Zásahy v roce 2021

Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Stvolová. Při příjezdu na určené číslo popisné ve Stvolové nám soused sdělil, že v domě již delší dobu nikdo nebydlí. Příjezd posádky ZZS BCE, která také neví kde se událost nachází. Mezitím přišel místní občan a sdělil nám, že podle popisu je to Stvolová, místní část Vlkov. Nasedli jsme do auta a jeli to prověřit. Jeden člen zůstal s posádkou ZZS a hledali ve Stvolové dál. Při příjezdu do Vlkova na nás čekal soused na křižovatce a navedl nás na místo. Přes vysílačku kontaktován náš člen s posádkou ZZS o změně místa na Vlkov. Vybaveni zdravotnickým batohem a kyslíkem jsme dohromady s PČR zjistili zraněnou ženu s masivním krvácením z oblasti hlavy na posteli v rodinném domě. Ženu jsme sundali na zem a zahájili resuscitaci včetně AED. Příjezd ZZS, která nás vystřídala v resuscitaci. Nasvětlení místa zásahu a příjezd ZZS Svitavy. Po 40 minutách resuscitace ZZS konstatuje exitus osoby. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 19:22, návrat: 20:24
Technika: TA Nissan
Účast: Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice, Slatinka. Na místě již zasahuje ZZS, která provádí resuscitaci osoby v bezvědomí. Střídání při resuscitaci osoby až do ukončení lékařem ZZS, který u osoby konstatuje exitus. Tělo přeneseno na postel a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 11:18, návrat: 12:00
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml., Bednář Jindřich
Záloha na zbrojnici: Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Zboněk. Na místě PČR. Jedná se o odvoz 3 kanystrů s nebezpečnou látkou z volného prostoru. Kanystry naloženy na přívěs a odvezeny na hasičskou zbrojnici. S místostarostou města domluven pondělní odvoz NL technickými službami na sběrný dvůr. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:48, návrat: 14:11
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Zábludov. Na místě zjištěn nahnutý strom nad komunikací, který nelze bezpečně skácet. Povolána výšková technika z HS Boskovice. V místě zásahu řízena doprava a místo osvětleno. Po příjezdu výškové techniky byl strom postupně rozřezáván z jejího koše. Poté úklid komunikace a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:30, návrat: 17:58
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Bednář Jindřich, Sedlák Josef a Josef ml., Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml.
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru kuchyně ve výškové budově – Letovice. Na místě od zaměstnanců dopřesněno, že se jedná o požár oleje ve smažícím stroji. Průzkumem kuchyně v dýchací technice zjištěno, že smažící stroj je zavřen víkem a uvnitř probíhá hoření oleje. Kontrola vypnutí plynu a elektřiny do stroje a vedle strojícího plynového sporáku. Stroj zakryt mokrými utěrkami pro zamezení přístupu vzduchu a pro ochlazení. Provedeno otevření oken a nasazena přetlaková ventilace pro odvětrání prostor kuchyně a jídelny. Průběžná kontrola teploty oleje pomocí termokamery. Po ochlazení provedeno vybrání zbytků oleje ze stroje. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 5:31, návrat: 6:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef ml., Bednář Jindřich, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Jakeš Roman a Roman ml., Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Na místě zjištěn vyvrácený rozlomený strom hrozící pádem na komunikaci. Strom pokácen, rozřezán a vozovka uklizena. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:57, návrat: 16:44
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef ml., Dokoupil Martin, Mitáš Rostislav, Heger Přemysl, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice, Borová. Na místě průzkumem zjištěn vyvrácený strom zasahující do komunikace. Provedeno zastavení provozu v místě události a pokácení stromu. Strom rozřezán a silnice uklizena. Oznámena další událost Letovice směr Zábludov.
Ohlášení: 15:31, návrat: 15:57
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef ml., Dokoupil Martin, Mitáš Rostislav, Heger Přemysl, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o větve na drátech elektrického vedení. Vyčkání na příjezd HS Boskovice. Poté domluva, že bezprostřední nebezpeční nehrozí, událost předána na EON. Návrat na základnu.
Ohlášení: 8:31, návrat: 9:09
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Na místě zjištěna vyvrácená borovice do silnice. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily, vozovka uklizena a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 18:56, návrat: 19:15
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Heger Přemysl, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Na místě zjištěn padlý menší strom do silnice. Pomocí motorové pily rozřezán, silnice uklizena a návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 12:01, návrat: 12:38
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef ml., Musil Michal, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána od předchozího zásahu ke spadenému stromu z Letovic směr přehrada Křetínka. Průzkumem na místě zjištěn spadený strom přes jeden jízdní pruh. Nasazena motorová pila a během zásahu řízení dopravy. Úklid komunikace a odjezd na základnu.
Ohlášení: 20:10, návrat: 20:44
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Na místě nalezen strom přes celou vozovku. Nasazena motorová pila k rozřezání stromu a poté úklid komunikace. Během balení materiálu nám byl KOPIS nahlášen další strom z Letovic směr přehrada Křetínka. Přejezd k této události.
Ohlášení: 19:52, návrat: 20:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění stromu do obce Slatinka. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že strom byl již odstraněn před naším příjezdem. Během odjezdu na základnu nám byl občanem nahlášen další spadený strom z Letovic směr Kochov. Skutečnost oznámena na KOPIS a přejezd k téhle události. 
Ohlášení: 19:38, návrat: 19:52
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby v bezvědomí – Vranová. Na místě již zasahuje PČR. Průzkumem zjištěna osoba v bezvědomí, PČR provádí KPR a má nasazeno na osobě AED. Vystřídání v KPR. Po příjezdu ZZS předání osoby do její péče a pokračování v resuscitaci. Po příjezdu HS Kunštát předání velení a vystřídání příslušníky v KPR. Lékař ZZS konstatuje exitus u osoby. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:52, návrat: 14:48
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Sedlák Josef a Josef ml., Bednář Jindřich
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Jednotka povolána k záchraně osoby v bezvědomí – Vranová. Na místě již zasahuje PČR.  Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila osobu v bezvědomí, u které provádí PČR resuscitaci. Naše jednotka rozšířila KPR o kyslíkovou terapii a po chvíli vystřídala PČR v resuscitaci. Po příjezdu HS Kunštát předáno velení. Po příjezdu ZZS naložen pacient do sanitního vozu a poté odjezd jednotky na základnu.
Ohlášení: 12:40, návrat: 13:26
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Tomáš, Sedlák Josef ml., Prudký Miroslav, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Jednotka vyslána k požáru lesa – Kladoruby směr Drválovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení. Společně s HS Boskovice provedeno poučení osoby provádějící pálení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:26, návrat: 18:03
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Sedlák Josef ml., Heger Přemysl, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Babolky. Průzkumem zjištěn ulomený strom nad vozovkou zaklesnutý do dalšího hrozící pádem do vozovky. Provedeno uzavření komunikace a osvětlení místa zásahu. Stromy byly pokáceny a rozřezány pomocí motorové pily. Vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:34, návrat: 17:06
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Sedlák Josef a Josef ml., Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána v rámci II. stupně poplachu k požáru lesa – Rozseč nad Kunštátem. Na místě jednotky z I. stupně. Jednotka ponechána v záloze na příjezdové komunikaci do lesa. Po ověření, že se jedná o pálení klestu byla jednotka odvolána zpět na základnu.
Ohlášení: 16:58, návrat: 17:58
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml.
Jednotky: HS Kunštát, HS Boskovice, JSDH Kunštát, JSDH Lysice, JSDH Letovice, JSDH Olešnice, HS Blansko, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice, JSDH Černá Hora
 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě PČR a 2 naši členové. Průzkumem zjištěno, že je osoba již při vědomí. Osoba prohlédnuta zdravotníkem – nejeví známky poranění. Osvětlení místa zásahu. Po příjezdu ZZS předání osoby do její péče. Návrat na základnu.
Ohlášení: 0:47, návrat: 01:12
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml.
Záloha na zbrojnici: Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěn prasklý strom visící nad jízdním pruhem – nahryzaný od bobra. Provedeno zastavení dopravy na komunikaci, skácení a rozřezání stromu pomocí motorové pily. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:26, návrat: 19:03
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Kejík Václav, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Sedlák Josef ml., Konůpka Antonín
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice, Slatinka. Jednotka odvolána přes KOPIS Brno před výjezdem k události – strom již odstraněn.
Ohlášení: 11:15, návrat: 11:16
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní a vosí hnízda v zahradním domku mateřské školy. Provedeno vystrojení 2 členů do včelařských kukel a proveden postřik hnízd pomocí chemického přípravku. Následně provedena fyzická likvidace hnízd stržením do igelitových pytlů. Místo předáno správci a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:19, návrat: 18:41
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Sedlák Josef ml., Mitáš Rostislav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Kladoruby. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo pod střešní krytinou chaty ohrožující majitelku. Provedeno sestavení 2 dílů nastavovacího žebříku a člen vystrojen do včelařské kukly provedl postřik hnízda pomocí chemického přípravku. Protože nebylo možné demontovat střešní krytinu byly všechny vletové otvory zapěněny insekticidní požerovou pěnou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:29, návrat: 16:36
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Musil Michal, Sedlák Josef ml.
Záloha na zbrojnici: Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby na balkóně – Letovice. Na místě PČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o psychicky labilní osobu házející předměty z balkónu. Po příjezdu HS Boskovice předání velení a jednotka ponechána v záloze. Osoba v pořádku zpacifikována a předána ZZS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:50, návrat: 16:43
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Heger Přemysl, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k pádu stromu na zahradní domek – Letovice. Na místě oznamovatel. Průzkumem zjištěno, že došlo k pádu stromu nad voliéru s ptactvem a hrozí její zboření při dalším posunu kmene. Provedeno postupné rozřezávání pomocí ruční teleskopické pily a motorové pily. Odstraňování rozřezaných špalků mimo voliéru. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 17:33, návrat: 18:28
Technika: DA Iveco
Účast: Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Karel, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby – Letovice. Na místě PČR, která má osobu ve své péči. Jedná se o starší osobu, která se ztratila ve tmě na zahradě na uzamčeném pozemku a není schopná pohybu. Provedeno sestavení transportní vany, osoba byla do ní naložena a přenesena přes plot na komunikaci. Poskytnut tepelný komfort a po příjezdu ZZS předání osoby do její péče. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 4:17, návrat: 5:04
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Kejík Václav, Sedlák Josef ml., Škranc Robert
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo pod podbitím střechy ohrožující majitele domu. Provedeno sestavení 2 dílů nastavovacího žebříku a vystříkání hnízda insekticidem. Poté vletový otvor zapěněn montážní pěnou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:52, návrat: 19:29
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na pátrání po pohřešované osobě v chatové oblasti na ulici Brahmsova. Během jízdy k zásahu vyžádání příkazu k výjezdu pro vozidlo HBK 386 TA-Nissan (terénní vozidlo) z důvodu možného nasazení při pátraní v lese a úzkých cestách. Při příjezdu na místo události se na místě nachází vozidlo PČR. Posádka CAS 24 a TA vyjela terénní cestu až k chatové oblasti, kde bylo zahájeno pátrání. Na místě se nacházela chatařka, která pána znala a popsala cestu kudy chodí na procházku. Jednotka vybavena zdravotnickým batohem začala v daném úseku prohledávat okolí. Během chvíle byl pán nalezen v péči PČR. Provedeno drobné ošetření a po domluvě s velitelem HS Boskovice, že síly a prostředky jsou na místě dostačující provedla naše jednotka pomocí transportní vany transport zraněného do vozidla ZZS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 14:28, návrat: 15:31
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění stromu z vozovky u přehrady Křetínky. Průzkumem zjištěn spadený strom přes 1/2 vozovky. Nasazena motorová pila, řízení provozu na komunikaci a úklid vozovky. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:50, návrat: 17:03
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Karel, Kejík Václav, Loukota Roman, Toman Petr, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Při cestě na základnu nalezen další strom nebezpečně zasahující do vozovky. Provoz opět zastaven, strom pokácen a odklizen. Obnoven provoz, návrat na základnu.
Ohlášení: 16:23, návrat: 16:35
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Halata Zbyněk, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr přehrada. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o rozlomený strom ve výšce 2 metry nad silnicí. Na komunikaci byl zastaven provoz a strom byl pokácen pomocí motorové pily. Strom rozřezán, odklizen a vozovka uklizena. Obnoven provoz a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:07, návrat: 16:23
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Halata Zbyněk, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Skrchov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o rozlomený keř zasahující do poloviny vozovky. Provedeno rozřezání pomocí MPŘ a odklizení mimo komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 22:25, návrat: 22:45
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Sedlák Josef ml.
Záloha na zbrojnici: Loukota Roman, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě se nachází osoba v bezvědomí. Započato s resuscitací, nasazení AED a kyslíkové terapie. Do příjezdu ZZS prováděna KPR, výboj nedoporučen. Po příjezdu ZZS konstatován exitus lékařkou. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 18:37, návrat: 19:10
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Kejík Václav, Mitáš Rostislav, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Musil Michal, Sedlák Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěna rozlomená vrba na zahradní chatce a v korytě řeky. Ve spolupráci s HS Boskovice strom rozřezán pomocí motorové pily na zahradě a na zahradní chatce. Strom v korytě řeky bude řešen následně s majitelem a městem. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:48, návrat: 12:50
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na odstranění nakloněného stromu nad komunikací na ulici U koupaliště. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom na drátech elektrického vedení. Jednotka si vyžádala spolupráci s EON. Do příjezdu EON zajištění místa zásahu a řízení provozu na komunikaci. Po příjezdu energetických závodů a vypnutí elektrické energie postupné odřezávání stromu pomocí teleskopické pilky a následné rozřezání motorovou pilou. Úklid komunikace, předání místa zásahu pracovníkům EON a návrat na základnu.
Ohlášení: 6:59, návrat: 8:24
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef ml.
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel, Jakeš Roman, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na odstranění stromu na silnici z obce Zábludov směr Nýrov. Průzkumem zjištěn spadený strom přes vozovku. Nasazena motorová pila. Strom odstraněn, úklid komunikace a návrat na základnu. Posádka CAS 32 HBK 387 během cesty k zásahu po dohodě s velitelem odstranila nalomené stromy nad komunikací u obce Zábludov. Poté návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 6:12, návrat: 6:48
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef ml., Škrabal Karel, Jakeš Roman, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k pomoci při likvidaci mimořádné události – tornádo – Hrušky. Na místě jednotka pomáhala HS Líšni s odklízením sutin a nakládáním na nakladač. Dále prováděla vynášení větví a stavebních konstrukcí na kontejnery. CAS 32 prováděla skrápění prašných silnic a ulic a asistovala při skrápění u demolic objektů. Večer odjezd zpět na základnu.
Ohlášení: 5:16, návrat: 18:57
Technika: CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Stria Martin, Sedlák Josef a Josef ml., Jakeš Roman, Loukota Roman

 
Jednotka povolána k pomoci po tornádu do obce Mikulčice. Při příjezdu do obce vyhledán štáb velitele zásahu. Domluva a vzájemné informování o technice a vybavení.  7:30 jsme byli vysláni na utržené plechy na střeše stadionu. Průzkumem zjištěno utržené a částečně uvolněné plechy na střeše stadionu, které hrozí pádem na tribunu. Vystrojení dvou členů lezeckými postroji, vytvořeno jištění proti pádu a následná demontáž plechů pomocí páčidel a rozbrušovací pilou s elektrocentrálou. Po odstranění a zabezpečení plechů snesení plechů na jedno místo pro následný odvoz. Odjezd z místa zásahu zpět na štáb. 9:15 jsme byli vyslání štábem do obce Hodonín pro řezné kotouče. 10:30 předání řezných kotoučů HZS HK a MSK. 11:45 jsme byli vysláni na spadený strom na budovu v areálu JZD Mikulčice. Průzkumem zjištěna borovice vyvrácená na budově JZD. Výstup na střechu pomocí žebříku z boku budovy. Pomocí jednoruční pily jsme ořezali korunu stromu a postupně stahovali větve ze střechy budovy. Následně kmen stromu uvázán na pracovní lano, odřezán strom od paty a pomocí lana stažen na zem. Rozřezání kmene, úklid střechy a následné balení materiálu a přesun na štáb. 
14:00 jsme byli vysláni na rozlomený ořech hrozící pádem na komunikaci a chodník. Pomocí trhacích háků a teleskopické pilky jsme odstranili větve hrozící pádem, úklid komunikace, balení materiálu. Odjezd na štáb. 16:50 jsme byli vysláni na zlomený topol ležící na zahradním domku, garáži a králikárně. Pomocí nastavovacího žebříku a MPŘ jsme odstranili strom a větve z objektu, úklid střechy, balení materiálu. Odjezd na štáb. Na štábu sděleno, že pro nás nic dalšího nemají a po domluvě s VZ odjezd na základnu.
Ohlášení: 05:23, návrat: 19:24
Technika: DA Iveco
Účast: Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Loukota Roman, Sedlák Josef ml., Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Při návratu od předchozí události nalezen další spadený strom přes polovinu vozovky. Jednotka pomocí motorové pily odstranila strom přes polovinu komunikace na ulici Příční. Úklid komunikace a návrat na základnu. 
Ohlášení: 20:16, návrat: 20:25
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Bednář Jindřich, Škranc Robert, Sedlák Josef a Josef ml.
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na rozlomený strom na ulici Havírna. Průzkumem zjištěn rozlomený strom, jedna strana nakloněná nad stodolu, druhá spadená na zahradě. AZ 30 z HS Boskovice není možné nasadit, proto odeslán na základnu. Našimi silami nejsme schopni strom odstranit. Jednotka pouze za pomocí nastavovacího žebříku zakurtnovala obě půlky stromu k sobě, aby nedošlo k pádu na stodolu. Majiteli doporučeno sehnat odbornou firmu na rizikové kácení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:41, návrat: 20:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Bednář Jindřich, Škranc Robert, Sedlák Josef a Josef ml., Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Toman Petr
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn rozlomený strom v zahradě mateřské školy ohrožující děti. Provedeno odřezání rozlomené části pomocí motorové pily a poté rozřezání na menší kusy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:11, návrat: 11:31
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění stromu v obci Letovice. Průzkumem zjištěn spadený strom do půlky vozovky. Osvětlení místa zásahu, nasazena motorová pila na rozřezání stromu, úklid vozovky a odjezd na základnu.
Ohlášení: 01:30, návrat: 01:45
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění stromu v obci Dolní Smržov. Po cestě na místo události sem se spojil s oznamovatelem, zjištěno, že se jedná o předchozí událost, u které již jednotka zasahovala. Domluva s KOPIS, že na místo dojedeme a strom znovu zapáskujeme. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 00:44, návrat: 01:30
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána na odstranění stromu k obci Lhota u Letovic. Průzkumem zjištěno několik popadaných stromů přes celou šíři komunikace. Nasazena motorová pila na rozřezání stromů, osvětlení místa zásahu, úklid komunikace. Pádem stromu poškozena svodidla – nahlášeno na KOPIS. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 00:17, návrat: 00:44
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění stromu spadeného přes dráty v obci Dolní Smržov. Průzkumem zjištěn rozlomený strom na drátech el. vedení, vyžádána spolupráce s EON, sděleno, že se dostaví na místo až ráno. Našimi silami bez vypnutí proudu nelze odstranit. Místo zapáskováno. Odjezd z místa zásahu, po cestě odstraněn ulétnutý skleník na komunikaci. 
Ohlášení: 23:31, návrat: 00:17
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění stromu k obci Dolní Smržov. Průzkumem zjištěno několik popadaných stromů. Nasazena motorová pila, osvětlení místa zásahu a úklid komunikace. Poté přejezd k další události.
Ohlášení: 23:13, návrat: 23:31
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár keřů – Letovice. Jedná se o požár thuje okolo lampy veřejného osvětlení. Oznamovatel požár likviduje pomocí hasícího přístroje. Proveden průzkum požáru a kontrola termokamerou. Thuje uhašeny pomocí PHP. Návrat na základnu.
Ohlášení: 1:37, návrat: 2:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána do pohotovosti na vlastní požární stanici k zabezpečení hasebního obvodu z důvodu odjezdu předurčených jednotek do postižených oblastí jižní Moravy.
Ohlášení: 20:59, návrat: 13:11
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Musil Michal, Jakeš Roman, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Sedlák Josef, Toman Petr, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Při návratu od předešlé události jsme přijeli k dalšímu padlému stromu – Drválovice. Jedná se o rozlomenou lípu na komunikaci. Provedeno odstranění pomocí MPŘ, zametení komunikace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:29, návrat: 14:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Kladoruby směr Drválovice. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom přes celou šíři komunikace. Provedeno odstranění pomocí MPŘ, vozovka uklizena od větví a pilin. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:07, návrat: 14:29
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru osobního auta – Letovice. Na místě majitel, který se pokoušel hasit pomocí hasících přístrojů. Průzkumem zjištěn požár motorového prostoru vozidla. Nasazen útočný proud C v dýchací technice na hašení. Prováděno hašení a kontrola vozidla pomocí termokamery. Provedena lokalizace požáru, příjezd HS Boskovice – předáno velení. Provedeno následné prolití motoru vozidla a přeměření teploty motorové části a vnitřku vozu. Likvidace požáru a návrat na základnu.
Ohlášení: 12:56, návrat: 13:31
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána na požár trávy v lese v katastru obce Křetín. Po příjezdu k místu události na nás čekal oznamovatel, který nás navedl na místo požáru. Průzkumem zjištěn požár trávy na ploše cca 15x5m. Nasazeny 2D proudy na hašení, příjezd JSDH Křetín – ponechána v záloze. Lokalizace požáru a příjezd HZS HS Kunštát – předáno velení. Následné prolití celého požářiště a kontrola ohnisek pomocí termokamery. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:50, návrat: 12:00
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Sedlák Josef a Josef ml., Toman Petr, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Křetín, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru trávy – Letovice. Na místě městská policie Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o drobný požár trávy okolo lampy veřejného osvětlení, který vznikl zkratem v lampě. Provedeno postavení nastavovacího žebříku a stržení trávy na zem. Poté pomocí C proudu uhašeno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:23, návrat: 20:51
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml., Bednář Jindřich, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě již zasahuje PČR Letovice, nasazeno AED. Osoba se začíná bránit KPR. Osoba uložena na zem a přerušena KPR. Nasazen pulzní oxymetr – saturace kyslíkem 97 %, tep 95. Osoba spontánně dýchá. Po příjezdu ZZS osoba předána do jejich péče. Po napojení na přístroje a vyšetření zjištěno, že osoba má hypoglykemický šok. Osoba zaléčena a poté transportována do sanitního vozu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 23:22, návrat: 00:05
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána na požár kontejneru – Letovice. Na místě MP Letovice. Průzkumem zjištěno, že z kontejneru na elektroodpad vychází kouř. Nasazen vysokotlaký proud na hašení. Po příjezdu HS Boskovice zjištěno, že se jednalo o vhozenou dýmovnici. Návrat na základnu.
Ohlášení: 22:46, návrat: 23:14
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k požáru lesa – Babolky. Jelikož obě cisterny zasahovaly u požáru v Černovicích, byl VJ dotázán operačním střediskem na možnost výjezdu dopravního automobilu. Na místě se již nachází JSDH Velké Opatovice a zasahují u požáru lesa. Jednotka se vybavuje ženijním nářadím a zůstává v záloze na místě události. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 17:45, návrat: 18:31
Technika: DA Iveco
Účast: Heger Přemysl, Sedlák Josef, Jakeš Roman, Toman Petr, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, HS Kunštát, JSDH Březová, JSDH Brněnec
 
Jednotka povolána v rámci III. poplachového stupně na požár lesa – Černovice. Na místě se nachází jednotky z I. a II. stupně poplachu. Na místě průzkumem zjištěn rozsáhlý požár lesa rozšiřující se vlivem velmi silného větru. CAS 24 a CAS 32 prostupně doplňují vodu do zasahujících cisteren a provádí kyvadlovou dopravu vody z čerpacího stanoviště. Část jednotky provádí hasební práce pomocí C proudu a vyhledávání skrytých ohnisek požáru pomocí termokamery. Zasahujícím jednotkám zapůjčen hasící vak k hašení v nepřístupných místech. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 15:51, návrat: 21:10
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Musil Michal, Prudký Miroslav, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Loukota Roman, Stria Martin
Jednotky: JSDH Černovice, JSDH Lysice, HS Boskovice, HS Blansko, JSDH Kunštát, JSDH Bořitov, JSDH Doubravice, JSDH Letovice, JSDH Tišnov, JSDH Svitávka, JSDH Brumov, JSDH Hodonín, JSDH Olešnice, JSDH Sebranice, JSDH Černá Hora, HS Lidická (vrtulník), JSDH Voděrady
Další fotky 
Jednotka povolána v rámci II. poplachového stupně k požáru lesa – Kněževes. Na místě již zasahují jednotky z I. stupně poplachu. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár lesa ve velmi nepřístupném terénu. Část jednotky byla velitelem zásahu vyčleněna na hašení požáru a zbytek jednotky s CAS 32 k plnění bambi vaku vrtulníku. Na požářišti prováděno hašení pomocí D proudu a vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery. CAS 24 je určena k doplňování vody a ke kyvadlové dopravě vody. Z CAS 32 nataženy dvě vedení z hadic B a po příletu vrtulníku prováděno plnění vaku vodou. Povoláno DA, které bylo určeno pro dovoz ochranných nápojů zasahujícím jednotkám. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 14:54, návrat: 18:57
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Musil Michal, Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Jakeš Roman, Sedlák Josef, Toman Petr, Halata Zbyněk, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Bystré, JSDH Trpín, HS Kunštát, JSDH Kunštát, HS Boskovice, JSDH Kněževes, HS Blansko, JSDH Letovice, JSDH Olešnice, JSDH Horní Poříčí, HS Lidická (vrtulník)
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa – Pamětice. Na místě se nachází HS Boskovice a jedná se o požár lesního porostu. Po příjezdu na místo požáru se velitel spojil s velitelem zásahu a na základě domluvy provedla jednotka rozšíření útočného vedení od HS Boskovice a začala s hasícími pracemi. Strojníci CAS 24 a CAS 32 byli k dispozici pro doplňování vody do cisteren provádějící vedení k požářišti. Postupně jsme nahradili C proudy za D proudy k dohašování pařezů a jednotlivých ohnisek. CAS 24 doplnila vodu do CAS 30 HS Boskovice. Ostatní členové pracovali s ženijním nářadím na dohašovacích pracích, po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu.
Ohlášení: 14:46, návrat: 16:41
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Musil Michal, Prudký Miroslav, Dokoupil Martin, Kejík Václav
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Pamětice, JSDH Velké Opatovice
Další fotky 
Jednotka povolána v rámci II. poplachového stupně k požáru lesa – katastr Vážany. Na místě se již nachází jednotky z I. stupně. Jedná se o požár lesní hrabanky a nízkého porostu. Při příjezdu na místo zásahu jednotce rozděleny úkoly – osádka CAS 24 vybavit se ženijním nářadím a vyrazit k požářišti. Osádka CAS 32 určena k doplňování vody do hasících cisteren a ke kyvadlové dopravě vody. Na místě požáru prováděno rozhrabávání požářiště pomocí ženijního nářadí a dohašování. CAS 32 postupně doplňuje vodu a jezdí pro vodu k čerpacímu stanovišti. CAS 24 doplnila také vodu do hasící cisterny a odjela k čerpacímu stanovišti. Postupné rozhrabávání a dohašování ohnisek požáru. Na zjištění skrytých ohnisek použita termokamera. Po likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 15:35, návrat: 18:19
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Musil Michal, Prudký Miroslav, Jakeš Roman ml.
Záloha na zbrojnici: Bednář Jindřich, Jakeš Roman ml.
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Boskovice, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice II., JSDH Velké Opatovice, HS Blansko, HS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Doubravice, JSDH Benešov
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru louky – Zboněk. Na místě občané hasí jednoduchými hasebními prostředky. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár louky se suchou trávou cca 100 x 40 metrů, který se rozšiřuje do lesa. Vytvořeno dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud z CAS 24 na zabránění šíření požáru do lesního porostu. Dále vytvořeno dopravní vedení, rozdělovač a útočný proud z CAS 32 na zabránění šíření na rodinný dům. Prováděno hašení celého požářiště. Po likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 17:01, návrat: 17:51
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Sedlák Josef, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požárnímu poplachu signalizovaného EPS – Skrchov. Po příjezdu na místo události jsme přijali oznámení od zaměstnance firmy, že se jedná o zakouření v kuchyňce od toustovače a tím došlo ke spuštění čidla. Proveden průzkum místa události a zakouřená místnost byla vyvětrána otevřením okna. Po příjezdu HS Boskovice bylo předáno velení a jednotka byla odeslána zpět na základnu.
Ohlášení: 8:08, návrat: 8:37
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Sedlák Josef
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel, Musil Michal, Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Letovice. Na místě se již nachází ZZS a provádí KPR na osobě v bezvědomí. Provedeno vystřídání v KPR a osvětlení místa zásahu. V průběhu zásahu prováděna resuscitace osoby v součinnosti se ZZS. Lékař ZZS konstatuje u osoby exitus. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 21:57, návrat: 22:38
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Bednář Jindřich, Kejík Václav, Nečesaný Matěj, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru trávy – Míchov. Na místě již zasahuje HS Boskovice. Jedná se o požár travního porostu 20 x 30 m. Natažen útočný proud C od CAS 20 HS Boskovice a započato hašení. Po lokalizaci a likvidaci požáru balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 15:34, návrat: 16:15
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Sedlák Josef, Nečesaný Matěj, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Škranc Robert, Bednář Jindřich, Jakeš Roman a Roman ml., Dokoupil Martin
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Svitávka, JSDH Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyjela na požár lesa – Skrchov. V obci Skrchov kontakt s oznamovatelem. Cesta z obce není pro naši techniku sjízdná. Jednotky přesměrovány k místu události přes obec Vlkov. Po příjezdu do lesa technika odstavena pro silnou vrstvu ledu. Domluva s VD z HS Boskovice, že jednotka zůstane na místě jako záloha. V místě zásahu zjištěno, že se jedná o několik ohnišť pálení klestu. Jednotka odvolána zpět na základnu.
Ohlášení: 16:40, návrat: 17:47
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Musil Michal, Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Prudký Miroslav, Heger Přemysl, Dokoupil Martin
Záloha na zbrojnici: Leinveber Tomáš, Sedlák Josef, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Březová nad Svitavou, JSDH Brněnec
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár louky – Dolní Poříčí. Při jízdě k požáru došlo k utržení cesty pod CAS 24. Tato hrozí převrácením a není možné pokračovat dále k požáru. Na místě požáru JSDH Křetín – hašení požáru. Jednotka se přesunula na požářiště pěšky společně s HS Kunštát a JSDH Kunštát a provádí lokalizaci a likvidaci požáru pomocí ženijního materiálu. Provedeno vypuštění vody z CAS 24 pro odlehčení. Náš člen se na místo dostavil s lesním traktorem pro vyproštění CAS 24. Za pomocí JSDH Křetín a lesního traktoru se podařilo CAS 24 vyprostit zpět na zpevněnou cestu. Poté balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 15:26, návrat: 17:46
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Škrabal Karel, Musil Michal, Dokoupil Martin, Prudký Miroslav, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Bednář Jindřich, Sedlák Josef
Jednotky: JSDH Křetín, JSDH Letovice, HS Kunštát, JSDH Kunštát
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Meziříčko. Na místě starosta města. Průzkumem zjištěno, že se jedná o ucpaný propustek, který přetéká a voda s bahnem se valí po silnici k domům. Provedeno odstranění naplavenin z mříže propustku pomocí trhacích háků. Po zprůchodnění propustku provedeno vyčištění pomocí vysokotlakého proudu. Poté balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:31, návrat: 12:17
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru komína – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že z komína vylétávají jiskry. Provedena kontrola komínového tělesa termokamerou v prostorách podkroví – negativní. Poté kontrola krbových kamen, také v pořádku. Příjezd HS Boskovice. Po domluvě s VZ bylo provedeno vybrání žhavého z krbových kamen v dýchací technice pro zamezení hoření. Přirozené odvětrání prostoru domu. Hoření v komíně ustává, závěrečný průzkum celého komínové tělesa – v pořádku. Provedena dezinfekce použitého materiálu. Návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 19:10, návrat: 19:50
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Leinveber Tomáš, Konůpka Antonín, Stria Martin, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Slatinka. Průzkumem zjištěn strom přes celou šíři komunikace, který strhl elektrické vedení pouličního osvětlení. Povolána pohotovostní služba Eon. Provedeno odstranění stromu pomocí motorové pily. Zjištěn další vyvrácený strom hrozící pádem – provedeno pokácení. Přetrhlý elektrický kabel byl označen vytyčovací páskou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:55, návrat: 5:39
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil