Zásahy v roce 2019

Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED - Letovice. Na uvedené adrese nám bylo sděleno, že událost je na jiné adrese. Těsně před naším příjezdem na místě PČR a ZZS. Průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu v bezvědomí, na níž již PČR a ZZS provádí resuscitaci. Provedeno vystřídání v KPR. Na místo přilétá vrtulník ZZS, jelikož v místě události není možnost přistání, tak přistává na poli cca 500 m od nás. Pro posádku vrtulníku vyslána technika DA Iveco, protože po cestě je to asi 1 kilometr. Stále pokračování v KPR, následně lékařka ZZS konstatuje u osoby exitus. Převoz posádky vrtulníku zpět k vrtulníku a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 8:32, návrat: 10:09
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu přes silnici – Letovice směr Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o větší větev na silnici. Větev byla odtažena mimo komunikaci a silnice uklizena. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:58, návrat: 6:32
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu přes komunikaci – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že strom již někdo rozřezal, ale do silnice zasahuje zbytek kmene, který ohrožuje silniční provoz. Provedeno odřezání kmene a uklizení mimo silnici. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 8:34, návrat: 8:53
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru osobního automobilu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o technickou závadu na motoru vozidla, jejímž vlivem dochází k vývinu kouře. Provedeno otevření kapoty motoru a odpojení autobaterie pro zabránění vzniku požáru. Po příjezdu PS Boskovice provedeno změření motoru termokamerou – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:30, návrat: 12:53
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Loukota Roman
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby v bezvědomí – Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěno, že osoba je v bezvědomí a kolemjdoucí provádí resuscitaci. Převzata resuscitace, nasazeno AED a kyslíková terapie. V místě zásahu řízen provoz na pozemní komunikaci. Místo události zacloněno pomocí dek. Po příjezdu ZZS přepojení na jejich AED a pokračování v resuscitaci. Po obnovení životních funkcí naložení do nosítek a transport do sanitního vozu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:10, návrat: 11:02
Technika: TA Nissan, Da Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru komína - Letovice, Meziříčko. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Proveden průzkum komína v místě styku se střešní konstrukcí - prohoření se neprokázalo. Následně provedeno vymetení komína a vybrání sazí ze spodního vybíracího otvoru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:03, návrat: 14:00
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Toman Petr, Škranc Robert, Konůpka Antonín, Stria Martin, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený stromek do půlky vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Poté projeta silnice až k parkovišti u přehrady - dále nic nenalezeno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:04, návrat: 5:32
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu hrozící pádem - Skrchov směr Dolní Smržov. Na místě zjištěn vyvrácený strom přes komunikaci. Provedeno odtažení mimo silnici. Během návratu nalezen další padlý stromek - provedeno odklizení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 7:50, návrat: 8:15
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Konůpka Antonín, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Zábludov. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený menší stromek zasahující do vozovky. Provedeno odřezání pomocí motorové pily. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 20:09, návrat: 20:28
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Stria Martin
Záloha na zbrojnici: Toman Petr, Prudký Miroslav, Bohatec Pavel, Musil Michal, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár RD – stodola se senem navazující na obytnou část – Stvolová. Při příjezdu na místo zásahu proveden průzkum. Majitel na místě uvedl, že elektrika je vypnutá a plyn se v objektu nenachází. Při průzkumu zjištěn požár rozsáhlejšího hospodářského stavení ve III.fázi hoření, ihned jsem přes KOPIS nechal vyhlásit II. stupeň požárního poplachu z důvodu větší potřeby vody a sil a prostředků. Nataženo dopravní vedení "B", rozdělovač a dva útočné proudy "C" se smáčedlem s cílem zamezení rozšíření požáru na obytnou část. První skupina v dýchací technice vyslána na hašení půdních prostor těsně navazujících na obytnou část. Po příjezdu CAS 32 druhá skupina v DT ihned zahájila hašení střechy u obytné části. Po příjezdu JSDH Březová nad Svitavou jsem vydal rozkaz vystrojit další skupinu s DT a útočným proudem zahájit průzkum a případný zásah uvnitř obytné části, která již byla zakouřena. Při příjezdu DA JSDH Letovice vydán rozkaz na další útočný proud a hašení stodoly. Na místo se dostavila HS Boskovice, velitele jsem seznámil se situací na místě zásahu, provedeno předání velení a krátká porada na dalším postupu. Naše jednotka prováděla zásah pomocí tří útočných proudů "C" se smáčedlem. Po příjezdu další jednotek provedeno střídání a nasazení dalšího útočného proudu ze zadní strany stavení. Během zásahu provedeno střídání zasahujících hasičů na proudech. Jednotka provedla na místě osvětlení požářiště pomocí přenosných halogenů. Po provedené lokalizaci jednotka na místě prováděla dohašovací práce a rozebírání konstrukcí pomocí rozbrušovací a řetězové pily a ženijního nářadí. Po následném průzkumu termokamerou bylo provedeno prolití celého požářiště. Balení materiálu a následný odjezd z místa zásahu.
Ohlášení: 4:51, návrat: 10:48
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, motorová pila, rozbrušovací pila
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Stria Martin, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Březová, PS Boskovice, JSDH Brněnec, PS Blansko, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice, PS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Velké Opatovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně přimrzlé labutě z vodního díla Letovice směr Lazinov. Na místě proveden průzkum udaného místa na vodní hladině. Voláno oznamovatelce pro dopřesnění místa události. Prozkoumám úsek v délce cca 600 m podél břehu – negativní. Vzhledem k nepříznivým světelným podmínkám domluveno, že další průzkum bude proveden v ranních hodinách. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:31, návrat: 18:19
Technika: TA Nissan, DA Iveco, člun
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Loukota Roman, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml., Bohatec Pavel, Toman Petr, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, PS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyslána na kontrolu vodní hladiny po včerejším zásahu – VD Letovice. Na místě průzkumem nezjištěna žádná zamrzlá labuť na hladině. Kontrola ještě zátoky v Lazinově – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:06, návrat: 9:11
Technika: TA Nissan, člun
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom na drátech elektrického vedení. Po příjezdu PS Boskovice povolána výšková technika. Po jejím příjezdu uzavřena komunikace a provedeno odstranění stromu z koše výškové techniky. Poté úklid komunikace od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:27, návrat: 11:05
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, PS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Zábludov. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený strom přes celou šíři vozovky. Provedeno osvětlení místa zásahu a rozřezání stromu pomocí motorové pily. Poté vozovka uklizena od větví a pilin. Následně projeta trasa do Zábludova – další strom nenalezen. Návrat na základnu.
Ohlášení: 3:59, návrat: 4:24
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Kochov a Novičí. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom přes celou šíři komunikace. Provedeno jeho odstranění pomocí motorové pily. Poté byla vozovka uklizena od větví a pilin. Návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 16:15, návrat: 16:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří, Kejík Václav, Toman Petr, Stria Martin, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml., Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár lesa u obce Nýrov. Po příjezdu k místu událost čekal u cesty člen JSDH Nýrov, který nás navedl na místo požáru. Po provedeném průzkumu zjištěn požár hrabanky a lesní školky na ploše cca 150 x 50 m. Vydán rozkaz vytvořit dopravní vedení hadicemi B, rozdělovač a dva proudy C na hašení a zabránění šíření požáru. Po příjezdu CAS 32 vytvořeno doplňování CAS 24. Na místě JSDH Kunštát, která zahajuje hašení třetím proudem na zamezení šíření požáru. Po příjezdu HZS Boskovice předáno velení. Rozhrabávání požářiště pomocí ženijního nářadí. Posádka DA společně s JSDH Nýrov zajišťuje čerpací stanoviště v obci Nýrov. CAS 32 doplňuje vodu u čerpacího stanoviště. Po lokalizaci a likvidaci požáru balení materiálu a odjezd na základnu.
Ohlášení: 13:55, návrat: 16:23
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, PS 12
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Stria Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Prudký Miroslav, Heger Přemysl
Záloha na zbrojnici: Mitáš Rostislav, Škrabal Jiří, Loukota Roman, Musil Michal
Jednotky: JSDH Nýrov, JSDH Letovice, JSDH Kunštát, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa – Újezd u Kunštátu směr Sebranice. Podle dopřesnění místa se jedná o totožné místo události jako v neděli – Nýrov. Na místě průzkumem zjištěn požár lesní hrabanky a klestu v prudkém kopci o rozloze 100 x 50 m. Nataženo dopravní vedení B s rozdělovačem a 2 C proudy se smáčedlem, jeden z nich prodloužen vedením D. Snaha o zastavení šíření požáru. Doplňování vody z CAS 32. Po příjezdu JSDH Svitávka a HS Boskovice vytvořeno další vedení B a zahájení hašení lesního porostu C proudem z dalšího místa. Po příjezdu velitele čety z HS Blansko předání velení a pokračování hašení pomocí C proudu a 2 D proudů. Rozhrabání požářiště pomocí ženijního nářadí. Příjezd JSDH Černá Hora a Újezd u Kunštátu. Povoláno DA Iveco k vytvoření čerpacího stanoviště v Sebranicích za pomoci PS 12. Na čerpacím stanovišti probíhá doplňování vody do cisteren. Dohašování požáru, ukončení hasebních prací a balení materiálu. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 14:42, návrat: 17:47
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco, PS 12
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml., Bednář Jindřich, Prudký Miroslav, Škranc Robert, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Blansko, JSDH Újezd u Kunštátu, JSDH Černá Hora
Další fotky 
Výjezd jednotky na požár odpadu – Letovice. Na místě zjištěn požár starých oděvů u budovy transformátoru. Provedeno uhašení pomocí vysokotlakého proudu a nasvícení místa zásahu. Preventivní prolití okolních thují. Po příjezdu HS Boskovice kontrola uvnitř budovy – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 21:47, návrat: 22:20
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav, Toman Petr, Kejík Václav, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru stromu v parku – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn požár pokáceného trouchnivého stromu a jeho pařezu. CAS 32 ponechána v záloze u vjezdu do parku. Nataženo dopravní vedení 2B, rozdělovač a 2C se smáčedlem. Prováděno hašení stromu. Při příjezdu HS Boskovice rozhodnuto o natažení druhého útočného proudu 2C. Po důkladném prolití nasazena termokamera pro zjištění skrytých ohnisek. Pomocí ženijního nářadí a bourací sekery bylo nutné rozebrat torzo kmene a pařezu z důvodu skrytých ohnisek. Pro nedostatek vody povolána CAS 32 od vjezdu do parku pro doplnění CAS 24 Letovice. Po dohašení a úklidu vybavení návrat na základnu. Rozhodnuto, že za 2 hod vyjede jednotka požářiště zkontrolovat.
Ohlášení: 14:55, návrat: 16:20
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Dokoupil Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána ke kontrole požářiště – Letovice. Provedena kontrola možného znovu rozhoření trouchnivého stromu – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:54, návrat: 18:14
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru odpadkového koše – Letovice. Na místě zjištěn požár plechového koše. Provedeno uhašení pomocí vysokotlakého proudu. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 6:16, návrat: 6:32
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru osobního automobilu – Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o požár osobního auta po nárazu do stromu. Nataženo útočné vedení C a hašení auta v dýchací technice. Proveden průzkum uvnitř vozidla pro vyloučení přítomnosti osob – negativní. Nasazena přetlaková ventilace pro usměrnění zplodin mimo zasahující. Zraněnou osobu si převzala do své péče ZZS. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 14:42, návrat: 15:28
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Březová nad Svitavou, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o včelí roj v trávě u cesty. Roj nebylo možné odchytit, proto byl zlikvidován pomocí motorového vysavače. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:39, návrat: 19:01
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Kejík Václav, Heger Přemysl, Musil Michal, Dokoupil Martin
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Leinveber Roman, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů - Letovice. Na místě se nachází starosta města Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o ucpaná stavidla naplaveninami. Vlivem toho dochází ke zvedání hladiny řeky a zaplavování přilehlých zahrad. Provedeno mírné pozvednutí stavidel ke snížení hladiny řeky. Členové jednotky jištění lanem provádí čištění stavidel od naplavenin. Na místo se dostavila obsluha přilehlé vodní elektrárny a ta taktéž pozvedla stavidla u elektrárny. Informován majitel dalších stavidel po proudu. Kontrola těchto stavidel - majitel na místě, provádí monitoring pomocí kamery a dálkově ovládaného stavidla. Po vyčištění od naplavenin jejich opětovné spuštění. Obsluha informována o nutné pravidelné kontrole stavidel. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 07:38, návrat: 08:33
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Nečesaný Matěj
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Slatinka. Jednotka se dostavila na místo události, kde byla kontaktována oznamovatelem. Byl proveden průzkum a bylo zjištěno ucpané koryto místního potoka po přívalovém dešti, kde se voda valila přes zahrady okolo domů. Stav byl oznámen na KOPIS s popisem události. Bylo provedeno prokopání ucpaného koryta a stavba provizorní hráze pro zamezení rozlití potoka. Jednotka nakonec provedla monitoring místního rybníku. Po odjezdu z místa událostí jsme provedli monitoring stavidel na ulici Nádražní.
Ohlášení: 2:33, návrat: 3:54
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Musil Michal, Bednář Jindřich, Miroslav Prudký
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Při návratu z předchozí události jsme přijeli k rozlomenému stromu na silnici před vlakovým nádražím. Událost byla oznámena na KOPIS. Větev byla rozřezána a uklizena mimo vozovku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 3:54, návrat: 4:02
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Musil Michal, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka byla vyslána na spadlý strom – Skrchov. Po příjezdu byl průzkumem zjištěn spadlý strom přes celou vozovku. Bylo provedeno rozřezání stromu a úklid vozovky od větví a pilin. Během zásahu probíhalo řízení silničního provozu. Po úklidu návrat na základnu.
Ohlášení: 4:05, návrat: 4:29
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Musil Michal, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k čerpání vody – Letovice, Třebětín. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno zaplavení 2 sklepů po přívalovém dešti. Bylo provedeno nasazení kalového čerpadla Heron na větší ze sklepů a plovoucí čerpadlo na menší sklep. Po odčerpání vody bylo členy jednotky provedeno odklizení nánosů bahna za sklepů a následné odčerpání. Na žádost místních občanů členové jednotky pomáhali v okolních domech s úklidem po dešti. Očištění věcných prostředků a návrat na základnu.
Ohlášení: 7:37, návrat: 9:09
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Škrabal Karel 
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o naplavené bahno na místní komunikaci, které brání průjezdu vozidel. Přes starostku obce povolána těžká technika firmy provádějící práce pro obec. Pomocí bagru provedeno odstranění bahna z komunikace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:32, návrat: 10:26
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Škrabal Karel, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění naplaveného bahna – Slatinka. Na místě prováděn oplach zdí, komunikace a dvoru pomocí vysokotlakého proudu. Při balení materiálu oznámení o zatopeném sklepě – Slatinka. Přejezd k této události.
Ohlášení: 10:37, návrat: 11:21
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Během činnosti u předešlého zásahu získána informace o zaplaveném sklepu – Slatinka. Průzkumem zjištěno, že se jedná o sklep, kde je cca 1,5 m vody a bahna. Z důvodu velkého množství bahna nasazeno kalové čerpadlo Heron pro vyčerpání sklepa. Po vyčerpání proveden oplach zdí a země od bahna vysokotlakým proudem a odčerpání zbylé vody. Při odjezdu opláchnuto cca 50 m komunikace od naplaveného bláta před domem asanační lištou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:21, návrat: 12:53
Technika: CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu z cyklostezky – Letovice, Podlesí. Na místě MP Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes celou komunikaci. Pomocí motorové pily strom rozřezán a odklizení mimo cyklostezku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:57, návrat: 10:42
Technika: CAS 24 T 815, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Karel
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka odvolána z kondičních jízd k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně vylétající z obložení dětského domečku. Provedeno vystříkání vletových otvorů chemickým přípravkem a poté zapěnění montážní pěnou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:58, návrat: 20:29
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu z příjezdové komunikace a garáží - Letovice. Na místě zástupce životního prostředí a zástupce firmy Tylex. Průzkumem zjištěno, že se jedná o spadený strom přes celou příjezdovou cestu a koruna stromu leží na dvou garážích. Vyžádání DA z důvodu nedostatku sil na místě. Po příjezdu DA jsme pomocí motorové pily a jednoho dílu nastavovacího žebříku strom odstranili ze střechy a následně z příjezdové cesty. Po odklizení stromu mimo komunikaci a garáže jsme místo předali zástupci firmy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:18, návrat: 15:02
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár míchárny barev ve firmě Letoplast – Letovice. Po příjezdu na místo velitel zásahu zjistil nezbytné informace od vedoucího provozu, jsou pohřešovány dvě osoby, elektrika i plyn je odpojen. Vydán rozkaz pro družstvo CAS 24 vytvořit jednoduché vedení na hašení z vnější strany haly, družstvo CAS 32 vytvořeno dopravní vedení rozdělovač a útočný proud do haly. Třetí družstvo vytvořilo útočný proud s cílem průzkumu vyhledáváni osob a jejich záchrany. Po příjezdu HS Boskovice předáno velení. Během průzkumu nalezena pohřešovaná osoba a vyvedena z objektu. Jednalo se o taktické cvičení a jednotka pokračovala podle plánu cvičení. Po ukončení cvičení odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:47, návrat: 16:15
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Sedlák Josef, Heger Přemysl, Škranc Robert, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jakeš Roman a Roman ml., Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, HS Kunštát, JSDH Svitávka, HS Blansko
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice, silnice I/43. Na místě zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes půl vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Úklid vozovky od větví a návrat na základnu.
Ohlášení: 15:31, návrat: 15:51
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice, Jevíčská. Na místě zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom do vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Úklid vozovky od větví a návrat na základnu.
Ohlášení: 15:38, návrat: 16:10
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Stria Martin, Toman Petr, Jakeš Roman 
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Skrchov. Na místě zjištěno, že se jedná o vyvrácenou lípu do místní komunikace. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Úklid vozovky od větví a návrat na základnu.
Ohlášení: 15:51, návrat: 16:24
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Bednář Jindřich, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Škranc Robert 
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Chlum. Projeta trasa až do obce Chlum – strom nenalezen. CAS 24 pokračuje směr Roubanina a je KOPIS vyslána do obce Trpín k odstranění stromu. TA Nissan pokračuje směrem Novičí – Letovice. 
Ohlášení: 18:05, návrat: 18:25
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman a Roman ml., Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Halata Zbyněk 
Jednotky: JSDH Letovice
 
Při jízdě od zásahu z obce Chlum jednotka povolána k odstranění stromu do obce Trpín. Strom odstraněn před příjezdem jednotky, návrat na základnu.
Ohlášení: 18:25, návrat: 19:27
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín 
Jednotky: JSDH Letovice
 
Při jízdě od zásahu z obce Chlum nalezen před obcí Kochov vyvrácený strom přes silnici. Strom odstraněn a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:25, návrat: 18:40
Technika: TA Nissan
Účast: Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Halata Zbyněk 
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Chlum. Strom odstraněn před příjezdem jednotky, návrat na základnu.
Ohlášení: 18:46, návrat: 19:10
Technika: TA Nissan
Účast: Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav 
Jednotky: JSDH Letovice
 
Cestou od zásahu z obce Trpín nalezen strom vyvrácený do vozovky před obcí Nýrov. Strom odstraněn pomocí motorové pily. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:27, návrat: 20:14
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes cestu ležící na plotě. Provedeno odstranění stromu pomocí motorové pily. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:44, návrat: 11:17
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl 
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o větev částečně zasahující do vozovky. Provedeno odtažení větve mimo komunikaci a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:18, návrat: 11:37
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Toman Ondřej
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Mitáš Rostislav, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru RD - Rozsíčka. Na místě již zasahují jednotky z II. stupně požárního poplachu. Jednotka určena k hašení půdního prostoru a doplňování vody. Vytvořeno útočné vedení C po nastavovacím žebříku na střechu domu. Zahájeno hašení v dýchací technice. Doplňování vody z CAS 24 a CAS 32. Poté obě cisterny jely pro vodu na čerpací stanoviště. Po zahašení plamenného hoření se započalo s rozřezáváním vazby domu a shazování na zem. Poté důkladné prolití celého požářiště a proveden závěrečný průzkum. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:53, návrat: 21:11
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Stria Martin, Sedlák Josef, Toman Petr
Záloha na zbrojnici: Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: HS Kunštát, JSDH Olešnice, HS Boskovice, JSDH Rozsíčka, JSDH Kunštát, JSDH Letovice, HS Blansko, JSDH Lysice, JSDH Bystré, JSDH Trpín
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár dodávky - Letovice směr Podolí. Na místě již zasahuje HS Boskovice.  Jedná se o požár dodávky - HS Boskovice provádí hašení pomocí vysokotlakého proudu. Vystrojení 2 členů do dýchací techniky a proveden průzkum uvnitř dodávky. Během hašení hledání ohnisek pomocí termokamery. Pro postavení zasahující techniky prováděno řízení dopravy na komunikaci. Po likvidaci požáru návrat jednotky zpět na základnu.
Ohlášení: 14:26, návrat: 15:32
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Halata Zbyněk
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na likvidaci vos na dětském táboře v obci Kochov. Průzkumem zjištěny dvě hnízda v zemi, pomocí ženijního nářadí hnízda odkryta a zlikvidována postřikem. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 17:05, návrat: 18:19
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k úhynu ryb – Křetín. Při příjezdu zjištěno velké množství ryb, které postupně hynou na celé ploše chovného rybníka. Pro provzdušnění rybníka nasazeno plovoucí čerpadlo na hladinu, dále kalové čerpadlo Heron nasazeno na řeku Křetínku pro dopravu okysličené vody a na CAS 32 zřízeno sání pomocí 3 savic a pomocí 5-ti B proudů, které byly umístěny po celé šířce rybníka a lafetové proudnice, jsme okysličovali rybník. Po kontaktování ŽP Boskovice vedoucí uvedla, že jede na místo. Po příjezdu HZS Kunštát si velitel zásahu vyžádal řídícího důstojníka a chemickou laboratoř. Ta provedla měření a informovala o mizivé hodnotě kyslíku ve vodě, a že se nejedná o kontaminaci vody. VZ povolává JSDH Křetín pro nasazení dalšího stroje na vodní hladinu. Řídící důstojník rozhodl na místě, že je zásah neefektivní a že bude zásah ukončen. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:27, návrat: 16:28
Technika: CAS 32 T 815, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo
Účast: Škrabal Karel, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát, JSDH Křetín
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu - Kochov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v komínové rouře na dětském táboře. Vystrojení 2 členů do včelařských kukel a provedeno mechanické odstranění hnízda. Místo poté vystříkáno chemickým přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:24, návrat: 19:12
Technika: DA Iveco
Účast: Škranc Robert, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána v rámci II. stupně poplachu na požár pole do obce Brťov u Velkých Opatovic. Po příjezdu na místo zůstala jednotka na pokyn VZ v záloze. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 13:31, návrat: 14:22
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Heger Přemysl, Musil Michal, Mitáš Rostislav, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Jevíčko, JSDH Letovice, HS Boskovice, HS Blansko, JSDH Křenov, JSDH Březová nad Svitavou, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Skrchov směr Stvolová. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom, který zasahuje do komunikace I/43. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo silnici. V místě zásahu řízen provoz na komunikaci. Po úklidu silnice návrat na základnu.
Ohlášení: 19:20, návrat: 19:41
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Musil Michal, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno vosí hnízdo na balkóně rodinného domu ohrožující děti. Vystrojení člena do včelařské kukly a provedeno odstranění hnízda do plastového pytle. Místo preventivně postříkáno chemickým přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:16, návrat: 20:44
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Roman Jakeš ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Konůpka Antonín
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Zboněk. Na místě průzkumem zjištěno sršní hnízdo na terase rodinného domu pod podbitím. Vystrojení členů do včelařské kukly a provedeno odstranění hnízda do plastového pytle. Místo preventivně postříkáno chemickým přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:01, návrat: 19:46
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Roman Jakeš ml., Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána ke spolupráci s Policií ČR při zásahu na vodním díle Letovice. Jednotka byla nápomocna při činnostech PČR. Po ukončení zásahu návrat na základnu.
Ohlášení: 13:09, návrat: 16:00
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo pod krytinou střechy ve výšce 6 metrů. Vystrojení člena do včelařské kukly a pomocí nastavovacího žebříku bylo hnízdo nalezeno a poté zlikvidováno pomocí chemického přípravku. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 19:12, návrat: 19:41
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín, Škrabal Karel, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Meziříčko. Na místě průzkumem zjištěno hnízdo ve střešním okně na půdě domu. Vystrojení člena do včelařské kukly, po přiblížení ke hnízdu zjištěno, že se jedná o staré hnízdo. Při dalším průzkumu nalezeno hnízdo na obvodovém plášti domu. Provedeno vystříkání vletového otvoru chemickým přípravkem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:10, návrat: 18:53
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na likvidaci hmyzu na dětském hřišti u kostela - Letovice. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo v dutině stromu na dětském hřišti. Jednotka provedla likvidaci hnízda pomocí chemického postřiku.
Ohlášení: 19:02, návrat: 19:32
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění 2 stromů přes komunikaci - Kladoruby směr Drválovice. Během jízdy stromy nenalezeny, pouze větve popadané na silnici. Provedeno odstranění popadaných větví z komunikace a návrat na základnu.
Ohlášení: 22:09, návrat: 22:42
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Jakeš Roman a Roman ml, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár odpadu u kolejí na ulici Podlesí, Letovice. Průzkumem na místě zjištěno, že se jedná o požár elektrického kabelu a dřeva v kolejišti. Ihned voláno na KOPIS s žádostí o zpomalení vlaků v místě požáru. Nasazeny 2 ks PHP CO2 na lokalizaci a likvidaci požáru. Po příjezdu HZSp SŽDC předáno velení a odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:08, návrat: 15:55
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škranc Robert, Škrabal Karel, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Boskovice, HZSp SŽDC Brno
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár kotelny u rodinného domu v obci Lhota u Letovice. Průzkumem na místě zjištěno od majitele, že objekt je odpojen od elektriky a plyn není zaveden. Zjištěn požár odpadu v kotelně, který se pokoušel hasit soused pomocí 2 ks PHP. Nataženo dopravní vedení B a útočný proud C v dýchací technice. Provedena lokalizace požáru, na místo se dostavila jednotka HZS Boskovice a předáno velení. Vynášení materiálu z kotelny na volné prostranství. Na místě domluven další postup, přes KOPIS informován starosta obce Letovice, který se dostavil na místo a zajistil náhradní ubytování postižené rodině. Provedeno přirozené i nucené odvětrání prostor a kontrola termokamerou. Po likvidaci požáru odjezd jednotky na základnu.
Ohlášení: 18:55, návrat: 20:16
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škranc Robert, Škrabal Karel, Konůpka Antonín, Loukota Roman, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Blansko, JSDH Velké Opatovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Křetín. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený menší strom zasahující do obou jízdních pruhů komunikace. Provedeno odstranění pomocí motorové pily a odtažení mimo silnici. V průběhu zásahu řízen provoz na komunikaci. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 9:25, návrat: 9:43
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru garáže - Sasina. Na místě zásahu zjištěno, že se jedná o požár záložního zdroje za garáží. Ohlášení se VZ a jednotka ponechána v záloze. Poté odeslána zpět na základnu.
Ohlášení: 14:31, návrat: 15:10
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman, Halata Zbyněk, Stria Martin, Heger Přemysl, Škranc Robert, Konůpka Antonín
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Svitávka, JSDH Letovice, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k vyhledání pohřešované osoby v terénu - Letovice. Na místě události prováděno vyhledávání osoby v zahrádkářské kolonii a přilehlém lese. Přijata informace, že pohřešovaná již dorazila domů značně vyčerpaná. Část jednotky odeslána zpět na základnu. TA vyslán ke kontrole osoby. Osoba v pořádku jen vyčerpaná. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:50, návrat: 19:17
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Toman Petr, Loukota Roman, Musil Michal, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Blansko
 
Jednotka povolána k odstranění stromu přes vozovku - Letovice směr Lhota. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes celou šíři komunikace. Pomocí MPŘ strom rozřezán a odklizen mimo silnici. Vozovka uklizena od větví a pilin. Pádem stromu byla poškozena svodidla - informována SÚS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:35, návrat: 11:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k čerpání vody ze sklepa - Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o zatopený sklep vlivem prasklé vodovodní hadice. Nasazeno kalové čerpadlo s elektrocentrálou k odčerpání vody. Po vyčerpání vody zbytek vymeten pomocí smetáků. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:59, návrat: 11:04
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří, Jakeš Roman, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na akutní otevření uzavřených prostor - Letovice. Na místě se nachází oznamovatel, který právě vniká do domu oknem a otevírá nám vchodové dveře. Průzkumem zjištěno, že se v bytě nachází osoba při vědomí, která spolykala prášky. Uložení do polohy na bok pro možnost zvracení. Nasazení pulsního oxymetru. Po příjezdu ZZS předání osoby do její péče. Po ošetření pomoc s transportem osoby do sanitního vozu. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:50, návrat: 18:01
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka vyslána na požár klestí po pálení k obci Zábludov. Při příjezdu na místo události již zasahuje HS Kunštát, proveden společný průzkum. Po příjezdu na místo zásahu HS Boskovice přebírá velení a VD dává rozkaz vybavit se zádovými vaky a ženijním nářadím k likvidaci požáru - neúspěšné, následně nataženo dopravní vedení a jeden "D" proud na likvidaci požáru. Poté balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:57, návrat: 18:42
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Toman Petr, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert, Konůpka Antonín, Jakeš Roman
Jednotky: HS Kunštát, JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Zábludov
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice, Slatinka. Průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý menší strom přes komunikaci. Provedeno rozřezání stromu pomocí MPŘ a uklizení mimo komunikaci. Vozovka uklizena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:31, návrat: 14:54
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl, Dokoupil Martin
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin, Konůpka Antonín, Jakeš Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Toman Petr, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru do areálu firmy Ekoterm. Průzkumem žádný požár nenalezen. Dopřesnění místa události oznamovatelem, že se jedná o areál bývalé firmy Biola. Průzkumem vrchem přes zavřená plechová vrata žádné příznaky hoření v areálu nenalezeny. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:24, návrat: 17:49
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl, Toman Petr, Sedlák Josef, Bednář Jindřich, Stria Martin, Nečesaný Matěj
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Škrabal Karel, Dokoupil Martin, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána na záchranu osoby propadenou ledem - Letovice. Na místě zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení.  Průzkumem zjištěna osoba cca 20 m od břehu propadená v ledu. Nasazení motorového člunu na vodu a 2 členové v suchých oblecích vyjíždí na záchranu. Osoba vytažena do člunu a dovezena na břeh. Předána zdravotníkovi, svlečení mokrého oděvu a zajištěn tepelný komfort. Balení materiálu na návrat na základnu.
Ohlášení: 10:08, návrat: 10:53
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, lodní přívěs
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Mitáš Rostislav, Škrabal Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromů - Skrchov. Na místě Celní správa. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o ořez stromů okolo návěsu kamionu pro potřebu Celní správy. Provedeno osvětlení místa zásahu a ořezání dřevin v okolí návěsu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:49, návrat: 17:32
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Mitáš Rostislav, Kejík Václav, Musil Michal, Stria Martin, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj, Dokoupil Martin, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na záchranu osoby - Meziříčko. Společně s naší jednotkou dorazila na místo ZZS. Průzkumem zjištěna osoba v bezvědomí v RD. Zahájena resuscitace a ZZS si nasadila AED. Osvětlení místa zásahu. Po obnovení životních funkcí jsme osobu transportovali do sanitního vozu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:45, návrat: 6:34
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman a Roman ml., Škranc Robert, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru lesa - Vranová. Během jízdy k zásahu jednotka odvolána zpět na základnu.
Ohlášení: 14:35, návrat: 14:41
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Nečesaný Matěj, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Sedlák Josef
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman 
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát, JSDH Vranová, JSDH Kunštát
 
Jednotka vyslána na odstranění stromu z komunikace Letovice směr Skrchov. Na místě události se nachází rozježděná větev na komunikaci. Provedeno odstranění zbytků větve a zametení komunikace. V místě zásahu řízen provoz na komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:50, návrat: 21:12
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Kejík Václav, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Toman Petr
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert 
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu z elektrického vedení – Letovice. Na místě události oznamovatel, který nám upřesnil, že se jedná o strom padlý na trakčním vedení železnice, které jiskřilo a bouchalo. Průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom na trakčním vedení, které již nejiskří. Strom neohrožuje bezpečnost projíždějících vlaků. Strom byl padlý vlivem uhryzání bobrem. Povolána jednotka SŽDC, v jejíž působnosti se událost nachází. Vyčkání jejich příjezdu, předání informací a místa zásahu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 2:08, návrat: 3:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman
Jednotky: JSDH Letovice, SŽDC Brno
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil