Jednotka pžádána VZ o dovoz a zapůjčení přejezdových můstků k událsti ve Skrchově. Po příjezdu na místo jednotka pomáhala s rozmístěním přejezdových můstků, poté se vrátila na základnu.
Další fotky 
2011, Martin Dokoupil