Zásahy v roce 2022

Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o strom nahryzaný od bobra, který hrozí pádem na komunikaci a elektrické vedení. Našimi prostředky není možné strom bezpečně skácet. Povolána výšková technika. Strom provizorně přikurtován k dalšímu stromu, aby vlivem odřezávání nedošlo k jeho pádu. Po příjezdu výškové techniky byl strom postupně odřezán z koše. Zbytek stromu pokácen ze země. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:33, návrat: 14:21
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Kejík Václav, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odchytu volně pobíhajících ovcí – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že ovce jsou již odchyceny občany a uvázány na vodítku. Poté předány majiteli a návrat na základnu.
Ohlášení: 17:04, návrat: 17:31
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef ml., Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru stromu – Letovice. Na místě MP a zástupce města. Průzkumem zjištěn požár stromu (cca do 2 metrů od země) v zámeckém parku. Provedeno natažení útočného proudu C se smáčedlem a započato hašení. Lokalizace požáru. Po příjezdu HS Boskovice předáno velení a likvidace požáru. Kontrola termokamerou – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 11:32, návrat: 12:11
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru udírny vestavěné v rodinném domě – Meziříčko. Na místě majitel, který před příjezdem požár uhasil hasícím přístrojem CO2. Průzkumem zjištěno, že při uzení došlo ke vznícení tuku v udírně. To uhašeno PHP, kontrola komínového tělesa, udírny, půdy a střechy pomocí termokamery – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 15:00, návrat: 15:31
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Musil Michal, Konůpka Antonín, Sedlák Josef ml., Jakeš Roman, Toman Petr, Prudký Miroslav, Stria Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k pohotovosti na vlastní požární stanici – Letovice z důvodu účasti okolních jednotek u požáru - Šebetov. Pohotovost v počtu 1+5 na CAS 24, 1+1 na CAS 32 nebo TA pro případný zásah v ORP Boskovice.
Ohlášení: 9:13, návrat: 11:20
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Dokoupil Martin, Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Na místě průzkumem zjištěn strom nahlodaný od bobra, který hrozí pádem na komunikaci. Řízení dopravy na komunikaci. Povolání PČR na řízení dopravy a AZ na bezpečné pokácení stromu. Po příjezdu AZ postupné odřezávání stromu z koše výškové techniky. Zbytek stromu byl bezpečně pokácen ze země. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:57, návrat: 15:00
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru průmyslové haly – Skrchov. Upřesněno, že se jedná o taktické cvičení jednotek. Po příjezdu zjištěno, že hoří hala K a pohřešují se 2 osoby. Z CAS 24 nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a 2 útočné proudy v dýchací technice na hašení požáru. Po uhašení návrat na základnu.
Ohlášení: 14:04, návrat: 15:31
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Musil Michal, Prudký Miroslav, Sedlák Josef ml., Nečesaný Matěj, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Březová, JSDH Brněnec, HS Boskovice, HS Blansko
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru lesa – Meziříčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:14, návrat: 17:59
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Musil Michal, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml., Kejík Václav, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěn nakloněný strom ohlodaný od bobra hrozící pádem na komunikaci. Přes město zajištěna specializovaná firma. Provedeno bezpečné skácení stromu mimo komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:27, návrat: 14:34
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Musil Michal, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 17:00, návrat: 17:14
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Škrabal Karel, Kejík Václav, Prudký Miroslav, Musil Michal, Heger Přemysl, Sedlák Josef ml., Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Jakeš Roman ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby – Stvolová. Vzadu domu bylo odemčeno – otevření bez poškození.  Průzkumem zjištěno, že osoba spadla ze 4 schodů na zem. Osoba již sedí na posteli a stěžuje si na bolest zad a krku. Nasadili jsme krční límec a změřili saturaci – v pořádku. Zajištěn tepelný komfort a vyčkání na příjezd ZZS. Po příjezdu ZZS pomoc s odvedením osoby do vozidla ZZS. Ve spolupráci s HS Boskovice zajištění a zabezpečení domu uzamčením a klíče předány majiteli do vozu ZZS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:28, návrat: 18:26
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Kochov. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršně ve volební místnosti. Provedena likvidace hnízda pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 19:33, návrat: 20:02
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Sedlák Josef ml.
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěna padlá větev do komunikace, která ohrožuje bezpečnost provozu. Provedeno uklizení mimo komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:37, návrat: 14:49
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Sedlák Josef ml., Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vosy, které vlétávají do dětského pokoje. Hnízdo nalezeno na půdě domu. Provedena likvidace pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:27, návrat: 10:03
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr přehrada.  Průzkumem zjištěn vyvrácený strom do půlky komunikace. Provedeno odstranění pomocí MPŘ. Řízení dopravy v místě zásahu, úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 12:19, návrat: 12:36
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k otevření uzavřených prostor – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o záchranu osoby z uzavřeného bytu. Dveře do bytu uzamčeny, klíče uvnitř v zámku – použit náhradní klíč od syna. Klíč byl upraven a byt bez poškození otevřen. Osoba sedí na posteli a komunikuje. Předána do péče synovi. PČR si zavolala ZZS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:23, návrat: 14:50
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Škrabal Karel, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Heger Přemysl, Sedlák Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěna vyvrácená větev do komunikace. Provedeno odřezání pomocí motorové pily a odtažení mimo silnici. Během zásahu prováděno řízení dopravy. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:39, návrat: 11:01
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Prudký Miroslav, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich
Záloha na zbrojnici: Konůpka Antonín, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k záchraně osoby s využitím AED – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o pád osoby ze 4. patra bytového domu. Příjezd ZZS a spolupráce při ošetřování pacienta. Po zaléčení transport osoby ve vakuových nosítkách do sanitního vozidla. DA Iveco odjíždí na letiště nasvětlit plochu pro přistání vrtulníku ZZS. Po odletu vrtulníku návrat na základnu.
Ohlášení: 21:58, návrat: 23:07
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Sedlák Josef a Josef ml., Konůpka Antonín, Heger Přemysl, Jakeš Roman ml., Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Křetín. Na místě průzkumem zjištěn rozlomený strom zasahující do poloviny komunikace. Řízení dopravy v místě zásahu. Pomocí motorové pily strom rozřezán. Vozovka uklizena a odjezd jednotky zpět na základnu.
Ohlášení: 0:41, návrat: 1:07
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef ml., Konůpka Antonín, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečného hmyzu – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o vosy v oplocení sportoviště. Provedena likvidace chemickým přípravkem. Vletové otvory následně ucpány pomocí montážní pěny. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:47, návrat: 19:12
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru lesa – Drválovice směr svárovský vysílač. Pro nesjízdný terén vozidla odstavena cca 200 m od požáru. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár klestí a hrabanky na rozloze 10x10 m. Nataženo dopravní vedení 4 B, rozdělovač a útočné vedení 6 C se smáčedlem. Provedena lokalizace požáru. Kontrola skrytých ohnisek pomocí termokamery. Doplnění vody z CAS 32 do CAS 24. Postupné dohašování a provedena likvidace požáru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 18:06, návrat: 19:43
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Heger Přemysl, Jakeš Roman a Roman ml., Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice, JSDH Vanovice, JSDH Velké Opatovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Meziříčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o silnější větev přes silnici. Provedeno odtažení mimo komunikaci. Silnice uklizena od větví a listí. Projeta cesta do Meziříčka a návrat na základnu.
Ohlášení: 22:04, návrat: 22:22
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Heger Přemysl, Sedlák Josef ml., Jakeš Roman a Roman ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 10:32, návrat: 10:57
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Jednotka vyslána k požáru osobního automobilu v obci Letovice. Při cestě k zásahu navigace vedla přes zastávku v místní části Tylex a dále na Zboněk. Na místě se již nachází HS Boskovice a naše jednotka je odeslána zpět na základnu.
Ohlášení: 10:45, návrat: 11:00
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka vyslána k požáru – signalizace EPS ve firmě v obci Skrchov. Po příjezdu se na místě již nacházel technik firmy, který objekt otevřel. Ve spolupráci s technikem průzkum haly. Žádné známky požáru nenalezeny. Poté odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:09, návrat: 18:37
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Jakeš Roman, Sedlák Josef ml., Musil Michal, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka vyslána k pádu stromu na cyklostezku v obci Letovice. Průzkumem zjištěn spadený strom vlivem neodborného kácení přes cyklostezku a koryto řeky Křetínky. Nasazena motorvá pila a úklid cyklostezky i koryta řeky. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 18:18, návrat: 19:10
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Karel, Sedlák Josef ml., Nečesaný Matěj, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k likvidaci hmyzu - Kochov. Průzkumem zjištěno sršní hnízdo za obložením budovy na skautském táboře. Provedeno odtržení obložení, hnízdo zlikvidováno pomocí chemického přípravku. Vletové otvory zapěněny. Nalezeno ještě vosí hnízdo u vchodu do kuchyně - likvidace pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 7:44, návrat: 8:51
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Loukota Roman, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána v rámci zvláštního stupně požárního poplachu na požár lesa do obce Sloup. Po příjezdu a místo nahlášení se VZ. Družstvo s CAS 24 přejezd k dalším jednotkám pod požárem. Na místě domluva s velitelem úseku. Jednotka se vybavila dýchací technikou, náhradními láhvemi, hadicemi a proudnicí. Naše jednotka měla za úkol vystřídat zasahující jednotky na proudech v nepřístupném terénu. Prováděno hašení pomocí dvou proudů C. Družstvo s CAS 32 na rozkaz VZ se přesunulo na druhou stranu požářiště, kde doplňovalo zasahující cisterny. Během lokalizace požáru domluva s územním řídícím důstojníkem, že družstvo CAS 24 se vrátí na základnu z důvodu zabezpečení hasebního obvodu. Družstvo CAS 32 provádělo danou činnost. Na rozkaz velitele zásahu odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:20, návrat: 20:11
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Kejík Václav, Nečesaný Matěj, Musil Michal, Jakeš Roman a Roman ml., Heger Přemysl
Záloha na zbrojnici: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš
Další fotky 
Během návratu z kondiční jízdy těsně před námi padl strom přes dráty el. vedení. Vyrozuměno KOPIS s žádostí o pohotovost energetiky na místo. Místo zabezpečeno páskou a uzavření celé komunikace, řízení provozu.  Zabezpečení sloupu, který hrozil pádem pomocí kurtny ke stromu. Po příjezdu pracovníka pohotovostních služeb bylo domluveno, že po vypnutí proudu provedeme odstranění stromu. Pro bezpečné odřezání stromu vyžádání AZ 30 ze stanice Boskovice. Po příjezdu a ustavení AZ bylo provedeno odstranění stromu a úklid komunikace. Místo předáno pracovníkovi pohotovostních služeb energetiky. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 19:41, návrat: 21:47
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef ml., Halata Zbyněk, Musil Michal, Jakeš Roman, Konůpka Antonín, Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k likvidaci hmyzu na ulici Rekreační v obci Letovice. Průzkumem zjištěno vosí hnízdo na balkoně v 1.patře, které ohrožuje starší majitelku. Provedena fyzická likvidace a místo vystříkáno chemickým přípravkem. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 17:45, návrat: 18:07
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Sedlák Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Podolí. Průzkumem zjištěn menší strom zasahující do jednoho jízdního pruhu. Provedeno stržení stromu a uklizení mimo komunikaci. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:33, návrat: 12:50
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána na transport pacienta - Letovice. Na místě ZZS. Průzkumem zjištěno, že se jedná o transport pacienta z rodinného domu. Ve spolupráci s HS Boskovice snesení pacienta v transportní plachtě do vozidla ZZS. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:07, návrat: 12:56
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří, Jakeš Roman, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Výjezd jednotky na včelí roj – Letovice. Průzkumem zjištěn včelí roj v keři u cesty ohrožující chodce. Provedeno vystrojení 2 členů do ochranných prostředků a odchyt roje. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:47, návrat: 17:28
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru odpadu – Letovice. Při příjezdu na uvedené místo na nás čekala členka SDH s informací, že se místo požáru nachází za firmou Bytex, a že se jedná o nahlášené pálení dřeva po úklidu pozemku. Přejezd na místo události. Průzkumem zjištěno, že se jedná o nahlášené kontrolované pálení dřevěného odpadu. Bylo provedeno společně s HS Boskovice poučení osob, které prováděly pálení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:36, návrat: 10:56
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman, Sedlák Josef ml., Konůpka Antonín
Záloha na zbrojnici: Kejík Václav, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Kladoruby. Na místě zjištěno, že se jedná o včely, které vylétávají ze spár v chodníku u domu a ohrožují majitele. Proveden postřik pomocí chemického přípravku. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:30, návrat: 10:59
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED – Zboněk. Na místě ZZS, osoba v její péči již při vědomí. Průzkumem zjištěno, že došlo k pádu osoby ze 4 metrů vlivem propadení stropem. Spolupráce se ZZS při ošetřování pacienta. Po stabilizaci osoby proveden transport pomocí transportní vany do sanitního vozu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 20:04, návrat: 20:33
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Halata Zbyněk, Jakeš Roman a Roman ml., Sedlák Josef, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka vyslána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 12:28, návrat: 13:03
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Sedlák Josef, Jakeš Roman, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Nečesaný Matěj, Heger Přemysl, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru kůlny s balíky slámy – Meziříčko. Průzkumem zjištěn požár cca 300 balíků slámy v plném rozsahu pod otevřenou železnou konstrukcí s eternitovou střechou. Na vyžádání ZPP provedeno nafocení požáru. Z CAS 24 nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a 2 C proudy v dýchací technice pro zabránění šíření požáru z vrchní strany na přilehlou budovu. Z CAS 32 nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a 2 C proudy na ochranu hnojiva, které se nacházelo v bezprostřední blízkosti požáru a na ochranu přilehlé budovy, kde jsou taktéž uskladněny hnojiva. DA posláno k místní požární nádrži ke zřízení čerpacího stanoviště. Příjezd HS Boskovice a předání velení. Po zabránění šíření požáru jsme se soustředili na ochranu železné konstrukce, aby nedošlo k jejímu zborcení. Po příjezdu nakladače prohašování vyváženého materiálu pomocí 2 C proudů se smáčedlem. CAS 32 doplňována z kyvadlové dopravy a ta doplňuje CAS 24 a je z ní nataženo vedení k prohašování materiálu vyváženého do silážní jámy a vedle přístřešku. Osvětlení místa zásahu. Místní požární nádrž vyčerpána, vytipování dalšího zdroje vody – rybník v Letovicích – zřízeno čerpací stanoviště. Postupné dohašování vyváženého materiálu, rozhrabávání a prolévání zbytků pod přístřeškem. Po likvidaci balení materiálu a návrat na základnu. 5:23 vyhlášen poplach na dohašení. Sláma doutná na několika místech. Provedeno rozhrabání a prolití pomocí 2 C proudů se smáčedlem. Po likvidaci návrat na základnu. 22:01 vyhlášen poplach na dohašení. Sláma doutná na několika místech. Provedeno rozhrabání a prolití pomocí 2 C proudů se smáčedlem. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 16:43, návrat: 01:36
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Sedlák Josef a Josef ml., Jakeš Roman a Roman ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Musil Michal, Nečesaný Matěj, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Konůpka Antonín, Mitáš Rostislav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát, HS Blansko, JSDH Velké Opatovice, JSDH Okrouhlá, JSDH Jabloňany, JSDH Boskovice, JSDH Lazinov, JSDH Kunštát, HS Tišnov
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru motocyklu – Stvolová. Na místě nic nenalezeno, pokračováno dále do obce Rozhraní. Za obcí Stvolová nalezeno místo zásahu. Na místě již zasahuje JSDH Brněnec a HS Svitavy – katastr Pardubického kraje. Průzkumem zjištěn likvidovaný požár motocyklu. Po domluvě s VZ návrat na základnu.
Ohlášení: 20:49, návrat: 21:16
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin a Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Kejík Václav, Jakeš Roman ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Brněnec, HS Svitavy, JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru stohu – Meziříčko. Na místě majitel a PČR. Průzkumem zjištěn požár balíků sena na 2 místech, které se podařilo uchránit při předchozím požáru. Natažení 2 C proudů, jeden na uhašení drobného požáru cca 2 balíků a druhý na hašení cca 12 balíků. Lokalizace požáru. Rozhrabání a dohašení menšího místa požáru. Předání velení HS Kunštát. Větší místo se nechává kontrolovaně vyhořet a rozhrabává se pomocí kopáčů a trhacích háků. Po rozhrabání provedeno dohašení. Kontrola termokamerou – likvidace požáru. Návrat na základnu.
Ohlášení: 10:15, návrat: 11:45
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Heger Přemysl, Kejík Václav, Jakeš Roman, Musil Michal, Škrabal Karel, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyslána na další požár stohu do obce Meziříčko. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěn hořící stoh v plném rozsahu. Jednotka provedla natažení dopravního vedení a pomocí dvou C proudů prováděla požární obranu okolí stohu. Po příjezdu HS Boskovice a HS Kunštát předáno velení. Po domluvě s VZ naše jednotka prováděla dále požární obranu okolí a po domluvě s majitelem bylo rozhodnuto, že stoh se nechá dohořet. Po příjezdu speciální techniky ze zemědělského družstva bylo dohodnuto, že stoh se rozhrne na větší plochu z důvodu rychlejšího prohoření. Po domluvě s velitelem HS Kunštát, byl zvolen postup, který se využije k likvidaci požáru. Jednotky HZS odjezd na základny a naše jednotka převzala na místě velení. Na místo povoláno DA10 JSDH Letovice z důvodu zřízení čerpacího stanoviště na místní požární nádrži a dálkové dopravy vody do CAS24, která prováděla hašení. Pomocí zemědělské techniky byl stoh postupně rozhrabán a hašen. Po kompletním rozhrabání stohu provedeno závěrečné prolití celého požářiště a kontrola termokamerou. Majiteli nařízen dohled do ranních hodin, kdy se naše jednotka vrátila v 8:00 na kontrolu – vše v pořádku bez zámek hoření. Místo předáno majiteli a odjezd na základnu.
Ohlášení: 13:53, návrat: 22:49
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml., Jakeš Roman, Musil Michal, Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár stohu do obce Meziříčko. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno plamenné hoření na cca třetině levé strany stohu, nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a dva útočné proudy C se smáčedlem. Jeden na hašení požáru a druhý na záchranu zbytku stohu. Po příjezdu HS Boskovice předáno velení. Po domluvě s VZ jednotka pomocí ženijního nářadí zasaženou část stohu rozhrabala a uhasila jedním proudem. S majitelem domluvena kontrola v 20:00 - příjezd, dohašení drobných ohnisek, kontrola termokamerou a poté návrat na základnu. Ve 23:07 vyhlášen jednotce poplach na doutnající zbytky stohu. Likvidace pomocí C proudu společně s HS Kunštát.
Ohlášení: 16:35, návrat: 00:11
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Kejík Václav, Sedlák Josef a Josef ml., Jakeš Roman, Musil Michal, Konůpka Antonín, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka vyslána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 7:44, návrat: 08:10
Technika: TA Nissan
Účast: Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 11:54, návrat: 12:13
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Bednář Jindřich, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k požáru trávy – Letovice. Průzkumem zjištěn požár travního porostu 30x20 m. Nasazen D proud a vysokotlaký proud z druhé strany požářiště na hašení požáru. Provedena lokalizace, předání velení HS BOS. Požářiště prolito z lafetové proudnice z CAS 24. Likvidace požáru a návrat na základnu.
Ohlášení: 16:25, návrat: 17:03
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Škrabal Jiří a Karel, Sedlák Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka odvolána ze zásahu v Letovicích k požáru trávy – Křetín. Dojezd současně s HS Boskovice. Průzkumem zjištěn požár trávy a klestí o rozměru cca 100 m x 30 m. Nasazeny 2 C proudy se smáčedlem k zamezení šíření požáru na přilehlé domy a do křovinatého porostu. Z CAS 32 nasazen D proud k hašení z pravé strany požářiště. Po lokalizaci požáru prováděno postupné prolévání požářiště. Likvidace požáru, balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:33, návrat: 12:27
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Kunštát, JSDH Křetín, JSDH Svitávka, JSDH Olešnice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru trávy – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár louky o rozměru cca 50 x 50 metrů. Nasazeny 2 C proudy se smáčedlem na hašení po obvodu požářiště pro zamezení šíření. Lokalizace požáru – odvolání JSDH Velké Opatovice a Svitávka zpět na základny. Po příjezdu CAS 32 nasazen D proud z vrchní strany požářiště. Doplněna voda z CAS 20 HS Boskovice. Prolití celého požářiště – likvidace požáru. Balení materiálu, přejezd k dalšímu požáru do obce Křetín.
Ohlášení: 11:03, návrat: 11:33
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin a Roman, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 20:02, návrat: 20:29
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Bednář Jindřich, Sedlák Josef a Josef ml., Kejík Václav, Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k likvidaci nebezpečného hmyzu – Letovice. Proveden průzkum půdního prostoru v rodinném domě. Nalezena pouze stará prázdná vosí hnízda. Návrat na základnu.
Ohlášení: 16:55, návrat: 17:14
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Kejík Václav, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef ml., Dokoupil Martin
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána na přepravu osob – Blansko, Češkovice. Jedná se o přepravu 3 ukrajinských uprchlíků do nového ubytování. Po převozu osob návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 8:16, návrat: 10:18
Technika: DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k požáru větví a trávy – Rudka směr Sulíkov. Na místě zasahuje HS Kunštát a JSDH Kunštát. Průzkumem zjištěn požár trávy, větví a části lesa. Nasazen útočný proud C na hašení z pravé strany požáru pro zabránění šíření po směru větru. Nataženo dopravní vedení B, rozdělovač a útočné vedení C se smáčedlem pro hašení nakupených větví. Motorovou pilou pokácen prasklý strom pro jeho úplné uhašení, který prohoříval zevnitř. CAS 32 doplňovala vodu do CAS 24. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 9:40, návrat: 10:50
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Jiří, Halata Zbyněk, Sedlák Josef ml., Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Jeřábek Lukáš, Prudký Miroslav, Jakeš Roman ml., Musil Michal
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman, Sedlák Josef, Konůpka Antonín
Jednotky: HS Kunštát, JSDH Kunštát, JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Lysice, JSDH Olešnice, JSDH Svitávka
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru trávy a lesa – Vanovice směr Borotín. Na místě již zasahuje JSDH Vanovice a JSDH Velké Opatovice. Příjezd současně s HS Boskovice. Průzkumem zjištěn požár trávy v sadu a části lesa. Provedeno natažení 2 D proudů se smáčedlem a započato hašení trávy. CAS 32 provedla doplnění vody do CAS JSDH Velké Opatovice. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 13:43, návrat: 15:06
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Sedlák Josef ml., Halata Zbyněk, Kejík Václav, Jakeš Roman
Záloha na zbrojnici: Jakeš Roman ml.
Jednotky: JSDH Vanovice, JSDH Velké Opatovice, HS Boskovice, JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru domu – Vanovice. Na místě již zasahuje JSDH Vanovice, HS Boskovice a JSDH Velké Opatovice. Jednotka se dostavila na místo požáru v již rozvinutém stádiu hoření. Oheň prošlehával z obytných místností přes balkón až na střechu, která poté začala intenzivně hořet. Po průzkumu byl naší jednotce dán úkol VZ na rozvinutí útočného proudu C a pomocí nastavovacích žebříků byli 2 členové v DT nasazeni na odříznutí postupu požáru na vedlejší rodinný dům. Naše vozidlo CAS 24 bylo napojeno na vozidlo jednotky z Velkých Opatovic a doplňovalo vodu. Po příjezdu AZ 30 byla naše CAS 32 určena k napojení vody do AZ 30. Kontrola požářiště pomocí termokamery. Po dohodě s VZ bylo povoláno i naše záložní DA 10 s posádkou na střídání hasičů v DT a následné dohašovací práce. Prováděno rozebírání střešní krytiny, střešní konstrukce a vyklízení půdního prostoru. Poté nanošení stavebního řeziva na půdu, kde jednotky prováděly provizorní zakrytí střechy. Následné balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 7:10, návrat: 13:16
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Halata Zbyněk, Sedlák Josef a Josef ml., Kejík Václav, Heger Přemysl, Toman Petr, Prudký Miroslav, Konůpka Antonín, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Vanovice, JSDH Velké Opatovice, HS Boskovice, JSDH Letovice, JSDH Jabloňany, JSDH Okrouhlá
Další fotky 
Jednotka vyslána od předchozí události k odstranění stromu do obce Dolní Smržov. Průzkumem zjištěn nalomený strom nad komunikací. Zastavení dopravy a řízení provozu na komunikaci. Jednotka pomocí motorových pil strom odstranila. Úklid vozovky a odjezd na základnu. 
Ohlášení: 11:14, návrat: 11:48
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr, Konůpka Antonín
Záloha na zbrojnici: Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na odstranění stromů na silnici v místní části Třebětín směr Kochov. Průzkumem zjištěn spadený strom přes celou komunikaci. Nasazena motorová pila k odstranění a poté úklid komunikace. Odjezd na základnu. Odvolání k další události.
Ohlášení: 10:48, návrat: 11:14
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Toman Petr, Konůpka Antonín
Záloha na zbrojnici: Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k padlému stromu na elektrické vedení – Letovice. Průzkumem zjištěna prasklá větev na drátech elektrické vedení. Povolání pohotovostní služby EON. Po vypnutí proudu byla větev stržena pomocí teleskopické pily. Na zemi poté rozřezána motorovou pilou a úklid komunikace. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:28, návrat: 14:03
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef ml., Halata Zbyněk
Záloha na zbrojnici: Heger Přemysl, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Zábludov. Průzkumem zjištěno, že se jedná o odtrženou část střechy na domě a hrozí odtržení dalších částí. Provedeno provizorní zakrytí střechy pomocí plachet a střešních latí a zamezení dalšímu odtržení. Návrat na základnu.
Ohlášení: 09:57, návrat: 10:54
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj, Škranc Robert, Sedlák Josef ml., Kejík Václav, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu Letovice směr Chlum. Na místě zjištěn padlý strom přes jeden jízdní pruh. Pomocí motorové pily odstraněn a jednotka povolána k další události.
Ohlášení: 09:46, návrat: 9:57
Technika: DA Iveco
Účast: Škranc Robert, Sedlák Josef ml., Kejík Václav, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k odstranění stromu do obce Zábludov. Průzkumem zjištěn padlý strom přes vozovku na svodidlech. Řízení dopravy v místě události. Pomocí motorové pily byl strom odstraněn a jednotka odvelena k další události.
Ohlášení: 09:39, návrat: 9:57
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Letovice směr Svitavy. Na místě zjištěn padlý strom zasahující do jízdního pruhu na silnici I/43. Pomocí motorové pily odstraněno a přesun k dalšímu stromu do místní části Slatinka. Zde zjištěn strom padlý na osobní automobil, který byl zaparkovaný u silnice. Událost bez zranění. Strom rozřezán a přejezd k další události.
Ohlášení: 08:47, návrat: 09:39
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k otevření uzavřených prostor, kde se nachází osoba volající o pomoc – Letovice. Na místě PČR. Průzkumem zjištěno, že se jedná o zabouchnuté dveře do bytu, za kterými se nachází pravděpodobně zraněná osoba. Pomocí speciálního nářadí byl byt otevřen bez poškození. Osoba při vědomí, povolání ZZS. Po vyšetření osoby doktorem ZZS jsme ji transportovali ze 4. patra pomocí vanových nosítek do vozidla ZZS. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 15:23, návrat: 16:03
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Sedlák Josef, Prudký Miroslav, Kejík Václav, Halata Zbyněk, Nečesaný Matěj, Škranc Robert, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka vyslána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 8:25, návrat: 10:00
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, DA Iveco
Účast: Leinveber Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Sedlák Josef, Jakeš Roman, Halata Zbyněk, Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Dolní Smržov směr Bahna. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom na izolovaných drátech elektrického vedení, které byly strženy ze sloupu. Sloup u své paty poškozen. Povolání pohotovostní služby EON. Postupné odřezávání stromu pomocí motorové pily. Po rozřezání stromu místo zásahu předáno, projeta cesta do obce Bahna a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:37, návrat: 12:55
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Jakeš Roman a Roman ml., Halata Zbyněk, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Dolní Smržov. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom na drátech elektrického vedení nad komunikací. Povolání pohotovostní služby EON. Vedení je izolované, postupné odřezávání stromu pomocí teleskopické pily. Informace o dalším padlém stromu směrem na Deštnou. Cesta projeta – strom nenalezen. Po rozřezání stromu na vedení místo zásahu předáno a návrat na základnu.
Ohlášení: 9:43, návrat: 10:56
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Toman Petr, Jakeš Roman a Roman ml., Halata Zbyněk, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o uvolněný plech na střeše ve výšce cca 7 metrů, který hrozí pádem na zem. Sestavení nastavovacího žebříku a snesení plechu na zem. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:59, návrat: 15:26
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Kejík Václav, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Toman Petr
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka se dostavila do areálu firmy v Letovicích na uvolněnou střechu, kterou vítr nadzvedával.
Po průzkumu bylo rozhodnuto o zajištění střechy ve stávajícím stavu. Z prostředků firmy byly použity pro zajištění střechy závitové tyče. Pomocí vrtačky a dlouhého vrtáku byla šikmo provrtána zeď a plechová střecha. Otvorem byla protažena závitová tyč a z obou konců zajištěna podložkou a maticí. Takto byla střecha zajištěna na 5 místech. Po dokončení a úklidu nářadí byla střecha předána technikovi firmy. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 16:29, návrat: 17:45
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Prudký Miroslav, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Loukota Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Skrchov. Strom nenalezen – místo upřesněno na Letovice směr Novičí. Průzkumem zjištěn strom padlý přes celou vozovku. Strom rozřezán pomocí motorové pily. Vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:59, návrat: 15:41
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Prudký Miroslav, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Loukota Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Lhota. Průzkumem zjištěn strom nakloněný do vozovky ohrožující vozidla. Strom pokácen a rozřezán pomocí motorové pily. Vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:59, návrat: 13:21
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Prudký Miroslav, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Loukota Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění utržené reklamní plachty – Letovice. Průzkumem zjištěna plachta visící ve výšce cca 7 metrů a hrozící pádem na chodník. Pomocí teleskopické pily byla stržena na zem a předána majiteli. Návrat na základnu.
Ohlášení: 12:27, návrat: 12:39
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Konůpka Antonín, Loukota Roman, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka se dostavila do areálu bývalého Bytexu na uvolněnou střechu.  Průzkumem byla zjištěna utržená plechová střecha nad neobydleným objektem. Telefonicky jsem se spojil se starostou města a informoval jsem jej o stavu (objekt je v majetku města). Rozhodl jsem o odřezání nejvíce poškozené střechy a o zajištění nepoškozeného zbytku. Část jednotky pracovala na odřezání motorovou rozbrušovací pilou přímo na střeše a druhá část zajistila ze stanice desky a hřebíky na zajištění zbytku střechy. Na místo se dostavil starosta města i místostarosta. Moje rozhodnutí jsem s nimi konzultoval a zajištěnou střechu jsem jim předal. Po sklizení nářadí odjela jednotka na základnu.
Ohlášení: 9:54, návrat: 11:07
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Prudký Miroslav, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Loukota Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Podolí. Průzkumem zjištěn strom padlý do vozovky. Strom ručně odtažen mimo komunikaci, vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 9:03, návrat: 9:21
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Zábludov směr Nýrov. Průzkumem zjištěn vzrostlý strom padlý přes celou vozovku. Povolání DA Iveco. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán, vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 7:30, návrat: 8:11
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Prudký Miroslav, Kejík Václav, Konůpka Antonín, Loukota Roman, Jakeš Roman a Roman ml., Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Škrabal Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Zboněk. Průzkumem zjištěn strom zasahující do vozovky. V místě zásahu řízen provoz na komunikaci. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán, vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 7:14, návrat: 7:29
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef ml., Prudký Miroslav, Kejík Václav, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Skrchov. Průzkumem zjištěn strom vyvrácený přes polovinu vozovky. V místě zásahu řízen provoz na komunikaci. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán, vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 6:25, návrat: 6:56
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Heger Přemysl, Leinveber Roman
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Křetín směr Lazinov. Průzkumem zjištěn strom vyvrácený přes celou vozovku. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán, vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 5:37, návrat: 6:05
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef, Halata Zbyněk, Kejík Václav, Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru bytu – Letovice. Při příjezdu na místě PČR. Z CAS 24 nataženo dopravní vedení 1 B, rozdělovač a C proud ke dveřím domu v dýchací technice. Nalezen požár oblečení na pračce, který byl uhašen před naším příjezdem. Pračka odpojena od elektřiny, ohořelý plynový kotel vypnut a zastaven plyn do kotle. Vynesení doutnajícího oblečení ven z domu. Silně zakouřený dům, průzkum v dýchací technice v horním patře. Nalezená jedna osoba, která ve svém bytě neměla zakouřeno – ponechána v bytě. Kontrola domu termokamerou. Otevření oken pro přirozené odvětrání. Jedna osoba mírně popálená na dlani ZZS na místo nechtěla. Podaná první pomoc mokrou gázou pro chlazení lehké popáleniny. Po likvidaci návrat na základnu.
Ohlášení: 22:38, návrat: 23:14
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru odpadu v budově ubytovny – Letovice, Tyršova. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o ubytovnu na ulici Brahmsova – přesun k místu události. JSDH Letovice po příjezdu na místo události zahájila průzkum v dýchací technice a s termokamerou. Mezitím obyvatelé ubytovny měli požár v objektu likvidovaný práškovými přístroji a zbytky hořícího materiálu vynesli před budovu, kde jsme je dohasili vysokotlakým proudem. Po příjezdu HS Boskovice bylo předáno velení a byla zahájena bezodkladná evakuace obyvatel, později za dohledu policie ČR. Jeden z obyvatelů byl nadýchaný zplodin, tak se jej ujala posádka ZZS – bez následků. Potřebným obyvatelům byl poskytnut tepelný komfort (rozdány deky). Po odvětrání budovy se mohli obyvatelé vrátit do pokojů. Odjezd na základnu.
Ohlášení: 12:34, návrat: 13:24
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Roman, Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Kejík Václav, Bednář Jindřich, Halata Zbyněk, Toman Petr, Heger Přemysl, Jakeš Roman, Prudký Miroslav, Loukota Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice, JSDH Svitávka, HS Kunštát, HS Blansko
Další fotky 
Jednotka vyslána k požáru sazí v komíně – Letovice. Průzkumem zjištěno, že došlo ke vznícení sazí v komíně od krbových kamen. Provedena kontrola komínu a sražení sazí pomocí kominického nářadí. Kontrola komínového tělesa pomocí termokamery. Ve vybíracím otvoru komínu provedeno vybrání sražených sazí členem v dýchací technice. Provedeno přirozené odvětrání objektu a předání majitelce. Návrat na základnu.
Ohlášení: 08:32, návrat: 09:22
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Škrabal Karel, Halata Zbyněk, Jakeš Roman, Škranc Robert
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu z komunikace – Babolky. Na místě zjištěno, že strom byl již rozřezán a uklizen z komunikace před naším příjezdem. Projeta ještě cesta do Babolek a do Chlumu – negativní. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:20, návrat: 13:47
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří, Bednář Jindřich, Nečesaný Matěj, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně přimrzlé labutě na přehradu Křetínka. Během jízdy vystrojení 2 členů do suchých obleků. V obci Lazinov kontakt s HS Boskovice. Oznamovatelem potvrzeno, že labuť po přiblížení samovolně odešla. Návrat na základnu.
Ohlášení: 14:56, návrat: 15:23
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan, přívěs se člunem
Účast: Leinveber Martin a Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Halata Zbyněk, Prudký Miroslav, Jakeš Roman a Roman ml.
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k požáru dřeva u rodinného domu – Letovice. Během jízdy vystrojení 2 členů do dýchací techniky. Na místě zjištěn požár palivového dřeva u zdi vedle domu a dřevěného přístřešku. Nasazen útočný proud C v dýchací technice se smáčedlem na hašení. Lokalizace požáru. Rozebírání rázu dřeva kopáčem a postupné dohašování. Vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery. Po likvidaci požáru, balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 22:31, návrat: 23:14
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Nečesaný Matěj, Škranc Robert, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Zábludov. Průzkumem zjištěn strom vyvrácený do poloviny vozovky. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán, vozovka uklizena a zprůjezdněna. Návrat na základnu.
Ohlášení: 6:52, návrat: 7:20
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef ml., Halata Zbyněk, Škrabal Jiří a Karel
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru odsávání ve výrobní hale – Letovice. Jednotka přijela první na místo zásahu a velitelem byl proveden průzkum. Byl zjištěn požár filtrační jednotky odsávání svařovny na vnějším plášti výrobní haly. Současně s průzkumem byl natažen útočný C proud v dýchací technice a započaly hasební práce. Po monitoringu termokamerou jsme začali filtr postupně rozebírat. Mezitím bylo velení předáno veliteli HS Kunštát. Náš původní plán částečné demontáže filtru pokračoval pro vyloučení rozšíření požáru dovnitř haly. Po konečné kontrole termokamerou bylo zařízení předáno majiteli firmy. Vyhlášena likvidace požáru a odjezd na základnu.
Ohlášení: 9:55, návrat: 10:58
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Bednář Jindřich, Škranc Robert, Sedlák Josef ml.
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát, HS Boskovice, HS Blansko, JSDH Svitávka
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil