Jednotka povolána k taktickému cvičení - požáru lesa v lokalitě Nýrov-Vřesice. Po příjezdu na místo cvičení se jednotka nahlásila veliteli zásahu, kde na jeho povel po seznámení se ze situací, provedla prodloužení dopravního vedeni o dvě hadice "B", rozdělovač a dvě hadice "C", ze kterého již bylo prováděno hašení. CAS 24 T 815 byla použita k doplnění vody do již zasahující CAS PS Kunštát a dále potom ke kyvadlové dopravě vody z určeného vodního zdroje ve Vřesicích. V další části cvičení následovalo letecké hašení za pomocí vrtulníku, kdy se již pozemní jednotky stahovaly z místa zásahu. Poté přesun jednotek k následující části cvičení, a to k nácviku doplňování vody do bambi vaku zavěšeného pod vrtulníkem. Po ukončení a zhodnocení cvičení návrat na základnu.
Ohlášení: 9:15, návrat: 12:45
Technika: CAS 24 T 815
Účast: Leinveber Roman, Bohatec Pavel, Halata Zbyněk, Bednář Jindřich, Sedlák Josef, Konůpka Antonín
Jednotky: PS Kunštát, JSDH Letovice, JSDH Kunštát, PS Boskovice, JSDH Lysice, PS Lidická (vrtulník), JSDH Olešnice, JSDH Svitávka, PS Blansko, JSDH Boskovice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Okrouhlá, JSDH Benešov, JSDH Žďárná, JSDH Sulíkov, JSDH Vranová
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil