Zásahy v roce 2023

Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 19:35, návrat: 20:29
Technika: TA Nissan
Účast: Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Zábludov směr Nýrov. Na místě zjištěn padlý strom přes celou komunikaci. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 5:43, návrat: 6:08
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Halata Zbyněk
Záloha na zbrojnici: Toman Petr, Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 18:21, návrat: 19:40
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 11:35, návrat: 12:04
Technika: TA Nissan
Účast: Škrabal Karel, Sedlák Josef ml., Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána od předchozí události k odstranění stromu – Slatinka. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom přes celou šíři komunikace. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a uklizení mimo komunikaci. Dále zjištěn nahnutý strom, který je zaklíněn mezi další stromy a akutním pádem na komunikaci nehrozí. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 8:20, návrat: 8:39
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom na elektrickém vedení. Příjezd pohotovostní služby E.ON – vypnutí vedení. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a pomocí háku byl stržen na zem z drátů. Předání místa pohotovostní službě a přejezd na další událost.
Ohlášení: 8:03, návrat: 8:20
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Podolí. Zjištěn padlý strom přes celou šíři silnice. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Pomocí trhacího háku stržena ulomená větev zachycená nad komunikací. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 6:01, návrat: 6:41
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotce nahlášena událost padlý strom – Zábludov směr Nýrov. Zjištěn vyvrácený strom přes komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo silnici. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:09, návrat: 4:36
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Babolky. Průzkumem zjištěn padlý strom přes celou komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a úklid silnice. Převelení jednotky k další události.
Ohlášení: 3:51, návrat: 4:09
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Dolní Smržov. Na místě zjištěn strom padlý přes celou komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo silnici. Návrat na základnu.
Ohlášení: 22:23, návrat: 22:54
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k odstranění větví z vozovky – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o popadané silnější větve ve vozovce ohrožující dopravu. Provedeno odstranění mimo komunikaci. Silnice projeta až do obce Skrchov – nic nenalezeno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:21, návrat: 17:43
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Kejík Václav, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Dolní Smržov. Průzkumem zjištěn strom padlý přes celou vozovku. Pomocí MPŘ provedeno rozřezání stromu a uklizení mimo komunikaci. Úklid vozovky a řízení dopravy. Po dohodě s KOPIS projeta silnice až do obce Roubanina, zda se na vozovce nenachází další strom – negativní. Obě vozidla návrat na základnu.
Ohlášení: 1:18, návrat: 2:04
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Kejík Václav, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár odpadu do místní části Letovice – Meziříčko. Po příjezdu na místo události nás navedl oznamovatel. Průzkumem zjištěn požár odpadu – tráva, větve. Nasazeno dopravní vedení "B", rozdělovač a útočný proud "C". Provedeno sražení plamenů a poté rozhrabávání pomocí ženijního nářadí v dýchací technice – lokalizace požáru. Provedeno doplňování vody z cisterny CAS 32 JSDH Letovice. Vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery. Po příjezdu HS Kunštát předáno velení. Na rozkaz VZ nasazeno smáčedlo. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 20:00, návrat: 21:07
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Sedlák Josef a Josef ml., Jakeš Roman ml., Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Loukota Roman
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požární signalizaci EPS – Teluria Skrchov. Na místě údržbář. Proveden průzkum společně s údržbářem – planý poplach. Předání velení HS Boskovice a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:53, návrat: 12:15
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml., Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru komína – Letovice. Na místě majitel. Při příjezdu na místo zpozorovány 2m plameny z komínu RD. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Provedeno uzavření kotle a klapky do komínu, hašení komínového tělesa pomocí PHP CO2 – neefektivní. Po příjezdu HS Boskovice bylo domluveno, že komínové těleso prosypeme štěrkem, aby došlo ke sražení hořících sazí. JSDH Letovice pomocí nastavovací žebříku výstup na střechu domu a prosypání komínu. Dva členové v DT ve sklepě domu provedli vybírání sazí do nádob. Společně s HS Boskovice provedeno dohašení pomocí práškového PHP a vyčištění komínu kominickou štětkou. Nasazena přetlaková ventilace pro odvětrání zakouřených sklepních prostor. Kontrola domu a komínu pomocí termokamery – negativní. Majitel poučen, balení materiálu a po domluvě s VZ HS Boskovice obě jednotky návrat na základnu.
Ohlášení: 20:44, návrat: 21:58
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Stria Martin, Prudký Miroslav, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k akutnímu otevření uzavřených prostor – Letovice. Na místě události PČR. Průzkumem zjištěno, že za dveřmi do bytu volá osoba o pomoc. Pokus o nedestruktivní otevření vstupních dveří – neúspěšné. Jelikož se byt nachází v přízemí přistoupeno k nouzovému otevření okna do bytu. Okno otevřeno bez poškození. Uvnitř osoba na podlaze, na kterou spadla malá skříňka. Předání velení HS Boskovice. Provedeno prvotní ošetření zdravotníkem. Po příjezdu ZZS předání osoby do její péče. Návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 4:08, návrat: 5:31
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Halata Zbyněk, Sedlák Josef ml., Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice, Slatinka. Na místě zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom na drátech pouličního osvětlení. Vlivem pádu došlo k nalomení dřevěného sloupu. Silnice v místě zásahu obousměrně uzavřena. Provedeno odřezání špičky stromu pomocí teleskopické pily a stržení z drátů. Zbytek stromu zasahující do komunikace rozřezán pomocí motorové pily. Komunikace očištěna a informován zástupce města, aby zajistil opravu sloupu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:33, návrat: 14:21
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj, 
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil