil na místo události přímo z domova. Průzkumem zjištěno, že PČR má na osobě nasazeno AED a probíhá KPR naším členem. Osoba po pádu má krvácející obličej a je v bezvědomí, AED nedoporučuje výboj. Nasazen ambuvak pro vdechy a pokračuje se v KPR. Po příjezdu ZZS si přebírají pacienta a střídání v KPR. Po stanovení smrti pacienta lékařkou ZZS se jednotka vrací na základnu.
Ohlášení: 9:12, návrat: 9:41
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škranc Robert, Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Martin, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru fotbalových kabin, kde jsou pohřešovány 2 osoby – Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a útočný proud C v dýchací technice. Provedeno vypnutí elektrického proudu do objektu a proveden zabezpečený vstup do zakouřeného objektu. Postupné prohledávání zakouřených místností. Ve třetí místnosti nalezena osoba při vědomí, nasazena vyváděcí maska a osoba vyvedena z objektu. Předána členům k dalšímu ošetření. Další osobu nalezla skupina z PS Boskovice. Prohledány další místnosti a provedena lokalizace a likvidace požáru. Další osoby nenalezeny. Nasazena přetlaková ventilace k odvětrání objektu. Vyhodnocení cvičení a návrat jednotek na základny.
Ohlášení: 17:13, návrat: 18:01
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně zraněné osoby z uzavřeného prostoru – Meziříčko. Na místě události po zabouchání na dveře domu majitelka sama otevřela. Zdravotní stav pacientky se již zlepšil a jednotka provedla zajištění zdravotního stavu. Po příjezdu ZZS si osobu převzali do své péče. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 12:48, návrat: 13:12
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman ml., Kejík Václav,
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
 
Výjezd jednotky na pomoc při pátrání po pohřešovaném dítěti – Zboněk. Před naším příjezdem na místě PČR Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se ztratilo tříleté dítě před cca 40 minutami. Provedeno nasvícení terénu v místě možného výskytu dítěte. Ve spolupráci s PČR jsme vytvořili rojnici a systematicky prohledávali okolí domu. Na pomoc byl vyslán vrtulník PČR s termovizním viděním a kynolog se psem. Po 2,5 hodinách prohledávání náročného terénu bylo dítě nalezeno v blízkosti cyklostezky na Svitávku. Pátrání bylo ukončeno a jednotka se vrátila zpět na základnu.
Ohlášení: 00:17, návrat: 03:18
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Heger Přemysl, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín, Toman Petr, Prudký Miroslav, Loukota Roman, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
 
Výjezd jednotky na nakloněný strom nad silnicí I/43 – Stvolová. Na místě průzkumem nezjištěn strom, který by ohrožoval silniční dopravu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 07:12, návrat: 07:49
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Škranc Robert, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin, Bednář Jindřich
 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu na komunikaci – Letovice. Na místě průzkumem zjištěna rozlomená třešeň ležící v jednom jízdním pruhu. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a uklizení mimo komunikaci. Zametení silnice od větví a pilin, poté návrat na základnu.
Ohlášení: 07:10, návrat: 07:45
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Prudký Miroslav, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy na výcvik byla jednotka povolána k záchraně psa z přehrady – Letovice. Před příjezdem na místo události bylo oznámeno operačním střediskem, že se pes již dostal bezpečně na břeh. Provedli jsme ověření a poté se vrátili zpět na základnu.
Ohlášení: 18:20, návrat: 18:40
Technika: TA Nissan, motorový člun
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána starostou města k odstranění naplavenin v řece – Letovice. Provedeno vytažení dřevěných kmenů z řeky Svitavy, které bránily volnému průtoku. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:45, návrat: 19:15
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v pařezu u vchodu do rodinného domu. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:51, návrat: 19:23
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Karel, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes komunikaci – Třebětín. Průzkumem zjištěno, že se jedná o menší strom visící přes půl vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Dále byl skácen suchý strom, který hrozil pádem. Úklid vozovky od větví a pilin. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 16:47, návrat: 17:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Heger Přemysl, Mitáš Rostislav, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k rozštípnutému stromu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o rozštíplý strom v zámeckém parku, který hrozí pádem. Jelikož se jedná o dlouhodobý stav a naší technikou není možné jej pokácet byl informován starosta obce. Ohrožený prostor vytyčen páskou proti vstupu. Na místo události se dostavil starosta města. Ten byl informován o vzniklé situaci a místo události mu bylo předáno k řešení. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 15:30, návrat: 16:13
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr a Ondřej, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby pomocí AED - Letovice, Třebětín. Na místě se již nachází 3 členové, kteří byli poblíž místu události a provádí resuscitaci. Nasazeno AED a kyslíková terapie a pokračování v resuscitaci. Výboj nedoporučen, po příjezdu ZZS si osobu přepojili na své AED. Střídání v KPR se ZZS. Lékařem ZZS konstatována smrt osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:47, návrat: 17:41
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
 
Výjezd jednotky na požár pole a balíkovače - Pamětice. Na místě se již nachází PS Boskovice. Jednotka nasazena na ochranu proti šíření požáru. Vytvořeny 2 útočné proudy C a započato s hašením po obvodu požářiště. Po příjezdu CAS 32 ta určena k hašení pomocí lafetové proudnice. Po vyprázdnění cisteren byla voda doplněna na čerpacím stanovišti v Paměticích. Poté přejezd zpět na požářiště, kde jednotka pokračovala v hasebních pracích. Po likvidaci požáru návrat zpět na základnu.
Ohlášení: 11:42, návrat: 14:14
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Kejík Václav, Škranc Robert, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Pamětice, PS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Vanovice, PS Blansko
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo v podbití stánku u koupaliště. Provedeno rozebrání části podbití a hnízdo bylo zlikvidováno pomocí chemického přípravku. Oprava podbití a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:09, návrat: 18:46
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml., Kejík Václav, Halata Zbyněk, Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár lesa - Lhota směr Nýrov. Na místě nás čekal oznamovatel. Průzkumem zjištěn požár hrabanky a stromů o rozměrech 20 x 20 metrů v prudkém srázu cca 200 metrů od cisterny. Nataženo dopravní vedení 8 B, rozdělovač a útočný proud 3 C. Pro větší účinnost hašení přidáno do vody smáčedlo. Prováděno hašení hrabanky a kořenů stromů. Ženijním nářadím prováděno rozhrabávání požářiště a prolévání vodou. Po likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 13:13, návrat: 14:24
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří, Dokoupil Martin, Škranc Robert, Kejík Václav, Jakeš Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa Nýrov směr Sebranice. Před naším příjezdem na místě PS Kunštát zasahující pomocí vysokotlakého proudu. Jelikož mají požár menšího rozsahu lokalizován, byla naše jednotka nechána v záloze na kraji lesa. Poté jednotka vrácena zpět na základnu.
Ohlášení: 7:38, návrat: 8:08
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Jeřábek Lukáš
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby po pádu z lešení - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu na lešení ve výšce 2,5 m, která je po pádu zraněná a není schopná pohybu. Osoba společně se ZZS otočena za záda, zafixována do transportní vany a snesena z lešení do sanitního vozu ZZS. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:56, návrat: 19:19
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Karel, Jakeš Roman, Kejík Václav, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo v podbití střechy chaty. Provedeno rozebrání podbití a likvidace pomocí chemického přípravku. Následná fyzická likvidace hnízda. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:35, návrat: 16:18
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Dokoupil Martin, Toman Ondřej
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Třebětín. Na místě průzkumem zjištěn rozštíplý strom, který zasahuje do komunikace Třebětín směr Kochov. Provedeno rozřezání pomocí MPŘ a uklizení mimo vozovku. Úklid silnice od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:13, návrat: 16:40
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Toman Ondřej, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění nebezpečného hmyzu na ulici Brahmsova, Letovice. Průzkumem na místě zjištěno sršní hnízdo pod střechou cca ve 4 metrech. Pomocí nastavovacího žebříku bylo provedeno rozkrytí střechy, likvidace sršní pomocí postřiku a následné vybrání celého hnízda do PVC pytle. Poté střecha zadělána a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 20:09, návrat: 20:53
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Bohatec Pavel ml., Konůpka Antonín, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci obtížného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo na půdě rodinného domu. Sršni nalétávají do obytného prostoru a ohrožují majitelku. Provedeno vystrojení 2 členů do včelařských kukel a proveden postřik hnízda pomocí chemického přípravku. Následně sběr hnízda do plastového pytle. Poté odjezd zpět na základnu.
Ohlášení: 19:06, návrat: 19:34
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lisu a pole - Korbelova Lhota. Na místě již zasahuje JSDH Velké Opatovice a Jevíčko. Jedná se o požár strniště, balíkovače a části lesa. Nataženo vysokotlaké vedení z CAS 24 a prováděno hašení postupujícího požáru na obvodu požářiště. CAS 32 vysláno k hašení kraje lesa kam se požár rozšířil. Vytvořeno útočné vedení C a hašení lesa. Dále z CAS 24 nataženo útočné vedení a započato s hašením hořících balíků uvnitř požářiště. Balíky dále rozhrabány pomocí kopáčů a dohašeny. CAS 32 dále provedla doplnění vody do CAS JSDH Jevíčko. Po likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 13:55, návrat: 15:01
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr a Ondřej, Jakeš Roman, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Stria Martin, Sedlák Josef, Škrabal Karel, Bednář Jindřich, Loukota Roman, Mitáš Rostislav, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Jevíčko, JSDH Letovice, PS Boskovice, JSDH Křenov, JSDH Březová nad Svitavou, JSDH Jaroměřice
Další fotky 
Jednotka vyslána na likvidaci hmyzu na ulici Příční, Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo v podkroví domu. Likvidace sršní pomocí spreje a následná fyzická likvidace hnízda. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:14, návrat: 19:43
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy jednotka odvolána na další událost likvidace hmyzu - Letovice. Na místě zjištěno vosí hnízdo v zemi. Provedeno odkopání zeminy pomocí ženijního nářadí a celková likvidace hnízda. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:43, návrat: 20:38
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes komunikaci - Letovice směr Chlum. Na místě průzkumem zjištěna rozlomená švestka přes jeden jízdní pruh. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Zametení vozovky od větví a pilin. Během zásahu prováděno řízení dopravy v místě zásahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:54, návrat: 13:15
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěna 2 vosí hnízda v podbití stánku u koupaliště. Provedena likvidace hnízd pomocí chemického přípravku a vletové otvory ucpány insekticidní pěnou. Přejezd k další události.
Ohlášení: 18:02, návrat: 18:30
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Přejezd od předchozího zásahu na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo ve fasádě rodinného domu. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku a vletový otvor ucpán insekticidní pěnou. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:30, návrat: 18:43
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, a Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na záchranu osoby pomocí AED v domě s pečovatelskou službou - Letovice. Na místě zjištěno, že před příjezdem naší jednotky provádí resuscitaci personál DPS, nasazení AED a vystřídání v KPR. Po příjezdu ZZS pacient předán do jejich péče. ZZS konstatuje exitus a odesílá nás zpátky na základnu.
Ohlášení: 09:30, návrat: 10:20
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Mitáš Rostislav, Škranc Robert, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na požár trávy - Letovice, Třebětín. Na místě se nachází kolemjdoucí, který požár hasí pomocí větví. Průzkumem zjištěn požár hrabanky. Nasazen C proud a lokalizace požáru. Po příjezdu HS Boskovice předáno velení. Likvidace požáru a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:55, návrat: 17:30
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Škrabal Jiří, Toman Ondřej, Loukota Roman, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu – Dolní Poříčí. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo v podbití rodinného domu ve výšce cca 7 metrů. Nachystány 4 díly nastavovacího žebříku a vystrojení člena do včelařské kukly. Rozebrání části podbití a vystříkání hnízda chemickým přípravkem. Poté vybrání hnízda a oprava podbití. Vletový otvor zaplněn insekticidní pěnou. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:01, návrat: 20:14
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo na půdě domu u zastávky vlaků. Vystrojení do včelařské kukly a postřik hnízda chemickým přípravkem. Poté provedena fyzická likvidace hnízda sběrem do PVC pytle. Vletový otvor na půdu zaplněn insekticidní pěnou. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:00, návrat: 19:35
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár osobního automobilu – Chlum směr Moravská Třebová. Současně s naší jednotkou přijíždí na místo zásahu JSDH Velké Opatovice. Průzkumem zjištěn požár osobního automobilu po dopravní nehodě v plném rozsahu a požár trávy u silnice těsně za obcí Chlum. Nasazen vysokotlaký proud v dýchací technice na lokalizaci požáru. V místě zásahu řízen provoz na pozemní komunikaci. Zraněné osobě poskytnut odpočinek a pitný režim v našem dopravním automobilu. Doplnění vody z naší CAS do CAS Velké Opatovice. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 16:31, návrat: 17:51
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Kejík Václav, Toman Petr, Mitáš Rostislav, Prudký Miroslav, Jakeš Roman, Škranc Robert, Nečesaný Matěj, Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Lhota. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo na půdě rodinného domu nad dětským pokojem. Provedeno vystrojení člena do včelařské kukly a následná likvidace hnízda chemickým postřikem a sběrem do pytle. Poté odjezd zpět na základnu.
Ohlášení: 19:15, návrat: 19:52
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Při jízdě od předešlého zásahu jsme byli zastaveni místním občanem, který nás informoval o sršním hnízdě v kapličce - Lhota. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo pod střechou kaple. Provedeno vystrojení do včelařské kukly a použití nastavovacího žebříku. Hnízdo postříkáno chemickým přípravkem a strženo do pytle. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:52, návrat: 20:24
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo na zahradě domu ohrožující majitele. Provedeno postříkání hnízda chemickým přípravkem a vybrání do pytle. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:10, návrat: 20:50
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Toman Petr, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj, Bohatec Pavel ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo ve štítě domu. Vystrojení člena do včelařské kukly a použití nastavovacího žebříku z balkónu. Zjištěn vletový otvor sršní pod obložení střechy. Provedeno vystříkání chemickým přípravkem a otvor zapěněn insekticidní pěnou. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 19:02, návrat: 20:02
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Bohatec Pavel ml., Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby pomocí AED - Vranová. Na místě již zasahuje PČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o bezvědomí osoby. PČR má nasazeno AED, podalo výboj a provádí resuscitaci. Nasazena kyslíková terapie a vystřídání v resuscitaci. Po příjezdu ZZS si osobu převzala do své péče. Obnoveny životní funkce a transport do sanitního vozu. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 03:19, návrat: 04:29
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Škrabal Karel, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Výjezd jednotky na vyvrácený strom přes cyklostezku - Letovice. Průzkumem zjištěn vyvrácený dub nad cyklostezkou. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Poté úklid stezky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:47, návrat: 19:11
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo ve štítě chaty cca 7 m vysoko. Použity 4 díly nastavovacího žebříku a vystrojení člena do včelařské kukly. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:44, návrat: 17:39
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Bohatec Pavel ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k součinnosti s PČR k vyhledávání pohřešované osoby v lesích u Nýrova. Po dostavení se na seřadiště se všechny jednotky přesunuly dále do lesa k automobilu pohřešované osoby. Rozdělení jednotek do jednotlivých úseků prohledávání společně s PČR. Po asi hodinovém prohledávání hustého porostu byla osoba naší jednotkou nalezena bez známek života. Místo nálezu předáno PČR a jednotky se postupně vracejí zpět na své základny.
Ohlášení: 13:36, návrat: 15:35
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Stria Martin, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl
Jednotky: HS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Kunštát, JSDH Nýrov
 
Jednotka vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo na půdě rodinného domu. Provedeno vystrojení člena do včelařské kukly a provedena likvidace sršní pomocí chemického přípravku. Poté fyzická likvidace hnízda sběrem do pytle. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:56, návrat: 18:33
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána na nebezpečně nakloněné stromy hrozící pádem na vozovku u obce Dolní Smržov. Průzkumem zjištěny celkem tři nakloněné stromy nad vozovkou, z nichž jeden je silně prasklý. Jednotka na místě zastavila dopravu, provedla bezpečné pokácení pomocí motorových pil a úklid komunikace. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:21, návrat: 15:28
Technika: CAS 24 T 815, motorové pily
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby pomocí AED – Letovice. V době příjezdu jednotky na místě ZZS. Průzkumem zjištěno, že se jedná o bezvědomí starší osoby, ZZS již zahájila nepřímou masáž srdce. Provedeno střídání v masáži a nasvětlení místa události. Jelikož se místo zásahu nacházelo na náměstí provedeno zaclonění místa pomocí dek. Lékařem ZZS konstatována smrt osoby. Návrat jednotky zpět na základnu.
Ohlášení: 21:43, návrat: 22:20
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Loukota Roman, Bednář Jindřich, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na požár sila – Velké Opatovice. Na místě již zasahuje JSDH Velké Opatovice a HS Boskovice. Průzkumem zjištěn požár sila, který je již lokalizován jednotkami na místě události. Ohlášení se veliteli zásahu – jednotka ponechána na místě události v záloze. Po likvidaci požáru návrat jednotky zpět na základnu.
Ohlášení: 16:43, návrat: 17:36
Technika: CAS 24, CAS 32, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Loukota Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Stria Martin, Musil Vladimír
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, HS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Jevíčko, HS Blansko, JSDH Trnávka, JSDH Křenov, JSDH Boskovice, JSDH Benešov, HS Konice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchrany osoby pomocí AED – Letovice. Před naším příjezdem provádí resuscitaci člen JSDH Letovice, který byl svědkem události a strážník městské policie. Průzkumem zjištěno, že osoba se nachází v bezvědomí. Nasazeno AED, kyslíková terapie a vystřídání v KPR. Během resuscitace podány 2 výboje z AED. Po příjezdu ZZS přepojení na jejich AED a pokračování v KPR. Po úspěšné resuscitaci naložení pacienta na nosítka a přenesení do sanitního vozu. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:13, návrat: 18:48
Technika: TA Nissan, CAS 24
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Stria Martin, Musil Michal, Bohatec Pavel ml., Sedlák Josef, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána na záchranu osoby pomocí AED na ulici Brahmsova, Letovice. Průzkumem na místě zjištěno, že se osoba nachází v bezvědomí, člen rodiny provádí resuscitaci. Ihned bylo provedeno vystřídání a započato KPR. Nasazeno AED a kyslíková terapie. Na místo se dostavila ZZS a PČR. Po neúspěšných oživovacích pokusech prohlásil doktor osobu za zemřelou. Jednotka pomohla zemřelého uložit do postele, poté návrat na základnu.
Ohlášení: 20:35, návrat: 21:00
Technika: TA Nissan, CAS 24
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Musil Michal, Bohatec Pavel ml., Prudký Miroslav, Toman Ondřej, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd jednotky na padlý strom – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom do poloviny vozovky. Provedeno rozřezání pomocí MPŘ a uklizení větví z komunikace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:02, návrat: 18:24
Technika: CAS 24, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Bednář Jindřich, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy od předchozího zásahu nalezen vyvrácený strom přes vozovku zaklesnutý do druhého – Třebětín. Provedeno stržení stromu na komunikaci a rozřezání pomocí MPŘ. Úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:24, návrat: 18:35
Technika: CAS 24, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Bednář Jindřich, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na padlý strom – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes půlku komunikace. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Úklid vozovky od větví a pilin, návrat na základnu.
Ohlášení: 00:41, návrat: 01:05
Technika: CAS 24, motorová pila
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o uvolněný plech na střeše ve výšce cca 10 metrů, který hrozí pádem na chodník. Zjištěno, že ze střechy nebude oprava možná, proto povolána výšková technika. CAS 24 odvolána k jiným zásahům. Po příjezdu výškové techniky provedeno přišroubování plechu ke střešním latím z koše automobilového žebříku. O provedené provizorní opravě informován správce budovy. Odjezd jednotek na základny.
Ohlášení: 13:20, návrat: 14:32
Technika: CAS 24, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Kejík Václav, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Blansko
Další fotky 
Jednotka povolána od zásahu v Letovicích k odstranění stromu – Zábludov. Projet úsek až k Nýrovu – nic nenalezeno. Po upřesnění s oznamovatelem bylo místo události nalezeno. Průzkumem zjištěna rozlomená thúje, která částečně zasahuje do vozovky. Provedeno odstranění mimo komunikaci. Návrat k předchozímu zásahu.
Ohlášení: 13:41, návrat: 13:52
Technika: CAS 24
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka odvolána k dalšímu zásahu – odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý suchý strom na drátech vysokého napětí. Další pád stromu nehrozí a místo události předáno firmě EON k dalšímu dořešení. Návrat k zásahu v Letovicích.
Ohlášení: 13:54, návrat: 14:06
Technika: CAS 24
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby zavalené stromem – Křetín. Během jízdy jsem si povolal TA z důvodu zásahu v lesním terénu. Jednotka dojela na rozcestí, kde byla odstavena technika HS Kunštát. Dále nebylo možné CAS projet. Vybavení se technickými prostředky (zvedací vaky, vakuová nosítka, zdravotnický batoh s AED a kyslíkem) a přeložení do TA, které dojelo až k místu události. Na místě se již nachází HS Kunštát. Ve spolupráci provedena stabilizace osoby, která je po pádu stromu v bezvědomí v hustém lesním porostu. Příjezd ZZS, přeložení osoby na páteřovou desku a spolupráce při ošetřování osoby. Povolán vrtulník PČR pro transport osoby vytažením do vrtulníku z důvodu nemožnosti přistání v místě události. Pomocí motorové pily prořezána cesta pro transport osoby na mýtinu. Po příletu vrtulníku PČR s lezci osoba přeložena do nosítek na podvěs a transport k vrtulníku ZZS. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 8:25, návrat: 9:52
Technika: CAS 24, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří, Škranc Robert
Jednotky: HS Kunštát, JSDH Letovice, HS Blansko, JSDH Křetín
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár lesa – Pamětice. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár malého rozsahu. Jednotka ponechána v záloze a po likvidaci požáru následně odeslána zpět na základnu.
Ohlášení: 14:35, návrat: 15:16
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Loukota Roman, Jakeš Roman, Mitáš Rostislav
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Pamětice, JSDH Velké Opatovice
 
Jednotka povolána k požáru skladu elektromateriálu – Letovice. Na místě se nachází člen JSDH Letovice, který dovezl manželku mající klíče od objektu. Průzkumem zjištěno, že ve skladu je pouze mírně zakouřeno. Proveden průzkum objektu ze zadní strany, kde byla nalezena kotlina, ve které se vařilo a unikající pára způsobovala zadýmení. Tím zjištěno, že se jedná o planý poplach. Návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 13:29, návrat: 13:55
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Bohatec Pavel ml., Prudký Miroslav, Sedlák Josef, Toman Petr, Dokoupil Martin, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Blansko
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru automobilu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn požár motorového prostoru dodávkového automobilu, který se šíří do kabiny. Nasazen vysokotlaký a C proud v dýchací technice na hašení. Pro usměrnění zplodin hoření nasazena přetlaková ventilace. Po likvidaci požáru návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 13:01, návrat: 14:01
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár komína chaty – Letovice, Podolí. Před naším příjezdem na místě HS Boskovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. HS Boskovice provádí kontrolu termokamerou. Naše jednotka ponechána v záloze. Po zchladnutí komína odjezd jednotky na základnu.
Ohlášení: 18:32, návrat: 19:26
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Stria Martin, Toman Ondřej, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín, Loukota Roman, Dokoupil Martin
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Letovice
 
2011, Martin Dokoupil