Zásahy v roce 2020

Jednotka vyslána k záchraně osoby pomocí AED - Letovice. Na místě se již nachází PČR a provádí resuscitaci. Vystřídání v KPR a nasazení kyslíkové terapie. Po příjezdu ZZS pokračování v KPR. Osvětlení místa zásahu. Lékařem ZZS konstatován exitus osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 00:06, návrat: 01:05
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Mitáš Rostislav
Záloha na zbrojnici: Škranc Robert, Škrabal Jiří, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED - Meziříčko. Na místě již zasahuje PČR - nasazuje AED. Zjištěna osoba v bezvědomí. Střídání v resuscitaci s PČR. Po příjezdu ZZS pokračování v resuscitaci a po obnovení základních životních funkcí transport osoby do vozu ZZS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:49, návrat: 16:06
Technika: TA Nissan
Účast: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Dokoupil Martin, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k zajištění přistání vrtulníku ZZS - Letovice. Na místě se u udané adresy nikdo nenachází. Syn postiženého nám po zabouchání na dveře otevřel. Průzkumem zjištěna osoba v bezvědomí v podkroví domu. Provedeno prvotní vyšetření a zahájena resuscitace. Příprava AED a kyslíkové terapie. Na místo se dostavila ZZS, která si osobu převzala do své péče. Pokračování v resuscitaci a příprava transportní vany na přenos pacienta. Místo přistání vrtulníku zajistila HS Boskovice. Po obnovení základních životních funkcí byla osoba transportována do sanitního vozu ZZS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:52, návrat: 17:58
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Musil Michal, Stria Martin, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka vyslána na požár RD - Letovice. Na místě majitel, který nám sdělil, že se jednalo o požár dřeva u udírny - uhašeno před příjezdem. Průzkumem zjištěno, že vlivem poškození udírny došlo k požáru dřeva uskladněného u udírny. Provedena kontrola přístřešku a udírny pomocí termokamery - negativní. Vybrání žhavého z topeniště a zalití vodou. Majitel škodu neuvádí - odvolání ZPP. Předání velení VD HS Boskovice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:54, návrat: 19:21
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Dokoupil Martin, Stria Martin, Škranc Robert, Toman Petr a Ondřej, Mitáš Rostislav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, HS Blansko, HS Kunštát, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka vyslána na záchranu osoby pomocí AED - Letovice. Při příjezdu na místo události již zasahuje PČR, která využila AED. Naše jednotka provedla rozšíření resuscitace o kyslíkovou terapii. Střídání v KPR, po příjezdu ZZS pacient předán. Lékař konstatuje exitus. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:55, návrat: 14:21
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Heger Přemysl, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml., Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu na drátech elektřiny - Kladoruby. Po příjezdu na místo události jsme s oznamovatelem prozkoumali místo události. Při jakémkoliv zásahu hrozil pád stromu na dráty elektřiny. Proto jsem přes operačního důstojníka povolal jednotku HZS. Po jejich příjezdu bylo dohodnuto přesunutí zásahu na další den, za pomoci plošiny a jeřábu. Tento postup byl konzultován se zástupci města. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:45, návrat: 17:43
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění nahnutého stromu na dráty el. vedení do obce Kladoruby. Průzkumem zjištěn nahnutý strom, zaklesnutý v koruně dalšího stromu, našimi silami není možné odstranit, proto byl po předchozí domluvě s HS Lidická vyslán vyprošťovací automobil. Po příjezdu VYA domluven postup a následné zajištění stromu. Poté ve spolupráci s odbornou firmou bylo prováděno postupné odřezání stromu. Po odstranění odjezd jednotek na základnu.
Ohlášení: 12:41, návrat: 14:54
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Lidická (Brno)
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice, Podlesí. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes cyklostezku a přes řeku. Provedeno rozřezání a vytažení stromu z řeky. Další strom byl rozštípnutý, a proto byl také pokácen. Stezka uklizena a návrat jednotky na základnu. 
Ohlášení: 9:56, návrat: 10:40
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na odstranění stromu - Letovice Průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom přes cestu do zámeckého parku. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Cesta zprůchodněna a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:06, návrat: 11:40
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na odstranění stromu - Letovice směr Zábludov. Průzkumem zjištěn padlý strom přes silnici. Provedeno rozřezání stromu motorovou pilou a odstranění ze silnice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:12, návrat: 14:34
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Nečesaný Matěj, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Výjezd na strom hrozící pádem - Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o strom nahryzaný bobrem a hrozící pádem do vozovky. Provedeno pokácení pomocí motorové pily. Poté uklizení mimo vozovku a přejezd na další událost.
Ohlášení: 14:57, návrat: 15:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Nečesaný Matěj, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Stria Martin, Konůpka Antonín, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu ve vozovce - Stvolová. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o strom, který zasahuje do vozovky. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 15:16, návrat: 15:39
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Nečesaný Matěj, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Stria Martin, Konůpka Antonín, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného stavu - Zábludov. Průzkumem zjištěno, že se jedná o strženou ipu ze střechy rodinného domu. Provedeno odtržení visící ipy ze střechy a shození na zem. Místní občan dodal materiál na zabezpečení střechy proti protečení. Instalace plachty na střechu a zavětrování pomocí desek. Předání majitelce a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:27, návrat: 17:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Nečesaný Matěj, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Svitavy. Průzkumem zjištěno, že se jedná o strom zasahující do vozovky. Provedeno odstranění stromu pomocí motorové pily. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:18, návrat: 18:38
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Kladoruby. Průzkumem zjištěno, že se jedná o strom, který při pádu zavadil o dráty elektrického vedení a padl na komunikaci. Provedeno rozřezání stromu a uklizení mimo komunikaci. Povolání pohotovostní služby EONu pro kontrolu elektrického vedení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:12, návrat: 8:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Nečesaný Matěj, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Výjezd jednotky na odstranění stromu - Letovice směr Skrchov. Na místě průzkumem zjištěna zlomená borovice nad komunikací. Provedeno zastavení provozu na komunikaci a pokácení stromu. Následně rozřezání stromu a odklizení mimo vozovku. Úklid vozovky od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:52, návrat: 15:15
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman ml., Nečesaný Matěj, Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Prudký Miroslav
Záloha na zbrojnici: Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů - Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o utrženou plechovou střechu na budově, která hrozí pádem na zem. Kontrola podbití střechy z vnitřku budovy kvůli únosnosti střechy. Pomocí nastavovacích žebříků jsme se dostali na střechu budovy. Hasič zajištěný na laně provedl odříznutí zvednutých plechů střechy pomocí rozbrušovací pily. Provedeno shození plechů na zem. Poté provizorní zajištění ostatních plechů pomocí latí a hřebíků proti dalšímu uvolňování. Na další střeše také zjištěno vzedmutí krajního plechu - také zajištění pomocí latě a hřebíků. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 9:28, návrat: 10:38
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána na nakloněný strom - Letovice směr rybník. Průzkumem zjištěn nakloněný strom nad cestou. Provedeno pokácení a odklizení z cesty. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:48, návrat: 11:05
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
 
Při jízdě od zásahu oznámen další padlý strom u koupaliště. Provedeno rozřezání a uklizení mimo cestu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:05, návrat: 11:15
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Mitáš Rostislav, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka odvolána z kondiční jízdy k odstranění stromu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o rozlomenou vrbu na komunikaci. Pomocí motorových pil byla vrba rozřezána a odklizena mimo komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:13, návrat: 19:57
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění spadeného stromu za obci Kladoruby. Průzkumem zjištěn strom přes celou vozovku, provedeno nasvětlení a odstranění pomocí MPŘ, úklid komunikace a poté odjezd na základnu. Po cestě na základnu nalezen pár metrů po předchozím zásahu další strom přes celou vozovku, nasazena MPŘ a úklid komunikace. Odjezd na základnu a následné vyslání k dalšímu zásahu. 
Ohlášení: 00:20, návrat: 00:47
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Kejík Václav, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána od předchozí události na další zásah – odstranění stromů u obce Smržov. Průzkumem zjištěn strom přes celou komunikaci, který poškodil plot u místního JZD, provedena fotodokumentace a následné odstranění stromu pomocí MPŘ. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 00:47, návrat: 01:35
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Kejík Václav, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu z cesty – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom přes cestu a cyklostezku. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo cestu. Zjištěn další vyvrácený strom hrozící pádem do cesty cca 20 m od místa události. Strom pokácen a uklizen z cesty. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:27, návrat: 15:03
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Prudký Miroslav
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka při cestě na výcvik narazila na DN NA bez zranění u obce Letovice. Při jízdě na výcvik jednotka narazila na DN NA, který byl v příkopu. Jednotka tuto událost ihned ohlásila na KOPIS a vyžádala příjezd HZS Boskovice. Průzkumem zjištěn tahač, který byl sjetý v příkopu, řidič bez zranění cizí národnosti. Provedeno protipožární opatření, řízení dopravy, nasvětlení místa události. Následným průzkumem zjištěn únik nafty přes hrdlo nádrže. Provedeno provizorní utěsnění a jímání nafty do nádoby. Zbytek zasypán sorbentem. Po příjezdu HZS Boskovice předáno velení a následný odjezd jednotky zpět na výcvik.
Ohlášení: 18:54, návrat: 19:21
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín, Musil Michal, Dokoupil Martin, Toman Petr, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k několika ohniskům požáru v lese od Zboňku směrem po staré cestě na Letovice. Po upřesnění lokace HS Boskovice s oznamovatelkou se jednotka přemístila na spojovací cestu mezi Klevetovem a Letovicemi. Spolu s HS Boskovice jsme projížděli po cestě a hledali ohniska požáru. Průzkumem nebylo nic nalezeno a velitel HZS toto oznámil na KOPIS. Po pokračování jízdy k Letovicím však došlo k zapadnutí CAS 24 JSDH Letovice a CAS 20 HS Boskovice do bahna. Pomocí traktoru člena JSDH Letovice došlo k vyproštění vozidla HS Boskovice. Naše vozidlo CAS 24 daným úsekem projelo bez vyproštění. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:32, návrat: 19:57
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Toman Petr, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín, Dokoupil Martin, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k požáru střechy RD – Letovice, Třebětín. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár menšího rozsahu na střeše u štítové zdi mezi dvěma domy. Po vypnutí el. proudu byli vysláni na půdu domu 2 členové v dýchací technice a C proudem – požár v jeho zárodku uhasili. Dalšími 2 C proudy jsme jistili střechu domu a sousedního domu. Byl proveden spolu s majitelem sousedního domu průzkum na jeho půdě, zda nehrozí nebezpečí – negativní. Po příjezdu HS Boskovice bylo předáno velení. Pomocí termokamery byla půda zkontrolována a jednotka byla odeslána na základnu.
Ohlášení: 15:38, návrat: 16:24
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman a Roman ml., Halata Zbyněk, Stria Martin, Kejík Václav, Loukota Roman, Škranc Robert, Prudký Miroslav 
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru dodávky – Letovice. Průzkumem zjištěn požár dodávkového vozidla v plném rozsahu v motorovém prostoru a v kabině. Vytvořeno dopravní vedení B, rozdělovač a jeden útočný proud C v dýchací technice a započato hašení. Osvětlení místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru. Vozidlo monitorováno pomocí termokamery k vyhledávání případných osob a skrytých ohnisek šíření požáru. Po příjezdu HS Boskovice předání velení. Proveden násilný vstup do nákladního prostoru a dohašení požáru. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 00:18, návrat: 01:08
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Nečesaný Matěj
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k akutnímu otevření uzavřených prostor – Letovice. Na místě oznamovatelka, která nám sdělila, že se v bytě zamkl 3letý syn. Průzkumem zjištěno, že dítě je v pořádku, pouze rozrušené. Byt zamčený, klíč zevnitř, oznamovatelka náhradní klíč nemá. Okénko do koupelny otevřeno na ventilačku – provedeno nouzové otevření okénka. Byt otevřen bez poškození a nezraněné dítě předáno matce. Předání místa zásahu PČR a odjezd na základnu.
Ohlášení: 11:55, návrat: 12:19
Technika: Ta Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman ml., Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Po přijetí oznámení o požáru vyjela jednotka směrem na Novičí na ohlášený lesní požár. Po příjezdu byl průzkumem zjištěn požár oplocené lesní školky o rozloze cca 70x30 metrů. Požár se vlivem silného větru rychle šířil do vzrostlého lesa. Z prvního vozu CAS 24 byly vytvořeny proudy dvěma směry. První byl směrován proti větru na odříznutí ohně. Tento směr byl vytvořen z dopravního vedení a 3 útočných vedení. Druhý směr byl určen k hašení obvodu požářiště a pak k následnému dohašování. Druhý vůz CAS 32 by určen k doplňování vody. Po příjezdu JSDH Svitávka byli členové zapojeni do hašení a jejich 2 cisterny zajišťovaly kyvadlově dovoz vody. Byla provedena lokalizace požáru. Na místě byl i majitel pozemku, kterého jsme kontaktovali s vyšetřovatelem požárů k pozdějšímu vyšetřování. Po kontrole požářiště termokamerou jsme ohlásili na KOPIS likvidaci požáru. Obě jednotky odjely základnu, kde po dočerpání vody byl znovu vyhlášen výjezd jednotce na lesní požár do Louky u Rozseče.
Ohlášení: 14:13, návrat: 16:47
Technika: CAS 24 T 815, CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Kejík Václav,
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa do obce Louka. Na místě události jednotky z I. stupně požárního poplachu. Po příjezdu k místu události byla jednotka zastavena ostatními jednotkami z důvodu neprůchodnosti stoupajícím terénem a tím pádem nemožnost příjezdu vozidel až do místa zásahu. Po konzultaci s velitelem HS Boskovice se 5 členů s požadovaným vybavením transportovali na místo zásahu vozidlem CAS 32 T 148, které bylo jako jediné schopné zvládnout terén. Požářiště bylo vzhledem k velikosti rozděleno na dva větší úseky a jednotka byla přidělena k již zasahující jednotce HS Boskovice. Naše vozidla zůstala včetně 3 členů těsně pod nedostupným terénem a doplňovali kyvadlově střídající se vozy T 148, které sloužili pouze k dopravě vody nedostupným terénem až k místu zásahu. Po odříznutí ohně od dalšího zalesněného prostoru vytvořeno vedení 1B, rozdělovač a 3 C proudy na rozhrabání a dohašování. Z místa zásahu odvolána na jinou událost jednotka HS Boskovice včetně vozidla CAS 30 a na místo požářiště bylo po úpravě terénu povolána CAS 32 T 815 SDH Černá hora a na druhý úsek CAS 32 T 815 SDH Letovice. Naši členové zůstali na svých místech a připojeno 2B včetně rozdělovačů a 5 C proudů na CAS SDH Černá hora. Úsek posílen i členy SDH Černá hora včetně ženijního nářadí. Dohašení, rozhrabávání a prohlídka termokamerou pro zjištění kritických míst. CAS 32 SDH Letovice včetně 2 členů zajišťovalo pomocí 1B, rozdělovače a 4 C proudů vodu zasahujícím jednotkám na druhém úseku. CAS 24 včetně 1 člena zajišťovalo dopravu vody ze zřízeného čerpacího stanoviště. Po likvidaci požáru na obou úsecích sbalen a naložen materiál HS Boskovice + Kunštát a transportován do přístupného terénu jednotce Kunštát. Naložení vlastního materiálu zpět do vozidel a odjezd z místa zásahu na základnu.
Ohlášení: 16:47, návrat: 22:07
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Jakeš Roman
Jednotky: HS Kunštát, HS Boskovice, HS Blansko, JSDH Olešnice, JSDH Tasovice, JSDH Brumov, JSDH Doubravník, JSDH Lomnice, JSDH Letovice, JSDH Kunštát, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice, JSDH Lysice, JSDH Černá Hora
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru travního porostu do obce Meziříčko. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno plamenné hoření trávy. Vytvořeny 2 C proudy se smáčedlem, jeden pro odříznutí ohně od přilehlých budov a druhý k odříznutí a uhašení hromady větví z druhé strany požářiště. CAS 32 T 815 připojeno k doplňování vody do CAS 24 T 8145. Po lokalizaci požáru prolití celého požářiště vodou a místo zásahu předáno přijíždějící jednotce HS Kunštát. Sbalení materiálu a návrat na základnu k pokračování úklidu a doplňování vozidel od předchozích zásahů.
Ohlášení: 11:42, návrat: 12:25
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka přijela na místo oznámení k požáru vozidla na ulici U Hájku, Letovice. Na místě oznamovatel. Průzkumem bylo zjištěno, že odstavené vozidlo nevykazuje stopy požáru, jen se z motoru kouřilo vlivem technické závady. Daný stav byl oznámen na KOPIS a jednotka po odtlačení vozidla z křižovatky k chodníku odjela na základnu.
Ohlášení: 12:58, návrat: 13:15
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Musil Michal, Dokoupil Martin, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby – Dolní Smržov. Na místě PČR zahajuje KPR na osobě v bezvědomí. Střídání v resuscitaci s PČR. Po příjezdu ZZS osoba předána do jejich péče. Lékařem konstatován exitus. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:26, návrat: 5:10
Technika: TA Nissan
Účast: Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru trávy – Letovice, U královce. Na místě oznamovatel. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár trávy, keřů a klestí na ploše cca 50 x 20 metrů. Vytvořeno dopravní vedení 1 B, rozdělovač a dvě útočná vedení C na zabránění šíření požáru ze dvou stran. Provedena lokalizace požáru a zřízeno doplňování vody z CAS 32 do CAS 24. Příjezd HS Boskovice a předání velení. Prováděno postupné dohašování a prolévání požářiště. Likvidace požáru, balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 14:47, návrat: 15:49
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Nečesaný Matěj, Jakeš Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru kotelny - Vanovice. Po příjezdu na místo zásahu již byly přítomny jednotky JSDH Vanovice a JSDH V. O. Po ohlášení se veliteli zásahu JSDH V. O. jsme vytvořili záložní útočný C proud. Dále naši 2 členové provedli v dýchací technice s termokamerou preventivní vynesení PB láhve z obytné části - bez zvýšené teploty. Po příjezdu HS Boskovice bylo provedeno odvětrání kotelny a částečný úklid zbytků po hoření. Také bylo provedeno odvětrání obytné části přetlakovým ventilátorem. Po konečném průzkumu byla naše jednotka odeslána na základnu. 
Ohlášení: 5:47, návrat: 6:45
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Musil Michal, Nečesaný Matěj, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Vanovice, JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED + otevření uzavřených prostor - Letovice. Na místě již zasahuje PČR. Byt otevřen před naším příjezdem. PČR má osobu ve své péči. Příjezd ZZS - lékařem konstatován exitus osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:55, návrat: 16:26
Technika: TA Nissan
Účast: Škrabal Karel, Kejík Václav, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice, Slatinka. Průzkumem zjištěno, že se jedná o 2 vyvrácené stromy přes celou komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo silnici. Vozovka uklizena, návrat na základnu.
Ohlášení: 15:25, návrat: 15:54
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Bednář Jindřich
Záloha na zbrojnici: Nečesaný Matěj, Kejík Václav, Loukota Roman, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o strom padlý do poloviny komunikace částečně rozježděný. Provedeno řízení dopravy v místě zásahu, rozřezání stromu pomocí motorové pily a odklizení mimo komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:53, návrat: 21:18
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Loukota Roman, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromů, které hrozí pádem na komunikaci - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o 3 stromy padlé na dráty vysokého napětí, které hrozí pádem na komunikaci. Povolána pohotovost firmy Eon. Silnice je průjezdná, nebezpečné místo označeno kužely. Po příjezdu firmy Eon konzultace dalšího postupu. Na místo se musí dostavit jejich plošina, protože musí elektrické vedení vyzkratovat a i poté v jeho blízkosti mohou pracovat pouze pracovníci firmy Eon. Po příjezdu plošiny, ustavení a řízení dopravy v místě zásahu. Postupné odřezávání stromů a uvolňování elektrického vedení. Odklizení stromů z komunikace. Na místo se musí dostavit opravárenská firma, která provede výměnu izolátorů. Jelikož se na místo dostaví za cca 2 hodiny, odkázal jsem je na PČR s požadavkem řízení dopravy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:43, návrat: 6:50
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k úklidu komunikace - Letovice. Na místě PČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vyteklý náklad z nákladního automobilu určený do kafilérie. Provedeno spláchnutí odpadu z komunikace pomocí proudu C. Dále provedeno očištění NA a místa pod ním. Po domluvě s VZ odjezd na základnu.
Ohlášení: 8:05, návrat: 9:28
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyjela na odstranění stromu – Letovice směr Křetín. Na místě zjištěno, že se jedná o neodborně skácený strom, který hrozí pádem na komunikaci. Provedeno zajištění 2 členů na laně a spuštění se ke stromu. Postupné rozřezávání a spouštění dřeva na komunikaci. V místě zásahu řízen provoz na silnici. Úklid komunikace a návrat na základnu.
Ohlášení: 19:03, návrat: 20:19
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na čerpání vody - Letovice. Na místě majitelka. Průzkumem zjištěn zatopený sklep vlivem předchozích silných dešťů. Nasazena kalová čerpadla na odčerpání vody. Po vyčerpání vody zjištěno, že přes zeď lehce protéká voda. Na ulici zjištěny ucpané dešťové kanály vedoucí do řeky. Majitelka si vyčištění kanalizace zajistí sama. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:02, návrat: 18:55
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k monitoringu vodního toku - Letovice. Na místě starosta města Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o rozlévající se řeku vlivem vydatných dešťů a zavřeného stavidla na řece Svitavě (63,1 km). Pro zabránění rozlití řeky z koryta bylo pozvednuto stavidlo a zvýšen průtok. Kontaktován majitel následujícího stavidla - provádí monitoring a manipulaci dálkově. Vyžádání HBK 388 pro kontrolu stavidel po proudu ve firmě Tylex a v obci Zboněk - vše v pořádku, majitelé provádí monitoring. CAS 24 se ještě přesouvá na kontrolu stavidel proti proudu řeky ke Kolářovému mlýnu - majitel na místě a provádí regulaci. Na místo se dostavil KŘD plk. Ing. Richtr - informace o možných extrémních srážkách. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:01, návrat: 13:44
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Musil Michal, Jakeš Roman a Jakeš Roman ml., Loukota Roman, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Stria Martin, Dokoupil Martin, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k padlému stromu přes elektrické dráty - Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o vyvrácený ořech visící přes dráty vysokého napětí a nad cyklostezkou. Provedeno uzavření cyklostezky pro vyloučení pohybu osob. Na místo se dostavil technik firmy EON a provedl vypnutí elektrického proudu. Poté provedl odřezání větví zaklesnutých do drátů elektrického vedení. HS Boskovice provádí rozřezání stromu a naše jednotka provádí úklid větví a kmene mimo cyklostezku. Po odstranění jsme informováni pracovníkem EONu o dalším vyvráceném stromě - Letovice směr Meziříčko. Přejezd k další události.
Ohlášení: 16:05, návrat: 17:27
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Jakeš Roman ml., Stria Martin, Bednář Jindřich, Nečesaný Matěj
Záloha na zbrojnici: Leinveber Tomáš, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Pracovníky Eonu jsme byli informování o dalším spadeném stromě - Letovice směr Meziříčko. Na místě zjištěn padlý velký keř přes komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí MPŘ a odklizení mimo vozovku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:27, návrat: 17:39
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár signalizovaný EPS – Skrchov. Na místě technik firmy. Provedeno otevření klíčového trezoru a použití generálního klíče. Proveden průzkum v DT v pohotovosti s termokamerou všech kanceláří a dle signalizace čidla zjištěno, že se jedná o poruchu čidla. Příznaky hoření nezjištěny. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:37, návrat: 20:09
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Toman Ondřej, Jakeš Roman ml.
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Škrabal Karel, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k odstranění padlého stromu – Letovice. Na místě MP Letovice. Na místě zjištěn padlý strom zasahující do komunikace. Provedeno odstranění pomocí MPŘ a úklid vozovky. V místě zásahu prováděno řízení dopravy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:22, návrat: 14:45
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Během jízdy od zásahu zjištěn další padlý strom zasahující do komunikace. Provedeno odstranění pomocí MPŘ. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:45, návrat: 15:17
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Meziříčko. Na místě oznamovatelka. Průzkumem zjištěna ucpaná kanálová vpust na kraji lesa a vytvoření jezera, které přetékalo a hrozilo zatopením přilehlých domů. Pomocí trhacího háku byla nalezena vpust a odstranění největších naplavenin. Postupné klesání hladiny a odstraňování veškerých naplavenin pomocí ženijního nářadí. Po dočištění vpusti návrat na základnu.
Ohlášení: 15:22, návrat: 16:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Škrabal Karel, Musil Michal, Kejík Václav, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromů – Letovice, Třebětín. Na místě zjištěny 2 menší stromy zasahující do komunikace. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:11, návrat: 16:57
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě zjištěno vosí hnízdo ohrožující děti. Provedena likvidace pomocí chemického přípravku a fyzická likvidace hnízda. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:48, návrat: 18:25
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Kunštát. Průzkumem zjištěn nakloněný strom hrozící pádem do vozovky. Zastavení dopravy v místě zásahu. Provedeno pokácení stromu pomocí motorové pily. Rozřezání stromu a uklizení mimo vozovku. Vozovka zametena, návrat na základnu.
Ohlášení: 21:06, návrat: 21:30
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána z kondiční jízdy na čerpání vody na ulici Čapkova. Po příjezdu na místo seznámení se situací a domluven postup s majitelem, který prováděl čerpání sklepa svým čerpadlem. Na místo povoláno DA Iveco z důvodu menšího čerpadla, které bylo nasazeno do jímky. Po odčerpání jímky zjištěno ucpané potrubí, které jsme se za pomocí krtka pokusili uvolnit - neúspěšně. S majitelem domluveno, že si bude situaci řešit po vlastní linii přes město Letovice. Během zásahu nás soused upozornil na vyvěrající vodu s podzemního hydrantu, akutní nebezpečí nehrozí, pouze jsme informovali přes KOPIS VaK. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:43, návrat: 16:50
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Kejík Václav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k padlému stromu - Letovice směr Zábludov. Po příjezdu na místo zjištěn padlý strom přes celou vozovku. Rozřezání stromu pomocí motorové pily a odklizení mimo vozovku. Během zásahu řízen provoz na komunikaci. Úklid větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:54, návrat: 6:19
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
KOPIS odvolal z kondiční jízdy DA z Kochova přes vysílačku na požár dopravního prostředku - Letovice, s tím, že nám tam posílá i 1V. V autě vystrojení člena do dýchací techniky. Při jízdě k zásahu sem si vyžádal upřesnění místa a bylo nám sděleno, že se jedná o DN bez požáru se zraněním, kde se nachází těhotná žena. Při příjezdu před námi přijíždí 1V na místo. Na místě poskytují první pomoc 2 naši členové v civilu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu se zraněním těhotné ženy. Provedeno odpojení autobaterie, protipožární zabezpečení, zajištění DN, řízení dopravy, umístění dopravních kuželů, unik provozních kapalin nezjištěn. Péče o těhotnou ženu - jelikož paní byla v šoku a upadala nám do krátkodobého bezvědomí, byly u ní vytěženy informace o alergiích, co jí bolí, v kolikátém je týdnu atd. Ošetření obou končetin, kde byly velké tržné rány a krvácení. Zavázání obvazovým materiálem a paní jsme udržovali při vědomí komunikací s ní. Při příjezdu ZZS předání informací a asistence při dalším ošetření a naložení do vozidla ZZS. Po odjezdu ZZS, zadokumentování DN PČR jsme asistovali při vyproštění vozidla zpět na komunikaci a odtažení na kraj vozovky. Úklid vozovky, zametení a posbírání trosek z vozidla. Po celou dobu zásahu naši členové řídili dopravu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:55, návrat: 17:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Loukota Roman, Musil Michal, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice, Podolí. Na místě majitel. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo na zdi u rodinného domu ohrožující alergické děti majitele. Provedena fyzická likvidace hnízda sběrem do pytle. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:56, návrat: 19:42
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml., Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo ohrožující majitele a děti. Jedná se o prasklinu ve zdi, kudy vylétávají vosy. Proveden postřik chemickým přípravkem a ucpání praskliny pomocí insekticidní pěny. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:04, návrat: 19:40
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml., Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k asistenci při rizikovém kácení - Letovice. Po ukončení činnosti informace od občana, že se na cestě k zahradám nachází vyvrácený strom. Průzkumem zjištěn strom přes cestu. Provedeno rozřezání a odklizení mimo cestu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:46, návrat: 16:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jakeš Roman a Roman ml., Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného stavu - Letovice. Na místě průzkumem zjištěna ulomená velká větev v koruně stromu hrozící pádem na chodník a silnici. Povolána AP 30 z HS Boskovice. Po jejím příjezdu uzavření komunikace a chodníku. Ustavení AP 30 a odstranění ulomené větve z koše AP 30. Dále odřezána další prasklá větev pomocí motorové pily. Následně provedeno stržení suché větve na zem. Odstranění větví mimo komunikaci a zametení silnice. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:21, návrat: 19:38
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Toman Petr, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Vranová. Na místě průzkumem zjištěn suchý strom zaklíněn do druhého zasahující do vozovky. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Řízení dopravy v místě zásahu. Vozovka uklizena a návrat na základnu.
Ohlášení: 19:57, návrat: 20:20
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Toman Petr, Konůpka Antonín, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Leinveber Tomáš, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby - Letovice. Na místě provádí vyšetření člen JSDH Letovice, který bydlí v sousedství. Zároveň s naší jednotkou přijíždí na místo PČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o osobu v bezvědomí. PČR nasazuje AED a my provádíme KPR. Výboj během KPR nedoporučen. Po příjezdu ZZS si jej přebírá do své péče. U osoby zajištěny životní funkce a transport do sanitního vozu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:11, návrat: 6:14
Technika: TA Nissan
Účast: Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Jakeš Roman, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo v podbití rodinného domu ohrožující majitele. Provedeno vystříkání pomocí chemického přípravku a vletové otvory zapěněny pomocí montážní pěny. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:06, návrat: 19:54
Technika: DA Iveco
Účast: Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Zábludov. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom přes celou komunikaci. Provedeno zastavení provozu v místě události. Pomocí MPŘ byl strom rozřezán a poté odklizen mimo silnici. Silnice zametena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:25, návrat: 18:56
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu - Letovice. Na místě zjištěno sršní hnízdo u okna rodinného domu a několik vosích hnízd na půdě domu. Provedeno oblečení člena do ochranné kukly a sestavení 2 dílů nastavovacího žebříku. Likvidace sršního hnízda u okna pomocí chemického přípravku a poté fyzická likvidace hnízda sběrem do pytle. Vosí hnízda na půdě pouze postříkána chemickým přípravkem. Balení materiálu a poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:57, návrat: 19:30
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů - Letovice.  Na místě průzkumem zjištěna ucpaná stavidla naplavenými větvemi a odpadem. Provedeno zajištění členů lanem a prováděno odstraňování naplavenin pomocí trhacího háku. Řízení dopravy v místě události. Pomocí kliky manipulace se stavidly pro lepší odtok naplavenin. 2 ze 3 stavidel vyčištěna. Na třetím je zaseknutý velký kmen, který není nyní možné odstranit. Nebezpečí nehrozí, hladina klesla - odstranění kmene bude až po úplném opadnutí vody. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 12:48, návrat: 13:59
Technika: DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Na místě oznamovatel - alergik. Zjištěno vosí hnízdo v zemi u rodinného domu. Provedeno zalití hnízda pomocí chemického přípravku a otvor zaplněn montážní pěnou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:55, návrat: 19:22
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Musil Michal, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění hmyzu – Letovice. Na místě čeká oznamovatelka. Průzkumem zjištěna 2 vosí hnízda v zemi v blízkosti veřejného koupaliště. Provedeno vystrojení 2 členů do včelařských kukel, vykopání hnízd ze země a zlikvidování pomocí chemického přípravku. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:08, návrat: 18:48
Technika: DA Iveco
Účast: Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na likvidaci hmyzu – Letovice. Na místě čeká oznamovatelka. Jedná se o sršní hnízdo v králíkárně u vchodu mateřské školky ohrožující děti. Provedeno vystrojení člena do včelařské kukly a proveden postřik hnízda chemickým postřikem. Poté fyzická likvidace hnízda sběrem do pytle. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:02, návrat: 14:31
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Heger Přemysl, Loukota Roman
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k transportu osoby z traktoru – Meziříčko. Při příjezdu na místo zásahu společně se ZZS průzkumem zjištěna osoba v kabině traktoru v bezvědomí. Osobu větší váhy jsme vyprostili z těžko přístupné kabiny a okamžitě se ZZS jsme zahájili KPR. Střídání členů v KPR probíhalo po 2 minutách z důvodu resuscitace na přímém slunci, uprostřed louky za domem. Při příjezdu HS Kunštát si VD přebírá velení a dva příslušníci pomáhají s resuscitací. ZZS rozhodla o nasazení automatické KPR LUCAS. Osoba za naší pomoci naložena na Scoop rám a transportovali jsme osobu cca 100 m do vozu ZZS. Traktor předán dceři a po domluvě s VZ obě jednotky návrat na základnu. 
Ohlášení: 9:32, návrat: 10:45
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Škrabal Karel, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Jednotka povolána na likvidaci hmyzu - Letovice. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo pod podbitím střechy ve výšce cca 4 m. Sestavení 2 ks nastavovacího žebříku a likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Místo zapěněno montážní pěnou a předáno majiteli. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:45, návrat: 19:07
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Halata Zbyněk, Musil Michal, Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo v podbití u vchodu do MŠ. Provedeno rozebrání obložení a fyzická likvidace hnízda. Poté oprava podbití a návrat na základnu.
Ohlášení: 9:42, návrat: 11:07
Technika: DA Iveco
Účast: Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru OA – Letovice. Na místě oznamovatel. Všechny osoby mimo vozidlo, nezraněny. Průzkumem zjištěno, že se jedná o technickou závadu na chladícím systému vozidla. Odpojení aku baterie. Provedeno zchlazení motorové části pomocí vysokotlakého proudu a měření teplot motoru pomocí termokamery. Průzkum vnitřku vozidla i podvozkové části pomocí termokamery – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 22:06, návrat: 22:40
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Prudký Miroslav, Toman Petr, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu - Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vosí hnízdo v zahradním domku mateřské školy. Provedeno vystrojení 2 členů do včelařských kukel. Provedena demontáž čela zahradního domku pro přístup k hnízdu, které se nachází v mezistropí. Po odkrytí hnízda byl použit chemický přípravek na likvidaci hnízda, následné vybrání hnízda do igelitového pytle. Čelo domku vráceno zpět. Domeček a okolí opláchnuto vodou pro spláchnutí postřiku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:58, návrat: 19:26
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů - Letovice. Zároveň s naší jednotkou na místo přichází obsluha jezu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vylití řeky z koryta vlivem silných dešťů a spuštěných stavidel. Provedeno mírné pozvednutí stavidel pro pokles hladiny řeky. Zajištění členů pomocí lana a za pomocí trhacích háků odstraňování naplavenin u stavidel. Vlivem vylití řeky došlo k zaplavení přilehlých zahrad. Po příjezdu HS Boskovice předání velení. DA Iveco odesláno na monitoring toku a jezů po proudu - všechny jezy regulovány a v pořádku. Na místo se dostavil starosta města a vyžádání PČR pro vznik škod na majetku. Postupné opadávání vody vlivem vyčištění a pozvednutí stavidel. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 4:26, návrat: 5:51
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Vlkov. Na místě čeká oznamovatel. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo v mezistropí opravované garáže. Vybavení člena včelařskou kuklou a provedeno odkrytí vrchních dřevěných desek střechy pomocí motorové pily. Hnízdo odkryto a likvidováno pomocí chemického přípravku. Poté sebráno do igelitového pytle. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:08, návrat: 9:47
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED - Letovice. Na místě PČR. Vybavení se zdravotnickým batohem a kyslíkem. Průzkumem zjištěna osoba v bezvědomí. Osoba položena na zem a s PČR zahájena KPR. Nasazení AED od PČR + nasazení naší kyslíkové terapie. Spolupráce se ZZS a střídaní po dvou minutách u KPR. Po cca 30 minutách lékař konstatoval exitus osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:54, návrat: 15:40
Technika: TA Nissan
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k pátrání po pohřešované osobě - Letovice. Sraz na služebně PČR a získání informací o osobě a místě pátrání. Přesun jednotky do zámeckého parku. Na místě pod velením PČR jsme vytvořili rojnici směrem k řece v zámeckém parku. Po cca 20 minutách osoba nalezena bez známek života. Poskytnutí PČR osvětlovací reflektor a domluva, že po vyšetření se na místo vrátíme. Návrat na základnu. Za 1 a půl hodiny jednotka povolána zpět pro pomoc s transportem těla. Na místě připravena transportní vana, tělo naloženo a transportováno obtížným terénem na louku. Na louce došlo k zapadení vozidla pohřební služby - náš člen přijel vlastním traktorem a pomohl vozidlo vytáhnout na zpevněnou cestu. Poté návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 17:26, návrat: 21:09
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jakeš Roman a Roman ml., Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škranc Robert, Dokoupil Martin, Loukota Roman, Konůpka Antonín, Toman Petr, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k odchytu volně pobíhajícího berana - Meziříčko. Průzkumem zjištěno, že beran se volně pohybuje po obci cca 7 dní a ohrožuje obyvatele. Spatřen na louce u domu. Po přiblížení prchl do křoví. Vytvořena rojnice společně s HS Boskovice a prováděno vyhledávání berana. Berana se nepodařilo dohledat. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:16, návrat: 20:16
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jakeš Roman ml., Jeřábek Lukáš, Škranc Robert, Dokoupil Martin, Konůpka Antonín, Toman Petr, Stria Martin, 
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby – Prostřední Poříčí. Na místo se zároveň s naší jednotkou dostavila PČR. Průzkumem zjištěna osoba v bezvědomí, započata KPR, nasazení AED a kyslíkové terapie. Střídání v KPR s PČR. Po příjezdu ZZS konstatován lékařkou exitus osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:46, návrat: 14:26
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Záloha na zbrojnici: Halata Zbyněk, Škrabal Karel, Loukota Roman, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Jednotka povolána k odstranění stromů – Zábludov směr Kunštát. Průzkumem zjištěny padlé stromy přes komunikaci částečně odklizené. Provedeno rozřezání stromů pomocí motorové pily a odklizení mimo komunikaci. Vozovka zametena od větví a pilin. V průběhu zásahu řízen provoz na komunikaci. Návrat na základnu. 
Ohlášení: 13:57, návrat: 14:24
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Prudký Miroslav, Loukota Roman, Stria Martin, Jakeš Roman a Roman ml.
Záloha na zbrojnici: Halata Zbyněk, Škrabal Jiří, Dokoupil Martin, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na nebezpečně nakloněný strom, který hrozí pádem na rodinný dům – Letovice. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěn nakloněný strom, který už má vyvrácené kořeny a hrozí pádem na dům. Z důvodu bezpečného pokácení byla na místo povolána plošina ze stanice Boskovice. Po příjezdu HS Boskovice plošina ustavena a strom ořezán. Poté zbylý kmen pokácen. Místo uklizeno a odjezd jednotek na základny.
Ohlášení: 17:12, návrat: 18:31
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Jakeš Roman ml., Halata Zbyněk, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána na odstranění nakloněného stromu k obci Dolní Smržov. Průzkumem zjištěn nakloněný suchý strom nad vozovkou. Strom byl pokácen a vozovka uklizena. Po dobu zásahu byla na místě řízena doprava. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 18:42, návrat: 19:23
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na odstranění nebezpečného hmyzu – Letovice. Na místě zjištěno vosí hnízdo v podbití pod střechou. Sestavení nastavovacího žebříku a vystrojení člena do včelařské kukly. Odstraněna deska z podbití, hnízdo vystříkáno chemickým přípravkem a fyzická likvidace hnízda. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 17:37, návrat: 18:24
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa – Letovice směr Křetínka. CAS 24 vyjíždí do obce Kněževísko – přístupová cesta do lesa nad přehradou Křetínka. CAS 32 vyjíždí do obce Křetín k prověření požáru. Po příjezdu do obce Zábludov zpozorován kouř z lesa v lokalitě Křetín – Horní Poříčí – předána informace všem jednotkám. Během jízdy dopřesněno, že v uvedené lokalitě je nahlášeno pálení klestí. Sraz jednotek v Horním Poříčí. Na místě potvrzeno, že se jedná o pálení klestí – návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 18:26, návrat: 19:31
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Karel a Jiří, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Toman Petr, Loukota Roman, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Jakeš Roman a Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, HS Kunštát, JSDH Svitávka
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Skrchov směr Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom přes celou vozovku. Pádem stromu poškozen plot přilehlého pozemku. Provedeno rozřezání stromu pomocí MPŘ. Během zásahu zastaven provoz na komunikaci. Úklid vozovky od větví a pilin. S majitelem poškozeného plotu domluveno, že poškození bude řešit s PČR posléze. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:11, návrat: 16:42
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Karel a Jiří, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů - Letovice, Třebětín. Na místě oznamovatelka. Průzkumem zjištěno, že se vlivem silných dešťů rozvodnila říčka Třebětínka a ohrožuje přilehlý rodinný dům zatopením. Domluveno v technických službách, že nám přichystají a dovezou pytle s pískem na odklonění vody od domu. Během toho jednotka provedla vyčištění ucpaného jezu na ulici Pražská. Po dovozu pytlů s pískem instalace před rodinný dům. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 5:06, návrat: 7:47
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů - Letovice. Na místě události zástupce města. Průzkumem zjištěn ucpaný jez, který způsobuje zvedání hladiny a zatopení přilehlých pozemků. Provedeno vyčištění naplavenin pomocí trhacích háků. Pozvednutí stavidel a snížení hladiny vodního toku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:02, návrat: 8:53
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Nečesaný Matěj, Musil Michal, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na žádost starosty k pročištění propustku do obce Meziříčko. Na místě zjištěn ucpaný propustek potoka. Jednotka pomocí ženijního nářadí propustek pročistila, aby voda mohla samovolně odtékat. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:53, návrat: 9:38
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří a Karel, Nečesaný Matěj, Musil Michal, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyjíždí na monitoring vodních toků v obci Letovice. Po příjezdu na ulici nádražní zjištěn ucpaný odtok stavidel. Pomocí ženijního nářadí vyčištěno. Poté přejezd na kontrolu stavidel na ulici Pražská - vše v pořádku. Přejezd na stavidla ve firmě Tylex. Na místě majitel, který nás seznámil se situací. Zjištěná ucpaná stavidla naplaveninami, s majitelem se naše jednotka pokoušela stavidla očistit. VZ povolává další členy s technikou HBK 386 TA. Během čištění stavidel VZ dostává od občanky informaci, že se zvedá rameno řeky Křetínky na ulici Tyršova. Posádka HBK 386 přejíždí na toto místo. Průzkumem zjištěno, že nehrozí akutní nebezpečí. Ve firmě Tylex domluveno, že nehrozí aktuálně akutní nebezpečí a majitel si zajistí na odstranění naplavenin těžkou techniku. Obě vozidla návrat na základnu.
Ohlášení: 10:26, návrat: 13:00
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na zatopený sklep v obci Skrchov. Průzkumem zjištěn zatopený sklep cca 50cm vody. Nasazeno kalové čerpadlo. Sklep vyčerpán, návrat na základnu.
Ohlášení: 13:00, návrat: 13:54
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na rozvodněný náhon v obci Skrchov. Na místě se nachází starostka, která seznámí JPO se situací. Průzkumem zjištěn rozvodněný náhod u firmy Teluria, kde hrozí zaplavení rodinných domů. Po průzkumu po proudu zjištěny tři spadlé stromy přes koryto řeky. Přes katastr zjištěno, že se nejedná o majetek Povodí Moravy, ale firmy Teluria. Domluveno využití věcné pomoci našeho člena JSDH, který vlastní těžký lesní traktor. Po příjezdu traktoru byl vytažen kmen, který nejvíce bránil průtoku. Poté hladina klesla cca o 20cm a další nebezpečí nehrozilo. Místo předáno starostce obce Skrchov.
Ohlášení: 16:39, návrat: 18:41
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Prudký Miroslav, Škrabal Karel, Musil Michal, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k otevření bytu – Letovice. PČR na místě, z bytu volá osoba o pomoc. Provedeno vniknutí do bytu otevřeným oknem v přízemí a otevření vchodových dveří bytu pomocí klíče. Osoba viditelně nezraněna, jen silně zmatená. Po příjezdu HS Boskovice předání místa zásahu a návrat na základnu.
Ohlášení: 4:00, návrat: 4:24
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel a Jiří, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k ucpanému jezu - Letovice. Na místě starosta města Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o ucpaný jez naplavenou dřevní hmotou a řeka hrozí zatopením přilehlých pozemků. Provedeno odstranění naplavenin pomocí trhacích háků a zprůchodnění jezu. Voda již volně odtéká a hladina se mírně snižuje. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:01, návrat: 16:33
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Nečesaný Matěj, Prudký Miroslav, Škrabal Jiří a Karel, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Meziříčko. Na místě zjištěn padlý strom přes vozovku. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo vozovku. Silnice zametena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:22, návrat: 14:48
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel a Jiří, Leinveber Tomáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby – AED – Meziříčko. Na místě zjištěna osoba v bezvědomí. Nasazeno AED, kyslíková terapie a zahájena KPR. Po příjezdu ZZS konstatován lékařkou exitus osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:00, návrat: 20:28
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín, Musil Michal
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů - Letovice. Jedná se o vzpříčený pařez v jezu bránící průtoku vody. Na místo jede traktor zajištěný městem Letovice. Vystrojení člena od suchého oděvu, zajištění lanem a provedeno uvázání pařezu ve vodě pomocí ocelového úvazku. Po příjezdu traktoru provedeno napojení lana z traktoru na úvazek na pařezu. Pomocí navijáku byl pařez vytažen na břeh. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 15:21, návrat: 16:01
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru komína rodinného domu – Horní Smržov. Během jízdy k zásahu byla jednotka odvolána zpět na základnu.
Ohlášení: 16:23, návrat: 17:20
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Toman Petr, Jakeš Roman ml., Heger Přemysl, Sedlák Josef, Bednář Jindřich
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Jakeš Roman, Stria Martin	
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Jevíčko
 
Jednotka povolána k odstranění stromu z řeky – Letovice. Průzkumem zjištěna rozvodněná řeka a zatopená část cesty pod zámeckým parkem. Vyrozumění odboru životního prostředí o nutnosti zamezení vstupu na cestu – provedeno prostřednictvím městské policie. Odstranění menšího stromku u břehu. Dále info o ucpání jezu v areálu firmy Tylex. Přejezd jednotky. Zjištěn pařez zaseklý v jezu – odstranění pomocí navijáku. Před jezem velké množství naplavenin, které způsobují zvýšenou hladinu řeky pod zámeckým parkem. Majitel jezu si odstranění zajistí externí firmou. Kontrola dalšího jezu na ulici Pražská – v pořádku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:49, návrat: 13:07
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Škrabal Karel a Jiří
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Prostřední Poříčí. Na místě zjištěna osoba v bezvědomí na posteli v RD. Ve spolupráci s PČR provedeno sundání osoby na zem a zahájena KPR. Nalepeny elektrody, nasazeno AED a kyslíková terapie. Po příjezdu ZZS střídání v KPR. Lékař ZZS konstatuje u osoby exitus. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:11, návrat: 17:17
Technika: TA Nissan
Účast: Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Prudký Miroslav, Bednář Jindřich
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Jednotka povolána k požáru izolace v mezistropu RD – Lazinov. Před námi na místě JSDH Lazinov. Majitel provedl zalití ohniska vodou. Průzkumem v dýchací technice v pohotovosti zjištěno, že se jednalo o žhnutí desek v mezistropu po provrtání majitelem. Vypnutí elektřiny do objektu a kontrola místa provrtání termokamerou – naměřeno 25 stupňů. Místo předáno HS Kunštát a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:31, návrat: 12:05
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Heger Přemysl, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Lazinov, JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Výjezd jednotky na záchranu osoby pomocí AED – Letovice. Na místě PČR. Po příjezdu jednotky na místo události průzkumem zjištěno, že na místě se nachází osoba v bezvědomí. Na místě PČR provádí resuscitaci. Naše jednotka střídá příslušníka PČR v KPR, nasazena kyslíková terapie. Před příjezdem ZZS podány celkem 3 výboje z AED. Po příjezdu ZZS pacient předán do jejich péče. U pacienta byla obnovena srdeční činnost. S doktorem ZZS domluven postup transportu pomocí transportní vany. Dva členové vysláni z místa zásahu pro HBK 381, na které je vana umístěna. Po zajištění pacienta transport z 2. patra do vozu ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:58, návrat: 17:10
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Konůpka Antonín, Škranc Robert
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odčerpání vody – Letovice. Na místě zástupce majitele. Průzkumem zjištěna zatopená vodoměrná šachta – cca 90 cm vody. Nasazeno kalové čerpadlo k odčerpání vody. Voda odčerpána, balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 09:50, návrat: 10:30
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k čerpání vody – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o zatopený sklep. Nasazeno kalové čerpadlo a sklep vyčerpán. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:06, návrat: 17:17
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Letovice. Na místě průzkumem zjištěna částečně vyvrácená lampa pouličního osvětlení. Lampa dalším pohybem a pádem nehrozí. Oznámeno starostovi města k dalšímu řešení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:36, návrat: 14:55
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Roman, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Musil Michal, Nečesaný Matěj
Záloha na zbrojnici: Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Na místě zjištěn rozježděný suchý strom přes celou komunikaci. Provedeno odstranění ze silnice a úklid komunikace. Během zásahu řízen provoz na komunikaci. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 3:55, návrat: 4:18
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Letovice. Na místě majitel objektu. Průzkumem zjištěn uvolněný hliníkový plech na střeše domu ve výšce cca 12 m, který hrozí pádem na vozovku a chodník. Provoz na komunikaci uzavřen naší jednotkou, dále informována městská policie a ta uzavřela komunikaci z druhé strany. Po příjezdu HS Boskovice předání velení a informací. Pomocí AP 30 byl uvolněný plech uchycen zpět na střešní konstrukci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:33, návrat: 14:17
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Heger Přemysl, Škrabal Jiří, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil