Zásahy v roce 2021

Jednotka povolána k požáru komína – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že z komína vylétávají jiskry. Provedena kontrola komínového tělesa termokamerou v prostorách podkroví – negativní. Poté kontrola krbových kamen, také v pořádku. Příjezd HS Boskovice. Po domluvě s VZ bylo provedeno vybrání žhavého z krbových kamen v dýchací technice pro zamezení hoření. Přirozené odvětrání prostoru domu. Hoření v komíně ustává, závěrečný průzkum celého komínové tělesa – v pořádku. Provedena dezinfekce použitého materiálu. Návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 19:10, návrat: 19:50
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Leinveber Tomáš, Konůpka Antonín, Stria Martin, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Slatinka. Průzkumem zjištěn strom přes celou šíři komunikace, který strhl elektrické vedení pouličního osvětlení. Povolána pohotovostní služba Eon. Provedeno odstranění stromu pomocí motorové pily. Zjištěn další vyvrácený strom hrozící pádem – provedeno pokácení. Přetrhlý elektrický kabel byl označen vytyčovací páskou. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:55, návrat: 5:39
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín
Záloha na zbrojnici: Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil