Jednotka povolána k odstranění stromu - Letovice směr Kochov a Novičí. Na místě průzkumem zjištěn padlý strom přes celou šíři komunikace. Provedeno jeho odstranění pomocí motorové pily. Poté byla vozovka uklizena od větví a pilin. Návrat jednotky na základnu.
Ohlášení: 16:15, návrat: 16:48
Technika: CAS 24 T 815, DA Iveco, motorová pila
Účast: Leinveber Martin a Roman, Jeřábek Lukáš, Škrabal Jiří, Kejík Václav, Toman Petr, Stria Martin, Mitáš Rostislav, Jakeš Roman a Roman ml., Prudký Miroslav
Jednotky: JSDH Letovice
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil