Zásahy v roce 2023

Jednotka vyslána k záchraně osoby, která leží po pádu na zemi pod oknem. Po příjezdu na místo události seznámení situace s oznamovatelem. Průzkumem zjištěna osoba, která leží na zemi u okna při vědomí. Pokus o otevření okna pomocí planžety neúspěšný, plastové vchodové dveře uzamčeny. Po domluvě s majitelem provedeno násilné vniknutí do objektu přes dřevěné dveře u kotelny z důvodu nebezpečí z prodlení (záchrana zraněné osoby). Příjezd HS Boskovice a předáno velení. Ve spolupráci s HS Boskovice provedena předlékařská první pomoc. Po příjezdu ZZS osoba transportována do vozidla ZZS. Poté návrat na základnu.
Ohlášení: 11:22, návrat: 12:14
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Kejík Václav, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Jakeš Roman
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby – Letovice. Jednotka odvolána po ohlášení se při výjezdu.
Ohlášení: 6:42, návrat: 6:48
Technika: TA Nissan
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěn strom nahlodaný od bobra, který je vyvrácený na neizolované elektrické vedení. Povolání energetické pohotovostní služby a výškové techniky. Po příjezdu techniků EON a vypnutí elektrické energie provedeno postupné rozřezávání stromu z koše výškové techniky. Úklid větví a špalků mimo komunikaci a návrat na základnu.
Ohlášení: 13:48, návrat: 15:41
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Bednář Jindřich, Jakeš Roman, Halata Zbyněk
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Blansko
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěn strom nahnutý v izolovaném elektrickém vedení. Našimi prostředky nelze strom bezpečně pokácet – povolání výškové techniky. Po příjezdu AZ 30 provedeno postupné rozřezání stromu z koše výškové techniky. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 13:00, návrat: 13:56
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Jiří a Karel, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Halata Zbyněk
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 14:33, návrat: 14:50
Technika: TA Nissan, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Jakeš Roman, Nečesaný Matěj, Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k odstranění nebezpečných stavů – Letovice. Na místě průzkumem zjištěno ucpávající se stavidlo naplaveninami. Prováděno odstraňování naplavenin pomocí trhacích háků. Osvětlení místa zásahu. Po odstranění naplavenin návrat na základnu.
Ohlášení: 19:29, návrat: 20:34
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Sedlák Josef a Josef ml., Halata Zbyněk, Jakeš Roman ml.
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří a Karel, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru dodávky a budovy – Pamětice. Příjezd současně s JSDH Velké Opatovice. Na místě se již nachází HS Boskovice a JSDH Pamětice. Na příkaz VZ provedena kontrola střechy nad požárem v dýchací technice. Osvětlení místa zásahu pomocí osvětlovacího stožáru. Prováděno hašení střešního pláště C proudem. Poté kontrola termokamerou. Dohašení vraku vozidla a odtažení od budovy pomocí CAS 24. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 1:38, návrat: 3:22
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Martin, Jeřábek Lukáš, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj, Sedlák Josef ml., Konůpka Antonín, Halata Zbyněk, Stria Martin
Jednotky: HS Boskovice, JSDH Pamětice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Letovice, HS Blansko
Další fotky 
Výjezd jednotky v rámci II. stupně poplachu na požár sila – Velké Opatovice. Na místě se nachází jednotky z I. stupně. Na příkaz velitele zásahu členové v dýchací technice na plošině vyprazdňovali silo pomocí kopáčů a souběžně piliny skrápěli proudem C. Jednak, aby se zamezilo šíření ohnisek a také, aby nevznikal prach a výbušná koncentrace. Po nemožnosti využití plošiny členové vstoupili do sila a stejným postupem pokračovali ve vyprazdňování, až se jim podařilo dostat k podávacímu šneku. Následně za použití dvou proudů C přes šnek vypláchli zbytek pilin ze sila. Piliny se pak ještě prolévaly venku. CAS 32 provedla doplnění vody do hasících cisteren. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 14:47, návrat: 19:15
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel a Jiří, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman a Roman ml., Musil Michal, Heger Přemysl, Nečesaný Matěj, Prudký Miroslav, Sedlák Josef a Josef ml., Konůpka Antonín, Kejík Václav, Stria Martin, Loukota Roman, Toman Petr
Jednotky: JSDH Velké Opatovice, HS Boskovice, HS Blansko, HS Konice, JSDH Jevíčko, JSDH Letovice, JSDH Okrouhlá, JSDH Jabloňany
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Křetín. Na místě zjištěn vyvrácený strom přes jízdní pruh. V místě zásahu řízena doprava. Pomocí motorové pily strom rozřezán a uklizen mimo komunikaci. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 14:33, návrat: 14:50
Technika: CAS 24 T 815, TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Škrabal Jiří a Karel, Heger Přemysl, Bednář Jindřich, Jakeš Roman a Roman ml.
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 19:35, návrat: 20:29
Technika: TA Nissan
Účast: Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Bednář Jindřich
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Zábludov směr Nýrov. Na místě zjištěn padlý strom přes celou komunikaci. Provedeno odstranění pomocí motorové pily. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 5:43, návrat: 6:08
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Halata Zbyněk
Záloha na zbrojnici: Toman Petr, Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 18:21, návrat: 19:40
Technika: TA Nissan
Účast: Leinveber Martin a Tomáš, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána k záchraně osoby pomocí AED.
Ohlášení: 11:35, návrat: 12:04
Technika: TA Nissan
Účast: Škrabal Karel, Sedlák Josef ml., Heger Přemysl
Jednotky: JSDH Letovice
 
Jednotka povolána od předchozí události k odstranění stromu – Slatinka. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý strom přes celou šíři komunikace. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a uklizení mimo komunikaci. Dále zjištěn nahnutý strom, který je zaklíněn mezi další stromy a akutním pádem na komunikaci nehrozí. Balení materiálu a návrat na základnu.
Ohlášení: 8:20, návrat: 8:39
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Letovice. Průzkumem zjištěn vyvrácený strom na elektrickém vedení. Příjezd pohotovostní služby E.ON – vypnutí vedení. Pomocí motorové pily byl strom rozřezán a pomocí háku byl stržen na zem z drátů. Předání místa pohotovostní službě a přejezd na další událost.
Ohlášení: 8:03, návrat: 8:20
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Leinveber Martin, Roman a Tomáš, Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Podolí. Zjištěn padlý strom přes celou šíři silnice. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily. Pomocí trhacího háku stržena ulomená větev zachycená nad komunikací. Úklid vozovky a návrat na základnu.
Ohlášení: 6:01, návrat: 6:41
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotce nahlášena událost padlý strom – Zábludov směr Nýrov. Zjištěn vyvrácený strom přes komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo silnici. Návrat na základnu.
Ohlášení: 4:09, návrat: 4:36
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice směr Babolky. Průzkumem zjištěn padlý strom přes celou komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a úklid silnice. Převelení jednotky k další události.
Ohlášení: 3:51, návrat: 4:09
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Dolní Smržov. Na místě zjištěn strom padlý přes celou komunikaci. Provedeno rozřezání pomocí motorové pily a odklizení mimo silnici. Návrat na základnu.
Ohlášení: 22:23, návrat: 22:54
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Sedlák Josef a Josef ml., Jeřábek Lukáš, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k odstranění větví z vozovky – Letovice. Průzkumem zjištěno, že se jedná o popadané silnější větve ve vozovce ohrožující dopravu. Provedeno odstranění mimo komunikaci. Silnice projeta až do obce Skrchov – nic nenalezeno. Návrat na základnu.
Ohlášení: 17:21, návrat: 17:43
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Kejík Václav, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána k odstranění stromu – Dolní Smržov. Průzkumem zjištěn strom padlý přes celou vozovku. Pomocí MPŘ provedeno rozřezání stromu a uklizení mimo komunikaci. Úklid vozovky a řízení dopravy. Po dohodě s KOPIS projeta silnice až do obce Roubanina, zda se na vozovce nenachází další strom – negativní. Obě vozidla návrat na základnu.
Ohlášení: 1:18, návrat: 2:04
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco
Účast: Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Sedlák Josef a Josef ml., Kejík Václav, Halata Zbyněk, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
Jednotka vyslána na požár odpadu do místní části Letovice – Meziříčko. Po příjezdu na místo události nás navedl oznamovatel. Průzkumem zjištěn požár odpadu – tráva, větve. Nasazeno dopravní vedení "B", rozdělovač a útočný proud "C". Provedeno sražení plamenů a poté rozhrabávání pomocí ženijního nářadí v dýchací technice – lokalizace požáru. Provedeno doplňování vody z cisterny CAS 32 JSDH Letovice. Vyhledávání skrytých ohnisek pomocí termokamery. Po příjezdu HS Kunštát předáno velení. Na rozkaz VZ nasazeno smáčedlo. Po likvidaci požáru návrat na základnu.
Ohlášení: 20:00, návrat: 21:07
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Tomáš, Sedlák Josef a Josef ml., Jakeš Roman ml., Heger Přemysl, Škrabal Jiří a Karel, Loukota Roman
Záloha na zbrojnici: Leinveber Roman, Jeřábek Lukáš
Jednotky: JSDH Letovice, HS Kunštát
Další fotky 
Jednotka povolána k požární signalizaci EPS – Teluria Skrchov. Na místě údržbář. Proveden průzkum společně s údržbářem – planý poplach. Předání velení HS Boskovice a návrat na základnu.
Ohlášení: 11:53, návrat: 12:15
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Škrabal Karel, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman ml., Kejík Václav
Záloha na zbrojnici: Škrabal Jiří, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k požáru komína – Letovice. Na místě majitel. Při příjezdu na místo zpozorovány 2m plameny z komínu RD. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár sazí v komíně. Provedeno uzavření kotle a klapky do komínu, hašení komínového tělesa pomocí PHP CO2 – neefektivní. Po příjezdu HS Boskovice bylo domluveno, že komínové těleso prosypeme štěrkem, aby došlo ke sražení hořících sazí. JSDH Letovice pomocí nastavovací žebříku výstup na střechu domu a prosypání komínu. Dva členové v DT ve sklepě domu provedli vybírání sazí do nádob. Společně s HS Boskovice provedeno dohašení pomocí práškového PHP a vyčištění komínu kominickou štětkou. Nasazena přetlaková ventilace pro odvětrání zakouřených sklepních prostor. Kontrola domu a komínu pomocí termokamery – negativní. Majitel poučen, balení materiálu a po domluvě s VZ HS Boskovice obě jednotky návrat na základnu.
Ohlášení: 20:44, návrat: 21:58
Technika: CAS 24 T 815, CAS 32 T 815
Účast: Leinveber Roman, Heger Přemysl, Halata Zbyněk, Jeřábek Lukáš, Musil Michal, Stria Martin, Prudký Miroslav, Dokoupil Martin, Jakeš Roman, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k akutnímu otevření uzavřených prostor – Letovice. Na místě události PČR. Průzkumem zjištěno, že za dveřmi do bytu volá osoba o pomoc. Pokus o nedestruktivní otevření vstupních dveří – neúspěšné. Jelikož se byt nachází v přízemí přistoupeno k nouzovému otevření okna do bytu. Okno otevřeno bez poškození. Uvnitř osoba na podlaze, na kterou spadla malá skříňka. Předání velení HS Boskovice. Provedeno prvotní ošetření zdravotníkem. Po příjezdu ZZS předání osoby do její péče. Návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 4:08, návrat: 5:31
Technika: TA Nissan, CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Nečesaný Matěj, Halata Zbyněk, Sedlák Josef ml., Heger Přemysl, Konůpka Antonín
Jednotky: JSDH Letovice, HS Boskovice
Další fotky 
Jednotka povolána k odstranění stromu – Letovice, Slatinka. Na místě zjištěno, že se jedná o vyvrácený strom na drátech pouličního osvětlení. Vlivem pádu došlo k nalomení dřevěného sloupu. Silnice v místě zásahu obousměrně uzavřena. Provedeno odřezání špičky stromu pomocí teleskopické pily a stržení z drátů. Zbytek stromu zasahující do komunikace rozřezán pomocí motorové pily. Komunikace očištěna a informován zástupce města, aby zajistil opravu sloupu. Návrat na základnu.
Ohlášení: 13:33, návrat: 14:21
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Martin, Škrabal Karel, Jeřábek Lukáš, Jakeš Roman a Roman ml., Nečesaný Matěj, 
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil